(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Irakaskuntzak :
  • Haur Hezkuntza :
   • 113/2009 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, ...

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

113/2009 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, ...

113/2009 FORU AGINDUA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, langile horiek banatzeko eta Hezkuntza Orientazioko lanpostuak betetzeko deialdia onetsi, eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan orientatzaile eginkizunetan aritzeko ikastetxeak hautatzeko prozesua antolatzeko jarraibideak eta eginkizun horietan aritzeko moduari buruzkoak onesten dira

(2009ko 93. NAOn argitaratutako testua, uztailaren 29an)

Zioen Azalpena

Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiak, 2008ko urriaren 24ko eginbidearen bidez, Hezkuntza Departamentuari eskatu zion, epaitegi horrexek 2003ko abenduaren 15ean eman epaia betetzeko, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan errekurtso-egileen espezialitatean Lehen Hezkuntzan kenduriko lanpostu guztiei dagozkien lanpostu hutsak sor zitzala eta, horrekin batera, orotariko lekualdatze lehiaketarako dei egin zezala, errekurtso-egileek sorturiko lanposturen bat eskuratzeko aukera izan zezaten.

Bestaldetik, Bigarren Hezkuntzako irakasle kidegoen espezialitateak ezartzen dituen azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuarekin bat, Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoko funtzionarioen eta Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako irakasleen orientatzaile eginkizunak Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetara zabaltzen ahalko dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organkoaren zazpigarren xedapen gehigarriaren 1. atalean ezartzen denarekin bat.

Lanpostuak betetzeko moduari dagokionez, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak seigarren xedapen gehigarriko laugarren puntuan ezartzen duenaren arabera, estatu osorako lehiaketak egiten ez diren ikasturteetan, hezkuntza arloko administrazioek lanpostuak betetzeko prozedurak antolatzen ahalko dituzte, berek kudeatzen duten esparruan eta bertako lanpostuak betetzeko. Hori dena, noiznahi ere beren langileak banatu edo kokatzeko prozedurak egiteko duten gaitasuna deusetan galarazi gabe.

Urriaren 2ko 2112/1998 Errege Dekretuak finkatu zuenaren arabera, estatu osorako lekualdatze lehiaketak bi urtean behin egiten dira. Kontuan harturik lehiaketa horietarako deialdiak 2008-2009 ikasturtean egin zirela, datorren ikasturtean beste neurri batzuk hartzen ahalko dira lanpostuak betetzeko, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Legeari jarraikiz.

Horregatik, epai hura betez, irakasle lanpostuak betetzeko prozedurari buruzko arauekin bat, bidezkoa da Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, eta langile horiek banatzeko eta Hezkuntza Orientazioko lanpostuak betetzeko deialdia onestea.

Azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuan aipatzen den gaitzeari dagokionez, Haur eta Lehen Hezkuntzako orientatzaile eginkizunak bermatzeko hura erabiltzeaz gain, beharrezkoa da jarraibide batzuk ematea Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan lanpostuen hautapena antolatzeko eta eginkizun horiek ikastetxe horietan aritzeko moduaz.

Azkenik, lanpostuak betetzeko prozesu honetan, langileen arloko kontuez gain, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe pubikoetan orientatzaile eginkizunetan egoki aritzeko modua antolatu eta bermatzeko kontuak tartean direla, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 38. artikuluan aurreikusten denaren babesean, komeni da Giza Baliabideen Zerbitzuaren eta Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusiaren eskumenak eskuratzea.

Horregatik, lehen aipatu diren arauek eman dizkidaten eskumenen arabera, agindu dut:

1. Eskumena eskuratzea, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kendu, langile horiek banatzeko eta Hezkuntza Orientazioko lanpostuak betetzeko deialdia onetsi, eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan orientatzaile eginkizunetan aritzeko ikastetxeak hautatzeko prozesua antolatzeko jarraibideak eta eginkizun horietan aritzeko moduari buruzkoak onesteko.

2. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak kentzea eta langile horiek banatzeko eta Hezkuntza Orientazioko lanpostuak betetzeko deialdia onestea, baldintza hauei jarraituz:

I.-Lanpostuak kentzea eta lanpostu hutsak zehaztea.

1. Hezkuntza Orientazioko lanpostuak Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetatik kentzea.

Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiak 2003ko abenduaren 15ean eman 190. epaia betez, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasle lanpostuak, Hezkuntza Departamentuari atxikiak, kentzen dira. Foru agindu honen 1. eranskinean aipatzen dira.

Lanpostuak 2009ko abuztuaren 31n kenduko dira eta egun horretatik aurrera izanen ditu ondorioak. Langileak banatu eta lanpostuak betetzeko foru agindu honen bidez dei eginiko prozeduraren arabera esleituriko destinoez jabetu arte, I. eranskinean aipatzen diren irakasleek behin-behinean kenduriko destinoetan iraunen dute.

2. Lanpostuak betetzeko prozeduretan parte hartzeko beharra.

Urriaren 2ko 2112/1998 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarrian xedaturikoarekin bat, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiak 2003ko abenduaren 15ean eman 190 epaia betetzearen ondorioz behin-behineko destinoa duten funtzionarioak, lanpostua foru agindu honen bidez kentzen zaienak, hain zuzen ere, behartuak daude Hezkuntza Departamentuak lanpostuak kendu ondoren deituko dituen lekualdatze lehiaketetan eta langileak banatu eta lanpostuak betetzeko prozeduretan parte hartzera. Halaber, foru agindu honen II. atalean onetsiriko deialdian parte hartzera behartuak daude. Parte hartu ezik, ofizioz, Nafarroako Foru Komunitatearen barruan, beste lanpostu batzuetara eramanen dira, betiere horietan aritzeko eskatzen diren betebeharrak betetzen badituzte.

Lehiaketan parte hartzeko beharra beterik ere, sei deialditan eskaturiko destino bat ere ez dutenei, Hezkuntza Administrazioak beste destino bat ematen ahalko die, deialdietan aurreikusten den moduan.

Nahitatezko parte-hartze hori deusetan galarazi gabe, funtzionario horiek foru agindu honen 1.3 atalean aipatzen den lehentasunezko eskubidea erabiltzen ahalko dute. Eskubide hori erabili nahi badute eta hura lortu arte, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak egiten dituen deialdi guztietan hartu beharko dute parte. Gaiturik daudeneko lanpostu guztiak eskatuko dituzte, lehentasunezko eskubidea aitorturik daukaten lurraldearen barruan. Gainera, lehentasunezko eskubidearen lurraldetik kanpoko lanpostuak ere eskatzen ahalko dituzte elkarren segidan. Horrela parte hartu ezik, lehentasunezko eskubidea galduko dute.

3. Lehentasunezko eskubidea.

I. eranskinean aipatzen diren Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleek, lanpostua epaia betetzearen ondorioz kentzen zaienek, hain zuzen ere, lehentasunezko eskubidea erabiltzen ahalko dute Bigarren Hezkuntzako institutu edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu baterako, betiere, beren jarduketa esparruan, gaur egungo behin betiko destinoa badaukate, kenduriko postuarekin bat datorren hizkuntzan Hezkuntza Orientazioa espezialitatean.

Horretarako, foru agindu honen II. eranskinean Bigarren Hezkuntzako Institutuen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Institutuen jarduketa eremua argitaratzen da.

4. Lanpostu hutsak.

Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiak 2003ko abenduaren 15ean eman 190. epaia betetzeko, Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako irakasleen plantillak onesten dira. Foru agindu honen III. eranskinean ageri dira eta langileak banatu eta lanpostuak betetzeko deialdian aplikatuko dira. Deialdi hori foru agindu honen II. atalean onesten da. Halaber, prozedura horretan bete beharreko lanpostuak onesten dira.

Foru agindu honen III. eranskinaren bidez onetsitako plantillek ez dute inolaz ere lanposturik galtzea ekarriko. Kasuan kasuko plantillan aurreikusten ez diren lanpostuak amortizatu eginen dira baldin eta hutsik gelditzen badira hauen ondorioz: lanpostuak betetzeko prozedurak, erretiroak, lanpostua gordea ez duten eszedentziak, etenaldiak, heriotzak zein antzeko beste arrazoi batzuk.

III. eranskinean aipatzen diren Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxe publikoen plantillari dagozkion lanpostu hutsak "hutsak" zutabean iragartzen dira.

Lanpostu hutsen zutabean agertzen den minus ikurrak esan nahi du ondoriozkoak amortizatu eginen direla eta, hortaz, bete beharreko lanpostu kopurua ez dela handituko.

Foru agindu honetan aurreikusitako lanpostu hutsei deialdiaren ebazpenetik heldu direnak gehituko zaizkie. Horiez gain, erretiroengatik, heriotzengatik edo lanpostua gorde gabeko eszedentziengatik sor daitezkeen lanpostu hutsak ere sartzen ahalko dira, 2009ko abenduaren 31 bitarte sortzen badira.

II.-Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako langileak banatu eta katedradunen eta irakasleen lanpostuak betetzeko deialdia

Deialdi hau, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiak 2003ko abenduaren 15ean eman 190. epaia betetzeko onetsia, oinarri hauei jarraituz arautuko da

OINARRIAK

Lehena

Merezimendu lehiaketarako dei egiten da, deialdi honetan aipatzen diren berezitasunekin bat, Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetako irakaskuntzako funtzionarioei dagozkien lanpostuak betetzeko.

Bigarrena. Parte-hartzaileak.

1. Borondatez parte har dezaketenak.

1.1. Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetako karrerako funtzionarioek hartzen ahalko dute parte deialdi honetan nahi badute, organikoki eta funtzionalki Hezkuntza Departamentuaren mende badaude eta ondoren aipatzen diren egoeretako batean badaude:

A.-Jardunean dauden funtzionarioak, baldin eta behin betiko destinoa Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeren batean badute, kontuan hartu gabe behin betiko azken destinoan zenbat denbora egin duten, Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza hobetzeko neurriei buruzko uztailaren 2ko 26/2002 Foru Legearen 3. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

B.-Egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxeren batean deklaratutako eginkizun berezietako egoeran dauden funtzionarioak, kontuan hartu gabe behin betiko azken destinoan zenbat denbora egin duten, Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza hobetzeko neurriei buruzko uztailaren 2ko 26/2002 Foru Legearen 3. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

C.-Gaur egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxeren batetik deklaratutako borondatezko eszedentzian dauden funtzionarioak izatea, 2010eko abuztuaren 31n jarduneko zerbitzura itzultzeko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen badituzte.

Borondatezko eszedentziaren egoeratik parte hartzen duten funtzionarioek 2010eko irailaren 1ean hasi beharko dute lanean deialdi honen ondorioz egokitzen zaien destinoan.

Jardunean hasten ez badira, funtzionario izatetik geldituko dira, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren testu bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 26. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

D-Egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxeren batean deklaratutako eginkizun-gabetze egoeran dauden funtzionarioak izatea, betiere 2010eko abuztuaren 31n eginkizun-gabetzeko diziplina zehapenaren indarraldia bukatzen bazaie.

1.2. Destinoa eskuratzeko lehentasunezko eskubidea erabili nahi dutenek deialdi honetako bosgarren oinarrian ezarritakoa bete beharko dute.

2. Nahitaez parte hartu behar dutenak.

Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetako karrerako funtzionarioek hartu beharko dute parte deialdi honetan, organikoki eta funtzionalki departamentuaren mende badaude eta ondoren aipatzen diren egoeretako batean badaude:

A.-Eszedentzian edo eginkizun-gabetuta egon ondoren, deialdi hau argitaratu baino lehen jarduneko zerbitzura itzuli eta horren ondorioz Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa esparruan behin-behinekoz ari diren funtzionarioak.

Deialdi honetan parte hartzen ez badute, edo behar hainbat lanpostu huts eskatzen ez badituzte, libreki emanen zaie behin betiko destinoa Hezkuntza Orientazioa espezialitatean bete ditzaketen lanpostuetan. Nahitaezko esleipena IV. eranskinean ikastetxeak aipatzen diren hurrenkeran eginen da.

B.-Nahitaezko eszedentzian edo eginkizun-gabetuta eta destinoa galduta egon ondoren, zehapena betetakoan behin-behinekoz itzultzea lortu ez duten funtzionarioak, halako administrazio egoerara egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxe batetik igaro baziren.

Aurreko lerroaldean sartutako funtzionarioak deialdi honetara aurkezten ez badira, edo aurkezturik ere, Hezkuntza Departamentuaren mendeko aski ikastetxetarako eskaria egiten ez badute, behin betiko destinorik eskuratzen ez dutenean, borondatezko eszedentziaren egoeran geratuko dira, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 26.1 artikuluko c) atalean ezarritakoari jarraikiz.

C.-Kanpoko lanpostuei atxikita egon ondoren, 2010-2011 ikasturtean Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa eremuan berriz hasi behar duten funtzionarioak edo, aurreko ikasturteren batean berriz hasirik, behin betiko destinoa lortu ez zutenak.

Herrirako lehentasunezko eskubidea erabili nahi duten irakasleek, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Kanpoko Administrazioa arautzen duen urriaren 31ko 1138/2002 Errege Dekretuaren 14.4. artikuluan aipaturikoari jarraikiz (262. "Estatuko Aldizkari Ofiziala", azaroaren 1ekoa), deialdi honen bosgarren oinarrian xedaturikoarekin bat, Hezkuntza Orientazioa espezialitateko behin betiko azken destinoa izan zuteneko herriko lanpostu guztiak eskatu beharko dituzte. Parte hartu eta destinorik eskuratzen ez badute, herri horri behin-behinekoz atxikirik geldituko dira.

D.-Epai bat bete edo errekurtso bat ebaztearen ondorioz, edo behin betikoz zuten lanpostua berariaz kendu zaielako, behin betiko destinoa galdu duten funtzionarioak.

Parte hartzera beharturik izan eta lehiaketan parte hartzen ez dutenei, Administrazioak ofizioz emanen die destinoa, lanpostu horietan aritzeko eskatzen diren beharkizunak betetzen badituzte. Lehiaketan parte hartu eta destinorik lortzen ez dutenei behin-behineko destinoa emanen zaie.

Deialdi honi dagokionez, ebazpen formal eta banakako baten bidez espresuki kendu direnak baizik ez dira lanpostu kenduak, eta lanpostua foru agindu honen I. eranskinean kentzen zaien funtzionario guztiak. Irakasle horiek urriaren 2ko 2112/1998 Errege Dekretuaren hamahirugarren xedapen gehigarrian aipatzen den ikastetxerako lehentasuna eskubidea erabiltzen ahalko dute, deialdi honetako bosgarren oinarrian adierazi bezala eta foru agindu honen 1.3 atalean xedaturikoarekin bat.

E.-Honako hauen arabera destinoa eskualdean duten Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako irakasleak: Eskola orientazioaren antolamendu berriaren ondoriozko lanpostuei atxikitzeko deialdiaren behin betiko ebazpena (Hezkuntza eta Kulturako kontseilariak uztailaren 2ko 245/1999 Foru Aginduaren bidez onetsitako deialdia, 90: Nafarroako Aldizkari Ofizialean, uztailaren 21ean, argitaratua) eta abuztuaren 24ko 296/1999 Foru Aginduaren 3. atala.

Irakasle horiek, parte hartzeko eskabidean, beren destinoko eskualdean dauden lanpostu guztiak eskatu beharko dituzte, Hezkuntza eta Kulturako kontseilariak maiatzaren 27ko 166/1999 Foru Aginduaren bidez onetsitako eskualdeen arabera (73. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, ekainaren 11koa). Bestetik, nahi izanez gero, Hezkuntza Orientazioko lanpostuei dagozkien beste eskaera batzuk ere egiten ahalko dituzte. Beren eskualdeko lanpostu guztiak jartzen ez badituzte, Administrazioak ofizioz jarriko ditu, foru agindu honen IV. eranskinean agertzen den hurrenkerari jarraikiz.

Irakasle horiek deialdi honetako bosgarren oinarriko 4. atalean aipatzen den eskubidea (eskualdea lehentasunez aukeratzekoa) erabil dezakete.

F.-2009-2010 ikasturtean Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan behin-behineko destinoa duten funtzionarioak.

Atal honetan aipatzen diren irakasleei, lehiaketan parte hartu ez badute edo parte harturik ere behar adina lanpostu huts eskatzen ez badituzte, Hezkuntza Orientazioa espezialitateko lanpostuetan esleituko zaie behin betiko destinoa, askatasun osoz, kidegoan zer hizkuntzatatik sartu ziren eta horretantxe, Foru Komunitateko ikastetxeetan. Nahitaezko esleipena IV. eranskinean ikastetxeak aipatzen diren hurrenkeran eginen da.

Behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoko egoeran geratuko dira.

G.-Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak abenduaren 28ko 2752/2007 Ebazpenaren bidez deitutako hautapen prozeduretan hautatutako izangaiak (2008ko 13. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 28koa).

Parte-hartzaile horiek, abenduaren 28ko 2752/2007 Ebazpenaren hamabigarren oinarriarekin bat, nahitaezkoa dute beren lehenbiziko behin betiko destinoa Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa esparruan lortzea, hautapen prozesua zein espezialitate eta hizkuntzatan gainditu duten, horiei dagokien lanpostu batean, eta, horretarako, deitzen diren hurrengo lekualdatze lehiaketetan parte hartu beharko dute. Horretarako, zein espezialitate eta hizkuntzatan gainditu duten hautapen prozesua, haiei dagozkien lanpostu guztiak eskatu beharko dituzte.

Prozesu horretan parte hartzen dutenei destinoa esleitzerakoan, oraindik praktiketako funtzionarioak direnean, hautatze prozeduran lorturiko puntuazioa kontuan hartuko da.

Behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoko egoeran geratuko dira.

Hirugarrena. Dei eginiko lanpostuak.

Foru agindu honen 1.4 atalean xedaturikoarekin bat, deialdi honetan Hezkuntza Orientazioa espezialitateari dagozkion lanpostuak (018 espezialitate kodea) eskaintzen dira, III. eranskinean ageri direnak.

Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetako funtzionarioek batera hartuko dute lanpostu horietan eta lanpostu huts beretara aurkeztuko dira.

Laugarrena. Euskarazko lanpostuak.

Deialdi honetan parte hartzen dutenek euskarazko lanpostuak eskatzen ahalko dituzte, betiere EGA titulua edo horren baliokidea badaukate.

Bosgarrena. Lehentasunezko eskubideak.

Lehentasunezko eskubidea erabili nahi duten irakasleek beren eskabideetan agertu beharko dute, eta eskaera zertan oinarritzen duten adierazi.

Lanpostuak eskatzerakoan, lehentasunezko eskubide hauek alegatzen ahalko dira soilik:

1. Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

1.1. Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea, euskara edo euskaraz irakasteko lanpostuei atxikitzeko.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeen sarea berrantolatzeko arauak eman dituen martxoaren 13ko 69/1995 Foru Dekretuak ezarritakoari jarraituz (martxoaren 13ko 150/1996 Foru Dekretuak aldatu zuen), ikastetxe batean behin betiko destinoa duten irakasleek, gaztelaniazko lanpostuei atxikiek, baldin eta EGA titulua edo baliokideren bat badute, lehentasuna izanen dute euskara edo euskaraz irakasteko lanpostuei atxikitzeko destinoa duten ikastetxe berean, espezialitate berean edo beste batean, betiere aipatu lanpostuetan aritzeko eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen badituzte.

Bat-egitearen edo integrazioaren ondorioz sortutako ikastetxeko lanpostu hutsei aplikatzen ahalko zaie eskubide hori. Lerroak edo unitateak bereizten badira, bereizitako lerro edo unitateak jasotzen dituen ikastetxeari ere aplikatzen ahalko zaio.

Horien ondotik, titularrak diren espezialitateen arabera eskuratu ditzaketen beste lanpostu batzuetarako eskaerak sartzen ahalko dituzte, lehentasunezko eskubiderik izan gabe haiek lortzeko lehiaketan parte hartu nahi badute.

1.2. Ikastetxerako lehentasunezko eskubidea, lanpostua kentzeagatik.

I. eranskinean aipatzen diren Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleek, lanpostua epaia betetzearen ondorioz kentzen zaienek, hain zuzen ere, lehentasunezko eskubidea erabiltzen ahalko dute Bigarren Hezkuntzako institutu edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu baterako, betiere, beren jarduketa esparruan, gaur egungo behin betiko destinoa badaukate, kenduriko postuarekin bat datorren hizkuntzan Hezkuntza Orientazioa espezialitatean.

Horretarako, foru agindu honen II. eranskinean Bigarren Hezkuntzako Institutuen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Institutuen jarduketa eremua argitaratzen da.

Bigarren oinarriko 2.D) atalean xedaturikoarekin bat, ebazpen formal eta banakakoaren bidez espresuki kenduak izan direnak eta foru agindu honen I. eranskinean epaia betetzearen ondorioz kenduak baizik ez dira lanpostu kendutzat joko.

1.3. Aurreko azpiataletan adierazitako egoeran bi funtzionario edo gehiago baldin badaude, lehiaketa honetan puntuaziorik handiena duenari esleituko zaio lanpostua, lanpostua kendu dieten irakasleek duten lehentasuna galarazi gabe, urriaren 2ko 2112/1998 Errege Dekretuaren hamahirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren babesean.

2. Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

2.1. Aurreko ataletan bildutako lehentasunezko eskubideetako bat gauzatu nahi duten irakasleek parte hartzeko eskabidean, lehen-lehenik, lanpostu hutsari dagokion ikastetxearen kodea eta espezialitatearena adierazi beharko dituzte. Horren ondotik, titularrak diren espezialitateen arabera eskuratu ditzaketen beste lanpostu batzuetarako eskaerak sartzen ahalko dituzte, lehentasunezko eskubiderik izan gabe haiek lortzeko lehiaketan parte hartu nahi badute.

2.2. Oinarri honetan aurreikusten denaren arabera, ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubideetako bi edo gehiago erabil ditzaketen parte-hartzaileek, erabili nahi izanez gero, lehentasun hurrenkeraren arabera paratu beharko dituzte parte hartzeko eskabidean. Era berean, eskura ditzaketen lanpostuetarako beste eskaera batzuk sartzen ahalko dituzte gero, lehentasunezko eskubiderik izan gabe haiek lortzeko lehiaketan parte hartu nahi badute.

3. Herria aukeratzeko lehentasunezko eskubideak.

Herria aukeratzeko lehentasunezko eskubideak, ondorengo arauetan aurreikusiak:

-1138/2002 Errege Dekretua, urriaren 31koa, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Kanpoko Administrazioa arautzen duena.

Eskubide hori duten funtzionarioek behin betiko azken destinoko herria aukeratzeko erabil dezakete. Lehentasunezko eskubidea eraginkorra izateko, eskatzaileek parte hartzeko eskabidean jarri beharko dituzte, lehenik, eskubide horretaz baliatu nahi duten herrian eskuratzen ahal dituzten espezialitateetako lanpostu guztiak, lehentasun hurrenkeran. Eskubidea zein herritarako erabili nahi duten, herri hartako ikastetxeren bat jarri gabe utziz gero, Administrazioak libreki gehituko ditu falta diren ikastetxeak, IV. eranskinean agertzen diren hurrenkeraren arabera.

Gero, aukeratzen ahalko dituzten lanpostuei dagozkien eskabideak sartzen ahalko dituzte, lehentasunezko eskubidetik kanpo horietarako lehiaketan parte hartu nahi badute.

4. Eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako irakasleek beren destinoko eskualdean lanpostu bat lortzeko lehentasuna izanen dute, behin bakarrik eta lanpostu hutsik bada, destinoa bigarren oinarriko 2.E atalak aipatzen duen eskualdean badute.

Irakasle horiek, lehentasun eskubide hori baliatu nahi badute, beren borondatez egin beharko dute. Horretarako, parte hartzeko eskabidean adierazi beharko dituzte, lehenik, lehentasunezko eskubideaz baliaturik eskualdean hauta ditzaketen lanpostu guztiak (ikastetxeak herri-multzo homogeneoetan agertuko dira). Horren ondoren, lehentasunezko eskubidea izan gabe hauta ditzaketen beste lanpostu batzuk sartzen ahalko dituzte.

5. Lehentasunezko eskubideen arteko lehentasun hurrenkera.

5.1. Oinarri honetan onartutako lehentasunezko eskubideen artean honako lehentasun hurrenkera aplikatuko da:

a) Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

b) Herria aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

c) Eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

5.2. Talde berean funtzionario bat baino gehiago badago, horien artean lehentasuna izanen du baremoa aplikatu ondoren puntu kopururik handiena duenak. Lehentasunezko eskubideaz baliaturik herria edo eskualdea lortuta, destinoko ikastetxea erabakiko da baremoan lortutako puntu kopuruaren arabera, lekualdatze lehiaketetako gainerako parte-hartzaileekin lehian.

Seigarrena. Parte hartzeko modua.

Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek eskabide bakarra aurkeztuko dute, Hezkuntza Departamentuko Argibide eta Agiri Bulegoan (Santo Domingo aldapa zk.g., Iruña) interesdunen eskura egonen den eredu ofiziala erabiliz, ereduari erantsitako jarraibideen arabera beteta. Eskabidea Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuari zuzenduko zaio.

Parte-hartzaileek eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

A.-Deialdi honen V. eranskinean ageri den baremoaren 1.3, 1.4, 2.1, 2.2.4 eta 2.2.5 ataletan aipatzen den merezimendu balorazioa frogatzen duten agiriak.

B.-Aurkezten diren agiri guztietan lehiatzailearen izen-deiturak eta kidegoa agertuko dira. Egiaztagiriak jatorrizkoen fotokopia badira konpultsatuta egon beharko dute. Konpultsa honako hauek egin dezakete: ikastetxeetako zuzendariek (Hezkuntza eta Kulturako kontseilariaren maiatzaren 18ko 182/2001 Foru Agindua, 79. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, ekainaren 29koa), Hezkuntza eta Kultura Ministerioak edo beste hezkuntza administrazio batzuetako organo eskudunek.

C.-Giza Baliabideen Zerbitzuak ofizioz erantsiko ditu baremoko 1.1, 1.2, 2.2.1, 2.2.2 eta 2.2.3 atalei dagozkien merezimenduak, parte-hartzaile bakoitzaren espediente pertsonalean diren agirien arabera

Halaber, Giza Baliabideen Zerbitzuak norberaren zerbitzu-orrian ageri den euskara titulua ofizioz baloratuko die euskarazko lanpostu bati atxikitako irakasleei, non eta parte-hartzaileek ez duten aurkezten, deialdian parte hartzeko eskabidearekin batera, merezimenduen baremoko 1.3.3 atalean aipatutako euskara tituluaren egiaztagiria.

Zazpigarrena. Eskaerak aurkezteko tokia.

1. Deialdietan parte hartzeko eskabideak aurkeztu beharko dira Hezkuntza Departamentuko Erregistro Orokorrean (Santo Domingo k., zk.g., Iruña), Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorrean, edo Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetan (zerrenda 2009ko 33. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 18an) edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan adierazitako bideetakoren bat erabiliz.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian eginen da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten.

2. Parte hartzeko eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, eskabideak aurkezteko epearen barrenean aurkezten den azkenekoa baizik ez da tramitatuko, eta horrek bakarrik balioko du.

Zortzigarrena. Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak eta bidezkoak diren agiriak aurkezteko epea deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasi eta 2009ko irailaren 15ean bukatuko da, biak barne.

Eskabideak aurkezteko epea amaiturik, ez da inongo eskabiderik edo aldaketarik onartuko. Eskabidea aurkeztu ondoren, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen soilik egin dakioke uko lehiaketan parte hartzeari. Hamahirugarren oinarrian adierazten den behin-behineko esleipenaren kontrako erreklamazio epean ere aurkezten ahalko dira ukoak. Uko horrek parte hartzeko eskabidean adierazitako eskaera guztiak ukituko ditu.

Bederatzigarrena. Eskaerak betetzea.

Eskabideetako sinatzaileek beraietan adieraziko dute deialdiko betebehar guztiak betetzen dituztela. Eskura ditzaketen lanpostuak lehentasun hurrenkeran jarri beharko dituzte, deialdi honetako eranskinetan ageri diren ikastetxeen eta espezialitateen kodeak jarrita. Hala ere, lehentasunezko eskubideaz baliatzeko, deialdi honetako bosgarren oinarrian xedatutakoari jarraikiko zaio.

Deialdi honetako parte-hartzaileek eskabidearekin batera banatuko diren oharrei jarraikiz bete beharko dute orria.

Euskarazko lanpostua eskatzen baldin badute, horri dagokion laukitxoan adierazi beharko dute, hizkuntzan 1 jarriz, parte hartzeko eskabidearekin batera emanen diren jarraibideetan adierazten den bezala. Hizkuntza betebeharra daukatenak bestelako eskaerak dira.

Osatu gabe dauden, existitzen ez diren, okerrak diren edo eskatzaileak eskatzen ahal dituen lanpostuekin bat ez datozen kodeak dakarten eskaerak bertan behera utziko dira. Eskaera guztiak arestiko inguruabarrak direla eta bertan behera uzten badira, lehiatzailea destino esleipenetik baztertua izanen da, deialdian ezarritakoaren arabera destinoa ofizioz esleitzeko kasuak galarazi gabe.

Hamargarrena. Esleitzeko hurrenkera.

Lehiaketa deialdi honen V. eranskineko merezimendu baremoa kontuan hartuz ebatziko da, parte-hartzaileek bosgarren oinarriarekin bat erabiltzen ahal dituzten lehentasunezko eskubideak deusetan galarazi gabe.

Dena dela, 1992ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 31/1991 Legearen hogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren arabera funtzionario egin ziren irakasleek, Nafarroako Foru Komunitatean lanpostuak esleitzeko, kasuan kasuko ataletan bi puntuazio hauetariko bat aplikatzeko aukera izanen dute:

1. Merezimenduen baremoko 1.2.1 atalean, Nafarroako Gobernuan lan-kontratu finkoa duen langile gisa edo, bestela, sartu den Kidegoko funtzionario gisa egindako zerbitzu urteak kontatuko dira (lehen zerbitzu urtea ez da kontuan hartuko).

Baremoko 1.2.4. atalean, funtzionario bihurtu eta kidegoan sartu zen egunetik hasita egindako egonaldia kontatuko da, non eta ez den egun horren ondotik beste destino bat lortu, kasu horretan behin betiko azken destinoa lortuz geroztik egindako egonaldia kontatuko baita.

Aukera horretan ez da aintzat hartuko 1.2.5 atalari dagokion puntuazioa.

2. Merezimenduen baremoko 1.2.1 atalean, Nafarroako Gobernuan lan-kontratu finkoa duen langile gisa edo, bestela, sartu den Kidegoko funtzionario gisa egindako zerbitzu urteak kontatuko dira (lehen zerbitzu urtea ez da kontuan hartuko).

Merezimendu baremoko 1.2.5 atalean, Nafarroako Gobernuan lan-kontratu finkoa duen langile gisa edo, bestela, sartu den kidegoko funtzionario gisa egindako zerbitzu urteak kontatuko dira (lehen zerbitzu urtea ez da kontuan hartuko).

Aukera horretan ez da aintzat hartuko 1.2.4 atalari dagokion puntuazioa.

Bigarren aukera horretaz ezin dira baliatu funtzionario bihurtu edo kidegoan sartu ziren egunaren ondotik beste destino bat lortu dutenak.

Parte hartzeko eskabidean bereizi duten aukera adierazten ez badute, 1. aukerako puntuazioa hautatu dutela ulertuko da.

Hamaikagarrena. Balorazio Batzordeak.

Lehiatzaileek alegaturiko merezimenduak baloratzeko, merezimendu baremoaren 1.4 eta 2.1 ataletan aipatzen diren ikerlan eta argitalpenei dagokienez, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuak balorazio batzorde bat edo gehiago izendatuko ditu, kide hauek izanen dituztenak:

-Batzordeburua, hezkuntza arloko ikuskatzailetzan ari diren funtzionarioen edo Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetako funtzionarioen artean hautatua.

-Lau batzordekide, jarduneko funtzionarioak guztiak, Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoetakoak.

Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak abenduaren 4ko 3316/2008 Ebazpenaren bidez onetsiriko lekualdatze lehiaketa baloratzeko batzordeetan parte harturiko funtzionarioak deialdi hau baloratzeko batzordeetako kideak izendatzeko prozesutik baztertuko dira, salbu eta balorazio batzordea osatzeko lehiaketaren xede den espezialitatean behar adina irakasle ez badaude.

Balorazio batzordea osatuko duten funtzionarioak lehen deituraren hurrenkera alfabetikoaren eta, hala behar bada, bigarren deiturakoaren arabera izendatzen ahalko dira (kontuan harturik zozketa bat eginen dela Giza Baliabideen Zerbitzuan, zer letratatik hasi behar den finkatzeko).

Aurreko balorazio batzordeetako bakoitzean, kasuan kasuko batzordeak izendatzen duen funtzionarioak eginen du idazkari lana.

Erakunde sindikalek balorazio batzordean parte hartzen ahal dute.

Batzordeak hautatzeko erabili diren irizpideei jarraikiz, ordezko batzordeburu, batzordekide eta idazkariak ere izendatzen ahalko dira. Halaber, balorazio batzordeen jardueren koordinatzaile bat izendatzen ahal da. Batzordeetako kideak abstenitzeko eta errefusatzeko Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26an aipatzen diren zergatikoen mende egonen dira.

Lekualdatze lehiaketako espezialitateren batean behar beste irakasle ez badago, kidego bereko beste irakasgai batzuk ematen dituzten irakasleen artean edo gai horretan espezialistak direnen artean izendatuko dira batzordekideak.

Hamabigarrena. Behin-behineko esleipena.

Batzordeek lehiatzaileei emandako puntuazioen aktak departamentuan jaso ondoren, destinoak behin-behinekoz esleituko dira, parte-hartzaileek egindako eskaerei, V. eranskineko baremoaren arabera lortutako puntuazioei eta deialdi honetan xedatutakoari jarraituz.

Deialdi honetako bosgarren oinarrian bildutako lehentasunezko eskubideei dagokiena galarazi gabe, puntu batuketetan berdinketarik izaten bada, baremoko atalak banan-banan hartuko dira, agertzen diren ordenaren arabera, eta lehenbiziko ataletik hasita puntuaziorik altuena lortzen duena izanen da aurretik. Horrekin ez bada berdinketa hausten, ikusiko da nork duen puntuaziorik altuena azpiataletako bakoitzean, berriz ere baremoan zein ordenatan ageri diren kontuan harturik. Kasu biotan, atal bakoitzean aintzat hartzen den puntuazioa ez da izanen baremoan atal horrexentzat ezarritako gehieneko puntuazioa baino altuagoa, eta, azpiatalen kasuan, horiexek biltzen dituen atalaren gehieneko puntuazioa baino altuagoa. Irizpide hauek aplikatzen direnean, azpiatal batean edo batzuetan haien atalari emandako gehienezko puntuazioa lortzen bada, gainerako azpiatalen puntuazioak ez dira kontuan hartuko.

Beharrezkoa baldin bada, kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren deialdia zein urtetan izan zen eta hartan lorturiko puntuazioa izanen dira berdinketa hausteko irizpideak.

Hamahirugarrena. Behin-behineko esleipenaren kontrako erreklamazioak eta ukoak.

Aurreko oinarriak aipatzen duen destinoen behin-behineko esleipena jendaurrean jarriko da Hezkuntza Departamentuko Argibide eta Agiri Bulegoan eta Hezkuntza Departamentuaren www.pnte.cfnavarra.es web orrian.

Lehiatzaileek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte behin-behineko ebazpenen kontra, ebazpen horiek jendaurrean jarri eta bost eguneko epean.

Halaber, eta epe horretan bertan, lehiatzaileek deialdi honen zortzigarren oinarrian ezartzen diren baldintzetan uko egin ahalko diote lehiaketan parte hartzeari. Hori dela eta, adierazten da behin-behineko ebazpenean destinorik ez lortzeak ez dakarrela ezinbestean behin betiko ebazpenean destinoa lortzerik ez izatea.

Erreklamazio edo uko egite horiek zazpigarren oinarrian aipatzen diren prozedurei jarraikiz egin beharko dira.

Hamalaugarrena. Behin betiko esleipena.

Aurreko oinarrian adierazitako erreklamazio eta uko egiteak ebatzirik, lekualdatze lehiaketa honen behin betiko ebazpena onesten duen ebazpena emanen da. Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuko Argibide eta Agiri Bulegoan eta Hezkuntza Departamentuaren web orrian argitaratu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialera igorriko da, bertan argitaratzeko. Ebazpen horretan esleitzen diren lanpostuei ezin izanen zaie uko egin; beraz, parte-hartzaileek lortutako lanpostuetan hasi beharko dute.

Hamabosgarrena.

Eszedentzian egon eta lekualdatze lehiaketa honen ondorioz jarduneko zerbitzura itzultzen diren funtzionarioek Estatuko Administrazioaren, Toki Administrazioaren edo Administrazio Autonomikoen inongo kidego edo eskalatatik zigor-espediente bidez bereizia ez izanaren eta eginkizun publikoak burutzeko ezgaitua ez izatearen zinpeko aitorpena edo hitz ematea aurkeztu beharko dute Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuan.

Jardunean hasten ez badira, funtzionario izatetik geldituko dira, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren Testu Bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 26. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Hamaseigarrena. Lanpostuaren jabetza hartzea.

Deialdi honetan ezarritakoari jarraituz lortzen diren lanpostu berrien jabetza hartzea 2010eko irailaren 1ean izanen da, eta data horretatik aurrera hasiko dira ondorio administratibo eta ekonomikoak.

3. Haur eta Lehen Hezkuntzan orientatzaile eginkizunak bermatzen dira, DBHko, Batxilergoko, LHko eta araubide bereziko ikasketetako irakaskuntzarako prestakuntzaren baldintzak zehaztu eta Bigarren Hezkuntzako irakasle kidegoen espezialitateak ezartzen dituen azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuaren 3.4 artikuluaren babesean, eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan orientatzaile eginkizunetan aritzeko ikastetxeak hautatzeko prozesua antolatzeko jarraibide hauek onesten dira:

1. Foru agindu honetako aurreko puntuan aipatzen den lekualdatze lehiaketa ebatzi ondoren, 2010-2011 ikasturtetik aurrera, Bigarren Hezkuntzako institutu edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu bakoitzean, lanpostu banaketa erabakiko da.

2. Banaketa horretarako, lanpostu bakoitzeko hizkuntza, gaztelania edo euskara, errespetatuko da.

3. Lanpostuak hautatu ahala banatuko dira orientatzaileen artean, ondoren aipatzen diren lehentasun irizpideak kontuan hartuz, hurrenkera honi jarraituz:

1. Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoko irakasleak.

2. Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko irakasleak, ikastetxean behin betiko destinoa dutenak.

3. Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko irakasleak, ikastetxean behin betiko destinoa dutenak, baina bertan ordutegirik ez egoteagatik ikastetxetik mugiarazi dituztenak.

4. Destinoaren zain dauden Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko irakasleak.

5. Azken oposizio-lehiaketa gainditu duten oposiziogileak.

6. Zerbitzu berezietako funtzionarioak eta mugagabeko lan kontratudunak.

7. Aldi baterako kontratatuak, lan edo administrazio araubidekoak.

Atal bakoitzaren barruan, hautatzerakoan, lehentasuna irizpide hauei jarraituz ezarriko da:

a) 1. atala: Katedradunen Kidegoko antzinatasuna, horretarako borondatezko eszedentziak kontuan hartu gabe.

b) 2., 3. eta 4. atalak: antzinatasuna kasuan kasuko kidegoko karrerako funtzionario gisa, horretarako borondatezko eszedentziak kontuan hartu gabe.

c) 1., 2., 3. eta 4. ataletarako, antzinatasunean bat etorriz gero, lehentasun hurrenkera irizpide hauei jarraituz bata batearen ondoren erabiliz ezarriko da:

-Ikastetxean antzinatasun handiena.

-Kasuan kasuko kidegoan zein urtetan sartu ziren, nor lehenago.

-Kasuan kasuko kidegoan sartzeko hautapen prozeduran erdietsiriko puntuaziorik handiena.

d) 5. atala: probak gainditu dituzten lehiatzaileen ebazpenetan ageri direneko hurrenkera.

e) 6. eta 7. atalak: Zenbatgarren dauden Giza Baliabideen Zerbitzuaren zerrendetan.

4. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan orientatzaile eginkizunetan aritzeko jarraibide hauek onestea:

1. Hezkuntza orientatzaile izateko lanpostu bakoitzean, berarekin badakar Haur eta Lehen Hezkuntzako bi ikastetxetan edo gehiagotan batera aritzea, oinarrizko ikastetxe bat hartuko da aintzakotzat, joan-etorriak pagatzeko. Hori irakaslanaren edo irizpide geografikoen arabera zehaztuko da.

2. Orientatzaile lanpostua atxikirik dagoeneko Bigarren Hezkuntzako Institutuko Orientazio Departamentuko buru izendatua izateko, ezinbestekoa izanen da institutu horretan orientatzaile lanetan lanaldi osoz edo lanaldiko ordu gehienetan aritzea.

5. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

I. ERANSKINA. Kenduen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

IKASTETXEA

HERRIA

HIZKUNTZA

Adrian Torres, Angel

Monte San Julián HLHIP

Tutera

G

Aguinaga Ayerra, Gloria

Hilarión Eslava HLHIP

Burlata

G

Aracama Cobos, Isabel

Zelandi HLHIP

Altsasu

E

Arribillaga Sagastibelza, Jose Joaquin

Erleta HLHIP

Leitza

E

Artajo Carlos, María Salomé

Santa Vicenta Maria HLHIP

Cascante

G

Belarra Gorrochategui, Rafael

Vazquez de Mella HLHIP

Iruña

G

Echagüe Alcalde, María Angeles

Erreniega HLHIP

Zizur Nagusia

E

Echechipia Urabayen, Fernando

Sanduzelai HLHIP

Iruña

E

Erdozain Urdangarin, Maria

San Bartolome HLHIP

Martzilla

G

Esparza Rubio, Antonio

Ntra. Sñra. De Patrocinio HLHIP

Milagro

G

Ezcurra Barrena, María Mercedes

Ntra. Sñra. De Asunción HLHIP

Santakara

G

Fernandez Diaz, Asunción

Ermitagaña HLHIP

Iruña

G

Fernandez Navascues, Jose Felix

Jose María Huarte HLHIP

Iruña

G

Garcia Ganuza, Jose Maria

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Lerin

G

Garin Rodrigo, Luis

San Jorge I HLHIP

Iruña

G

Gorriz Elizalde, Fernando

Ezcaba HLHIP

Antsoain

E

Guembe Gil, Angeles Yolanda

Alfonso X el Sabio HLHIP

San Adrian

G

Iturri Garate, Miren Izaskun

Elorri HLHIP

Iruña

E

Izquierdo Alzuyet, María Dolores

San Francisco Javier HLHIP

Elizondo

E

Jimenez Tutor, Jose

San Juan de la cadena HLHIP

Iruña

G

Larumbe Huerta, Tomás

Catalina de Foix HLHIP

Zizur Nagusia

G

Latasa Eseverri, Nieves

Doña Alvara Alvarez HLHIP

Faltzes

G

Les Les, Amaia

Los Sauces HLHIP

Barañain

G

Lobeiras Oscariz, Ana Isabel

San Miguel HLHIP

Doneztebe

E

Lopetegui Peñagaricano, Gema

Ibarberri HLHIP

Lekunberri

E

Lopez Goñi, Blanca

Eultza HLHIP

Barañain

G

Lopez Mendia, María Nieves

Victor Pradera HLHIP

Iruña

G

Martin Baños, María Lourdes

Atargi HLHIP

Atarrabia

E

Mazquiaran Irigoyen, Ana Maria

San Donato HLHIP

Etxarri Aranatz

E

Mendive Lerendegui, María Jose

Luis Gil HLHIP

Zangoza

G

Miqueo Arraras, Aranzazu

Atakondoa HLHIP

Irurtzun

E

Ollo Oscariz, Jose Carlos

Principe de Viana HLHIP

Erriberri

G

Paternain Miranda, María Carmen

Dos de mayo HLHIP

Castejón

G

Remon Crespo, María Jesus

Camino de Santiago HLHIP

Zizur Nagusia

G

Roldan Arroniz, Isidra

Angel Martinez Baigorri HLHIP

Lodosa

G

Ruiz de Temiño Bravo, Isabel

San Bartolomé HLHIP

Ribaforada

G

Sanchez Beorlegui, María Jesus

Mendillorri HLHIP

Iruña

G

Sanz Larruga, María Jesus

Azpilagaña HLHIP

Iruña

G

Senosiain Garatea, Virginia

Oronoz HLHIP

Oronoz

E

Telleria Ruiz, Koro

Alaitz HLHIP

Barañain

E

Ucar Esteban, María Jose

San Miguel HLHIP

Larraga

G

Unanua Goñi, María Asunción

Mendialdea HLHIP

Berriozar

E

Urra Mariñelarena, Jose Ignacio

Puente la Reina HLHIP

Gares

E

II. ERANSKINA. Bigarren Hezkuntzako Institutuen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Institutuen jarduketa eremua

BHI/ DBHI

HERRIA

IKAS.

KODEA

ATXIKIRIKO IKASTETXEAK

HERRIA

San Miguel de Aralar I BHI

Altsasu

31008268

Zelandi HLHIP

Altsasu

San Donato HLHIP

Etxarri Aranatz

HLHIP

Arbizu

Luis Fuentes HLHIP

Lakuntza

Domingo Bados HLHIP

Olazti

HLHIP

Urdiain

Arrano Beltza HLHIP

Iturmendi

San Miguel HLHIP

Uharte Arakil.

Altsasu aldeko HOH

San Miguel de Aralar II BHI

Altsasu

31009066

DBHI

Agoitz

31008475

San Miguel HLHIP

Agoitz

HLHIP

Urrotz Hiria

DBHI

Azagra

31008384

Francisco Arbeloa HLHI

Azagra

Alaitz BHI

Barañain

31008220

Alaitz HLHIP

Barañain

Barañain BHI

Barañain

31007525

Los Sauces HLHIP

Barañain

Eultza HLHIP

Barañain

Toki Ona BHI

Bera

31006077

Ricardo Baroja HLHIP

Bera

Irain HLHIP

Lesaka

HLHIP

Arantza

HLHIP

Igantzi

HLHIP

Etxalar

DBHI

Berriozar

31008347

Mendialdea HLHIP

Berriozar

Askatasuna BHI

Burlata

31008244

Ermitaberri HLHIP

Burlata

Atargi HLHIP

Atarrabia

Ibaialde BHI

Burlata

31008530

Hilarión Eslava HLHIP

Burlata

Lorenzo Goikoa HLHIP

Atarrabia

Valle del Aragón DBHI

Zarrakaztelu

31005024

Nuestra Señora de la Asunción HLHIP

Santakara

Raimundo Lanas HLHIP

Murillo el Fruto

Ximénez de Rada HLHIP

Arrada

Santa Ana HLHIP

Melida

Nuestra Señora de Ujué HLHIP

Figarol

Virgen de la Oliva HLHIP

Zarrakaztelu

La Paz DBHI

Cintruénigo

31008335

Otero de Navascués HLHIP

Cintruénigo

Arte Eskola

Corella

Alhama BHI

Corella

31006910

José Luis Arrese HLHIP

Corella

Juan de Palafox HLHIP

Fitero

DBHI

Cortes

31008396

Cerro de la Cruz HLHIP

Cortes

Santa Ana HLHIP

Buñuel

Mendaur DBHI

Doneztebe

31008323

San Miguel HLHIP

Doneztebe

HLHIP

Ituren

HLHIP

Sunbilla

Arotzenea HLHIP

Narbarte

HLHIP

Legasa

HLHIP

Saldias

Polainea HLHIP

Eratsun

HLHIP

Beintza-Labaien

Politécnico BHI

Lizarra

31009042

Estellerriko HOH

Tierra Estella BHI

Lizarra

31008281

Remontival HLHIP

Lizarra

HLHIP

Abartzuza

HLHIP

Lezaun

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Lerin

HLHIP

Arroitz

La Cruz HLHIP

Allo

Virgen de Nievas HLHIP

Deikaztelu

San Veremundo HLHIP

Villatuerta

San Salvador HLHIP

Oteitza

Las Améscoas HLHIP

Zudairi

Santa María HLHIP

Los Arcos

San Fausto HLHIP

Antzin

HLHIP

Murieta

DBHI

Garralda

31008487

Auzperri HLHIP

Aurizberri

HLHIP

Auritz

Nuestra Señora de Orreaga HLHIP

Garralda

HLHIP

Luzaide

BHI

Uharte

31007008

Energia Berriztagarrien GMLHII

Imarkoain

31013203

DBHI

Larraintzar

31008499

Oihanzabal HLHIP

Jauntsarats

Obispo Irurita HLHIP

Larraintzar

Amazabal BHI

Leitza

31003209

Erleta HLHIP

Leitza

Andrés Narbarte Xalto HLHIP

Goizueta

HLHIP

Areso

Araxes HLHIP

Betelu

Lekarotz BHI

Elizondo

Lekaroz

31008271

San Francisco Javier HLHIP

Elizondo

HLHIP

Oronoz

HLHIP

Almandoz

HLHIP

Irurita

HLHIP

Ziga

HLHIP

Gartzain

HLHIP

Arraioz

HLHIP

Arizkun

HLHIP

Urdazubi

Zugarramurdi

HLHIP

Azpilkueta

HLHIP

Amaiur

HLHIP

Erratzu

Pablo Sarasate BHI

Lodosa

31006791

Angel Martínez Baigorri HLHIP

Lodosa

Nuestra Señora del Rosario HLHIP

Sartaguda

Virgen de Nievas HLHIP

Sesma

Marqués de Villena BHI

Martzilla

31003441

Nuestra Señora del Patrocinio HLHIP

Milagro

Teresa Bertrán de Lis HLHIP

Cadreita

El Castellar HLHIP

Alesbes

San Bartolomé HLHIP

Martzilla

Virgen del Soto HLHIP

Caparroso

Doña Alvara Alvarez HLHIP

Faltzes

Joaquín Romera DBHI

Mendabia

31008360

San Francisco Javier HLHIP

Mendabia

Elortzibar DBHI

Noain

31008426

HLHIP

Beriain

San Miguel HLHIP

Noain

Santa Bárbara HLHIP

Elo

DBHI

Otsagabia

31008505

HLHIP

Otsagabia

Roncal DBHI

Erronkari

Julián Gayarre HLHIP

Erronkari

Agroforestal BHI

Iruña

31006922

Arte Eskola

Iruña

Basoko BHI

Iruña

31007823

Iturrama HLHIP

Iruña

Nicasio Landa HLHIP

Iruña

Azpilagaña HLHIP

Iruña

Andrés Muñoz Garde HLHIP

Iruña

Biurdana BHI

Iruña

31008256

Patxi Larraintzar HLHIP

Iruña

Sanduzelai HLHIP

Iruña

Atakondoa HLHIP

Irurtzun

Ibarberri HLHIP

Lekunberri

Buztintxuri HLHIP

Iruña

San Miguel HLHIP

Orkoien

Donapea LHI

Iruña

31005051

Adaptación Social BHI

Iruña

Eunate BHI

Iruña

31006090

Ezkaba HLHIP

Antsoain

Bernart Etxepare HLHIP

Iruña

Iturrama BHI

Iruña

31007446

San Francisco HLHIP

Iruña

Hegoalde IP

Iruña

Amaiur Ikastola HLHIP

Iruña

Julio Caro Baroja BHI

Iruña

31008529

San Miguel HLHIP

Orkoien

Ave María HLHIP

Iruña

San Jorge HLHIP

Iruña

Buztintxuri HLHIP

Iruña

Atakondoa HLHIP

Irurtzun

María Ana Sanz BHI

Iruña

31007380

Navarro Villoslada BHI

Iruña

31004536

Ermitagaña HLHIP

Iruña

José María Huarte HLHIP

Iruña

José María Iribarren HOHIP

Iruña

San Juan de la Cadena HLHIP

Iruña

San Juan-Donibane BHI

Iruña

Padre Moret-Irubide BHI

Iruña

31004500

Doña Mayor HLHIP

Iruña

Cardenal Ilundáin HLHIP

Iruña

García Galdeano HLHIP

Iruña

Pedro de Ursúa BHI

Iruña

31013343

Elorri HLHIP

Iruña

HLHIP

Sarriguren

Mendigoiti HLHIP

Iruña

Mendillorri HLHIP

Iruña

Lago de Mendillorri HLHIP

Iruña

Virgen Blanca HLHIP

Uharte

San Esteban HLHIP

Erro

Xabier Zubiri HLHIP

Zubiri

San Pedro HLHIP

Mutiloabeiti

Plaza de la Cruz BHI

Iruña

31008301

San Pedro HLHIP

Mutiloabeiti

San Francisco HLHIP

Iruña

Vázquez de Mella HLHIP

Iruña

Víctor Pradera HLHIP

Iruña

Sanitaria BHI

Iruña

31007011

Félix Urabayen NHBHI

Iruña

Virgen del Camino LHI

Iruña

31004573

Ribera del Arga BHI

Azkoien

31005115

Juan Bautista Irurzun HLHIP

Azkoien

Elías Teres HLHIP

Funes

Ega BHI

San Adrián

31008219

Alfonso X el Sabio HLHIP

San Adrián

Virgen de la Cerca HLHIP

Andosilla

Virgen de Gracia HLHIP

Carcar

Sierra de Leyre BHI

Zangoza

31008293

Luis Gil HLHIP

Zangoza

Francisco Javier Saenz de Oiza HLHIP

Kaseda

San Juan HLHIP

Irunberri

Gabriel Valentín Casamayor ikastetxe publikoa.

Oibar

San Nicolás HLHIP

Zare

Zangoza aldeko HOH

Politécnico BHI

Tafalla

31009078

Sancho III el Mayor BHI

Tafalla

31008311

Príncipe de Viana HLHIP

Erriberri

HLHIP

Uxue

HLHIP

Beire

HLHIP

Pitillas

Marqués de HLHIP

Tafalla

Larragako San Miguel HLHIP

Larraga

Urraca Reina HLHIP

Artaxoa

San Benito HLHIP

Miranda Arga

Julián M.ª Espinal Olcoz HLHIP

Mendigorria

Río Arga HLHIP

Berbintzana

Tafalla aldeko HOH

Martín Azpilcueta HLHIP

Barasoain

Benjamín de Tudela BHI

Tutera

31005735

Griseras HLHIP

Tutera

Santa Vicenta María HLHIP

Cascante

Honorio Galilea HLHIP

Monteagudo

Elvira España HLHIP

Tutera

Dos de Mayo HLHIP

Castejón

Mardones y Magaña HLHIP

Murchante

Tuterako CEPBPA

San Babil HLHIP

Ablitas

Huertas Mayores HLHIP

Tutera

Torre Monreal HBI

Tutera

ETI IIP

Tutera

31013173

Valle del Ebro BHI

Tutera

31013185

Virgen de la Cabeza HLHIP

Tutera

Santos Justo y Pastor HLHIP

Fustiñana

Monte San Julián HLHIP

Tutera

Virgen del Rosario HLHIP

Fontellas

Félix Zapatero HLHIP

Valtierra

Sancho Ramírez HLHIP

Arguedas

San Juan de Jerusalén HLHIP

Cabanillas

San Bartolomé HLHIP

Ribaforada

El Camino DBHI

Viana

31008463

Ricardo Campano HLHIP

Viana

Zizur BHI

Zizur Nagusia

31008232

Camino de Santiago HLHIP

Zizur Nagusia

Catalina de Foix HLHIP

Zizur Nagusia

HLHIP

Gares

Erreniega HLHIP

Zizur Nagusia

HLHIP

Añorbe

Virgen de Aniz HLHIP

Zirauki

HLHIP

Mañeru

HLHIP

Obanos

II. eranskin honetan ezarririko jarduketa eremua deusetan galarazi gabe, Hezkuntza Departamentuak, esleipenei eta kontratazioei dagokienez, jarduketa eremu bereko ikastetxeetan ari diren orientatzaileen lanaldia lanaldi zatiekin osatzen ahalko du beste eremu batzuetako Bigarren Hezkuntzako institutu, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu edo ikastetxe publikoetan.

III. ERANSKINA. Hezkuntza orientazioa espezialitateko irakasleen plantilla

GAZTELANIA

EUSKARA

KIDEGOA

KODEA

ESPEZIALITATEA

PLANTILLA

BETERIK

HUTSIK

PLANTILLA

BETERIK

HUTSIK

Herria: ALTSASU

SAN MIGUEL DE ARALAR I BHI (ALTSASU)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

04

01

03

Herria: AGOITZ

AGOIZKO DBHI - AGOITZ

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

01

01

00

Herria: AZAGRA

AZAGRAKO DBHI (AZAGRA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

Herria: BARAÑAIN

BARAÑAINGO ALAIZ BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

02

01

01

BARAÑAINGO BARAÑAIN BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

03

01

02

00

00

00

Herria: BERA

BERAKO TOKI-ONA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

02

01

01

Herria: BERRIOZAR

BERRIOZARKO DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

00

01

02

00

02

Herria: BURLATA

BURLATAKO ASKATASUNA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

03

01

02

BURLATAKO IBAIALDE-BURLADA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

04

02

02

00

00

00

Herria: ZARRAKAZTELU

VALLE DEL ARAGON DBHI (ZARRAKAZTELU)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

01

01

00

00

00

Herria: CINTRUENIGO

CINTRUENIGOKO LA PAZ DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

01

01

00

00

00

Herria: CORELLA

CORELLAKO ALHAMA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

01

01

00

00

00

Herria: CORTES

CORTESKO DBHI (CORTES)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

Herria: DONEZTEBE

DONEZTEBEKO MENDAUR DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

02

01

01

Herria: LIZARRA

LIZARRAKO BHI POLITEKNIKOA

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

LIZARRAKO TIERRA ESTELLA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

05

01

04

02

00

02

Herria: GARRALDA

GARRALDAKO DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

01

01

00

Herria: UHARTE

UHARTEKO BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

Herria: LARRAINTZAR

LARRAINTZARKO DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

01

01

00

Herria: LEITZA

LEITZAKO AMAZABAL BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

02

01

01

Herria: LEKAROZ

LEKAROZ-ELIZONDO BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

03

01

02

Herria: LODOSA

LODOSAKO PABLO SARASATE BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

01

01

00

00

00

Herria: MARTZILLA

MARTZILLAKO MARQUES DE VILLENA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

05

01

04

00

00

00

Herria: MENDABIA

MENDABIAKO JOAQUIN ROMERA DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

Herria: NOAIN

NOAIN ELORTZIBARKO DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

01

01

00

00

00

Herria: OTSAGABIA

OTSAGABIKO DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

01

01

00

Herria: IRUÑA

AGROFORESTAL BHI (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

BASOKO BHI (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

04

01

03

00

00

00

IRUÑEKO BIURDANA BHI (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

04

01

03

IRUÑEKO DONAPEA IIP (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

00

01

01

01

00

EUNATE BHI (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

03

01

02

IRUÑEKO ITURRAMA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

00

00

00

04

01

03

IRUÑEKO JULIO CARO BAROJA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

04

01

03

00

00

00

IRUÑEKO MARIA ANA SANZ HLHIP (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

05

02

03

00

00

00

IRUÑEKO PADRE MORET-IRUBIDE BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

04

01

03

00

00

00

IRUÑEKO PEDRO DE URSUA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

03

00

03

05

01

04

IRUÑEKO PLAZA DE LA CRUZ BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

05

02

03

00

00

00

SANITARIA BHI (IRUÑA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

IRUÑEKO VIRGEN DEL CAMINO IIP

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

Herria: AZKOIEN

AZKOIENGO RIBERA DEL ARGA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

01

01

00

00

00

Herria: SAN ADRIAN

SAN ADRIANGO EGA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

03

01

02

00

00

00

Herria: ZANGOZA

IRUNBERRI-ZANGOZAKO SIERRA DE LEYRE BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

03

02

01

00

00

00

Herria: TAFALLA

TAFALLAKO BHI POLITEKNIKOA

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

TAFALLAKO SANCHO III EL MAYOR BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

05

00

05

00

00

00

Herria: TUTERA

TUTERAKO BENJAMIN DE TUDELA BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

09

02

07

00

00

00

ETI IIP (TUTERA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

02

02

00

00

00

00

VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA)

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

07

02

05

00

00

00

Herria: VIANA

VIANAKO DEL CAMINO DBHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

01

01

00

00

00

00

Herria: ZIZUR NAGUSIA

ZIZUR NAGUSIKO ZIZUR BHI

590-511

590018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

03

01

02

03

01

02

IV. ERANSKINA. Bigarren Hezkuntzako institutuen zerrenda Bigarren Hezkuntzako Hezkuntza Orientazioa espezialitateko katedradunek eta irakasleek eskatzen ahal ituzten ikastetxeen zerrenda

IKASTETXEAREN IZENA

IKAS.

KODEA

HERRIA

HERRI

KODEA

HIZKUNTZA

EREDUA

SAN MIGUEL DE ARALAR I

ALTSASU

310100001

A,D

SAN MIGUEL DE ARALAR II BHI

ALTSASU

310100001

G

DBHI

AGOITZ

310190001

G,A,D

DBHI

AZAGRA

310420001

G

ALAIZ BHI

BARAÑAIN

319010001

D

BARAÑAIN BHI

BARAÑAIN

319010001

G,A

TOKI ONA BHI

BERA

312500008

A,B,D,

DBHI

BERRIOZAR

319030001

G,A,D

ASKATASUNA BHI

BURLATA

310600001

D

IBAIALDE-BURLADA BHI

BURLATA

310600001

G,A

VALLE DEL ARAGON DBHI

ZARRAKAZTELU

310670001

G,A

LA PAZ DBHI

CINTRUENIGO

310720001

G,A

ALHAMA BHI

CORELLA

310770001

G

DBHI

CORTES

310780001

G,A

MENDAUR DBHI

DONEZTEBE

312210001

A,D

BHI POLITEKNIKOA

LIZARRA

310970001

G

TIERRA ESTELLA BHI

LIZARRA

310970001

G,A,D

DBHI

GARRALDA

311150001

D

BHI

UHARTE

311220001

G

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN GMLHII

IMARKOAIN

310880004

G

DBHI

LARRAINTZAR

312360012

D

AMAZABAL BHI

LEITZA

311490005

D

LEKAROZ BHI

LEKAROZ

310500702

A,D

PABLO SARASATE BHI

LODOSA

311570003

G,A

MARQUES DE VILLENA BHI

MARTZILLA

311630001

G,A

JOAQUIN ROMERA DBHI

MENDABIA

311650002

G,A

ELORTZIBAR DBHI

NOAIN

310880005

G,A

DBHI

OTSAGABIA

311850004

A,D

DONAPEA IIP

IRUÑA

312010002

G,D

BIDEKO AMA BIRJINA IIP

IRUÑA

312010002

G

ARTE ESKOLA

IRUÑA

312010002

G

ADAPTACION SOCIAL BHI

IRUÑA

312010002

G,D

AGROFORESTAL BHI

IRUÑA

312010002

G

BASOKO BHI

IRUÑA

312010002

G,A

BIURDANA BHI

IRUÑA

312010002

D

EUNATE BHI

IRUÑA

312010002

D

ITURRAMA BHI

IRUÑA

312010002

D

JULIO CARO BAROJA BHI

IRUÑA

312010002

G,A

MARIA ANA SANZ BHI

IRUÑA

312010002

G

NAVARRO VILLOSLADA BHI

IRUÑA

312010002

G,A

PADRE MORET-IRUBIDE BHI

IRUÑA

312010002

G,A

PEDRO DE URSUA BHI

IRUÑA

312010002

G,A,D

PLAZA DE LA CRUZ BHI

IRUÑA

312010002

G,A

SAN JUAN-DONIBANE BHI

IRUÑA

312010002

G

SANITARIA BHI

IRUÑA

312010002

G

FELIX URABAYEN NHBHI

IRUÑA

312010002

G

RIBERA DEL ARGA BHI

AZKOIEN

312020003

G,A

EGA BHI

SAN ADRIAN

312150001

G,A

SIERRA DE LEYRE BHI

ZANGOZA

312160003

G,A

BHI POLITEKNIKOA

TAFALLA

312270001

G

SANCHO III EL MAYOR BHI

TAFALLA

312270001

G,A

ETI IIP

TUTERA

312320001

G

BENJAMIN DE TUDELA BHI

TUTERA

312320001

G,A

VALLE DEL EBRO BHI

TUTERA

312320001

G,A

DEL CAMINO DBHI

VIANA

312510002

G

ZIZUR BHI

ZIZUR NAGUSIA

319070001

G,A,D

Oharrak:

1. "Sierra de Leyre" BHIk Irunberrin eta Zangozan ditu instalazioak; beraz, destinoa ikastetxe horretan eskuratzen dutenak bi herrietako edozeinetan arituko dira.

Lekaroz BHIk Elizondon eta Lekarozen ditu instalazioak; beraz, destinoa ikastetxe horretan eskuratzen dutenak bi herrietako edozeinetan arituko dira.

hizkuntza eredua: irakaskuntza gaztelaniaz; euskara irakasgai bat da.

B hizkuntza eredua: irakaskuntza euskaraz; gaztelania irakasgai bat da eta gainera irakasgai batean edo gehiagotan erabiltzen den hizkuntza da.

D hizkuntza eredua: irakaskuntza euskaraz; gaztelania irakasgai bat da.

G hizkuntza eredua: irakaskuntza gaztelaniaz.

V. ERANSKINA. Merezimenduen baremoa Hezkuntza Orientazioa espezialitateko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoak

I.-Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren seigarren xedapen gehigarriko 3. atalean espresuki aipatutako merezimenduak.

1.1. Katedradunen Kidegoa.

1.1.1. Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako edo Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoetako karrerako funtzionarioa izateagatik.

Balorazioa: 6 puntu.

Egiaztagiriak:

Titulu administratiboaren fotokopia konpultsatua edo, hala denean, izendapena ateratzen den Aldizkari edo Egunkari Ofizialeko kredentzialarena.

1.1.2. Katedradunen Kidegoan emandako antzinatasun urte bakoitzeko.

Balorazioa: 0,50 puntu.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,04 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak:

Titulu administratiboaren fotokopia konpultsatua, karrerako funtzionario izendatu zutenetik karguaz jabetzeko nahiz uzteko izan dituen eginbideekin batera, edo, behar izanez gero, Langileen Erregistroan izena emana izatearen agiriena.

Horren ondorioetarako, Katedradunen Kidegoan sartu aurretik kidego horretan duten antzinatasuna kontatzeko, katedradun gisa kasuan kasuko Irakasleen Kidegoan duten antzinatasuna hartuko da aintzat eta, orobat, Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen Eskoletako Bukaerako Irakasleen eta Katedradunen Kidegoan egiazki emaniko zerbitzuei dagokiena, LOGSEk indarra hartu aurretikoak betiere.

1.2. Antzinatasuna.

(Ikus lehen xedapen osagarria).

1.2.1. Lanpostu hutsari dagokion kidegoan karrerako funtzionario gisa eta jardunean emandako zerbitzuak, urte bakoitzeko.

Balorazioa: 2 puntu.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,16 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak: titulu administratiboaren fotokopia konpultsatua karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin batera, edo, behar izanez gero, Langileen Erregistroan izena emana izatearen agiriena.

1.2.2. LOEk aipatzen dituen irakasleen beste kidego edo eskala batzuetan, azpitalde berekoetan zein goragokoetan, karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak, urte bakoitzeko.

Balorazioa: 1,50 puntu.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,12 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak: titulu administratiboaren fotokopia konpultsatua karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin batera, edo, behar izanez gero, Langileen Erregistroan izena emana izatearen agiriena.

1.2.3. LOEk aipatzen dituen irakasleen beste kidego edo eskala batzuetan, beheragoko azpitaldeetan, karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak, urte bakoitzeko.

Balorazioa: 0,75 puntu.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,06 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak: titulu administratiboaren fotokopia konpultsatua karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin batera, edo, behar izanez gero, Langileen Erregistroan izena emana izatearen agiriena.

1.2.4. Ondoko egoera hauetan, jarraian egindako urte bakoitzeko: lehiaketa nondik egiten duen, ikastetxe eta lanpostu hartan behin betiko destinoa duen funtzionario gisa; edo atzerrian aldi baterako atxikitako lanpostu batean, edo hezkuntzako ikuskapen lanetan, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko Legearen hamabosgarren xedapen gehigarriaren arabera, edo hezkuntza administrazioaren mendeko diren beste lanpostu batzuetan edo ikerketarako nahiz irakasleei laguntzeko zerbitzuetan, betiere atxikipen horrek bere irakaskuntzako destinoa galtzea badakarkio funtzionarioari.

Atxikipen kasuetan, atxikipena bukatu eta lehiaketa honetan parte hartu bitartean igarotako denbora 1.2.5 azpiatalean baloratuko da (ikus bigarren xedapen osagarria):

-Lehenbiziko urtea eta bigarrena: 2 puntu urteko.

-Hirugarren urtea: 3 puntu.

-Laugarren urtea eta bosgarrena: 4 puntu urteko.

-Seigarren urtea: 5 puntu.

-Zazpigarren urtea eta zortzigarrena: 4 puntu urteko.

-Bederatzigarren urtea: 3 puntu.

-Hamargarren urtea eta hurrengoak: 2 puntu urteko.

Lehiaketan zein kidegotan parte hartzen den, hartan karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak soilik hartuko dira kontuan atal honetan (ikus lehenengo xedapen osagarria).

Epaia edo errekurtsoaren ebazpena bete beharragatik, nahitaezko eszedentzia egoeratik etortzeagatik edo beraien lanpostua betiko eta espresuki desagertzeagatik behin betiko destinoa galdu dutelako lehiaketan esku hartzera behartuta dauden funtzionarioen kasuan, azpiatal honek aipatzen dituen zerbitzuak neurtzerakoan, behin betikoz izandako azken lanpostua hartuko da lehiaketako abiapuntuko lanpostu gisa. Horri gaineratuko zaizkio, dagokionean, edozein lanpostutan geroago eta behin-behinekotasunez emandako zerbitzuak. Eskubidea dute, gainera, kendutako lanpostuaren aurreko azken lanpostuan behin betiko gisa eman zituzten zerbitzuak jatorrizko lanpostuko zerbitzualdiari gehitzeko. Jarraian izandako lanpostu kentzeak jasan dituzten irakasleen kasuan, jarraian kendu zaizkien lanpostuetan behin betiko gisa emandako zerbitzuak sartuko dira gehitze horretan.

Lanpostu kentze horren ondorioak jasan dituen irakasleak, beste behin betiko destinorik izan ez badu, zehaztu diren ondorioetarako, ondoko puntuazioa gehitzeko eskubidea izanen du: puntu bat, behin-behineko destinoan emandako urte bakoitzeko.

Bizilekua aldatu beharra dakarren lekualdatzeko diziplina-zehapen baten bitartez esleitu zaien destinotik parte hartzen duten funtzionarioei ere aplikatuko zaizkie irizpide horiek.

Titular moduan zuten lanpostua kendu ondotik eskuratu duten behin betiko lehenengo destinoan zerbitzuak ematen ari diren funtzionarioek eskubidea izanen dute, lehiaketara aurkezten diren honetan, orain dauden ikastetxean emandakotzat har dakizkien lanpostua kendu zitzaien ikastetxean emandako zerbitzuak, bai eta lanpostu kentze horren ondotik behin-behineko gisa emandakoak ere. Irizpide hori bera aplikatuko zaie, epaia bete behar izateagatik, errekurtsoaren ebazpenaren indarrez edo nahitaezko eszedentziatik etortzeagatik beren destinoa galdu ondotik, eskuratu duten lehenbiziko behin betiko destinoan zerbitzuak ematen ari direnei

1.2.5. Destinoaren zain dauden karrerako funtzionarioak eta borondatez lehenbiziko aldiz parte hartzen duten funtzionarioak, baldin 1.2.4 azpiatalari dagokion puntuazioaren ordez azpiatal honen puntuazioa aukeratzen badute, baremo honen hirugarren xedapen osagarrian zehazten den moduan.

Balorazioa: zerbitzuko urte bakoitzeko, puntu 1.

Egiaztagiriak: titulu administratiboaren fotokopia konpultsatua karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin batera, edo, behar izanez gero, Langileen Erregistroan izena emana izatearen agiriena.

1.2.6. Lehiaketako abiapuntuko lanpostua, behin betiko izaera duena, Administrazioak zailtasun berezikotzat sailkatu baldin badu, ondorengo puntuazioa gehituko zaio 1.2.4 azpiatalekoari, halakotzat hartzen denetik hasita:

-Lehenbiziko urtea eta bigarrena: puntu bat urte bakoitzeko.

-Hirugarren urtea: 1,50 puntu.

-Laugarren urtea eta bosgarrena: 2 puntu urte bakoitzeko.

-Seigarren urtea: 2 puntu.

-Zazpigarren urtea eta zortzigarrena: 2 puntu urte bakoitzeko.

-Bederatzigarren urtea: 1,50 puntu.

-Hamargarren urtea eta hurrengoak: puntu bat urte bakoitzeko.

1.3. Merezimendu akademikoak (gehienez ere 10 puntu).

Baloratzerakoan, Estatu Espainolean balio ofiziala duten tituluak bakarrik izanen dira kontuan.

1.3.1. Doktoretzak eta aparteko sariak: (Ikus laugarren xedapen osagarria).

-Zein kidegotatik parte hartzen den, hartan sartzeko aurkeztutako titulazioan doktore titulua izateagatik.

Balorazioa: 5 puntu.

Egiaztagiriak: tituluaren fotokopia konpultsatua edo emateko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria, 1988ko uztailaren 8ko Aginduaren arabera (13ko "Estatuko Aldizkari Ofiziala").

-Zein kidegotatik parte hartzen den, hartan sartzeko aurkeztutako titulazioko doktoretza ikasketetan aparteko saria izateagatik.

Balorazioa: puntu 1.

Egiaztagiriak:

horren egiaztagiria.

-Zein kidegotatik parte hartzen den, hartan sartzeko aurkeztutako titulazioan aparteko saria izateagatik.

Balorazioa: 0,50 puntu.

Egiaztagiriak:

horren egiaztagiria.

-Beste lizentzia batzuetako doktore tituluagatik:

Balorazioa: 3 puntu.

Egiaztagiriak:

horren egiaztagiria.

-Beste doktoretza batean jasotako aparteko sariagatik:

Balorazioa: 0,50 puntu.

Egiaztagiriak:

horren egiaztagiria.

-Beste lizentzia batzuetan jasotako aparteko sariagatik:

Balorazioa: 0,25 puntu.

Egiaztagiriak:

horren egiaztagiria.

1.3.2. Unibertsitateko beste titulazio batzuk.

Honela baloratuko da Unibertsitateko Tituluen Katalogo Ofizialean agertzen diren tituluak edukitzea:

-Lehen zikloko titulazioak:

Bigarren eta gainerako Diplomak, Ingeniaritza Teknikoak, Arkitektura Teknikoa edo ondorio guztietarako legez baliokide diren tituluak, eta lizentzia, Arkitektura edo Ingeniaritza bateko lehen zikloko ikasketak:

Balorazioa: 3 puntu bakoitzeko.

Izangaiaren lehen titulua edo era horretako ikasketak ez dira inolaz ere baloratuko.

-Bigarren zikloko titulazioak:

Lizentzietako, Ingeniaritzetako eta Arkitekturako bigarren zikloko ikasketak edo ondorio guztietarako legez baliokide diren tituluak:

Balorazioa: 3 puntu.

A taldeko irakaskuntza kidegoetako funtzionarioen kasuan, ez zaizkio inoiz horrelako lehen titulua edo ikasketak baloratuko.

Egiaztagiriak: kidegoan sartzeko erabilitako tituluaren fotokopia konpultsatua, eta merezimendu gisa aurkezten dituen guztiena, edo eskubideak ordaindu izana frogatzen duten ziurtagiriena, 1988ko uztailaren 8ko Aginduan (13ko "Estatuko Aldizkari Ofiziala") aurreikusi bezala. Lehen zikloko ikasketak badira, haiek gainditu izana frogatzen duten ziurtagiri akademikoak.

1.3.3. Araubide bereziko ikasketen titulazioak.

Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Musika edo Dantza Kontserbatorietako araubide bereziko ikasketen titulazioak honela baloratuko dira:

-Musika eta Dantzako ikasketa profesionalak: puntu 1.

-Hizkuntza Eskola Ofizialetako ikasketak:

Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun agiriak edo maila aurreratuaren ziurtagiriak bi zikloak hartzen ditu bere baitan.

Egiaztagiriak: tituluaren fotokopia konpultsatua eta merezimendu gisa aurkezten diren guztiena edo, bestela, titulua lortzeko ikasketak egin izanaren ziurtagiriena.

1.3.4. EGA titulua edo balio berekoa.

Balorazioa: 2 puntu.

Egiaztagiriak: EGAren edo titulu homologatuen fotokopia konpultsatua.

1.4. Prestakuntza eta hobekuntza (gehienez ere 5 puntu).

1.4.1. Parte-hartzaileak eskuratu nahi duen lanpostuaren espezialitateko gai zientifiko eta didaktikoak hobetzeko xedea duten ikastaroak edo eskola antolamenduarekin edo hezkuntzari aplikatutako teknologia berriekin zerikusia dutenak gaindituak izatea, ikastaro horien antolatzaileak hauek baldin badira: Hezkuntza Ministerioa, autonomia erkidegoetako hezkuntza administrazioak, aipatutako administrazio horiek onartu edo homologatutako irabazi asmorik gabeko erakundeak edo unibertsitateak.

Puntuazioa: 0,10 puntu ikastaroko hamar orduko, ikastaroak gainditu eta egiaztatzen badira. Ondorio horietarako, ikastaro guztietako orduen batura eginen da eta ez da kontuan hartuko hamar ordutik beherako gerakina.

Ikastaroak kredituetan emanak badira, kreditu bakoitzak 10 orduren balioa izanen du.

Balorazioa: 4 puntu bitarte.

Egiaztagiriak: ikastaroen ziurtagiria, iraupena agertuko duena, ordutan espresuki adierazia. Irabazi asmorik gabeko erakundeek antolaturikoen kasuan, ziurtagirian edo eranskin batean egiaztatu beharko dute onarpena edo homologazioa badutela.

1.4.2. Hezkuntza arloko prestakuntza eta hobekuntzako beste jarduera batzuengatik, ikastaroak ematea barne.

Balorazioa: puntu bat bitarte.

Egiaztagiriak:

horien ziurtagiriak.

1.4.3. Lehiatzailearen Kidegoari dagokion espezialitate bakoitzeko, Kidegoan sartzeko erabilitakoa izan ezik, betiere espezialitatea ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuan, otsailaren 27ko 334/2004 Errege Dekretuan eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan espezialitate berriak eskuratzeko araututa dagoen prozeduraren bidez eskuratu bada.

Balorazioa: puntu 1.

Egiaztagiriak:

Espezialitate berria ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuan, otsailaren 27ko 334/2004 Errege Dekretuan edo otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz eskuratu izana egiaztatzen duen kredentzialaren fotokopia konpultsatua.

II. Beste merezimendu batzuk (gehienez ere 20 puntu).

2.1. Argitalpenak: 5 puntu bitarte.

2.1.1. Argitalpen didaktikoak, lehiaketako gaiei buruzkoak, edo zerikusi zuzena dutenak curriculumaren alderdi orokor edo zeharkakoekin edo eskolaren antolamenduarekin.

Balorazioa: 2,50 puntu bitarte.

2.1.2. Lehiaketako gaiei buruzko argitalpen zientifikoak eta proiektu eta berrikuntza teknikoak.

Balorazioa: 2,50 puntu bitarte.

Bi azpiatal horien arabera aurkezten diren merezimenduak horietako batean bakarrik puntuatuko dira.

2.1.1. eta 2.1.2. ataletako merezimenduen egiaztagiriak:

Azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuak xedatutakoaren ondorioz ISBNa azaldu behar izan arren, horrelakorik, edo bestela, ISSNa edo ISMNa, ez duten argitalpenak ez dira baloratuko, ez eta egileak berak editatu dituenak ere.

Liburuak badira, argitalpenaren ale bat eta argitaletxearen ziurtagiria, non aleak zenbat izan diren eta haiek liburu-denda komertzialetan zabaldu direla adieraziko baita.

Unibertsitate, erakunde edo entitate publikoek argitaratutako liburuen kasuan beharrezkoa izanen da liburuen banaketaren eta helburuen ziurtagiria aurkeztea.

Aldizkarien kasuan, ale kopurua, banaketa eta salmenta tokiak, edo aldizkaria zein elkarte zientifiko edo teknikorena den, legez eratuta, jasotzen duen ziurtagiria.

Argitaletxea edo elkartea desagertu den kasuetan, zuzenbidean onartua den edozein frogabidez baliaturik justifikatu beharko da.

Argitalpenak bakarrik formatu elektronikoan izan badira, txosten ofizial bat aurkeztuko da, non erakunde emaileak ziurtatuko baitu argitalpena datu base bibliografikoan ageri dela. Agiri horretan datu basea, argitalpenaren izenburua, egileak, aldizkaria, liburukia, urtea eta hasierako eta bukaerako orrialdeak adieraziko dira.

2.1.3. Merezimendu artistikoak:

Autonomia erkidegoko, estatuko eta nazioarteko erakusketa edo lehiaketetan jasotako sariak.

Autorea izanik estreinaturiko konposizioak, argitalpenak, bakarlari gisa egindako kontzertuak, grabaketak legezko gordailuarekin, autonomia, estatu eta nazioarte mailako sariketa eta lehiaketetan jasotako sariak.

Balorazioa: 2,50 puntu bitarte.

Egiaztagiriak: programak, kritikak, aleak eta, halakorik dagoenean, jasotako sarien ziurtagiriak.

2.2. Egindako lanen balorazioa (ikus bosgarren xedapen osagarria) (gehienez ere 10 puntu).

2.2.1. Eskaintzen diren lanpostu hutsak kokatuta dauden ikastetxe publikoetan, irakasle zentroetan, baliabide zentroetan edo hezkuntza administrazioek deialdi berariazkoen bidez eratutako antzeko erakundeetan zuzendari gisa, edo Espainiako Hizkuntzaren eta Kulturaren Taldeetako zuzendari gisa, emandako urte bakoitzeko.

Balorazioa: 3 puntu.

Egiaztagiriak: izendapenaren fotokopia konpultsatua, karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin edo, bestela, ikasturte honetan karguan jarraitzen duela adierazten duen ziurtagiria.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,25 puntu emanen da hilabeteko.

2.2.2. Eskaintzen diren lanpostu hutsak kokatuta dauden ikastetxe publikoetan zuzendariorde, idazkari edo ikasketaburu gisa, edo horiekin parekatutako lanetan, emandako urte bakoitzeko.

Balorazioa: 2 puntu.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,16 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak: izendapenaren fotokopia konpultsatua, karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin edo, bestela, ikasturte honetan karguan jarraitzen duela adierazten duen ziurtagiria.

2.2.3. Eskaintzen diren lanpostu hutsak kokatuta dauden ikastetxe publikoetan zuzendaritzako beste kargu batzuetan emandako urte bakoitzeko.

Balorazioa: puntu 1.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,08 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak: izendapenaren egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua, karguan egiazki emandako denbora adierazten duena.

2.2.4. Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Helduen Hezkuntzako, Lanbide Heziketako edo Arte eta Hizkuntzetako ikastetxe publikoetan Mintegiko, Departamentuko edo Saileko buru gisa, Etengabeko Prestakuntzako aholkulari gisa edo Hezkuntzako eta Psikopedagogiako Orientazio Talde bateko zuzendari gisa emandako urte bakoitzeko.

Balorazioa: 0,50 puntu.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,04 puntu emanen da hilabeteko.

Egiaztagiriak: izendapenaren egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua, karguan egiazki emandako denbora adierazten duena.

2.2.5. Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza administrazioan unitate tekniko, bulego edo atal bateko buru gisa, zerbitzuko zuzendari gisa, ikuskatzaile lanetan edo horien baliokide den kargu batean emandako zerbitzu urte bakoitzeko:

Balorazioa: 1,50 puntu.

Egiaztagiriak: Izendapena edo jabetza hartzea eta uztea azaltzen duen ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua, edo bestela, ikasturte honetan karguan jarraitzen duela adierazten duenarena.

Zein kidegotatik parte hartzen duen, hari esleitutako destinoko osagarriaren maila bereko edo goragoko lanpostuetan beste hezkuntza administrazio batzuetan egindako zerbitzu urte bakoitzeko.

Balorazioa: 1,50 puntu.

Egiaztagiriak: izendapenaren fotokopia konpultsatua, karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbidea agerian duena edo, bestela, ikasturte honetan karguan jarraitzen duela adierazten duen ziurtagiria.

Urte zatiak baloratu behar direnean, 0,12 puntu emanen da hilabeteko.

Lehen Xedapen Osagarria. Antzinatasunaren balorazioa.

1. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 eta 1.2.6 azpiatalei dagokienez, urte gisa baloratuko dira ikasturtea hasten denetik bukatu arte ematen diren egiazko zerbitzuak. Horren ondorioetarako, Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoko, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen Kidegoko eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoko karrerako funtzionarioen kasuan, integratu aurretik eginkizun horiek betez irakasleen kidego horiexetako karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak aintzat hartuko dira, baita garai bateko Batxilergoko Katedradunen Kidegoan, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen Kidegoan eta Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoetako Bukaerako Irakasleen Kidegoan funtzionario gisa emandako urteak ere.

2. 1.2.2 eta 1.2.3 azpiataletan aipatu zerbitzuak ez dira kontuan hartuko batera eman diren urteetan, edo 1.2.1, 1.2.4 edo 1.2.5 azpiataletakoekin batera eman direnean.

3. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 eta 1.2.4 azpiatalen ondorioetarako, zerbitzu berezien egoeran emandako zerbitzuak kontatu eginen dira, halakotzat hartuak direnean abuztuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 87. artikuluan, bai eta lege horren aurreko xedapenetan ezarrita dauden balio bereko egoeretan emandakoak ere. Horren ondorioetarako, familiakoak zaintzeko eszedentziaren lehenbiziko bi urteak kontatuko dira, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 89.4 artikuluan ezarritako kasuetan. Orobat, ondorio horietarako baloratuko da eszedentzia berezian egindako denbora, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 27. artikuluari jarraikiz.

Bigarren Xedapen Osagarria. Zer ikastetxetatik abiatuta hartu nahi den parte lehiaketan.

Baremoko 1.2.4 azpiatalaren ondorioetarako, lehiaketan parte hartzeko eskabidea zein ikastetxetatik egiten den jakiteko, izangaiaren behin betiko destinoarena hartuko da, edo zer ikastetxeri dagoen atxikia, hura, baldin eta egoera horren ondorioz irakasle destinoa galtzen bada. Azpiatal honengatik, bakarrik kontatuko dira karrerako funtzionario gisa lanpostu hutsaren kidegoan emandako zerbitzuak. Aurreko lerroaldean xedatutakoan ez dira sartzen behin betiko destinoa galdu dutelako lehiaketan parte hartzera behartutako funtzionarioak, bai epaia bete beharragatik edo errekurtsoa ebaztearen ondorioz, bai nahitaezko eszedentziatik etortzeagatik edo haien lanpostua kendu delako deialdian ezarritakoaren arabera. Funtzionario horiei baremoko 1.2.4 azpiatalean kasu horietarako xedatutakoa aplikatuko zaie.

Hirugarren Xedapen Osagarria. Lehenbiziko aldiz eta beren borondatez parte hartzen duten karrerako funtzionarioak.

Lehenbiziko aldiz beren borondatez parte hartzen duten karrerako funtzionarioek baremo honetako 1.2.4 azpiataleko puntuazioa edo 1.2.5 azpiatalekoa hautatzen ahalko dute, eta hala adierazi beharko dute parte hartzeko eskabidean.

Baldin eta 1.2.5 azpiataleko puntuazioa hautatzen badute, karrerako funtzionario gisa destinoaren zain emandako zerbitzu urteez gainera, behin betiko destinoarekin zein ikastetxetatik hartzen duten parte, hartan emandakoak ere kontatuko zaizkie.

Parte hartzeko eskabidean bereizi duten aukera adierazten ez badute, baremo honetako 1.2.4 azpiataleko puntuazioa hautatu dutela ulertuko da.

Laugarren Xedapen Osagarria. Merezimendu akademikoen balorazioa katedradunen kidegoetan.

1.3 atalean, "Merezimendu akademikoak" izenekoan, abiapuntuko kidegoan sartzeko alegatutako titulazioan lortutako aparteko sariari, doktoretzari edo doktoretzan lortutako aparteko sariari buruzko zehaztapenak, Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskoletako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoetako funtzionarioen kasuan, kidego horietan integratzeko erabilitako irakasleen kidegoan sartzeko alegatutako titulazioan lortuak direla ulertuko da, edo bestela, Batxilergoko Katedradun Numerarioen Kidegoan, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen Kidegoan edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen Eskoletako Bukaerako Irakasleen Kidegoan sartzeko alegatutakoetan.

Bosgarren Xedapen Osagarria. Eginiko lanaren balorazioa.

1. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 eta 2.2.5 azpiatalengatik, lehiaketan zein kidegotan parte hartzen den, hartako karrerako funtzionario gisa zuzendaritza karguetan izandako jarduna solik baloratuko da. Horren ondorioetarako, Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoko, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen Kidegoko eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoko karrerako funtzionarioen kasuan, integratu aurretik eginkizun horiek betez irakasleen kidegoetako karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak aintzat hartuko dira, baita garai bateko Batxilergoko Katedradunen Kidegoan, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen Kidegoan eta Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoetako Bukaerako Irakasleen Kidegoan funtzionario gisa emandako urteak ere.

2. Helduentzako Ikastetxeetan egindako lanaren balorazioa eginen da, baldin eta ikastetxe horietan azpiatal honek aipatzen dituen ikastetxeetan ematen diren ikasketa berak eman badira.

3. Merezimenduen baremoko 2.2.1, 2.2.2 eta 2.2.3 azpiataletan aurreikusitako ondorioetarako, honako ikastetxe publiko hauek hartuko dira bigarren hezkuntzako ikastetxe publikoen parekotzat:

-Batxilergoko institutuak.

-Lanbide Heziketako institutua.

-Helduentzako Ikastetxeak, betiere ikastetxe horietan azpiatal hauetan aipatutako ikasketa berak ematen badira.

-Irakaskuntza Integratuen Ikastetxeak.

4. Merezimenduen baremoko 2.2.1 azpiatalean ezarri diren ondorioetarako, ondoko hau zuzendaritza kargu parekatutzat hartuko da:

-Zuzendari albokoa.

5. Merezimenduen baremoko 2.2.2 azpiatalean ezarri diren ondorioetarako, zuzendaritza kargu parekatutzat honako hauek hartuko dira gutxienez:

-Atal honetan aipatutako karguak, Lanbide Heziketako Ataletan jardun denean.

-Idazkari albokoa.

-Ikasketaburu albokoa.

-Egoitzako burua.

-Batxilergoko Institutuko ikasketaburuaren delegatua edo autonomia erkidegoetan horren pareko direnak.

-Atal Delegatuko zuzendaria-ikasketaburua.

-Atal Filialeko zuzendaria.

-Irakaskuntza Ertaineko Patronatuko zentro ofizialeko zuzendaria.

-Lanbide Heziketako ikastetxeen administratzailea.

-Irakasle delegatua, Lanbide Heziketako Atalaren kasuan.

6. Merezimenduen baremoko 2.2.3 azpiatalarengatik honako zuzendaritza kargu hauek puntuatuko dira gutxienez:

-Idazkariordea.

-Gaueko ikasketen delegatua-ikasketaburua Atal Delegatuan.

-Batxilergoko Institutuetako Hedapenetako idazkariaren delegatua edo autonomia erkidegoetan horien pareko direnak.

-Toki Korporazioekin egindako hitzarmenen ondoriozko zentro homologatuetako zuzendari, ikasketaburu edo idazkaria.

-Ikastetxe libre adoptatuko zuzendaria, langilearen erregistro zenbakia duena.

-Irakaskuntza Ertainaren Patronatuko zentro ofizialeko idazkaria.

7. Merezimenduen baremoko 2.2.4 azpiatalean ezarri diren ondorioetarako, kargu parekatutzat honako hauek hartuko dira gutxienez:

-Mintegiburu albokoa.

-Departamentuko buruaren albokoa.

8. Kargu batean baino gehiagotan batera jardunez gero, ezin izanen da puntuazioa metatu.

Seigarren Xedapen Osagarria

Urteko zati den hilabete bakoitzaren kontaketa eginen da, bakarrik, baremoan berariaz ezarritako ataletan. Gainerako kasuetan ez da urte zatiko puntuaziorik emanen.

Zazpigarren Xedapen Osagarria. 1.3.3 eta 1.3.4 azpitaletan aurreikusiriko ondorioetarako:

1. Balio bereko bi euskara titulu edo gehiago aurkezten baldin badira, horietako bakar bat hartuko da aintzat. Titulu horietako bat Hizkuntza Eskola Ofizial batek emandako goi mailako zikloarena bada, 1.3.3 ataleko puntuazioa emanen da.

2. EGA titulua edo titulu baliokide bat aurkezten bada, atal honetan ez da punturik emanen Euskararen oinarrizko zikloarengatik.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa