(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

Ikastetxeak

Desatxikipena
Ikastetxeen sare orokorra
109/1998 Foru Dekretua, martxoaren 30ekoa, martxoaren 13ko 150/1996 Foru Dekretuan ematen zen ikastetxeen zerrenda eguneratzen duena. 150/1996 Foru Dekretu hark Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeen sarea berrantolatzeko arauak ematen zituen ...
256/1999 Foru Dekretua, uztailaren 6koa, Nafarroako Foru Komunitatean Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketak emanen dituzten ikastetxe publikoen sarea ezartzen duena
397/1995 Foru Agindua, ekainaren 21ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen barrenean bat egin eta eraldatzetik sortutako ikastetxeei antolamendua birmoldatzeko arauak ematen dizkiena
295/1999 Foru Agindua, abuztuaren 24koa, Perts Helduen Oinarrizko Hezkuntzako irakaskuntzen ezarpena arautu eta Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan 1999/2000 ikasturtetik aitzina irakaskuntza horiek egiten dituzten ikasleak ikastetxe ...
Baimentzeko baldintza orokorrak
251/1992 Foru Dekretua, uztailaren 6koa, araubide orokorreko irakaskuntza ez-unibertsitarioak Nafarroako Foru Komunitatean emateko baimena izateko prozedura ezartzen duena
63/2006 Foru Dekretua, irailaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako ikastetxe integratuak arautzen dituena
88/2006 Foru Agindua, uztailaren 18koa, Hezkuntza kontseilariarena, abenduaren 5eko 1537/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria garatzen duena. Errege dekretu horretan ezartzen dira unibertsitatez besteko eta araubide orokorreko ...
Ikastetxeen erabilera
2/1995 Foru Dekretua, urtarrilaren 9koa, Nafarroako Gobernuak emana, maila ez-unibertsitarioko Ikastetxe eta ikasleendako egoitzen eta horiei atxikitako kirol instalazioen erabilera arautzen duena
933/2008 Ebazpena, apirilaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez Gobernu Kontseiluak apirilaren 24ko erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kirol jardueren eta instalazioen ...
Ikastetxeetako ekonomia
250/1992 Foru Dekretua, uztailaren 6koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioen funtzimenduak sortzen dituen dirusarrera eta gastuen erregimena arautzen duena
196/1993 Foru Agindua, maiatzaren 18koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioen funtzimenduak sortzen dituen dirusarrerak eta gastuak arautzeari buruzko uztailaren 6ko 250/1992...
30/2007 Foru Agindua, apirilaren 2koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren menpeko irakaskuntza ez-derrigorrezkoen tarifak eta ikasleen egoitzetako prezioak finkatzen dituena
79/2012 Foru Agindua, abuztuaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezartzen dituena, udal titulartasuneko haur hezkuntzako lehen zikloko ...
Bategiteetatik sortutako ikastetxeetako zuzendaritza organoak
397/1995 Foru Agindua, ekainaren 21ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen barrenean bat egin eta eraldatzetik sortutako ikastetxeei antolamendua birmoldatzeko arauak ematen dizkiena
651/1995 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, Hezkuntza, Kultura, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, Foru Komunitatean bateratzearen ondorioz sortutako institutuetan, mota desberdinetako irakaskuntzan ari direlarik ere, partaidetza kontseiluak sortzen
Pribatu itunduak
11/1998 Foru Legea, uztailaren 3koa, Batxilergoa, Erdi Mailako Heziketa Zikloak eta Gizarte Garantiako Programak irakasten dituzten gizarte ekimeneko ikastetxeen finantzaketa publikoa arautzen duena
416/1992 Foru Dekretua, abenduaren 14ekoa, Hezkuntza Itunei buruzko Arauen Erregelamendua onesten duena
156/1995 Foru Dekretua, ekainaren 26koa, titulartasun pribatuko ikastetxeekin egindako hezkuntza itunei buruzko arauak ematen dituena
325/1996 Foru Dekretua, irailaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe pribatu itundu eta diruz lagunduetan eskola unitateetarako aldi baterako baimena arautzen duena, eta aparteko eta aldi baterako baimenen zenbait kasu arautzen dituena
36/2009 Ebazpena, otsailaren 9koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana. Horren bidez Oinarrizko Hezkuntzan, Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Batxilergoan eta Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloetan hezkuntza itunak aldatu ...
44/2010 Ebazpena, otsailaren 11koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana. Horren bidez, 2010-2011 ikasturtetik aurrera Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Batxilergoko mailetan hezkuntza itun berezien araubidea aplikatzeko arauak..
47/2011 Ebazpena, otsailaren 18koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe itunduetarako, unitate itundu bakoitzeko gutxieneko ikasle kopuru batez bestekoa, Hezkuntza Itunen gaineko Arauen ...
48/2011 Ebazpena, otsailaren 18koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Batxilergoko mailetan hezkuntza itunak aldatu eta luzatzeko arauak ematen dituena, hko oinarri hauei jarraikiz
167/1996 Foru Agindua, apirilaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe pribatuetan eskatzen ahal diren titulazioei buruzko legeria aplikatzeko arauak ematen dituena
50/1998 Foru Agindua, otsailaren 24koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, itunpeko ikastetxeetako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren mailako banakoetako irakasle kopuruaren ratioa aldatzen duena
117/2010 Foru Agindua, uztailaren 19koa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, ondotik aipatzen diren gizarte ekimeneko ikastetxeetan Haur Hezkuntzako bigarren zikloko hezkuntza itunak eta Batxilergoko hezkuntza itun bereziak aldatu eta/edo..
54/2000 Foru Agindua, otsailaren 29koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, itunpeko ikastetxeetako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta erdi eta goi mailetako Heziketa ...
Gobernu organoak
94/1993 Foru Dekretua, martxoaren 15ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Arte Ikasketen Ikastetxe Publikoetako Gobernu organoak arautzen dituena
1634/2007 Ebazpena, azaroaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoko Zortzigarren Xedapen Gehigarriko bigarren paragrafoak ezartzen duenaren araberako xedapenak ematen dituen erabakia ...
371/2008 Ebazpena, otsailaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Zuzendaritza Kontseiluaren egitura orokorra eta funtzioak onesten dituena
418/2008 Ebazpena, urriaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, ikastetxe itunduetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko eta zuzendaria izendatzeko jarraibideak onesten dituen
419/2008 Ebazpena, urriaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako institutuetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ...
422/2008 Ebazpena, urriaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten ...
398/2010 Ebazpena, urriaren 13koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe ...
401/2010 Ebazpena, urriaren 13koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena
402/2010 Ebazpena, urriaren 13koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, ikastetxe itunduetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko eta zuzendaria izendatzeko jarraibideak onesten dituen
152/2011 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe ...
153/2011 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, ikastetxe itunduetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko eta zuzendaria izendatzeko jarraibideak onesten..
654/2012 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, arte irakaskuntzen ikastetxe publikoetako eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena
655/2012 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden bigarren hezkuntzako institutuetako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ...
656/2012 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetako, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe ...
502/2014 Ebazpena, urriaren 16koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena
504/2014 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe ...
508/2014 Ebazpena, urriaren 17koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, ikastetxe itunduetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko eta zuzendaria izendatzeko jarraibideak ...
505/2014 Ebazpena, urriaren 16koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako institutuetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ...
421/2008 Ebazpena, urriaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena
150/2011 Ebazpena, urriaren 19koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena
202/2010 Foru Agindua, abenduaren 2koa, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatu, ebaluatu eta haien izendapena berritzeko arauak ematen dituena
420/2008 Ebazpena, urriaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe ...
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa