(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

Irakaskuntzak

Haur Hezkuntza
16/2014 Foru Legea, uztailaren 1ekoa, udal titulartasunekoak diren 0-3 urteko haur hezkuntzako zentroen finantzaketa arautzen duena
24/1997 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Haur Hezkuntzako eskola publikoen, Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa onesten duena
23/2007 Foru Dekretua, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena
28/2007 Foru Dekretua, martxoaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen dituena
266/2008 Ebazpena, ekainaren 4koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur eta Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan curriculumeko oinarrizko gaitasunak hobetzeko berrikuntza proiektuetarako deialdiaren ...
1/2011 Ebazpena, urtarrilaren 12koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2011-2012 ikasturtean haurrak rtzeko prozedura arautzen due
111/2011 Ebazpena, martxoaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2011-2012 ...
173/2011 Ebazpena, maiatzaren 4koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen duten ikastetxe publikoen ...
325/2011 Ebazpena, ekainaren 20koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean eskola garraioaren antolaketa eta funtzimendurako jarraibideak onesten dituena
27/2012 Ebazpena, urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak rtzeko prozedura ...
28/2012 Ebazpena, otsailaren 3koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2012-2013 ...
31/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, haur hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2013-2014...
756/1991 Foru Agindua, abenduaren 31koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako bigarren zikloari dagozkion irakaskuntzak Nafarroako Foru Komunitatean ezartzeko prozesua arautzen duena
257/1998 Foru Agindua, uztailaren 16koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako eskola publikoen, Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa garatzen duena
91/2000 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzan atzerriko lehen eta bigarren hizkuntzen irakaskuntza aurreratzeko baimena emateko prozedura arautzen duena
97/2000 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hizkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean atzerriko hizkuntzak aurretik irakasteko kontu batzuk arautzen dituena
51/2007 Foru Agindua, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, ...
113/2009 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, ...
139/2009 Foru Agindua, abuztuaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuak Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan sustatzen dituen programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak ...
6/2011 Foru Agindua, urtarrilaren 20koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2011-2012 ikasturtean ordaindu beharreko...
110 /2011 Foru Agindua, uztailaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena
11/2012 Foru Agindua, otsailaren 16koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2012-2013 ikasturtean ordaindu beharreko...
26/2012 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena Maisu-maistren Kidegoan, dagozkion eginkizunak betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan
21/2013 Foru Agindua, otsailaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, haur hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko ...
Lehen Hezkuntza
24/1997 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Haur Hezkuntzako eskola publikoen, Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa onesten duena
24/2007 Foru Dekretua, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena
28/2007 Foru Dekretua, martxoaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen dituena
60/2014 Foru Dekretua, uztailaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean Lehen Hezkuntzako curriculuma ezartzen duena
552/2007 Ebazpena, ekainaren 1ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, gaztelaniari, matematikari eta beste curriculum esperientzia batzuei (Lehen Hezkuntzakoak) aplikatutako teknologia berrien saioen curriculuma, ...
266/2008 Ebazpena, ekainaren 4koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur eta Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan curriculumeko oinarrizko gaitasunak hobetzeko berrikuntza proiektuetarako deialdiaren ...
266/2008 Ebazpena, ekainaren 4koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur eta Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan curriculumeko oinarrizko gaitasunak hobetzeko berrikuntza proiektuetarako deialdiaren ...
577/2014 Ebazpena, irailaren 26koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, “Lehen Hezkuntzako ikasleen aztura eta balioen garapen-mailaren adierazle sistema” argitaratzea onesten duena
179/2015 Ebazpena, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Lehen Hezkuntzaren curriculumean ulermenezko irakurketaren tratamendurako, idazketarako eta irakurtzeko ohitura sustatzeko orientabideak ematen dituena
194/1994 Foru Agindua, maiatzaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitaterako Lehen Hezkuntzako erlijio katolikoaren arloko curriculuma argitaratzea onesten duena
257/1998 Foru Agindua, uztailaren 16koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako eskola publikoen, Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa garatzen duena
97/2000 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hizkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean atzerriko hizkuntzak aurretik irakasteko kontu batzuk arautzen dituena
91/2000 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzan atzerriko lehen eta bigarren hizkuntzen irakaskuntza aurreratzeko baimena emateko prozedura arautzen duena
97/2000 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hizkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean atzerriko hizkuntzak aurretik irakasteko kontu batzuk arautzen dituena
51/2007 Foru Agindua, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, ...
51/2007 Foru Agindua, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, ...
216/2007 Foru Agindua, abenduaren 18koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Lehen Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko era arautzen duena
139/2009 Foru Agindua, abuztuaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuak Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan sustatzen dituen programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak ...
110/2011 Foru Agindua, uztailaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena
26/2012 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena Maisu-maistren Kidegoan, dagozkion eginkizunak betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan
72/2014 Foru Agindua, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan Lehen Hezkuntzan ari diren ikasleak ebaluatu eta hurrengo mailara pasatzeko arauak ...
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
25/1997 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa onesten duena
25/2007 Foru Dekretua, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena
31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itundutako ikastetxe pribatuetan ikasleak rtzeko arauak ezartzen dituena
40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusia eta Tokiko Eskolatze Batzordeak sortu eta arautzen dituena
24/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena
8/2007 Ebazpena, irailaren 17koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Bigarren Hezkuntzako institutu eta ikastetxeetako ikasle atzerritarrei gaztelania irakasteko Hizkuntzan Murgiltzeko Programaren antolaketa...
266/2008 Ebazpena, ekainaren 4koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur eta Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan curriculumeko oinarrizko gaitasunak hobetzeko berrikuntza proiektuetarako deialdiaren ...
300/2008 Ebazpena, ekainaren 27koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, atzerritik etorritako ikasleei, Nafarroako Foru Komunitateko Bigarren Hezkuntzako institutu eta ikastetxeetan eskolaturik daudenei, ...
133/1998 Foru Agindua, maiatzaren 8koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, ezgaitasun psikiko, zentzumenezko eta mugimenezkoei loturiko hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak Bigarren Hezkuntzako ikastetxe arruntetan Oinarrizko ...
258/1998 Foru Agindua, uztailaren 16koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa garatzen duena
85/2002 Foru Agindua, martxoaren 26koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren etaparako Hezkuntza Jarduera Antolatua (H.J.A.) arautzen duena
87/2002 Foru Agindua, martxoaren 26koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Erlijio Katolikoaren arloko curriculumaren argitalpena onesten duena
185/2004 Foru Agindua, uztailaren 30ekoa, Hezkuntza kontseilariak emana. Honen bidez, Hezkuntza kontseilariak ekainaren 15ean emandako 152/2004 Foru Aginduari hko hauek erantsi zaizkio: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Literatur Sorkuntza, ...
52/2007 Foru Agindua, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, eta Foru Komunitateko ikastetxe ...
53/2007 Foru Agindua, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapari dagozkion aukerako irakasgaien curriculuma onetsi ...
169/2007 Foru Agindua, urriaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum aniztasuneko programak arautzen dituena
217/2007 Foru Agindua, abenduaren 18koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak emateko era arautzen duena
12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Horren bidez ezartzen dira ikastetxe publikoen eta pribatu itunduen eragin eremuak, Ikasleak rtzeko arauak ematen dituen apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretuaren 7. artikuluan...
113/2009 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, ...
123/2009 Foru Agindua, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez ezartzen dira musikako edo dantzako lanbide ikasketen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren edo Batxilergoaren arteko baliozkotzeak, Gorputz Hezkuntza ...
235/2011 FORU AGINDUA (Indargabetua)
236/2011 FORU AGINDUA (Indargabetua)
28/2015 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta rdi eta goi mailako heziketa zikloetako ikasketak eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko..
46/2015 Foru Agindua, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena
54/2015 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak arautzen dituena
Batxilergoa
25/1997 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa onesten duena
49/2008 Foru Dekretua, maiatzaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitatean batxilergoko ikasketen egitura eta curriculuma ezartzen dituena
25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena
381/1993 Foru Agindua, irailaren 16koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariak emana, Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtean Gaztelania edo, halakorik bada, Euskal Hizkuntza eta Literaturari dagokion ordutegia 1993/94 ikasturtetik aurrrera luzatzen ...
258/1998 Foru Agindua, uztailaren 16koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa garatzen duena
271/1999 Foru Agindua, uztailaren 29koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Batxilergoko A hizkuntz eredurako Euskara eta Euskal Literatura irakasgaiaren curriculuma onesten duena
86/2002 Foru Agindua, martxoaren 26koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko Hezkuntza Jarduera Antolatua (H.J.A.) arautzen duena
88/2002 Foru Agindua, martxoaren 26koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Batxilergoko Erlijio Katolikoa irakasgaiaren curriculuma argitara ematea onesten duena
252/2002 Foru Agindua, ekainaren 13koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, goi mailako heziketa zikloak ematen dituzten ikastetxeetan Batxilergoko aukerako irakasgaien multzoa handitzen duena
374/2002 Foru Agindua, uztailaren 12koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Bigarren Hezkuntzako zenbait ikastetxe eta instituturi baimena ematen dio hizkuntzak irakasteko, Bigarren Hezkuntzako atzerriko hizkuntzen eta euskal hizkuntza ...
319/2003 Foru Agindua, ekainaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Bigarren Hezkuntzako zenbait ikastetxe eta instituturi baimena ematen dio hizkuntzak irakasteko, Bigarren Hezkuntzako atzerriko hizkuntzen eta euskal hizkuntza ...
202/2004 Foru Agindua, abuztuaren 9koa, Hezkuntza kontseilariak emana. Bigarren Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako zenbait ikastetxe eta instituturi baimena ematen dio hizkuntzak irakasteko, Bigarren Hezkuntzako atzerriko hizkuntzen..
66/2008 Foru Agindua, maiatzaren 14koa, Hezkuntza kontseilariak emana. Agindu honen bidez batxilergoa ezarri, haren egitura garatu, antolaketa arautu, ordutegia finkatu eta aukerako irakasgaien curriculuma onesten da, Nafarroako Foru Komunitatean
46/2009 Foru Agindua, apirilaren 2koa, Hezkuntza eta Kulturako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean batxilergoko ikasketen modalitatearen aldaketa arautzen duena
123/2009 Foru Agindua, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez ezartzen dira musikako edo dantzako lanbide ikasketen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren edo Batxilergoaren arteko baliozkotzeak, Gorputz Hezkuntza ...
Lanbide Heziketa
25/1997 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa onesten duena
247/2000 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseilua sortzen duena
31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itundutako ikastetxe pribatuetan ikasleak rtzeko arauak ezartzen dituena
35/2007 Foru Dekretua, apirilaren 23koa, apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretuan aurrez ikusitako Eskolatze Batzorde Nagusia eta tokiko eskolatze batzordeak sortzen dituena. Aipatutako 31/2007 foru dekretuan unibertsitatez kanpoko ... (Indargabetua)
49/2008 FORU DEKRETUA
54/2008 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren esparruan lanbide heziketaren antolamendua eta garapena arautzen dituena
118/2008 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean Energia Eraginkortasuneko eta Eguzki Energia Termikoko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
43/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitatean Osasun Larrialdietako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
44/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitatean Instalazio Elektriko eta Automatikoetako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
45/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitatean Kimika Instalazioko teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
48/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitatean Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
48/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
49/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
51/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
52/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
58/2010 Foru Dekretua, irailaren 13koa, Nafarroako Foru Komunitatean Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
207/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa, Nafarroako Foru Komunitatean Web Aplikazioak Garatzeko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
216/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitatean Nekazaritzako Ekoizpen Ekologikoko teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
66/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 27koa, pertsonek lan-esperientzian edo prestakuntza bide ez-formaletan lortutako lanbide gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura Nafarroako Foru Komunitatean ezartzeko arauak eta horretaz arduratuko ...
115/2014 Foru Dekretua, abenduaren 23koa, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan Lanbide Heziketako zenbait tituluren egitura eta curriculuma ezartzen dituzten foru dekretuak aldatzen dituena, hots, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoari egokitutakoa
8/2010 Ebazpena, urtarrilaren 27koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Lanbide Heziketako goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probak prestatzeko ikastaroa ezartzen duena
96/2010 Ebazpena, martxoaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Programetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta egiaztapen akademikoa arautzen dituena Nafarroako Foru Komunitatea
102/2011 Ebazpena, martxoaren 14koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez arautzen da, 2011-2012 ikasturterako, jardunean ari diren langileei zuzendutako lanbide heziketaren eskaintza, lanbide heziketako ...
890/2011 Ebazpena, irailaren 2koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Gaitasun Unitateen erregistrorako jarraibideak ezartzen dituena
30/2012 Ebazpena, otsailaren 14koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana. Horren bidez Oinarrizko Hezkuntzan, Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Batxilergoan eta Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloetan hezkuntza itunak aldatu ...
749/2012 Ebazpena, abenduaren 14koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduaren zenbait alderdi garatzen dituena. Foru Agindu horren bidez, ...
434/2014 Ebazpena, abuztuaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako irakaskuntzak eta Hasierako Lanbide Kualifikazio Programak ematen dituzten ikastetxe publik..
665/2014 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren irakaskuntzen Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleen ...
258/1998 Foru Agindua, uztailaren 16koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa garatzen duena
496/1998 Foru Agindua, abenduaren 31koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean 1998-99 ikasturtean Erdi Mailako Berariazko Lanbide Heziketako irakaskuntzen ezarpen orokorra arautzen duena
345/2000 Foru Agindua, irailaren 19koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean, 2000-2001 ikasturtetik aurrera, Goi Mailako Berariazko Lanbide Heziketako ikasketen ezarpen orokorra egiteko arauak ematen dituena
511/2000 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluko antolamenduaren eta funtzimendu araubidearen Erregelamendua onesten duena
7/2007 Foru Agindua, otsailaren 8koa, Hezkuntza kontseilariak emana, "Unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialak" izeneko fitxategi informatizatua sortzen duena
45/2009 Foru Agindua, apirilaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ezkuntza sistemako lanbide heziketako irakaskuntzen barruko lantokiko prestakuntzako moduluaren garapena arautzen duena, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan
52/2009 Foru Agindua, apirilaren 8koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako lanbide heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena arautzen dituena
12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Horren bidez ezartzen dira ikastetxe publikoen eta pribatu itunduen eragin eremuak, Ikasleak rtzeko arauak ematen dituen apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretuaren 7. artikuluan...
122/2010 Foru Agindua, uztailaren 19koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako hezkuntza sisteman lineako urrutiko Lanbide Heziketaren ezarpena eta antolaketa arautzen dituena
198/2010 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxe integratu publikoak izendatzen dituena eta Nafarroako ikastetxe integratu publikoen sarea sortzen duena
31/2012 FORU AGINDUA
57/2013 Foru Agindua, ekainaren 24koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Administrazioko Hezkuntza Departamentuaren menpeko lanbide heziketako ikastetxe bateratu publikoetako zuzendariak hautatu, ebaluatu eta haien izendapena ...
50/2014 Foru Agindua, maiatzaren 23koa, hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzen Oinarrizko Lanbide Heziketaren zenbait alderdi arautu eta Nafarroako Foru Komunitatean Lanbide Heziketako irakaskuntza horiek funts publikoen bidez ...
Erdi mailako tituluen curriculumak
Goi mailako tituluen curriculumak
Arte Plastikoak eta Diseinua
58/1997 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Grafika Publizitarioaren arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion goi mailako heziketa zikloaren curriculuma ezartzen duena
59/1997 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Argazkilaritza Artistikoaren arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion goi mailako heziketa zikloaren curriculuma ezartzen ...
60/1997 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Ebanisteria Artistikoaren arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikariaren tituluari dagokion erdi mailako heziketa zikloaren curriculuma ezartzen duena
196/1997 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Eskulturaren Arte Aplikatuen arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion goi mailako heziketa zikloaren curriculuma ...
215/1998 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Altzarigintzaren arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion goi mailako heziketa zikloaren curriculuma ezartzen duena
216/1998 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Grabatuaren eta Estanpazio-Tekniken arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion goi mailako heziketa zikloaren curriculuma ...
224/1999 Foru Dekretua, ekainaren 14koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Dekorazioko Obren Proiektuen eta Zuzendaritzaren arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion goi mailako heziketa zikloaren ...
243/1998 Foru Dekretua, abuztuaren 17koa, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Autoedizioaren arloko Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikariaren tituluari dagokion erdi mailako heziketa zikloaren curriculuma ezartzen duena
44/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitatean Instalazio Elektriko eta Automatikoetako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena
34/2012 Ebazpena, otsailaren 13koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako kontseilariak emandako uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduaren zenbait alderdi garatzen dituena. Foru agindu horrek ...
249/2010 Ebazpena, abuztuaren 2koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Lanbide Heziketako ikasketak, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak eta Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Programak ematen dituzten ...
15/1997 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Arte Plastikoetako eta Diseinuko Heziketa Zikloetan ari diren ikasleen ebaluazio eta kreditatze akademikoaren prozesua arautzen duena
109/2011 Foru Agindua, uztailaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen ziurtapena arautzen dituena
31/2012 Foru Agindua, apirilaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafaroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoetako Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakaskuntzetako ikasle ...
344/2000 Foru Agindua, irailaren 19koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean, 2000-2001 ikasturtetik aurrera, Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi eta goi mailako heziketa zikloen ikasketen ezarpen orokorra ...
Unibertsitateko ikasketak
Ley Foral 8/1987, de 21 de abril, de creación de la Universidad Pública de Navarra
15/2008 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari buruzkoa
227/1990 Foru Dekretua, abuztuaren 31koa, osasun zientzien ikasketen arloko ikerketa, irakaskuntza eta laguntzaren plangintzarako Nafarroako Unibertsitate Publikoa-Foru Administrazioa Batzordea sortzen duena
235/1998 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, Foru Komunitateko unibertsitate mailako urrutiko hezkuntza berrantolatzeko zenbait neurri hartzea eta Nafarroako Gobernuak Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazilarekin eta Tuterako Udalarekin hitzarmenak
110/2003 Foru Dekretua, maiatzaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Estatutuak onesten dituena
675/2014 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erakunde eta Enpresa Katedrak arautzen dituen araudia onesten duena”...
7/2010 Foru Dekretua, otsailaren 8koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluaren Antolaketari eta Funtzimenduari buruzko Erregelamendua onesten duena
123/2007 Ebazpena, ekainaren 28koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2007-2008 ...
66/2007 Ebazpena, martxoaren 29koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, graduatu ondoko titulu ofizialak lortzeko irakaskuntzak 2007-2008 ikasturtetik aurrera Nafarroako Unibertsitate Publikoan ezartzeko baimena
834/2007 Ebazpena, maiatzaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, kudeatzaile, Gizarte Kontseiluko idazkari eta Kabineteko buru karguak definitzen dituen araubide juridikoa, Gobernu Kontseiluak 2007ko apirilaren 23an ...
1326/2007 Ebazpena, irailaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, Datu Pertslak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak bere 20. artikuluan xedatzen duena betetzeko administrazio honetan fitxategi bat sortzen duen
1634/2007 Ebazpena, azaroaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoko Zortzigarren Xedapen Gehigarriko bigarren paragrafoak ezartzen duenaren araberako xedapenak ematen dituen erabakia ...
1687/2007 Ebazpena, azaroaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, hko hau argitaratzea agintzen duena: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Lizentziaturaren eta Zuzenbide Lizentziaturaren aldi bereko ikasketak ...
217/2008 Ebazpena, ekainaren 9koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, ingeniaritza biomedikoaren graduatu ondoko titulu ofiziala lortzeko irakaskuntzak 2008-2009 ikasturtetik aurrera Nafarroako Unibertsitate Publikoan..
933/2008 Ebazpena, apirilaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez Gobernu Kontseiluak apirilaren 24ko erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kirol jardueren eta instalazioen ...
1320/2008 Ebazpena, ekainaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen dituen gradu-ikasketa ofizialetan aparteko sariak emateko arautegi erregulatzailearen proposamenaren aldeko txostena
1854/2008 Ebazpena, urriaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2008ko urriaren 24ko Gobernu Kontseiluaren erabakia, "Unibertsitate Publikoko kredituen balioa aitortu eta horiek transferitzeari buruzko arautegia" onesten...
406/2009 Ebazpena, martxoaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Gobernu Kontseiluak 2009ko otsailaren 25ean hartutako erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko Unibertsitateko Funtzirioen ...
407/2009 Ebazpena, martxoaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2009ko otsailaren 25eko Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleak eta Ikertzaileak Kontratatzeko ...
1323/2009 Ebazpena, irailaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasketa Berekiak eta Unibertsitateko Master Titulu Ofizialak arautzen dituzten arauak onesten dituen erabakia argitaratzek
1685/2009 Ebazpena, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen eta Ikertzaileen Ikuskapen Unitatearen Egitura eta Eginkizunei buruzko Arautegia onesten duena, ...
1686/2009 Ebazpena, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, lehen eta bigarren zikloetako tituluen iraungitzea arautzen duen araudia onesten duena, 2009ko azaroaren 13ko Gobernu Kontseiluaren erabakiz onetsitakoa
1741/2011 Ebazpena, azaroaren 16an, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Hauteskunde Arautegia, Gobernu Kontseiluak 2011ko azaroaren 16an hartutako erabakiaren bidez onetsia, argitaratzeko agindua
1746/2011 Ebazpena, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, "Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Ikastegi eta Sailetako Esparru Arautegia", Gobernu Kontseiluak 2011ko azaroaren 16an hartutako erabakiaren bidez onetsia,
303/2013 Ebazpena, ekainaren 10ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2013-2014...
416/2013 Ebazpena, martxoaren 8koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko "Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu ikasketetan hizkuntza gaitasuna arautzen duten arauak", Gobernu Kontseiluak 2012
845/2013 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, "1393/2007 Errege Dekretuaren arabera egiaztatzen diren doktoretza tesien proiektuetarako jarraipen batzordeen osaera xedatzen duen erabakia" argitaratzeko...
23/2014 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleak eta Ikertzaileak kontratatzeko arautegia aldatzen duen Erabakia”...
257/2014 Ebazpena, ekainaren 16koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2014-2015 ...
673/2014 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, “Erabakia, sartzeko prozedura, balioespen irizpideak eta lehentasunezko ordena ezartzen dituena unibertsitateko gradu ikasketa ofizialetako ikaspostuak ...
674/2014 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerketa institutuak arautzen dituen araudia onesten duena”. 2014ko...
189/2008 Ebazpena, urtarrilaren 31koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan izaera zientifiko, tekniko edo artistikoa daukaten lanak egiteko, eta berezitasuneko ikasketak edo prestakuntza-jarduera..
670/2011 Ebazpena, maiatzaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko "Nafarroako Unibertsitate Publikoak norberaren datuak babesteari buruz duen arautegia", Gobernu Kontseiluak 2011ko ...
114/2009 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, Nafarroako Gobernuari prozedura ezartzen di Nafarroako Unibertsitate Publikoaren unibertsitate ikasketa ofizialen ezarpenerako baimena eman dezan, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruan
170/2009 Foru Agindua, urriaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, nahitaezko praktiketako ikastetxe, tutore eta koordinatzaileak rtzen dituena Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntza Irakaskuntzetako..
151/2011 Foru Agindua, maiatzaren 12koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, ofizialki rtutako unibertsitate titulazioei dagokien prestakuntzarako praktikak Kirolaren Azterlan, Ikerketa (Indargabetua)
178/2012 Foru Agindua, apirilaren 19koa, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, unibertsitateko ikasleek kanpoko praktika akademikoak Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroan egiteari buruzkoa
564/2012 Foru Agindua, azaroaren 16koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak emana, departamentuko antolaketa berrira egokitzen duena unibertsitateko tituludunentzako praktiketarako programa, beren eginkizunak garatzeko Nafarroako ...
Erabakia, Nafarroako Gobernuak 2009ko abuztuaren 24an hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan Haur Hezkuntzako Maisu-Maistren gradua eta Lehen Hezkuntzako Maisu-Maistren gradua titulu ofizialak eskuratzeko irakaskuntzak ezartzeko baimena ematen...
Erabakia, Nafarroako Gobernuak 2010eko otsailaren 15ean hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Prestakuntzako unibertsitate masterraren titulu ofizialerako irakaskuntzak ezartzeko baimena ematen duena
Aniztasunarekiko Arreta
Berme sozialeko programak
233/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean gizarte garantiako berariazko programak arautzen dituena
100/1996 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Hezkuntza, Kultura, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Gizarte Garantiako Programen aurrerapena saiakuntza moduan arautzen duena
Helduen irakaskuntza
19/2002 Foru Legea, ekainaren 21ekoa, helduen hezkuntza arautzen duena
255/1999 Foru Dekretua, uztailaren 6koa, Perts Helduen Oinarrizko Hezkuntza arautzen duena eta Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan horren irakaskuntzaren egitura eta curriculum zehatza ezartzen dituena
61/2009 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, Helduen Oinarrizko Hezkuntza arautu eta ikasketa horien egitura eta curriculuma ezartzen dituena Nafarroako Foru Komunitatean
295/1999 Foru Agindua, abuztuaren 24koa, Perts Helduen Oinarrizko Hezkuntzako irakaskuntzen ezarpena arautu eta Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan 1999/2000 ikasturtetik aitzina irakaskuntza horiek egiten dituzten ikasleak ikastetxe ...
270/2000 Foru Agindua, ekainaren 29koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Perts Helduen Oinarrizko Hezkuntzako III. mailako lehenbiziko zikloa emateko gaikuntza lortzeko baldintzak ezartzen dituena
119/2008 Foru Agindua, abuztuaren 4koa, Hezkuntza kontseilariak emana. Honen bidez, helduentzako batxilergoko ikasketak araubide presentzialean eta urrutiko araubidean ematea arautu eta antolatu da Nafarroako Foru Komunitatean
129/2009 Foru Agindua, abuztuaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Helduen Oinarrizko Hezkuntzaren ezarpena arautzen duena eta jarraibideak ematen dituena Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ikasketa horiek egiten dituzten ikasleen ...
Beste irakaskuntza batzuk
Irakaskuntza. Aisialdia
Kirol teknikariak
Araubide Bereziko Irakaskuntzak
Hizkuntza ikasketak
Musika ikasketak
Arautu gabeko Irakaskuntzak
Dantza ikasketak
Lanbide Hastapena
Musika
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa