(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

Egitura administratiboa, departamentuaren antolaketa eta arau orokorrak

12/1997 Foru Legea, azaroaren 4koa, Nafarroako Eskola Kontseilua edo Hezkuntzako Batzorde Nagusia eta Tokiko Kontseiluak arautzen dituena
6/2008 Foru Legea, martxoaren 25ekoa, oinarrizko irakaskuntzarako testu liburua finantzatzeari buruzkoa
222/1990 Foru Dekretua, abuztuaren 31koa, orientabide psikopedagogikoaren eta heziketa bereziaren arloko iharduketa organoak finkatzen eta arlo horretako lanpostuetan sartzea arautzen duena
287/1992 Foru Dekretua, irailaren 28koa, ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetako Zuzendariei ziurtagiriak luzatzeko eta agiriak kautotzeko ahalmena ematen diena
76/1993 Foru Dekretua, martxoaren 1ekoa, Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren menpeko Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa sortzen duena
245/1996 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, Nafarroako Foru Komunitateko Irakasleen Etengabeko Prestakuntzaren Sarea sortzea eta haren egitura eta antolaketa arautzen dituena
247/1997 Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa, zenbait unitate tekniko Irakasleen Hobekuntzako Atalari atxikitzen dizkiona, haien eginkizuna finkatuz, eta irakasleentzako laguntza zentroak sortzen dituena, haien eraginpeko eskualdeak atxikitzen ...
256/1998 Foru Dekretua, irailaren 1ekoa, Nafarroako Eskola Kontseilua edo Hezkuntzako Batzorde Nagusia eta Tokiko Kontseiluak arautzen dituen azaroaren 4ko 12/1997 Foru Legearen 4. artikulua garatzen duena
356/1998 Foru Dekretua, abenduaren 21ekoa, Nafarroako Eskola Kontseiluaren edo Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren Antolakuntza eta Funtzionamendurako Erregelamendua onesten duena
30/2005 Foru Dekretua, otsailaren 21ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako organo batzuetako langileriaren arloko eskurantzak zehazten dituena
32/2006 Foru Dekretua, ekainaren 5ekoa, Nafarroako Lan Osasunaren Institutuari atxikirik, laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzko eginkizun teknikoetan aritzen diren teknikariek Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzarekin elkarlanean...
80/2008 Foru Dekretua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako Ikuskapenaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena
61/2010 Foru Dekretua, irailaren 27koa, Oinarrizko Irakaskuntzarako Testu liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena
66/2010 Foru Dekretua, urriaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan hezkuntza eta lanbide orientabidea arautzen duena
81/2011 Foru Dekretua, uztailaren 18koa, Hezkuntza Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duena
132/2011 Foru Dekretua, abuztuaren 24koa, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena
71/2012 Foru Dekretua, uztailaren 25ekoa, irakaskuntza arloko zuzendaritza lanpostuaren osagarriaren esleipena arautzen duena
37/2014 Foru Dekretua, apirilaren 30ekoa. Honako honen bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuen hornidura
136/2015 Foru Dekretua, abuztuaren 28koa, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena
416/2008 Ebazpena, irailaren 24koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, 2008-2012 aldirako Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren Plan Estrategikoa onesten duena
127/2011 Ebazpena, apirilaren 1ekoa, Hezkuntza Departamentuko Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena 2011-2012 ikasturteko eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko, ...
146/2011 Ebazpena, apirilaren 5ekoa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek izanen duten eskola egutegia ...
147/2011 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren Urteko Jarduketa Plana onesten duena, 2011-2012 ikasturterako
276/2011 Ebazpena, ekainaren 29koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean musikako lanbide ikasketak ematen dituzten zentroen eta Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoaren antolaketa eta jarduna ...
512/2012 Ebazpena, abuztuaren 7koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2012-2013 ikasturtean musikako lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeen eta Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoaren antolaketa ...
138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako ...
467/2013 Ebazpena, irailaren 13koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren Plan Estrategikoa onesten duena, 2013-2017 aldirako
120/2014 Ebazpena, martxoaren 21ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako ...
214/2015 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2015-2016 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako ikasketak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ...
503/1997 Foru Agindua, abenduaren 19koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Irakasleentzako Laguntza Zentroen eta horien Hedapenen funtzionamendurako arautegia onesten duena
182/2001 Foru Agindua, maiatzaren 18koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan ziurtagiriak eman eta espedienteak konpultsatzeko arauak ezarten dituena
168/2007 Foru Agindua, urriaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuko zuzendari nagusien eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena
9/2009 Foru Agindua, Hezkuntzako kontseilariak emana, Itzulpen Bulegoa Euskarabidea/Euskararen Nafar Institutuari atxikitzea xedatzen duena
79/2008 Foru Agindua, maiatzaren 28koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Ikasleen Gurasoen Mahaia eratzen duena
138/2009 Foru Agindua, abuztuaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, 2009-2010 ikasturtearen hasierako egutegi mailakatua ezartzen duena
118/2010 Foru Agindua, uztailaren 19koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, 2010-2011 ikasturterako testuliburuak doan eskuratzeko programa finantzatzeko administrazioaren ekarpenaren gehieneko zenbatekoa finkatzen duena
165/2010 Foru Agindua, azaroaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ikur, logotipo eta idazkunen erabilera arautzen duena funts publikoak jasotzen dituzten unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan eta Hezkuntza Departamentuak diruz ...
204/2010 Foru Agindua, abenduaren 16koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako eta pribatu itunduetako bizikidetza arautzen duena
82/2011 Foru Agindua, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren menpeko irakaskuntza ez-derrigorrezkoen tarifak eta ikasleen egoitzetako prezioak finkatzen dituena
189/2011 Foru Agindua, urriaren 5ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuko bulegoen atxikipena eta eginkizunak ezartzen dituena
49/2012 Foru Agindua, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren menpeko irakaskuntza ez-derrigorrezkoenak eta ikasleen egoitzetako prezioak finkatzen dituena
32/2013 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta hura egiaztatzeko prozedura ezartzen duena
49/2013 Foru Agindua, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako konteilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzen duena
89/2013 Foru Agindua, urriaren 10ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, administrazio prozedura elektronikoa eta telematika bidezko tramitazioa nahitaezkoak direla ezartzen duena Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuak kudeatzen ...
8/2015 Foru Agindua, otsailaren 4koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ...
63/2013 Foru Agindua, uztailaren 5ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, IKKS-2013 Araua onesten duena, hots, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan kalitatea kudeatzeko sistemak garatu, ezarri eta aitortzeko ...
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa