(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Fran├žais | English

 • Irakaskuntzak :
  • Haur Hezkuntza :
   • 325/2011 Ebazpena, ekainaren 20koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean eskola garraioaren antolaketa eta funtzimendurako jarraibideak onesten dituena

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

325/2011 Ebazpena, ekainaren 20koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean eskola garraioaren antolaketa eta funtzimendurako jarraibideak onesten dituena

 

(2011ko 138. NAOn argitaratutako testua, uztailaren 12an)

Atarikoa

Hezkuntzari buruzko maiatzen 3ko 6/2006 Lege Organikoaren 4. artikuluak ezartzen duenez, "Lege honen 3.3 artikuluan aipatutako oinarrizko irakaskuntza nahitaezkoa eta doakoa da pertsona guztientzat". Lehen hezkuntzak eta derrigorrezko bigarren hezkuntzak osatzen dute oinarrizko hezkuntza (LOEren 3.3 artikulua).

Eskolako garraio zerbitzua geroz eta handiagoa eta konplexuagoa denez, beharrezkoa da Hezkuntza Departamentuak jarduteko ildo nagusiak eta irizpideak zehaztea, 2011-2012 ikasturtean eskola garraioak izan behar duten antolaketari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak ezartzeko.

Gauzak horrela, ebazpen honek mugatu nahi du, lehenik, eskola garraioaren zerbitzuaz balia daitezkeen ikasleak zein diren, egiten dituzten ikasketetatik eta eskolatuak dauden ikastetxeetatik abiatuz, betiere kontuan harturik martxoaren 13ko 69/1995, martxoaren 13ko 150/1996 eta martxoaren 30eko 109/1998 foru dekretuek ezarri duten eskola zonifikazioa, eta alde batera utzita beste hezkuntza programa batzuen bitartez zerbitzu hau jasotzen duten ikasleak, esate baterako: beka eta laguntza deialdiak, euskara, etab. Halaber, zerbitzu hori nola emanen den zehaztu da, hots, batetik garraio antolatua eta bestetik banakako laguntzak.

Horretaz gainera, ebazpen honek kontuan hartzen du derrigorrezkoak ez diren ikasketetako ikasleen garraio zerbitzua guraso elkarteekin eta bestelako entitate sustatzaileekin batera antolatzea, hutsik gelditzen diren eserlekuekin zer egin, eta eskola garraioaren kudeaketaren eta gainbegiraketaren inguruko hainbat alderdi ere lantzen ditu, besteak beste.

Horiek horrela, irakaskuntza ez-unibertsitarioko eginkizun eta zerbitzuak Estatuak Nafarroako Foru Komunitatearen esku uztea onesten duen abuztuaren 31ko 1070/1990 Errege Dekretuak eskola garraioaren ezarpen eta kudeaketaren arloan ezartzen dituen eginkizunak betez.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, ebatzi dut:

Lehena

2011-2012 ikasturtean eskola garraioak izan behar dituen funtzionamendu eta antolaketako jarraibideak, ebazpen honi erantsita daudenak, onestea.

Bigarrena

Ebazpen honetan xedatutakoa eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Hirugarrena

Ebazpen hau eta eranskinak igortzea ikastetxe publiko interesdun guztietara, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Garraioen Antolamendu eta Kudeaketaren Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamendu eta Berrikuntza Zerbitzura, Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzura, Ikasketetarako Laguntzen Atalera eta Zerbitzu Osagarrien Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzaten. Ebazpen honen aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunean hasita.

I. ERANSKINA

1.-Eskola garraioaren ikasle onuradunak.

Ebazpen honetako neurrien xede behinena da Nafarroako Foru Komunitatean Nafarroako Gobernuaren menpe dauden ikastetxe publikoetan hurrengo atalean azaltzen diren ikasketak egiten ari diren ikasleen eskola garraioa bermatu edo laguntzea.

1.1. Haur Hezkuntzako Bigarren Zikloa, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza sartzen dira, bai eta Hezkuntza Bereziko eta Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa Berezietako ikastetxe eta unitate berariazkoetan egiten diren ikasketak ere.

1.2. Zerbitzu osagarri hau jasotzeko eskubidea dute aurreko atalean zehaztu baldintzak bete eta, Nafarroako Gobernuak martxoaren 13ko 69/1995, martxoaren 13ko 150/1996 eta martxoaren 30eko 109/1998 Foru Dekretuen bidez ezarritako eskola zonifikazioaren arabera, dagokien ikastetxe publikoan eskolatuak dauden ikasleek, betiere ikastetxe hori ikaslearen ohiko bizilekua ez den herri batean baldin badago.

1.3. Aurreko puntuan sartuko dira entzun eta mugitzeko desgaitasuna dutenen integraziorako lehentasuneko ikastetxe publikoetan eskolatzen diren ikasleak ere, nahiz eta ikaslea ikastetxea kokatua dagoen herrian bertan bizi.

1.4. Era berean, eskola garraioaren onuradun izanen dira, Hezkuntzako Administrazioaren eskariz (bai eskolatzearen hasieran bai horren jarraipenean) kasuan kasuko mailako lehen kurtsoko ikasketak eskola zonifikazioaren arabera ez dagokien ikastetxe batean hasi zituzten edo hasi behar dituzten ikasleak, baita hautaturiko hezkuntza-eskaintza dagokien ikastetxean, eskualdean edo barrutian ez izateagatik, beste ikastetxe batera -barruti berekora nahiz beste batekora- joan behar duten ikasleak ere, ezarpen orokorrik ez duten eskaintzetan matrikulatutako ikasleak izan ezik.

1.5. Eskolatzeko jarduketa berezien menpe dauden ikasleen garraiorako laguntzak alde batera gelditzen dira, hau da, beka eta laguntza deialdietakoak, etab., Hezkuntza Departamentuaren beste bide batzuetatik jasotzen baitute laguntza.

Halaber, Lanbide Tailerretako, H.O.H.I.P.ko eta N.H.B.H.I.ko ikasleei eta ikasturtea hasten den urte naturalean 18 urte baino gehiago (21 baino gehiago Hezkuntza Berezian) betetzen dituztenei ez zaie laguntzarik emanen.

1.6. Zerbitzuaren erabiltzaileek ohiko betebeharrak izanen dituzte (garaiz iristea, zuzen jokatzea, gainerako erabiltzaileak eta langileak errespetatzea, enpresaren oharrei kasu egitea...), eta, horretaz gain, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak ematen ahal dizkie erabiltzaileei eta horien legezko ordezkariei, elkarlanerako eta lankidetzarako, eskolako garraio zerbitzua hobeki eta eraginkorrago eman dadin.

2.-Garraio motak.

2.1. Ebazpen honen 1. puntuan adierazi diren ikasleendako eskola garraio zerbitzua bi modutakoa izan daiteke: Hezkuntza Departamentuak antolatu, kudeatu eta finantzatua, edo garraiorako banakako laguntzen bidezkoa.

2.2. Distantziek, bideen trazadurak eta egokitasunak, ikasle kopuruak eta ikastetxeen ordutegien koordinazioak ahalbidetzen badute, Hezkuntza Departamentuak berak antolatu, kudeatu eta finantzatuko du eskola garraio kolektiboa.

Garraio kolektiboa antolatzerakoan kontuan izanen dira hezkuntza administrazioko datuak, hots, 1. atalean aipatu ikasketetan zenbat ikasle dauden, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan epe arruntean onartuak 2011-2012 ikasturterako, urtarrilaren 13ko 2/2011 Foru Aginduan eta urtarrilaren 13ko 1/2011 Foru Aginduan xedatutakoaren arabera, hurrenez hurren.

Inskribatzeko epe arrunta bukatu eta gero inskribatzen diren ikasleek ez dute eskubiderik izanen garraio kolektibo antolatua erabiltzeko, ez bada behintzat toki hutsik bertan.

Oro har, ez da antolatuko edo kudeatuko eskola garraio kolektiborik ikaslearen bizilekuari dagokion eskola barrutia ez den batean kokaturiko ikastetxe baterako.

Oro har, ez da antolatuko edo kudeatuko eskola garraio kolektiborik 3 km-tik beherako ibilbideetan, salbuespenezko kasuak izan ezik, edo bestelako garraio biderik baldin badago.

2.3. Aipatu egoera horiek suertatzen ez badira, Departamentuak banakako diru-laguntzen ohiko sistemaren bidez jarraituko du zerbitzu horren ardura izaten, ebazpen honen 3. puntuan ezartzen diren baldintzen arabera.

2.4. Nolanahi den ere, ikasleen hiriarteko garraioa baino ez da lagunduko, hau da, ikaslearen ohiko bizitokia ez den herri batean dagoen ikastetxera joateko erabiltzen dena, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetan eskolatutako ikasleendako eta minusbaliotasun fisiko edo psikikoa izateagatik hiri garraio publikoa erabiltzerik ez duten ikasleendako antolatua izan ezik.

3.-Banakako diru-laguntzak ematea.

3.1. Ebazpen honetako 1. puntuak aipatzen dituen ikastetxe eta mailetan eskolatuta dauden ikasleek jaso ditzakete garraiorako banakako dirulaguntzak, beharkizun hauek betetzen badituzte:

a) Nafarroako Gobernua titular duen eta etxebizitzatik hurbilen dagoen ikastetxean matrikulatua egotea, bakoitzari dagokion alde eta barrutian (1. puntuan adierazi salbuespenekin), eskatutako laguntzak eragina izan behar duen ikasturtean.

b) Eguneroko edo asteroko joan-etorriak egin behar izatea ikastetxera.

c) Ikaslearen etxetik eskola garraio antolatuaren geltokirik hurbilenera edo matrikulatuta dagoen ikastetxera bi kilometro edo gehiago izatea.

d) Ikasleak bizilekua duen herrian ikasketak egiterik ez izatea, bere ikasketak ematen dituen ikastetxe publikorik edo horietan ikaspostu hutsik ez egoteagatik.

3.2. 2011-2012 ikasturterako laguntza motak eta horien zenbatekoak honakoak izanen dira:

a) Bidaiarien garraio publiko erregularra erabiltzen ahal duten ikasleak: txartelaren prezioa.

b) Garraio zerbitzu erregularra hartzea ezinezkoa duten ikasleak: familia edo herri berekoak badira ibilgailu bakarrean joan beharko dute, baimendutako eserleku kopurua bete arte. Laguntzaren zenbatekoa finkatuko da ikaslearen etxetik ikastetxea edo ikasleen autobus geltokirik hurbileneraino dauden kilometroen arabera, honako kilometro eskala kontuan harturik:


bitarte

10etik gora

eta bitarte

20tik gora

eta bitarte

baino gehiago

Ikasle bat

476,37

667,66

937,60

1.311,87

Bi ikasle

370,50

517,94

717,16

998,50

Hiru ikasle edo gehiago

276,60

382,70

525,20

732,40

Aipatu diru kopuruak ikasturte eta ikasleko emanen dira.

Distantzia, laguntza hauek ematerakoan, ikaslearen etxeari dagokion hirigunetik ikastetxeraino edo hurbilen dagoen ikasleen autobus geltokiraino neurtuko da, hurrenez hurren. Populazio barreiatuaren, baserrien kasuan, distantzia ikaslearen etxetik bertatik hasita kontatuko da.

c) Hezkuntza Departamentuak, aldez aurretik Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak edo Nafarroako Hezkuntza Berezirako Baliabideen Zentroak txostena emanda, banakako laguntzen zenbatekoa handitzen ahalko du, baldin eta egoera bereziak badaude minusbalio fisiko edo psikikoak dituzten ikasleen eskolatze prozesuan.

3.3. Diru-laguntzak ikasleak eskolaturik dauden ikastetxe publikoen bidez eskatuko dira. Horretarako, ebazpen honen II. eranskinean azaltzen den eredua erabili beharko dute; ikastetxeek Hezkuntza Departamentuko Zerbitzu Osagarrien Bulegoan eskuratuko dute eskabide eredua. Diru-laguntza horiek har ditzaketen ikasleendako laguntza eskabideak eta eskubide hori frogatzeko agiriak Bulego horretara bidali beharko dituzte, 2011ko urriaren 13a baino lehen, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuek. Nahitaezko betebeharra da eskaerarekin batera ikaslearen bizileku-ziurtagiria, herriko Udalak luzatua, aurkeztea.

Ikastetxeek bidalitako dokumentazioa aztertu ondoren, Zerbitzu Osagarrien Bulegoak diru-laguntzak ordainduko ditu.

Ordainketa ikastetxeetara igorri ondoren, ikastetxe horiek ikasleen familiei ordainduko diete. Ikastetxeek ordainketa hori justifikatuko dute Zerbitzu Osagarrien Bulegoan.

4.-Laguntzaileak.

4.1. Ikastetxe publikoetako eskola garraioko laguntzaileen zerbitzua ezarri da, bederatzi leku baino gehiago izanik, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta/edo Lehen Hezkuntzako eta/edo Hezkuntza Bereziko ikasleak eramaten dituzten ibilgailuetarako.

Ibilbide eta ibilgailu bakoitzeko laguntzaile bat egonen da, adinez nagusia izanen dena, lan horretarako egokia, gidaria ez dena, garraiolariak kreditatua, zerbitzua antolatzen duen entitateak kredita dezala itundu denean salbu.

Laguntzailea kreditatzeak ez du inola ere lan harremanik sortuko zerbitzua antolatzen duen entitatearekin.

Laguntzaileak ibilgailuaren segurtasunerako mekanismoek nola funtzionatzen duten jakinen du eta bere eserlekua erdiko edo atzeko zerbitzu-atearen ondoan egonen da.

4.2. Laguntzailearen eginkizunak.

Ikasleak garraioan zaintzeak ondoko eginbeharrak ekarriko ditu:

a) Ikasleak ikastetxetik hartzea eta ikastetxera laguntzea. Lan horretan, ikastetxeko Zerbitzu Osagarrien Planean eginkizun horretarako ezarritako irakasleen laguntza izanen du, Haur Hezkuntzako eskola publikoen, Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa garatzen duen uztailaren 16ko 257/1998 Foru Aginduaren 7. artikuluan eta Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa garatzen duen uztailaren 16ko 258/1998 Foru Aginduaren 10. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

b) Ikasleak finkaturiko geltokietan igo eta jaisten direla kontrolatzea, ikastetxeak emanen dien zerrendaren arabera.

c) Zerbitzua zerrendan ageri diren ikasleek bakarrik erabiltzen dutela kontrolatzea.

d) Mugikortasun murriztua duten ikasleei laguntza ematea autobusera igotzeko eta autobusetik jaisteko.

e) Ikasleei eserlekuak banatzea, kontuan harturik haien adina, nongoak diren edo bidezkotzat jotzen diren bestelako irizpideak.

f) Autobusa abiatu baino lehen ikasle guztiak eserita daudela egiaztatzea.

g) Eskolako materialak (bizkar-zorroak, karterak, karpetak) dagozkien lekuetan daudela eta ibilbidean ez dutela haurrentzako arriskurik sortuko egiaztatzea.

h) Ikasleak ongi portatzen direla begiratzea, borrokarik, eztabaidarik eta jokabide txarrik gabe.

i) Ikastetxeko zuzendaritzari ikasleen diziplinako hutsegiteen berri ematea, horrelakorik balego.

j) Eramaten diren ikasleen kopuruari, atzerapenei edo zerbitzuaren beste edozein alderdiri dagokionez aldaketarik baldin badago, haren berri ematea ikastetxeko zuzendaritzari.

k) Garraioaren arduradunei laguntza ematea zerbitzua hobetzeko datuak hartu eta kontrolatzen.

l) Zuzendaritzak aginduta, segurtasun handiagoa ekartzen duen beste edozein.

5.-Ibilbideak, geltokiak eta bidaiaren gehieneko iraupena.

Apirilaren 27ko 443/2001 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraituko zaio.

6.-Garraioaren planifikazio bateratua.

6.1. Eskola garraio kolektiboaren antolaketa eta finantzaziorako dauden baliabideak ahalik eta hobekien erabiltzeko asmoz, zerbitzua beste entitate sustatzaile batzuekin batera antolatzen ahalko da, udalekin eta ikastetxe publikoetako ikasleen guraso elkarteekin esate baterako. Horretarako, kudeaketa aginduak edo hitzarmenak sinatuko dira, lehenengo kasuan, eta lankidetza hitzarmenak bigarrenean.

Lehenbiziko kasuan, hau da, garraioa udalekin batera antolatuz gero, kudeaketa esleipenari dagokion lankidetza hitzarmena sinatuko da udalen eta Hezkuntza Departamentuaren artean. Hitzarmen horietan udal interesdunari edo kasuan kasuko udal partzuergoari eskola garraioa antolatu, kudeatu eta kontratatzeko eskatzen ahalko zaio.

Bigarren kasuan (ikasleen guraso elkarteekin batera), Hezkuntza Departamentuak antolatzen duen garraioa osatzeko hitzarmenak sinatuko dira.

6.2. Eskola garraioaren antolaketa bateratua egitea erabakitzen ahalko da ondoren aipatzen diren egoeretan:

a) Herri berean eta/edo garraio ibilbide berean, eskola garraiorako bi zerbitzu izatea: bata, ebazpen honen 1.1. atalean agertzen diren ikasketetarako, Hezkuntza Departamentuak antolatua, eta beste bat Gurasoen Elkarteek edo beste entitate sustatzaile batzuek antolatua derrigorrezkoen ondoko ikasketa ez-unibertsitarioetarako (Batxilergoa, Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloak, Hasierako Lanbide Kualifikaziorako Programak eta Arte Eskoletako Espezialitate kurtsoak).

b) Herri berean titulartasun publikoko bi BHI edo gehiago egotea, betiere haietako batean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen bada eta a) atalean eskatutako baldintzak betetzen badira.

c) Titulartasun publikoko BHI bat bi herritan egotea, bi ikastetxe publikok bat egitearen ondorio gisa, betiere haietako batean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen bada eta a) atalean eskatutako baldintzak betetzen badira.

d) Ikastetxeetan sartu eta irteteko orduak bateragarriak izatea.

6.3. Eskola garraio bateratua antolatzeko akordioak, gutxienez, ondoko oinarrizko alderdi hauek bildu beharko ditu:

a) Hitzarmena sinatzen duen alde bakoitzak jarri beharreko ibilgailuen kopurua, ezaugarriak eta bakoitzari dagozkion eserlekuak.

Alde bakoitzak jartzen dituen eserlekuak edozein hezkuntza mailatako ikasleek bete ditzakete, baldin eta akordioaren esparruan sartzen badira.

b) Ibilgailuen ibilbideak, orduak eta geltokiak.

c) Doako garraio zerbitzurako eskubiderik ez duten ikasleek ordaindu beharreko kuotak. Halaber, kuotak ordaintzeko moduak zehaztuko dira.

Erabiltzaileek ordaindu beharreko kostua entitate sustatzaileek finkatuko dute, herrietatik ikastetxera dagoen distantziaren arabera.

Kuotaren zenbatekoa zerbitzua ematen hasi aitzin finkatuko da, erabiltzen den ibilgailua bat edo beste izan. Prezio hori ezin izanen da ibilbide hori bera bidaiarien garraio erregularrean kostatuko litzatekeena baino %10etik gorakoa, inolaz ere.

Derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko ikasleen kuotak ordaindu ondoren, garraio zerbitzua defizitarioa bada, dela ikasle gutxi dagoelako, dela herriak oso sakabanatuta daudelako, Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko du defizita, erabiltzaileen gain egon ez dadin.

Ibilbide erregularrik ez badago, kostua kalkulatzeko honako eragiketa hau eginen da: eskola egunen kopurua bider egunero egiten den kilometro kopurua eta kilometro bakoitzerako ezarritako prezioa. 2011-2012 ikasturterako prezioa 0,08 eurokoa izanen da kilometro bakoitzeko.

Doako garraio zerbitzurako eskubidea duten ikasleek ez dute kontzeptu horrengatik ezer ere ordaindu beharko, edozein izanik ere bidaia egiteko ibilgailua.

6.4. Ikasleen eskola garraiorako antolaketa bateratua 6.2.a) atalean aipatu mailetako ikasleendako garraio kolektiboa sustatzen duten entitateek eskatu beharko dute. Entitate horiek, Hezkuntza Departamentuko Zerbitzu Osagarrien Bulegora zuzendutako eskabidearen bidez, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 20 egun balioduneko epean gehienez ere aurkeztu beharko dute eskaera.

Eskaerekin batera ikastetxeko ikasleen izenen zerrenda bat aurkeztuko da, zein kurtso eta mailatan ari diren eta ohiko bizilekua zein duten adierazita.

Hitzarmena sinatzen duten alderdien kontura izanen da kontratua formalizatzea eta kasuan kasuko enpresei ordaintzeko bidea finkatzea.

Hilabeteko epean antolaketa bateraturako eskabideari erantzun berariazkoa ematen ez bazaio, ezetsitzat joko da.

Prozesu honetan guztian entitate sustatzaileen laguntzaz antolatutako eskola garraioa erabiltzen duten ikasleak hartzen dituzten ikastetxeek behar bezalako laguntza eman beharko diete entitate sustatzaileei, administrazio izapideak egiteko. Hori guztia kasuan kasuko hitzarmen edo akordioan egoki erregistratu beharko da.

6.5. Eskualde batzuetan, eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Garraioen Antolamendu eta Kudeaketaren Zerbitzuaren ustez komenigarria denean, ahal dena eginen da Hezkuntza Departamentuak kontratatutako eskola garraioaren zerbitzuak eta erabiltzaile guztientzako autobus garraio erregularrak (linea erregularrak) koordinatzeko. Bi jarduketa mota ezartzen ahalko dira:

1. Ikasleek egun dauden garraio linea erregularrak erabiltzea.

2. Erabiltzaile guztiek eskola garraio zerbitzua erabiltzailea.

Lehenbiziko kasuan, Hezkuntza Departamentuak linea erregularreko autobusean garraiatu beharreko ikasle bezainbat eserleku gordeko ditu eta garraio enpresari linearen tarifaren arabera pagatuko dio gordetako txartelen zenbatekoa. Ikasleen adinagatik eta kopuruagatik laguntzaile bat beharrezkoa balitz, garraio enpresak kontratatuko luke eta Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko haren kostua.

Ibilgailuen ezaugarri tekniko, ibilbide, ordutegi, geraleku eta laguntzaileei dagokienez, apirilaren 27ko 443/2001 Errege Dekretuan eta ebazpen honetan xedatutakoari jarraituko zaio.

Bigarren kasuan, erabiltzaile guztiek erabiltzen ahalko dituzte eskola garraioko ibilgailuetako eserleku hutsak.

Horretarako, zerbitzua erabiltzen duten ikasleak izateagatik eskola garraioko ibilbideko geralekuak dituzten herrietako udalek eskaera eginen diote berariaz, irailean, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Garraioen Antolamendu eta Kudeaketaren Zerbitzuari. Garraioaren Antolamendu eta Kudeaketarako Zerbitzuak, eskaera aztertu ondoren, ikusten badu gutxienez ere lau eserleku huts daudela, txartelaren tarifa ezarriko du eta erabiltzaileei baimena emanen die zerbitzu horretarako. Eskola garraioko ibilbidean behin ere ez da onartuko eskola garraioak berez dituenaz bestelako geralekurik.

7.-Eserleku hutsak erabiltzea.

7.1. Eserleku hutsa izanen da, ondorio hauetarako, Hezkuntza Departamentuak kontratatu eta finantzatutako ibilgailuetan doako garraioa izateko eskubidea duten ikasleek betetzen ez dutena.

7.2. Garraioa guraso elkarteekin, udalekin edo bestelako entitateekin batera antolatzen duten ikastetxe publikoetan ez dira kontuan hartuko autobus kontratatuetan hutsik gelditzen diren tokiak, izan ere, toki horiek baterako plangintza egin duten entitate sustatzaileen esku jarriko baitira.

7.3. Bete gabe gelditzen diren eserlekuak erabiltzeko eskaerak, ebazpen honen III. eranskinean azaltzen den ereduaren araberakoak, garraio zerbitzua erabiltzen duen ikastetxe publikoan aurkeztuko dira, irailaren 21a baino lehen garraio zerbitzua Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleek baizik erabiltzen ez duten kasuetan, eta irailaren 28a baino lehen gainerako zerbitzuen kasuan.

Zerbitzua erabili nahi duten ikasleen kopurua hutsik dauden eserlekuak baino handiagoa denean, lehentasun irizpide hauen arabera esleituko dira:

1. Garraioaren xede den ikastetxe publikoan eskolatutako ikasleak. Horien artean, lehentasuna izanen dute honako egoeraren batean dauden ikasleek, hemen agertzen diren ordena berean:

a) Garraioaren xede den ikastetxe publikoari atxikitako herrietatik heldu diren ikasleak.

b) Bidaiari-garraio erregularrik ez duten herrietako ikasleak, herritik ikastetxera 3 kilometro baino gehiago baldin badago.

c) Garraio zerbitzu erregularra izanik, etxearen eta ikastetxearen artean distantzia handiena duten ikasleak.

d) 2010-2011 ikasturtean Hezkuntza Ministerioaren deialdian beka jaso duten ikasleak.

2. Beste ikastetxe publiko batzuetan eskolatutako ikasleak. Berdinketa suertatuz gero, aurreko ataletan aplikatu beharreko lehentasun irizpide berberak erabiliko dira.

3. Diruz lagundutako eta itundutako ikastetxeetan eskolatutako ikasleak. Kasu honetan lehentasuna izanen dute irakaskuntzako beheko kurtso eta mailetan dauden ikasleek eta, horien artean, ikastetxea beren etxetik urrutien duten ikasleek eta, horien artean, 2010-2011 ikasturtean Hezkuntza Ministerioaren beka izan dutenek.

7.4. Ikasleak ibilgailuetara igotzeko tokiak Departamentuak sinaturiko kontratuaren eranskinean aipatzen diren geralekuak izanen dira, eta orduak agiri horretan aurreikusten direnak. Eskola garraioko ibilbidean behin ere ez da onartuko eskola garraioak berez dituenaz bestelako geralekurik.

7.5. Garraio zerbitzua erabiltzen duen ikastetxeko zuzendaritzak hartuko du eskabideen gaineko erabakia, eta horren berri emanen die eskaera egin duten ikasleen ikastetxeei; ikastetxe horiek ikasleei eta garraio enpresei jakinaraziko diete erabakia. Garraio zerbitzu hori bi ikastetxe publikori edo gehiagori baldin badagokie, toki hutsen ebazpena ere elkarrekin eginen dute.

Aipatu epe horietatik kanpo aurkezten diren eskaerak onartuak izanen dira baldin eta ezarritako epearen barruan aurkeztutakoak ebatzi ondoren toki hutsik gelditzen bada. Kasu horretan, ez dira lehentasun irizpideak aplikatuko, eskaera aurkezteko hurrenkera baizik.

Baimena eman ondoren, ikasturte horretarako baizik ez du balioko eta, hortaz, ezin daiteke ondorioztatu hurrengo ikasturteetarako automatikoki berrituko denik. Baimen hori kentzea egonen da esleitutako eserlekua ebazpen honetako 1. atalean aipatzen diren ikasleetariko batek hartzen badu, eserleku hutsak esleitu ondoren eskolatu bada.

2011ko abenduaren 1a baino lehen, ikastetxe publikoko zuzendariak Zerbitzu Osagarrien Bulegora igorriko du leku hutsa erabiltzeko emandako baimenen behin betiko zerrenda izenduna, ebazpen honen 7.3 puntuan ageri diren lehentasun irizpideak aplikaturik ateratzen den lehentasun hurrenkeraren araberakoa. Garraioa erabiltzen duen ikastetxeaz gainera, eserleku hutsa erabiliko duten ikasleei buruzko datu hauek ere adierazi beharko dira: izen-deiturak, bizilekua, ikasketen kurtsoa eta maila, zein ikastetxetan dagoen matrikulatuta, Hezkuntza Ministerioaren bekaduna izan den 2010-2011 ikasturtean, bai eta ibilbidea ere, IV. eranskinean ageri den ereduaren arabera.

8.-Ordutegien koordinazioa.

8.1. Eskola kontseiluek, garraio zerbitzuaren enpresa esleipen-hartzaileekin adosturik, Hezkuntza Departamentura bidal ditzakete eskolako garraio zerbitzuaren orduei eta ibilbideei buruzko proposamenak.

8.2. Ikastetxeetako arduradunek kontuan edukiko dute eskolako egutegiak egiteko arauetan ezarritakoa, eskola garraioaren funtzionamendu egokirako ordutegien koordinazioaren gainean.

9.-Eskola garraioaren kudeaketa eta gainbegiratzea.

9.1. Baimena eman zaio Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzuari behar diren urratsak egin ditzan, hala ebazpen honetan xedatutakoa garatzeko, nola 2011-2012 ikasturtean ikasleak eskolatzearen ondorioz gerta daitezkeen aldaketez arduratzeko. Aldaketa horiei buruz behar diren txostenak egin beharko dira.

9.2. Hezkuntza Departamentuari dagokio, bere administrazio organo eskudunen bitartez, zerbitzua ikuskatu eta gainbegiratzea, beste departamentu batzuen eskumenak deusetan galarazi gabe.

Ahalmena eman zaie ikastetxeetako zuzendaritza taldeei enpresa esleipen-hartzaileek zerbitzua behar bezala ematen ote duten begiratzeko. Horrela, akatsen bat atzemanez gero enpresei ohartarazteko ahalmena izanen dute, bai eta eguneroko garraioan gertatzen diren gorabehera txikiak konpontzeko ahalmena ere.

Garraio zerbitzua erabiltzen duen ikastetxean gorabeheren liburu bat egonen da, garraiolariak, laguntzaileak, garraioaren ardura duen irakasleak edo hezkuntza komunitateko bestelako estamentuen ordezkariek garraioari buruzko inguruabarren berri eman dezaten. Liburu hori ikastetxeko Zuzendaritzan gordeko da.

Hori betetzen ez bada, baldintza administratiboen agirietan ezarritakoari jarraituko zaio.

9.3. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du eskola garraioaren funtzionamendua. Horrek begiratuko du, ikasleen garraioari dagokionez, ebazpen honetan eta 2011-2012 ikasturterako eskolako egutegi, ordutegi eta jarraibideei buruzko xedapenetan ezarritakoa zuzen betetzen ote den, arlo horretan Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak dituen ahalmenak galarazi gabe.

II. ERANSKINA. Eskola garraiorako banakako laguntzak

2011-2012 ikasturtean eskola garraiorako banakako laguntza jasotzeko eskaera, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendariaren .......aren ....eko .../2011 Ebazpenarekin bat.

1.-Ikaslearen datuak:

Izen-deiturak:

Helbidea

Herria:

2011-2012 ikasturtean eginen dituen ikasketak

Ikastetxea

Zein herritan den ikastetxea

2.-Laguntza emateko datuak:

Garraio mota:

[ ] Linea erregularreko autobusa, eguneko txartelaren kostua

[ ] Auto partikularra; etxetik ikastetxera ............. km edo etxetik autobus geltoki hurbilenera .............. km.

[ ] Taxia (bidezko bada), eguneko zerbitzuaren kostua

[ ] Besterik (zehaztu)

Auto partikularrean honako ikasle hauekin joaten da:

1.-

2.-

3.-

3.-Etxetik eskolako autobusa hartzeko geltokira edo eskolatua dagoen ikastetxera zenbat kilometro dagoen:

[ ] 10 kilometro bitarte.

[ ] baino gehiago eta bitarte.

[ ] baino gehiago eta bitarte.

[ ] baino gehiago.

4.-Eransten den dokumentazioa:

[ ] Ikaslearen bizileku-ziurtagiria, herriko Udalak luzatua.

(Nahitaezko betebeharra).

Oharra: eskaera egiten duen ikaslea zein ikastetxetan dagoen matrikulaturik, hango idazkaritzan aurkeztuko da eskaera orri hau. Ikastetxeko idazkaritzatik Hezkuntza Departamentuko Zerbitzu Osagarrien Bulegora igorriko da, hark emanen baitu ebazpena. Ematen bada, ikastetxeari ordainduko zaio laguntza eta, hark, berriz, ikaslearen familiari.

III. ERANSKINA. Eserleku hutsak eskola garraioan

2011-2012 ikasturtean eskola garraioko eserleku huts bat erabiltzeko baimenerako eskaera, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiaren .......aren ....(e)ko ...../2011 Ebazpenarekin bat.

1.-Ikaslearen datuak:

Izen-deiturak:

Helbidea

Herria:

2011-2012 ikasturtean eginen dituen ikasketak

Ikastetxea

Zein herritan den ikastetxea

[ ] Publikoa.

[ ] Itundua edo diruz lagundua.

[ ] Pribatua.

2.-Eserleku hutsa erabiltzeko baimena zein garraio ibilbidetarako eskatzen den:

Zein ikastetxe eta herritara joaten den:

Hezkuntza Ministerioaren bekarik jaso du 2010-2011 ikasturteko deialdian?

[ ] BAI

[ ] EZ

3.-Oharrak:

4.-Eransten den dokumentazioa:

[ ] Ikaslearen bizileku-ziurtagiria, herriko Udalak luzatua.

Oharra: eskaera hau garraio zerbitzua erabiltzen duen ikastetxeko Idazkaritzan aurkeztuko da. Garraio zerbitzuaren xede den ikastetxeko zuzendaritzak, eskaeren gaineko ebazpena eman ondoren, eserleku hutsa eskatu duten ikasleak matrikulatuta daudeneko ikastetxeetako zuzendaritzei emaitzaren berri emanen die, horiek interesdunei jakinarazteko.

IV. ERANSKINA. Eserleku hutsen erabiltzaileen zerrenda

Garraio zerbitzua erabiltzen duen ikastetxea:

LEHENTASUN

ORDENAREN ZK.

EGINDAKO

BIDEA

IBILBIDEA

IZEN-DEITURAK

BIZITOKIA

IKASKETEN

KURTSOA ETA MAILA

IKASTETXEA

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa