(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

Unibertsitateko ikasketak

Ley Foral 8/1987, de 21 de abril, de creación de la Universidad Pública de Navarra
15/2008 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari buruzkoa
227/1990 Foru Dekretua, abuztuaren 31koa, osasun zientzien ikasketen arloko ikerketa, irakaskuntza eta laguntzaren plangintzarako Nafarroako Unibertsitate Publikoa-Foru Administrazioa Batzordea sortzen duena
235/1998 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, Foru Komunitateko unibertsitate mailako urrutiko hezkuntza berrantolatzeko zenbait neurri hartzea eta Nafarroako Gobernuak Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazilarekin eta Tuterako Udalarekin hitzarmenak
110/2003 Foru Dekretua, maiatzaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Estatutuak onesten dituena
675/2014 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erakunde eta Enpresa Katedrak arautzen dituen araudia onesten duena”...
7/2010 Foru Dekretua, otsailaren 8koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluaren Antolaketari eta Funtzimenduari buruzko Erregelamendua onesten duena
123/2007 Ebazpena, ekainaren 28koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2007-2008 ...
66/2007 Ebazpena, martxoaren 29koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, graduatu ondoko titulu ofizialak lortzeko irakaskuntzak 2007-2008 ikasturtetik aurrera Nafarroako Unibertsitate Publikoan ezartzeko baimena
834/2007 Ebazpena, maiatzaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, kudeatzaile, Gizarte Kontseiluko idazkari eta Kabineteko buru karguak definitzen dituen araubide juridikoa, Gobernu Kontseiluak 2007ko apirilaren 23an ...
1326/2007 Ebazpena, irailaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, Datu Pertslak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak bere 20. artikuluan xedatzen duena betetzeko administrazio honetan fitxategi bat sortzen duen
1634/2007 Ebazpena, azaroaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoko Zortzigarren Xedapen Gehigarriko bigarren paragrafoak ezartzen duenaren araberako xedapenak ematen dituen erabakia ...
1687/2007 Ebazpena, azaroaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, hko hau argitaratzea agintzen duena: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Lizentziaturaren eta Zuzenbide Lizentziaturaren aldi bereko ikasketak ...
217/2008 Ebazpena, ekainaren 9koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, ingeniaritza biomedikoaren graduatu ondoko titulu ofiziala lortzeko irakaskuntzak 2008-2009 ikasturtetik aurrera Nafarroako Unibertsitate Publikoan..
933/2008 Ebazpena, apirilaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez Gobernu Kontseiluak apirilaren 24ko erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kirol jardueren eta instalazioen ...
1320/2008 Ebazpena, ekainaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen dituen gradu-ikasketa ofizialetan aparteko sariak emateko arautegi erregulatzailearen proposamenaren aldeko txostena
1854/2008 Ebazpena, urriaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2008ko urriaren 24ko Gobernu Kontseiluaren erabakia, "Unibertsitate Publikoko kredituen balioa aitortu eta horiek transferitzeari buruzko arautegia" onesten...
406/2009 Ebazpena, martxoaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Gobernu Kontseiluak 2009ko otsailaren 25ean hartutako erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko Unibertsitateko Funtzirioen ...
407/2009 Ebazpena, martxoaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2009ko otsailaren 25eko Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bidez onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleak eta Ikertzaileak Kontratatzeko ...
1323/2009 Ebazpena, irailaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasketa Berekiak eta Unibertsitateko Master Titulu Ofizialak arautzen dituzten arauak onesten dituen erabakia argitaratzek
1685/2009 Ebazpena, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen eta Ikertzaileen Ikuskapen Unitatearen Egitura eta Eginkizunei buruzko Arautegia onesten duena, ...
1686/2009 Ebazpena, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, lehen eta bigarren zikloetako tituluen iraungitzea arautzen duen araudia onesten duena, 2009ko azaroaren 13ko Gobernu Kontseiluaren erabakiz onetsitakoa
1741/2011 Ebazpena, azaroaren 16an, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Hauteskunde Arautegia, Gobernu Kontseiluak 2011ko azaroaren 16an hartutako erabakiaren bidez onetsia, argitaratzeko agindua
1746/2011 Ebazpena, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, "Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Ikastegi eta Sailetako Esparru Arautegia", Gobernu Kontseiluak 2011ko azaroaren 16an hartutako erabakiaren bidez onetsia,
303/2013 Ebazpena, ekainaren 10ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2013-2014...
416/2013 Ebazpena, martxoaren 8koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko "Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu ikasketetan hizkuntza gaitasuna arautzen duten arauak", Gobernu Kontseiluak 2012
845/2013 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, "1393/2007 Errege Dekretuaren arabera egiaztatzen diren doktoretza tesien proiektuetarako jarraipen batzordeen osaera xedatzen duen erabakia" argitaratzeko...
23/2014 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleak eta Ikertzaileak kontratatzeko arautegia aldatzen duen Erabakia”...
257/2014 Ebazpena, ekainaren 16koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2014-2015 ...
673/2014 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, “Erabakia, sartzeko prozedura, balioespen irizpideak eta lehentasunezko ordena ezartzen dituena unibertsitateko gradu ikasketa ofizialetako ikaspostuak ...
674/2014 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerketa institutuak arautzen dituen araudia onesten duena”. 2014ko...
189/2008 Ebazpena, urtarrilaren 31koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan izaera zientifiko, tekniko edo artistikoa daukaten lanak egiteko, eta berezitasuneko ikasketak edo prestakuntza-jarduera..
670/2011 Ebazpena, maiatzaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko "Nafarroako Unibertsitate Publikoak norberaren datuak babesteari buruz duen arautegia", Gobernu Kontseiluak 2011ko ...
114/2009 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, Nafarroako Gobernuari prozedura ezartzen di Nafarroako Unibertsitate Publikoaren unibertsitate ikasketa ofizialen ezarpenerako baimena eman dezan, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruan
170/2009 Foru Agindua, urriaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, nahitaezko praktiketako ikastetxe, tutore eta koordinatzaileak rtzen dituena Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntza Irakaskuntzetako..
151/2011 Foru Agindua, maiatzaren 12koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, ofizialki rtutako unibertsitate titulazioei dagokien prestakuntzarako praktikak Kirolaren Azterlan, Ikerketa (Indargabetua)
178/2012 Foru Agindua, apirilaren 19koa, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, unibertsitateko ikasleek kanpoko praktika akademikoak Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroan egiteari buruzkoa
564/2012 Foru Agindua, azaroaren 16koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak emana, departamentuko antolaketa berrira egokitzen duena unibertsitateko tituludunentzako praktiketarako programa, beren eginkizunak garatzeko Nafarroako ...
Erabakia, Nafarroako Gobernuak 2009ko abuztuaren 24an hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan Haur Hezkuntzako Maisu-Maistren gradua eta Lehen Hezkuntzako Maisu-Maistren gradua titulu ofizialak eskuratzeko irakaskuntzak ezartzeko baimena ematen...
Erabakia, Nafarroako Gobernuak 2010eko otsailaren 15ean hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Prestakuntzako unibertsitate masterraren titulu ofizialerako irakaskuntzak ezartzeko baimena ematen duena
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa