(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako ...

138/2013 EBAZPENA, MARTXOAREN 18KOA, HEZKUNTZAREN, LANBIDE HEZIKETAREN ETA UNIBERTSITATEEN ZUZENDARI NAGUSIAK EMANA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO, BATXILERGOKO, ERDI ETA GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETAKO ETA GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETAN SARTZEKO PRESTAKUNTZA IKASTAROA EGIN BEHAR DITUZTEN IKASLEAK IKASTETXE PUBLIKOETAN ETA PRIBATU ITUNDUETAN ONARTZEKO PROZEDURAREN JARRAIBIDEAK, EGUTEGIA ETA ESKABIDE EREDUAK ONESTEN DITUENA, 2013-2014 IKASTURTERAKO, ETA HEZKUNTZAREN, LANBIDE HEZIKETAREN ETA UNIBERTSITATEEN ZUZENDARI NAGUSIAK EMANDAKO 116/2013 EBAZPENA BALIORIK GABE UZTEN DUENA

(2013ko 63. NAOn argitaratutako testua, apirilaren 4an)

Atarikoa

236/2011 Foru Aginduak Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko prestakuntza ikastaroa egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten ditu eta, haren 2. oinarriaren 2. idatz-zatian ezartzen den moduan, eskolatze arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiak, urtero, ebazpen batean finkatuko ditu ikasturte bakoitzeko prozesua zehazten duten data eta jarraibideak.

Hori horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, ebatzi dut:

1. 116/2013 Ebazpena, martxoaren 6koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko ikastaroko ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak onesten dituena, 2013-2014 ikasturterako, baliorik gabe uztea.

2. Ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedurarako jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak onestea, 2013-2014 ikasturtean, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako eta Lanbide Heziketako goi mailako heziketa zikloetan prestakuntza ikastaroko ikasketak egin ditzaten; ebazpen honen I., II., III., IV., V. eta VI. eranskinetan jaso dira jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak.

3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Lanbide Heziketaren Zerbitzura, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzura, Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzura, Hezkuntzako Parte-hartzearen, Irakasleentzako Arretaren eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zerbitzura eta Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusira, behar diren ondorioak izan ditzaten.

4. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

5. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

I. ERANSKINA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ETA BATXILERGORAKO JARRAIBIDEAK

IKASPOSTUA ESKATZEA

1. Ikastetxeek fotokopia zigilatua emanen diote eskatzaileari, eskabidea zein egunetan sartu den adierazita duela.

2. Aurreinskripzioa egiteko eskabidearekin batera, erroldatze ziurtagiria edo bolantea aurkeztu behar da. Bertan, gutxienez ere, ikaslearen izena eta aitaren edo/eta amaren edo legezko tutorearen izena agertuko dira.

3. Ikasleak hezkuntza maila bat baino gehiago (Batxilergoa, erdi mailako heziketa zikloak eta goi mailako heziketa zikloak) eskatu nahi badu, lehen aukerako ikastetxean eginen du eskaria, eskatzen duen etapa bakoitzeko eskabide eredu bat aurkeztuz. Horiek guztiek eskaera bakarra osatuko dute, guztira hiru aukera izanen dituena.

4. Ikastetxeek EDUCA bidez sartuko dituzte eskabide guztiak aurreinskripzioa egiteko epean, puntu guztiak beteta dituztela.

5. Matrikularako aurreikuspena nahitaez igorri eta jakinarazi behar da horretarako ezarritako epean, EDUCA programako “Ikastetxearen eskaintza (VII. eranskina)” delakoaren bitartez.

POSTA KODEA

1. Eskatzailearen helbidearen posta kodea eta eskatzen den ikastetxearena kode bera izanen dira, irizpide osagarri horren bidez eskatzaileari 0,5 puntu eman ahal izateko. Errolda ziurtagirian edo bolantean, helbide hori ohiko helbide gisa agertu beharko da; gutxienez ere, 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen.

2. Ikastetxean ikasleak bi egoitza desberdinetan, bata bestearen ondoren, eskolatuz gero, bi posta kodeak hartuko dira kontuan.

JAIEGUNAK

1. Ebazpen honen II. eranskinean adierazitako datak aginduzkoak dira. “Azken egunen bat” jaieguna bada ikastetxe batean, jai ez den hurrengo egunera aldatuko da, eta behar duen publizitatea emanen zaio.

ESKABIDEAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Eskabide eredu ofizial bakoitzean agertzen dena, galarazi gabe atzerritarrek derrigorrezkoak ez diren ikasketetan espainiarren baldintza berberetan sartzeko duten eskubidea, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren arabera.

IKASLEAK ONARTZEKO BAREMOA

1. Jendaurrean egon beharko dute, bai barematzeko irizpideek, bai erreklamazioren bat egin ahal izateko ezarri den prozedurak.

2. Dokumentuz egiaztatzen ahal diren irizpideak bakarrik onartuko dira baremorako.

3. 2011. urteko lanbidearteko gutxieneko soldata 8.979,60 eurokoa da. Errenta aitorpena aurkeztuz gero, haren kopia konpultsatua edo baliozkotze mekanikoaren kodea daraman ale bat izan beharko du. Kontuan izanen da likidazio-oinarrian azaltzen den kopurua.

4. Urritasun maila, %33koa edo handiagoa, dokumentu hauetako baten bidez frogatuko da:

4.1. Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ebazpena edo ziurtagiria. (Gaur egun, Nafarroan, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteria Departamentua da organo eskuduna).

4.2. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena (INSS), ezintasun iraunkor osoagatik, erabateko ezintasun iraunkorragatik edo baliaezintasun handiagatik pentsioduna dela adierazten duena.

4.3. Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren edo Defentsa Ministerioaren ebazpena, lanerako ezintasun iraunkorragatik edo lanerako desgaitasunagatik erretiro pentsioa aitortzen duena.

5. Eskaerak hartzeko epea bukaturik, ez da baremoan eragin dezakeen dokumentazio gehiago onartuko.

6. Onartuen behin-behineko eta behin betiko zerrendak EDUCAtik ateratako eredua erabiliz emanen dira aditzera, eta ikastetxean, toki ageri batean, erakutsiko dira.

7. Zerrendak argitaratu aurretik, ikastetxeek EDUCAren bidez jakinarazi beharko dituzte.

8. Batxilergoa eskatzen duten ikasleek ikasketa espedientea aurkeztuko dute eskabidea egiten dutenean.

8.1. Aurtengo ikasturtean matrikula DBHko 4. maila egin duten ikasleek ikasketa espedientea aurkeztuko dute, DBHko 3. maila bitartean kalkulatutako batez besteko aritmetikoarekin.

8.2. Gainerako ikasleek Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 23ko 236/2011 Foru Aginduko 10. oinarrian xedatutakoa beteko dute.

GIZARTE ETA KULTURA EGOERA AHULEAN DAUDEN DBHko IKASLEENTZAKO ERRESERBA

1. Ikaspostu erreserba hau erabili ahal izateko, behar-beharrezkoa izango da ikaslearen herriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen txostena aurkeztea.

JENDAURREKO ZOZKETA

1. Jendaurreko zozketa egin behar duten ikastetxeek, hura zein egun, ordu eta tokitan eginen den garaiz adieraziko diote Eskolatze Bulegoari. Zozketa ikastetxeko eskola kontseiluan eginen da, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua bertan dela.

2. Jendaurreko zozketa egiteko prozedura:

2.1. Zozketan parte hartuko dutenekin zerrenda bat prestatuko da eta haietako bakoitzari zenbaki bat emanen zaio, batetik (1) hasi eta N arte (N parte-hartzaile kopurua da). Zerrenda zenbakidun hori zozketa hasi aurretik jarriko da jendaurrean.

2.2. Gutun-azal edo poltsa zabal eta opaku batean sartuko dira paper edo bola zenbakituak, hasi batetik (1) eta N arte (zozketatu beharreko eskabide kopuruak aginduko du).

2.3. Jarraian, bakoitzean paper edo bola bat aterako da.

2.4. Ateratako paperaren edo bolaren zenbakiak esanen du zerrendako zein pertsonak lortu duen ikaspostu hutsa.

2.5. Urte berean jaiotako anai-arreben eskaeren kasuan, Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 23ko 236/2011 Foru Aginduaren 5. oinarriko 8. idatz-zatian ezarritakoari jarraituko zaio.

2.6. Ikaspostu huts guztiak esleitu ondoren, prozedura berarekin segituko da itxaron zerrenda prestatzeko, zozketako parte-hartzaileen zerrenda agortu arte.

2.7. Zerrenda hau erabiliko da esleitutako ikaspostuei uko egiten bazaie.

2.8. Aurreko prozedura osoaren akta idatziko da eta hartan erregistratuko zozketaren emaitza.

2.9. Zozketa bukatuta, haren emaitzaren arabera eratuko da onartu direnen zerrenda.

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDARI EGINDAKO ERREKLAMAZIOAK

1. Zer ikastetxetan egin den aurreinskripzioa, hango eskola kontseiluari zuzenduko zaizkio behin-behineko zerrendari egiten zaizkion erreklamazioak, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeko azken eguneko 14:00ak baino lehen.

MATRIKULAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Ikasle berriek ikastetxe batean matrikula egiteko honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, bai epe arruntean eta berezian, bai ikasturtea hasita sartzen direnean:

1.1. Ikasleen guraso nahiz tutoreen adierazpen idatzia, non esanen duten beren seme-alabek Espainiako Estatuarekin hitzarmena duten konfesioen Erlijio ikasketak hartzea nahi duten edo, bestela, hezkuntza-arreta.

1.2. Gurasoen edo tutoreen adierazpen espresua, ikastetxeak erabakitako modu formalean egina, zein hizkuntza hautatzen duten esateko, ikastetxeak hizkuntza bat baino gehiago emateko baimena baldin badu.

1.3. Erroldaren ziurtagiria edo bolantea aurreinskripzioaren orriarekin batera aurkeztuko da ikastetxean, horretarako ezarritako epeetan.

1.4. Txerto txartela edo zein txerto dosi hartu dituen edo zein osasun azterketa egin zaion adierazten duen beste agiri mediko bat.

1.5. Osasun txartelaren fotokopia.

1.6. Egindako osasun azterketen txostenak, ikasleak urritasunik, eritasunik edo ikastetxeak jakin beharreko beste osasun arazorik baldin badu (txosten audiometrikoak, otorrinolaringologikoak, oftalmologikoak eta abar).

–DBHrako:

1.7. Familia Liburuaren, jaiotza agiriaren edo baliokidearen fotokopia eta, ikastetxeak erka ditzan, jatorrizko agiriak.

1.8. Eskabide eta matrikulazio tramiteei dagozkien prozesu eta dokumentu guztietan, ikaslearen izen-deiturak bat etorriko dira Familia Liburuan agertzen direnekin.

–BATXILERGOrako:

1.9. NANaren, AIZaren, atzerritarren nortasun txartelaren, ikasle txartelaren edo baliokidearen fotokopia.

1.10. Eskabide eta matrikulazio tramiteei dagozkien prozesu eta dokumentu guztietan, ikaslearen izen-deiturak bat etorriko dira gorago aipatutako dokumentuarekin.

1.11. Galarazi gabe atzerritarrek derrigorrezkoak ez diren ikasketetan espainiarren baldintza berberetan sartzeko duten eskubidea, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren arabera.

1.12. Ikasketa espedientea:

Ikaslearen historiala eta/edo honako hauen fotokopia konpultsatua: Oinarrizko Hezkuntzaren Eskolatze Liburuaren 25. eta 27. orrialdeena, Batxilergoko Kalifikazio Liburuaren 12. eta 13. orrialdeena edo Lanbide Heziketako Kalifikazio Liburuaren 7. edo 8. orrialdeena, dagokionaren arabera, edo, hala denean, ikasketa espedientearena.

ATZERRIKO HEZKUNTZA SISTEMETATIK ETORRITAKO IKASLEAK BATXILERGOAN SARTZEA

1. Atzerriko hezkuntza sistemetatik datozen ikasleek, eskabidearekin batera, ikastetxean aurkeztu beharko dute ikasketak homologatzearen baldintzapeko bolantea edo behin betiko kredentziala, zeinetan ageri den kalkulatutako batez besteko nota.

EPE BEREZIA

1. Herrialdez edo bizilekuz aldatu direlako epe arruntean eskabidea egin ez zuten ikasleek soilik izanen dute aukera eskabidea epe berezian aurkezteko.

2. Bizilekuz aldatu dela egiaztatzeko erroldatze agiri edo bolantea aurkeztu beharko da, eta bertan egiaztatu beharko da epe arrunta amaitu ondorengo datarekin eman duela alta bizileku berrian.

EPEZ KANPO ESKOLATZEA

1. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe arruntaren eta bereziaren ondotik bizilekuz aldatu direlako ikastetxe berria behar dutela justifikatzen dutenak. Egoera horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

2. Ikastetxe guztiek eman eta jaso beharko dituzte eskabideak, ikaspostu hutsak izan edo ez, eta tramitatu eginen dituzte behar diren oharrekin, Hezkuntza Departamentuari ikasle horiek eskolatzen laguntzearren.

LANBIDE HEZIKETAN IZENA AURREZ EMAN DUTEN DBHko ETA BATXILERGOKO IKASLEAK

1. Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak behartuak daude Lanbide Heziketako ikastetxeei jakinaraztera zein den titulua erdietsi duten ikasleen batez besteko nota. Ikasleak beharturik daude lehen aukeran eskatutako ikastetxean aurkeztera, ebazpeneko II. eranskinean adierazitako egunetan.

2. Batez besteko notarako kontuan izanen dira DBHko lau ikasturteen baliokideak diren kurtsoen notak erdi mailako zikloetarako, eta Batxilergoko bi ikasturteenak goi mailako zikloetarako.

3. LOE Batxilergoko 2. kurtsoa egiten ari diren eta titulua lortzeko moduan dauden ikasleak eta titulu hori edo baliokidea jada duten ikasleak prozesuan parte hartzen ari badira erdi mailako heziketa ziklo batean onartuak izateko eskaera eginez, abenduaren 23ko 236/2011 Foru Aginduko 6. oinarriko 4.1. idatz-zatiko hirugarren puntuan ezarritako hirugarren multzoan sartuko dira.

KOMUNIKAZIO BIDEAK

–Helbide elektronikoa: nescolar@navarra.es.

–Gurasoei eta ikasleei informazioa eta aholkua ematea: 848 42 66 17.

–Ikastetxeetako gaiak tramitatzea eta onartzea: 848 42 69 77.

–Eskolatze Arloko koordinatzailea: 848 42 32 12.

–Faxa: 848 42 69 87.

HEZIKETA ZIKLOETARAKO JARRAIBIDEAK

IKASPOSTUA ESKATZEA

1. Ikastetxeek fotokopia zigilatua emanen diote eskatzaileari, eskabidea zein egunetan sartu den adierazita duela.

2. Ikastetxeek EDUCA bidez sartuko dituzte eskabide guztiak aurreinskripzioa egiteko epean, puntu guztiak beteta dituztela.

3. Matrikularako aurreikuspena nahitaez igorri eta jakinarazi behar da horretarako ezarritako epean, EDUCA programako “Ikastetxearen eskaintza (VII. eranskina)” delakoaren bitartez.

4. Ikasleak hezkuntza maila bat baino gehiago (Batxilergoa, erdi mailako heziketa zikloak eta goi mailako heziketa zikloak) eskatu nahi badu, lehen aukerako ikastetxean eginen du eskaria, eskatzen duen etapa bakoitzeko eskabide eredu bat aurkeztuz. Horiek guztiek eskaera bakarra osatuko dute, guztira hiru aukera izanen dituena.

5. Ez da posible hezkuntza maila bereko zikloak sarbide bat baino gehiagotik eskatzea (zuzena ala proba bidezkoa aukeratuko da). Baina irailean sarbidea aldatzen ahal da.

6. Goi mailako heziketa zikloetan sartzeko prestakuntza ikastarorako eta heziketa zikloetarako ikaspostua eskatu nahi duten ikasleek bi eskabide egin ditzakete: bata, prestakuntza ikastarorako, lehen aukerako ikastetxean eta gehienez ere hiru aukera jarriz, eta bigarrena, heziketa zikloetarako, gehienez ere hiru aukera jarriz. Izena aurretik emateko bi eskaera horiek egitea ez da bikoiztasuntzat joko.

7. LOGSE heziketa ziklo bat egin duten ikasleek ezin izanen dute haren baliokidea den LOE heziketa zikloan aurretik izena eman.

ESKABIDEAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Eskabide eredu ofizial bakoitzean agertzen dena, galarazi gabe atzerritarrek derrigorrezkoak ez diren ikasketetan espainiarren baldintza berberetan sartzeko duten eskubidea, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren arabera.

JAIEGUNAK

1. Ebazpen honen II. eranskinean adierazitako datak aginduzkoak dira. “Azken egunen bat” jaieguna bada ikastetxe batean, jai ez den hurrengo egunera aldatuko da, eta behar duen publizitatea emanen zaio.

IKASLEAK ONARTZEKO BAREMOA

1. Jendaurrean egon beharko dute, bai barematzeko irizpideek, bai erreklamazioren bat egin ahal izateko ezarri den prozedurak.

2. Dokumentuz egiaztatzen ahal diren irizpideak bakarrik onartuko dira baremorako.

3. Desgaitasunagatik erreserbatutako ikaspostuetako bat nahi duten ikasleek, %33ko urritasun gradua edo handiagoa dutela frogatu beharko dute, ondoko agiri hauetako batekin:

3.1. Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ebazpena edo ziurtagiria. (Gaur egun, Nafarroan, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteria Departamentua da organo eskuduna).

3.2. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena (INSS), ezintasun iraunkor osoagatik, erabateko ezintasun iraunkorragatik edo baliaezintasun handiagatik pentsioduna dela adierazten duena.

3.3. Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren edo Defentsa Ministerioaren ebazpena, lanerako ezintasun iraunkorragatik edo lanerako desgaitasunagatik erretiro pentsioa aitortzen duena.

4. Errendimendu handiko kirolariei gordetako ikaspostuen aukera hartu duten ikasleek izaera hori frogatu beharko dute, modu hauetako baten bidez:

4.1. Arlo horretan indarra duten foru arauetan ezarritako prozeduraren arabera.

4.2. Goi mailako eta errendimendu handiko kirolarien gaineko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

5. Epea bukaturik, ez da baremoan eragin dezakeen dokumentazio gehiago onartuko.

6. Ikasle eskatzaileek ondoko dokumentuak aurkeztu beharko dituzte Ebazpen honetako II. eranskinean adierazitako egunetan:

2.1. Espedientearen batez besteko nota, soilik, titulua duten ikasleek edo titulua lortzeko proposatutakoek.

2.1. Proba gainditu izanaren ziurtagiria: proba horren bidez sartu direnek, eta

2.1. Prestakuntza ikastaroaren ikasketa-espedientea, proba bidez sartu badira eta prestakuntza ikastaroa Nafarroako ikastetxe batean egin badute 2011-2012 eta 2012-2013 ikasturteetan, Ebazpen honetako II. eranskinak ezarritako epearen arabera.

2.1. b eta c puntuei dagokienez, batez besteko nota ofizioz aurkeztuko da, proba eta/edo prestakuntza ikastaroa 2011-2012 eta 2012-2013 ikasturteetan Nafarroan egin duten ikasleen kasuan.

2.1. Hala behar denean, gaitasun artistikoko proba gainditu izanaren ziurtagiria.

7. Goi mailarako eskaerak prestakuntza ikastaroa egin duten ikasleentzat: Proba bidezko sarbiderako erreserbatutako 6 ikaspostuetako 4 bakarrik eskuratu ahalko dituzte 2011-12 eta 2012-13 ikasturteetan Nafarroako ikastetxe batean prestakuntza ikastaroa egin duten ikasleek.

8. Batez besteko notarako kontuan izanen dira DBHko lau ikasturteen baliokideak diren kurtsoen notak erdi mailako zikloetarako, eta Batxilergoko bi ikasturteenak goi mailako zikloetarako. Oinarrizko modalitateko Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) bat gainditu duten ikasleen nota, erdi mailako zikloetan sartzeko, aipatutako programan lortu duten batez bestekoa izanen da. Curriculum Egokituko Programa (CEP) gehi Dibertsifikazioa egin duten ikasleen batez besteko notak kontuan izanen du, bakarrik, CEParen eta Dibertsifikazioaren batez bestekoa.

9. Heziketa ziklo bateko azken kurtsoa egiten ari diren eta titulua lortzeko moduan dauden ikasleen baremazioa egiteko eta dagokien lehentasun multzoan sartzeko, titulua balute bezala jokatuko da.

10. Onartutakoen behin-behineko/behin betiko zerrenda EDUCAtik ateratako zerrendaren bidez paratuko da jendaurrean.

11. Matrikula egiten ez duten ikasleak prozesu arruntetik at geldituko dira; epe berezian izena aurretik eman ahal izanen dute, berriz ere.

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETAN PROBA BIDEZ SARTZEA

1. Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiaren urtarrilaren 22ko 22/2013 Ebazpenaren bidez 2013. urtean heziketa zikloetan sartzeko probetarako deialdia egiten da, eta ebazpen horren 1. eranskineko 2 b) oinarrian ondokoa ezartzen da: “Goi mailako zikloetan sartzeko proba gaindituz gero, hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako goi mailako heziketa ziklo guztietan sartzeko aukera dago. Gainditutako proba modalitatearen arabera, lehentasuna izanen da lanbide arlo batzuetako goi mailako heziketa zikloetarako. 2008tik aurrera (2008. urtea barne) Nafarroan gainditutako probetan aplikatuko da neurri hori”.

Horregatik, beharrezkoa da jarraibideak prestatzea 236/2011 Foru Aginduko 6.2.1. eta 6.3.1. idatz-zatietan agertzen diren multzoen barnean ordenatzeko erabiliko den erari buruz.

2. Foru Aginduko 6.2.1. idatz-zatian adierazitako irizpideen ondorioz sortutako lehen eta hirugarren multzoak, ondoko jarraibideen arabera ordenatuko dira:

2.1. Lehena: Heziketa ziklo bakoitzean sartzeko lehentasuna ematen duen probaren modalitatea Nafarroan gainditu izana., ebazpenaren 5. eranskinean ezartzen denaren arabera.

2.2. Bigarrena: Sartzeko probaren gainerako modalitateetako bat Nafarroan gainditu izana.

3. Foru Aginduko 6.2.1. idatz-zatian adierazitako irizpideen ondorioz sortutako bigarren eta laugarren multzoak, ondoko jarraibideen arabera ordenatuko dira:

3.1. Lehena: Heziketa ziklo bakoitzean sartzeko lehentasuna edo ziklo jakin batean bakarrik sartzeko aukera ematen duen probaren modalitatea Nafarroatik kanpo gainditu izana, sarbide proba gainditu delako ziurtagirian agertzen denaren arabera.

3.2. Bigarrena: Goi mailako edozein heziketa ziklotan sartzeko aukera (ez lehentasunezkoa ez heziketa ziklo jakin batean bakarrik) ematen duen probaren modalitatea Nafarroatik kanpo gainditu izana, sarbide proba gainditu delako ziurtagirian agertzen denaren arabera.

4. Foru Aginduko 6.3.1. idatz-zatian adierazitako irizpideen ondorioz sortutako lehen multzoa, ondoko jarraibideen arabera ordenatuko da:

4.1. Lehena: Heziketa ziklo bakoitzean sartzeko lehentasuna ematen duen probaren modalitatea Nafarroan gainditu izana., ebazpenaren 5. eranskinean ezartzen denaren arabera, edo heziketa ziklo bakoitzean sartzeko lehentasuna ematen duen 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probaren aukera Nafarroan kokatutako unibertsitate edo zentro elkartu batean gainditu izana, ebazpenaren 6. eranskinean ezartzen denaren arabera.

4.2. Bigarrena: Sartzeko probaren gainerako modalitateetako bat Nafarroan gainditu izana edo 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probaren gainerako aukeretako bat Nafarroan kokatutako unibertsitate edo zentro elkartu batean gainditu izana.

5. Foru Aginduko 6.3.1. idatz-zatian adierazitako irizpideen ondorioz sortutako bigarren multzoa, ondoko jarraibideen arabera ordenatuko da:

5.1. Lehena: Heziketa ziklo bakoitzean sartzeko lehentasuna edo ziklo jakin batean bakarrik sartzeko aukera ematen duen probaren modalitatea Nafarroatik kanpo gainditu izana, sarbide proba gainditu delako ziurtagirian agertzen denaren arabera, edo heziketa ziklo bakoitzean sartzeko lehentasuna ematen duen 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probaren aukera Nafarroatik kanpo dagoen unibertsitate edo zentro elkartu batean gainditu izana, ebazpenaren 6. eranskinean ezartzen denaren arabera.

5.2. Bigarrena: Goi mailako edozein heziketa ziklotan sartzeko aukera (ez lehentasunezkoa ez heziketa ziklo jakin batean bakarrik) ematen duen probaren modalitatea Nafarroatik kanpo gainditu izana, sarbide proba gainditu delako ziurtagirian agertzen denaren arabera, edo sartzeko probaren gainerako modalitateetako bat Nafarroan gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probaren gainerako aukeretako bat Nafarroatik kanpo dagoen unibertsitate edo zentro elkartu batean gainditu izana.

AUKERA HOBETZEA

1. Eskatutako 2. edo 3. aukeran matrikulatu behar duten ikasleek 1. edo 2. aukera nahi badituzte, matrikula egiterakoan adierazi egin beharko dute aukera hobekuntza nahi dutela, ikaspostu hutsak gelditzen badira ere.

2. Hezkuntza Departamentuak abuztuan gauzatuko du aukera hobekuntza.

3. Hobekuntzan sartutakoek matrikula eginen dute abuztuaren 29an eta 30ean. Hori egin ezean, hasieran egindako matrikularen eskubideak galduko dituzte.

BESTE HEZKUNTZA SISTEMETATIK DATOZEN IKASLEAK

1. Atzerriko hezkuntza sistemetatik datozen ikasleek, eskabidearekin batera, ikastetxean aurkeztu beharko dute ikasketak homologatzearen baldintzapeko bolantea edo behin betiko kredentziala, zeinetan ageri den kalkulatutako batez besteko nota.

2. Barematzeko kontuan izanen da zein urtetan eskuratu zen titulua jatorrizko herrialdean.

EPE ARRUNTETIK DATOZEN IKASPOSTURIK GABEKO IKASLEAK

1. Epe arruntean izena ematerakoan adierazitako zenbait aukera aldatzen ahalko dituzte:

1.1. Epe arruntean izena eman zutenek ikasposturik gabe gelditu badira.

1.2. Onartzeko dauden eskatzaileek, zeintzuek espedienteko batez besteko nota aurkeztu beharko duten (soilik titulua duten edo titulua lortzeko proposatutako ikasleak) edo sarbide proba gainditu izanaren ziurtagiria edo, hala behar denean, gaitasun artistikoaren probarena.

1.3. Proba bidezko sarbidea eskatu zutenek ez badute gainditu 2013ko sarbide proba, sarbide mota aldatzen ahal dute baldin eta DBH edo Batxilergoa gainditu izana frogatzen badute. (aukera sarbide zuzenera pasatuko da eta irailean hartuko dute parte).

1.4. Sarbide zuzena aukeratu dutenek ez badute frogatzen DBH edo Batxilergoa gainditu izana baina proba gainditua badute, sarbide mota aldatzen ahal dute (aukera proba bidezko sarbidera pasatuko da eta irailean hartuko dute parte).

2. Ikasleek aldaketa hauek eginen dituzte eskabidea aurkeztu zuten ikastetxean berean.

2.1. Lehen aukera berri gisa goi mailako heziketa ziklo bat aukeratu duten ikasleek: abuztuaren 29an eta 30ean.

2.2. Lehen aukera berri gisa erdi mailako ziklo bat aukeratu duten ikasleek: irailaren 6tik 9ra arte.

EPE BEREZIA

1. Epe berezian aurretik izena ematen ahal dute:

1.1. Epe arruntean egin ez duten ikasleek.

1.2. Epe arruntean onartuak izan arren matrikula egin ez duten ikasleek.

1.3. Epe arruntean matrikula egin duten arren uko egin duten ikasleek.

2. Ezarritako epeetako batean ere ikasposturik lortu ez duten ikasleek eta baldintzak bete arren eskaera egin ez dutenek, Hezkuntza Departamentuan eginen den jendaurreko ekitaldira jo dezakete (ikastetxeetan eta Hezkuntza Departamentuaren webgunean emanen da ekitaldiaren berri). Ekitaldi horretan ikaspostuak hautatu ahalko dituzte ikastetxeetan hutsik gelditzen direnen artean.

3. Ikaspostu hutsik ez duten ikastetxeek ez dituzte eskaera berriak onartuko epe berezian.

4. Epe honetan EDUCAren bidez sortutako heziketa ziklo desberdinetarako itxaron zerrendak irailaren 30era arte egonen dira indarrean.

EPE ARRUNTETIK ETA/EDO BEREZITIK KANPOKO ESKOLATZEA

1. Irailean eta urrian, behin kurtsoa hasita, ikasposturik gabe geratu ziren ikasleak oraindik sartu ahal izanen dira heziketa zikloetan. Data horien ondoren, ikastetxearen esku geratuko da ikasle berriak sartu ahal izanen diren edo ez erabakitzea. Ikasleak egiten dituen ikasketa berak beste ikastetxe batean egiteko matrikula ikastetxe batetik bestera aldatzea eskatzen badu, ikasturteko edozein unetan sartu ahalko da ikastetxe berrian, betiere ikaspostu huts bat badago eta:

1.1. –ikasketa eskakizunak betetzen baditu eta

1.2. –eskaera justifikatzen duen bizileku aldaketa badago.

2. Horretarako, eskatzaileak eskaera dagokion ikastetxean eginen du, eta ikastetxeak Hezkuntza Departamentuari jakinaraziko dio, hala badagokio, matrikula baimen dezan.

3. Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusiak baimena eman dezake ikasturtean ikastetxez aldatzeko, behar bezala frogatutako arrazoi bereziak daudenean.

MATRIKULAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Ikasle berriek ikastetxe batean matrikula egiteko honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, bai epe arruntean eta berezian, bai ikasturtea hasita sartzen direnean:

1.1. NANaren, AIZaren, atzerritarren nortasun txartelaren, ikasle txartelaren edo baliokidearen fotokopia.

1.2. Eskabide eta matrikulazio tramiteei dagozkien prozesu eta dokumentu guztietan, ikaslearen izen-deiturak bat etorriko dira gorago aipatutako dokumentuarekin.

1.3. Galarazi gabe atzerritarrek derrigorrezkoak ez diren ikasketetan espainiarren baldintza berberetan sartzeko duten eskubidea, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren arabera.

1.4. Osasun txartelaren fotokopia.

1.5. Egindako osasun azterketen txostenak, ikasleak urritasunik, eritasunik edo ikastetxeak jakin beharreko beste osasun arazorik baldin badu (txosten audiometrikoak, otorrinolaringologikoak, oftalmologikoak eta abar).

KOMUNIKAZIO BIDEAK

–Helbide elektronikoa: nescolar@navarra.es.

–Gurasoei eta ikasleei informazioa eta aholkua ematea: 848 42 66 17.

–Ikastetxeetako gaiak tramitatzea eta onartzea: 848 42 69 77.

–Eskolatze Arloko koordinatzailea: 848 42 32 12.

–Faxa: 848 42 69 87.

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETAN PRESTAKUNTZA IKASTARORAKO JARRAIBIDEAK

IKASPOSTUA ESKATZEA

1. Ikastetxeek fotokopia zigilatua emanen diote eskatzaileari, eskabidea zein egunetan sartu den adierazita duela.

2. Ikastetxeek EDUCA bidez sartuko dituzte eskabide guztiak aurreinskripzioa egiteko epean, puntu guztiak beteta dituztela.

3. Matrikularako aurreikuspena nahitaez igorri eta jakinarazi behar da horretarako ezarritako epean, EDUCA programako “Ikastetxearen eskaintza (VII. eranskina)” delakoaren bitartez.

4. Goi mailako heziketa zikloetan prestakuntza ikastarorako eta heziketa zikloetarako ikaspostua eskatu nahi duten ikasleek bi eskabide egin ditzakete: bata, prestakuntza ikastarorako, gehienez ere hiru aukera jarriz, eta bigarrena, heziketa zikloetarako, gehienez ere hiru aukera jarriz. Izena aurretik emateko bi eskaera horiek egitea ez da bikoiztasuntzat joko.

ESKABIDEAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Eskabide eredu ofizial bakoitzean agertzen dena, galarazi gabe atzerritarrek derrigorrezkoak ez diren ikasketetan espainiarren baldintza berberetan sartzeko duten eskubidea, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren arabera.

JAIEGUNAK

1. Ebazpen honen II. eranskinean adierazitako datak aginduzkoak dira. “Azken egunen bat” jaieguna bada ikastetxe batean, jai ez den hurrengo egunera aldatuko da, eta behar duen publizitatea emanen zaio.

IKASLEAK ONARTZEKO BAREMOA ETA ZERRENDAK

1. Jendaurrean egon beharko dute, bai barematzeko irizpideek, bai erreklamazioren bat egin ahal izateko ezarri den prozedurak.

2. Dokumentuz egiaztatzen ahal diren irizpideak bakarrik onartuko dira baremorako.

3. Epea bukaturik, ez da baremoan eragin dezakeen dokumentazio gehiago onartuko.

4. Ikasle eskatzaileek erdi mailako heziketa zikloaren espedienteko batez besteko nota aurkeztu beharko dute Ebazpen honetako II. eranskinean adierazitako egunetan.

5. Onartutakoen behin-behineko/behin betiko zerrenda EDUCAtik ateratako zerrendaren bidez paratuko da jendaurrean.

6. Matrikula egiten ez duten ikasleak prozesu arruntetik at geldituko dira; epe berezian izena aurretik eman ahal izanen dute, berriz ere.

AUKERA HOBETZEA

1. Eskatutako 2. edo 3. aukeran matrikulatu behar duten ikasleek 1. edo 2. aukera nahi badituzte, matrikula egiterakoan adierazi egin beharko dute aukera hobekuntza nahi dutela, ikaspostu hutsak gelditzen badira ere.

2. Hezkuntza Departamentuak abuztuan gauzatuko du aukera hobekuntza.

3. Hobekuntzan sartutakoek matrikula eginen dute abuztuaren 29an eta 30ean. Hori egin ezean, hasieran egindako matrikularen eskubideak galduko dituzte.

BESTE HEZKUNTZA SISTEMETATIK DATOZEN IKASLEAK

1. Atzerriko hezkuntza sistemetatik datozen ikasleek, eskabidearekin batera, ikastetxean aurkeztu beharko dute ikasketak homologatzearen baldintzapeko bolantea edo behin betiko kredentziala, zeinetan ageri den kalkulatutako batez besteko nota.

2. Barematzeko kontuan izanen da zein urtetan eskuratu zen titulua jatorrizko herrialdean.

EPE ARRUNTETIK DATOZEN IKASPOSTURIK GABEKO IKASLEAK

1. Epe arruntean izena ematerakoan adierazitako zenbait aukera aldatzen ahalko dituzte:

1.1. Epe arruntean izena eman zutenek ikasposturik gabe gelditu badira.

1.2. Onartzeko dauden eskatzaileek erdi mailako heziketa zikloaren espedienteko batez besteko nota aurkeztu beharko dute.

2. Aldaketa hauek irailaren 6tik 9ra bitartean eginen dituzte ikasleek, eskabidea aurkeztu zuten ikastetxean berean.

EPE BEREZIA

1. Epe berezian aurretik izena ematen ahal dute:

1.1. Epe arruntean egin ez duten ikasleek.

1.2. Epe arruntean onartuak izan arren matrikula egin ez duten ikasleek.

1.3. Epe arruntean matrikula egin duten arren uko egin duten ikasleek.

2. Ezarritako epeetako batean ere ikasposturik lortu ez duten ikasleek eta baldintzak bete arren eskaera egin ez dutenek, Hezkuntza Departamentuan eginen den jendaurreko ekitaldira jo dezakete (ikastetxeetan eta Hezkuntza Departamentuaren webgunean emanen da ekitaldiaren berri). Ekitaldi horretan ikaspostuak hautatu ahalko dituzte ikastetxeetan hutsik gelditzen direnen artean.

Ikaspostu hutsik ez duten ikastetxeek ez dituzte eskaera berriak onartuko epe berezian.

3. Epe honetan EDUCAren bidez sortutako heziketa ziklo desberdinetarako itxaron zerrendak irailaren 30era arte egonen dira indarrean.

EPE ARRUNTETIK ETA/EDO BEREZITIK KANPOKO ESKOLATZEA

1. Ikasketa hauen izaera kontuan izanik, ikasleak ikasturtean zehar noiznahi sar daitezke ikastetxean baldin eta ikaspostu hutsik badago eta ikasketa betebeharrak betetzen badituzte. Horretarako, eskatzaileak eskaera dagokion ikastetxean eginen du, eta ikastetxeak Hezkuntza Departamentuari jakinaraziko dio EDUCA programaren bidez, hala badagokio, matrikula baimen dezan.

MATRIKULAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Ikasle berriek ikastetxe batean matrikula egiteko honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, bai epe arruntean eta berezian, bai ikasturtea hasita sartzen direnean:

1.1. NANaren, AIZaren, atzerritarren nortasun txartelaren, ikasle txartelaren edo baliokidearen fotokopia.

1.2. Eskabide eta matrikulazio tramiteei dagozkien prozesu eta dokumentu guztietan, ikaslearen izen-deiturak bat etorriko dira gorago aipatutako dokumentuarekin.

1.3. Galarazi gabe atzerritarrek derrigorrezkoak ez diren ikasketetan espainiarren baldintza berberetan sartzeko duten eskubidea, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren arabera.

1.4. Osasun txartelaren fotokopia.

1.5. Egindako osasun azterketen txostenak, ikasleak urritasunik, eritasunik edo ikastetxeak jakin beharreko beste osasun arazorik baldin badu (txosten audiometrikoak, otorrinolaringologikoak, oftalmologikoak eta abar).

KOMUNIKAZIO BIDEAK

–Helbide elektronikoa: nescolar@navarra.es.

–Gurasoei eta ikasleei informazioa eta aholkua ematea: 848 42 66 17.

–Ikastetxeetako gaiak tramitatzea eta onartzea: 848 42 69 77.

–Eskolatze Arloko koordinatzailea: 848 42 32 12.

–Faxa: 848 42 69 87.

II. ERANSKINA

2013-2014 ikasturtea

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako / Batxilergoko ikasleak onartzeko prozesuaren egutegia

Epe arrunta

PROZESUA

HASIERAKO EGUNA

AZKEN EGUNA

Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusiari irizpide osagarriak bidaltzea

Martxoaren 18a

Eskaerak atxikitako ikastetxera igortzea edo/eta han jasotzea

Apirilaren 8a

Apirilaren 10a

Eskabideak jasotzea (Izena emateko epea)

Apirilaren 10a

Apirilaren 19a

14:00ak arte

Aurretik izena eman dutenen datuak EDUCAren bidez sartzeko azken eguna

Apirilaren 24a

Eskaerak barematzea eta ikasle onartuen jatorrizko ikastetxeei jakinaraztea

Apirilaren 26ra arte

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

Apirilaren 29a

Onartuen behin-behineko zerrendaren kontrako erreklamazioak

Apirilaren 30a

Maiatzaren 2a

14:00ak arte

Onartuen behin-behineko zerrendaren kontrako erreklamazioak ebaztea

Maiatzaren 3a

Onartuen behin betiko zerrenda argitaratzea

Maiatzaren 6a

VII. eranskina (Aurrez ikusitako matrikula datuak) EDUCAren bidez igorri eta jakinaraztea

Maiatzaren 6a

Lehenengo aukeran onartuak izan ez diren ikasleei ikaspostuak esleitzea eta jakinaraztea

Maiatzaren 17a

Ikasleen matrikula

Ekainaren 28a

Uztailaren 12a

13:00ak arte

VII. eranskina (Aurrez ikusitako matrikula datuak) EDUCAren bidez igorri eta jakinaraztea

Uztailaren 12a

Epe berezia

PROZESUA

HASIERAKO EGUNA

AZKEN EGUNA

Eskabideak jasotzea (Izena emateko epea)

Irailaren 2ª

Irailaren 3ª

14:00ak arte

Eskaerak barematzea

Irailaren 3ª

Izena aurretik eman duten ikasleen datuak EDUCAren bidez sartzeko azken eguna

Irailaren 4ª

Onartuen behin-behineko zerrenda

Irailaren 5ª

Onartuen behin-behineko zerrendaren kontrako erreklamazioak

Irailaren 5ª

Irailaren 6ª

14:00ak arte

Ebazpena eta onartuen behin betiko zerrenda

Irailaren 6ª

Ikasle onartuak eta ez-onartuak EDUCAren bidez igorri eta jakinaraztea

Irailaren 6ª

Epe arruntean onartuak izanik, gainditu gabeko irakasgaiak zituzten ikasleen matrikulazioa

Irailaren 6ª

Epe berezian onartutako ikasleen matrikula

Irailaren 9ª

Irailaren 10ª

14:00ak arte

VII. eranskina (Matrikulatutako ikasleen datuak) igorri eta jakinaraztea EDUCAren bidez

Irailaren 10ª

Lehenengo aukeran onartuak izan ez diren ikasleei ikaspostuak esleitzea eta ikastetxeei jakinaraztea zein ikasle esleitu zaizkien

Irailaren 13ª

2013-2014 IKASTURTEA

Prestakuntza ikastaroa, Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloak
(Sarbide zuzena-Proba bidezko sarbidea)

Epe arrunta

PROZESUA

HASIERAKO EGUNA

AZKEN EGUNA

PRESTAKUNTZA IKASTAROA, ERDI ETA GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

Eskabideak jasotzea (Inskripzio epea)

Apirilaren 10a

Apirilaren 19a

14:00ak arte

Izena aurretik eman duten ikasleen datuak EDUCAren bidez sartzeko azken eguna

Apirilaren 24a

VII. eranskina (Aurrez ikusitako matrikula datuak) EDUCAren bidez igorri eta jakinaraztea

Maiatzaren 6a

Espediente akademikoa edo sarbide proba gainditu delako ziurtagiria aurkezteko azken eguna, sarbiderako betebeharrak betez

Ekainaren 28a

14:00ak arte

Baremazioa igortzea eta jakinaraztea (Educa)

Uztailaren 1a

Lehenengo aukeretan onartzea (Educa)

Uztailaren 2a

Bigarren aukeretan onartzea (Educa)

Uztailaren 3a

Hirugarren aukeretan onartzea (Educa) eta zein ikasle onartu diren jakinaraztea

Uztailaren 4a

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

Uztailaren 5a

Onartuen behin-behineko zerrendaren kontrako erreklamazioak

Uztailaren 11

Uztailaren 12a

13:00ak arte

Behin betiko zerrendak argitaratzea:

–Onartuak (ikaspostua lortu dutenak)

–Ez-onartuak, baldintzak bete arren ikasposturik gabe gelditutakoak

–Onartzeko daudenak

(Ez dituzte baldintzak betetzen)

Uztailaren 15a

Ikasleen matrikula

Uztailaren 15a

Uztailaren 22a

14:00ak arte

VII. eranskina EDUCAren bidez igorri eta jakinaraztea

(Matrikulatutako ikasleen datuak)

Uztailaren 22a

Uztailaren 29a

Aukera hobetzetik etorritako ikasleak matrikulatzea

Abuztuaren 29

Abuztuaren 30a

14:00ak arte

Epe berezia (Eskaera berriak)
Espedienteko kalifikazioa edo probakoa sartzea
Epe arrunteko aukerak aldatzea

PROZESUA

HASIERAKO EGUNA

AZKEN EGUNA

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK (Sarbide zuzena eta proba bidezkoa)

Ikasle berrien eskaerak jasotzea

(Izena emateko epea)

Abuztuaren 29a

Abuztuaren 30a

14:00ak arte

Epe arruntean ikasposturik gabe geratu diren ikasleek aukerak aldatzea

Egiaztagiriak aurkeztea, epe arruntaren barruan izena eman dutenen artean baldintzak irailean betetzen dituztenek.

Baremazioa igortzea eta jakinaraztea (Educa)

Irailaren 2a

Lehenengo, bigarren eta hirugarren aukeretan onartzea (Educa)

Irailaren 3a

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

Irailaren 4a

Onartuen behin-behineko zerrendaren kontrako erreklamazioak

Irailaren 4a

Irailaren 5a

14:00ak arte

Erreklamazioak ebaztea eta onartuen behin betiko zerrenda argitaratzea

Irailaren 6a

Epe berezian onartutako ikasleen matrikula

Irailaren 9a

Irailaren 10a

14:00ak arte

VII. eranskina (Matrikulatutako ikasleen datuak) igorri eta jakinaraztea EDUCAren bidez

Irailaren 11

Ikaspostu hutsak idatziz (emailez edo faxez) jakinaraztea Hezkuntza Departamentuari

Irailaren 11

Ikaspostu hutsak esleitzea-Ekitaldi publikoa

Irailaren 12a

10:00etan

Ikastetxeei jakinaraztea zein ikaslek lortu duten ikaspostua

Irailaren 16a

PRESTAKUNTZA IKASTAROA ETA ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK (Sarbide zuzena eta proba bidezkoa)

Ikasle berrien eskaerak jasotzea (Izena emateko epea)

Irailaren 6a

Irailaren 9a

14:00ak arte

Epe arruntean ikasposturik gabe geratu diren ikasleek aukerak aldatzea

Egiaztagiriak aurkeztea, epe arruntaren barruan izena eman dutenen artean baldintzak irailean betetzen dituztenek.

Datuak EDUCAren bidez sartzeko azken eguna

Irailaren 9a

Baremazioa igortzea eta jakinaraztea (Educa)

Irailaren 9a

Lehenengo, bigarren eta hirugarren aukeretan onartzea (Educa)

Irailaren 10a

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

Irailaren 12a

Onartuen behin-behineko zerrendaren kontrako erreklamazioak

Irailaren 12a

Irailaren 13a

14:00ak arte

Onartuen ebazpena eta behin betiko zerrenda argitaratzea

Irailaren 16a

Epe berezian onartutako ikasleen matrikula

Irailaren 16a

Irailaren 17a

14:00ak arte

VII. eranskina (Matrikulatutako ikasleen datuak) igorri eta jakinaraztea EDUCAren bidez

Irailaren 17a

Ikaspostu hutsak idatziz (emailez edo faxez) jakinaraztea Hezkuntza Departamentuari

Irailaren 17a

Ikaspostu hutsak esleitzea-Ekitaldi publikoa

Irailaren 18a

Erdi Maila 10:00etan Prestakuntza ikastaroa 12:00etan

Ikastetxeei jakinaraztea zein ikaslek lortu duten ikaspostua

Irailaren 20a

III. eranskina

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
2013-2014 ikasturtea - Izena emateko eskabidea

Inprimakia bete baino lehenago, irakurri atxikitako informazioa

IKASLEAREN DATUAK

1. deitura:

2. deitura:

Izena:

Jaioteguna:

Jaioterria:

Nazionalitatea:

Helbidea:

Herria:

Posta kodea:

Helbide elektronikoa:

1. telefono zk.:

2. telefono zk.:

q Baremaziorako, gurasoetako edo tutoreetako baten lantokiko helbidea eman nahi da, etxeko helbidearen ordez:

Helbidea:

Herria:

2012-2013 IKASTURTEAN EGINDAKO IKASKETAK

Ikasmaila:

Etapa:

Ikastetxea:

Herria:

2013-2014 IKASTURTERAKO ESKATZEN DITUEN IKASTETXEAK

IKASTETXEA

IKASMAILA

HERRIA

1.

2.

3.

AUKERAK (Aukera guztiak ez daude eskuragarri ikastetxe guztietan)

Hizkuntza eredua:

Atzerriko hizkuntza: ...........................................................................................................

q (G) Irakaskuntza gaztelaniaz

Zerbitzuak: q Garraioa q Jantokia

q (A) Irakaskuntza gaztelaniaz Euskara irakasgaiarekin

q Erlijioa (zein erlijio adierazi) ..........................................................................................

q (D) Irakaskuntza euskaraz

q Erlijioen Historia eta Kultura

q (B) Irakaskuntza euskaraz gaztelaniazko irakasgai batzuekin

q Hezkuntza Arreta

ESKATUTAKO IKASTETXEAN DITUEN ANAI-ARREBAK

IZENA

IKASMAILA

IKASTETXEA

AURKEZTUTAKO AGIRIAK

NAHITAEZKOAK

q Familia liburuaren, pasaportearen edo baliokidearen fotokopia

q Erroldatze agiri edo bolantea

AUKERAKOAK

q Errenta aitorpenaren fotokopia konpultsatua edo balidazio mekanikoaren kodea duen alea

q Urritasun egiaztagiria Baimena ematen da datuak horretarako sortu den erroldan sartzeko (89/2004 FA, apirilaren 7koa)

q Ikaspostua gordetzeko aukera du; Gizarte Zerbitzuen txostena beharrezkoa da

q Lanpostuaren ziurtagiria

q Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak

Aitortzen dut eskabidean jarritako informazioa eta ekarritako dokumentazioa egiazkoak direla eta Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diot behar diren egiaztapenak egiteko.

.....................................................................(e)n, 2013ko ...............................aren ................(e)an

AITA / AMA / TUTOREA IKASTETXEAREN ZIGILUA

Izen-deiturak:

NANa/AIZ/Pasaportea:

Sinadura:

Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.

Prozesu osorako informazio interesgarria

1. Onartzeko baremoa. Baremazioa eginen da ikastetxeen eskabide kopurua ikaspostu hutsena baino handiagoa denean. Ikasleak puntuazioen goitik beheranzko ordenari jarraituz onartuko dira. Berdinketak ebazteko irizpideak ordena honekin aplikatuko dira:

–Ikastetxean anai-arrebak matrikulaturik izateagatik edo guraso nahiz tutoreren batek ikastetxean lan egiteagatik puntu gehien lortu dituena.

–Desgaitasuna izatea.

–Gurasoren baten edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia gertu izatea.

–Familia unitatearen urteko errentak.

–Beste irizpide osagarri batzuk, haiek aski ez badira izan lehentasun ordena ezartzeko:

–Jendaurreko zozketa, eskatzen den ikastetxeko Eskola Kontseiluan.

2. Ikasposturik gabeko ikasleak. Lehenik eskatutako ikastetxean ikasposturik lortzen ez bada, Hezkuntza Departamentuak esleituko du ikaspostua.

3. Ikasleak onartzeko araudia ondoko hau da:

–31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa.

–12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa.

–236/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana.

Informazio interesgarria epe arrunterako

4. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

5. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: apirilaren 10etik apirilaren 19ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: apirilaren 29an.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: apirilaren 30etik maiatzaren 2ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: maiatzaren 6an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: ekainaren 28tik uztailaren 12ko 13:00ak arte.

Informazio interesgarria epe berezirako

6. Herrialdez edo bizilekuz aldatu direlako epe arruntean eskabidea egin ez zuten ikasleek soilik izanen dute aukera eskabidea epe berezian aurkezteko. Bizilekuz aldatu dela egiaztatzeko erroldatze agiri edo bolantea aurkeztu beharko da, eta bertan egiaztatu beharko da epe arrunta amaitu ondorengo datarekin eman duela alta bizileku berrian.

7. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

8. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: irailaren 2tik irailaren 3ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: irailaren 5ean.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: irailaren 5etik irailaren 6ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: irailaren 6an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: irailaren 9tik irailaren 10eko 14:00ak arte.

Informazio interesgarria epez kanpoko eskabideetarako

9. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe arruntaren eta bereziaren ondotik bizilekuz aldatu direlako ikastetxe berria behar dutela justifikatzen dutenak. Egoera horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

10. Ikastetxe guztiek eman eta jaso beharko dituzte eskabideak, ikaspostu hutsak izan edo ez, eta tramitatu eginen dituzte behar diren oharrekin, Hezkuntza Departamentuari ikasle horiek eskolatzen laguntzearren.

Batxilergoa
2013-2014 ikasturtea - Izena emateko eskabidea

Inprimakia bete baino lehenago, irakurri atxikitako informazioa

IKASLEAREN DATUAK

1. deitura:

2. deitura:

Izena:

Jaioteguna:

Jaioterria:

Nazionalitatea:

Helbidea:

Herria:

Posta kodea:

Helbide elektronikoa:

1. telefono zk.:

2. telefono zk.:

q Baremaziorako, gurasoetako edo tutoreetako baten lantokiko helbidea eman nahi da, etxeko helbidearen ordez:

Helbidea:

Herria:

2012-2013 IKASTURTEAN EGINDAKO IKASKETAK

Ikasmaila:

Etapa:

Ikastetxea:

Herria:

2013-2014 IKASTURTERAKO ESKATZEN DITUEN IKASTETXEAK

IKASTETXEA

IKASMAILA

HERRIA

1.

2.

3.

AUKERAK (Aukera guztiak ez daude eskuragarri ikastetxe guztietan)

Hizkuntza eredua:

q (G) Irakaskuntza gaztelaniaz

q (D) Irakaskuntza euskaraz

q (A) Irakaskuntza gaztelaniaz Euskara irakasgaiarekin

q (B) Irakaskuntza euskaraz gaztelaniazko irakasgai batzuekin

Atzerriko hizkuntza: ..........................................................................................

Erlijioa: q Bai (adierazi zein erlijio eskatu den) ..................................................... q EZ

ESKATUTAKO IKASTETXEAN DITUEN ANAI-ARREBAK

IZENA

IKASMAILA

IKASTETXEA

AURKEZTUTAKO AGIRIAK

NAHITAEZKOAK

q NANaren, AIZren, pasaportearen edo baliokidearen fotokopia.

q Erroldatze agiri edo bolantea

q Kalifikazioen ziurtagiria

AUKERAKOAK

q Errenta aitorpenaren fotokopia konpultsatua edo balidazio mekanikoaren kodea duen alea

q Urritasun egiaztagiria Baimena ematen da datuak horretarako sortu den erroldan sartzeko (89/2004 FA, apirilaren 7koa)

Aitortzen dut eskabidean jarritako informazioa eta ekarritako dokumentazioa egiazkoak direla eta Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diot behar diren egiaztapenak egiteko.

.....................................................................(e)n, 2013ko ...............................aren ................(e)an

AITA / AMA / TUTOREA IKASTETXEAREN ZIGILUA

Izen-deiturak:

NANa/AIZ/Pasaportea:

Sinadura:

Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.

Prozesu osorako informazio interesgarria

1. Onartzeko baremoa. Baremazioa eginen da ikastetxeen eskabide kopurua ikaspostu hutsena baino handiagoa denean. Ikasleak puntuazioen goitik beheranzko ordenari jarraituz onartuko dira. Berdinketak ebazteko irizpideak ordena honekin aplikatuko dira:

–Ikastetxean anai-arrebak matrikulaturik izateagatik edo guraso nahiz tutoreren batek ikastetxean lan egiteagatik puntu gehien lortu dituena.

–Desgaitasuna izatea.

–Gurasoren baten edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia gertu izatea.

–Familia unitatearen urteko errentak.

–Ikasleen ikasketa espedientea.

–Beste irizpide osagarri batzuk, haiek aski ez badira izan lehentasun ordena ezartzeko:

–Jendaurreko zozketa, eskatzen den ikastetxeko Eskola Kontseiluan.

2. Ikasposturik gabeko ikasleak. Lehenik eskatutako ikastetxean ikasposturik lortzen ez bada, Hezkuntza Departamentuak esleituko du ikaspostua.

3. Ikasleak onartzeko araudia ondoko hau da:

–31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa.

–12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa.

–236/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana.

Informazio interesgarria epe arrunterako

4. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

5. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: apirilaren 10etik apirilaren 19ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: apirilaren 29an.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: apirilaren 30etik maiatzaren 2ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: maiatzaren 6an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: ekainaren 28tik uztailaren 12ko 13:00ak arte.

Informazio interesgarria epe berezirako

6. Herrialdez edo bizilekuz aldatu direlako epe arruntean eskabidea egin ez zuten ikasleek soilik izanen dute aukera eskabidea epe berezian aurkezteko. Bizilekuz aldatu dela egiaztatzeko erroldatze agiri edo bolantea aurkeztu beharko da, eta bertan egiaztatu beharko da epe arrunta amaitu ondorengo datarekin eman duela alta bizileku berrian.

7. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

8. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: irailaren 2tik irailaren 3ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: irailaren 5ean.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: irailaren 5etik irailaren 6ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: irailaren 6an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: irailaren 9tik irailaren 10eko 14:00ak arte.

Informazio interesgarria epez kanpoko eskabideetarako

9. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe arruntaren eta bereziaren ondotik bizilekuz aldatu direlako ikastetxe berria behar dutela justifikatzen dutenak. Egoera horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

10. Ikastetxe guztiek eman eta jaso beharko dituzte eskabideak, ikaspostu hutsak izan edo ez, eta tramitatu eginen dituzte behar diren oharrekin, Hezkuntza Departamentuari ikasle horiek eskolatzen laguntzearren.

Erdi Mailako Heziketa Zikloak
2013-2014 ikasturtea - Izena emateko eskabidea

Inprimakia bete baino lehenago, irakurri atxikitako informazioa

IKASLEAREN DATUAK

1. deitura:

2. deitura:

Izena:

NAN/AIZ:

Jaioteguna:

q Gizonezkoa q Emakumezkoa

Jaioterria: (herria, probintzia, herrialdea)

Helbidea

Herria:

Posta kodea:

Helbide elektronikoa:

1. telefono zk.:

2. telefono zk.:

MATRIKULATUTA EGON DEN AZKEN IKASKETA

q HLKP

q DBH

q Erdi mailako beste ziklo bat (LH, Arte Plastikoak eta Diseinua edo Kirol ikasketak)

q Batxilergoa

q Goi mailako ziklo bat (LH, Arte Plastikoak eta Diseinua edo Kirol ikasketak)

q Unibertsitateko ikasketak edo Irakaskuntza Artistikoko Goi Mailako ikasketak

SARBIDEA

q ZUZENEAN

q 2012-2013 ikasturtean DBHko 4. kurtsoa eginez

q 2012-2013 ikasturtean DBHn gradudun titulua erdiestera bideraturiko HLKP

q Aurreko ikasturteetan DBHko gradudun titulua

q Teknikari edo teknikari laguntzailearen titulua, BBBko 2. kurtsoa (gehienez ere 2 irakasgai gainditu gabe) edo IEEko lehen ziklo esperimentaleko edo 1963ko planeko Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 2. kurtsoa edo esperimentaleko komunen 2. kurtsoa

q Batxilergoa edo baliokidea

q Goi mailako teknikariaren titulua, teknikari espezialistaren titulua, unibertsitateko titulazioa edo baliokideak

Espedientearen batez besteko nota:

Zin eginez/hitz emanez aitortzen dut:

Eskabide hau egin dudanean ez dudala unibertsitate titulurik, teknikari titulurik, Goi Mailako teknikari titulurik edo baliokiderik, eta ikasturte honetan ez nagoela matrikulatuta horietako tituluren bat lortzeko kurtso batean

Sinadura:

q PROBA BIDEZ

q Erdi Mailako sarbide proba

q Goi Mailako sarbide proba

q 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba

Probako nota:

q Urtebetetik gorako lan esperientzia

Aukerak

1.

2.

3.

Zikloarekin lotura duena

q

q

q

Zikloarekin loturarik ez duena

q

q

q

Soilik Arte Plastikoetako eta Diseinuko zikloetarako

q Gaitasun artistikoaren proba O Egitekoa O Salbuetsita Probako nota:

IKASPOSTUAREN ERRESERBA

q Errendimendu handiko kirolaria

q Urritasuna

2013-2014 IKASTURTERAKO ESKATZEN DITUEN IKASTETXEAK

IKASTETXEA

HEZIKETA ZIKLOA

HIZKUNTZA

1.

2.

3.

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA

q NANa/AIZ/Pasaportea edo baliokidea.

q Eskakizun akademikoen ziurtagiria.

q Zikloetan sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria.

q 25 urtetik gorakoak USP gainditu izanaren ziurtagiria.

q Gaitasun Artistikoaren proba gainditu izanaren ziurtagiria, edo salbuetsita egotearen frogagiria.

q Beste batzuk

q Errendimendu handiko kirolariaren ziurtagiria.

q Urritasun egiaztagiria.

q Izen emate baldintzatuaren bolantea.

q Laneko esperientziaren egiaztagiria.

Ikastetxeko zigilua

......................(e)n, 2013ko ............................aren .........(e)an

Interesdunaren sinadura

AITA/AMA/TUTOREA (adingabeentzat)

Izen-deiturak:

NANa/AIZ/Pasaportea:

Sinadura:

Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.

Prozesu osorako informazio interesgarria

1. Ikasleak onartzeko araudia ondoko hau da:

–31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa.

–12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa.

–236/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana.

Informazio interesgarria epe arrunterako

2. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

3. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: apirilaren 10etik apirilaren 19ko 14:00ak arte.

–Espediente akademikoa aurkezteko azken eguna, sarbideko betebeharrak betez: ekainaren 28ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: uztailaren 5ean.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: uztailaren 11tik uztailaren 12ko 13:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: uztailaren 15ean.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: uztailaren 15etik 22ra.

Epearen barnean matrikula egiten ez duten ikasleek esleitutako ikaspostua galduko dute.

4. Aukera hobetzea: Eskatutako 2. edo 3. aukeran matrikulatu behar duten ikasleek 1. edo 2. aukera nahi badituzte, matrikula egiterakoan adierazi egin beharko dute aukera hobekuntza nahi dutela, ikaspostu hutsak gelditzen badira ere. Hezkuntza Departamentuak abuztuan gauzatuko du aukera hobekuntza. Hobekuntzan sartutakoek matrikula eginen dute abuztuaren 29an eta 30ean. Hori egin ezean, hasieran egindako matrikularen eskubideak galduko dituzte.

Informazio interesgarria epe berezirako

5. Epe berezian izena ematen ahal dute:

–Epe arruntean egin ez duten ikasleek.

–Epe arruntean onartuak izan arren matrikula egin ez duten ikasleek.

–Epe arruntean matrikula egin duten arren uko egin duten ikasleek.

6. Epe arruntean izena ematerakoan adierazitako zenbait aukera aldatzen ahalko dituzte:

–Epe arruntean izena eman zutenek, ikasposturik gabe gelditu badira.

–Onartzeko dauden eskatzaileek, zeintzuek espedienteko batez besteko nota aurkeztu beharko duten (soilik titulua izan edo edo titulua lortzeko proposatutako ikasleak) edo sarbide proba gainditu izanaren ziurtagiria edo, hala behar denean, gaitasun artistikoaren probarena.

–Proba bidezko sarbidea eskatu zutenek ez badute gainditu 2012ko sarbide proba, sarbide mota aldatzen ahal dute baldin eta DBH gainditu izana frogatzen badute.

–Sarbide zuzena eskatu zutenek ez badute DBH gainditu, sarbide mota aldatzen ahal dute baldin eta proba gainditu izana frogatzen badute.

Aldaketa hau eginen da izena epe arruntean eman zen ikastetxean.

7. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

8. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta dokumentazioa aurkeztea, eta aukerak aldatzea: irailaren 6an eta 9an, 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: irailaren 12an.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: irailaren 12tik irailaren 13ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: irailaren 16an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: irailaren 16tik irailaren 17ko 14:00ak arte.

Epearen barnean matrikula egiten ez duten ikasleek esleitutako ikaspostua galduko dute.

Informazio interesgarria jendaurreko ekitaldirako

9. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe arruntean edo berezian ikasposturik lortu ez dutenak edo oraindik eskatu ez dutenak. Jendaurreko ekitaldia irailaren 18an izanen da, 10:00etan, Hezkuntza Departamentuko ekitaldi aretoan.

10. Eskatzaileek jendaurreko ekitaldian aurkeztu beharko dituzte eskatutako zikloetan sartzeko bete beharreko baldintzen egiaztagiriak, baldin eta dagoeneko ez badaude Hezkuntza Administrazioaren esku.

Goi Mailako Heziketa Zikloak
2013-2014 Ikasturtea - Izena emateko eskabidea

Inprimakia bete baino lehenago, irakurri atxikitako informazioa

IKASLEAREN DATUAK

1. deitura:

2. deitura:

Izena:

NAN/AIZ:

Jaioteguna:

q Gizonezkoa q Emakumezkoa

Jaioterria: (herria, probintzia, herrialdea)

Helbidea:

Herria:

Posta kodea:

Helbide elektronikoa:

1. telefono zk.:

2. telefono zk.:

MATRIKULATUTA EGON DEN AZKEN IKASKETA

q HLKP

q DBH

q Erdi mailako ziklo bat (LH, Arte Plastikoak eta Diseinua edo Kirol ikasketak)

q Batxilergoa

q Goi mailako beste ziklo bat (LH, Arte Plastikoak eta Diseinua edo Kirol ikasketak)

q Unibertsitateko ikasketak edo Irakaskuntza Artistikoko Goi Mailako ikasketak

SARBIDEA

q ZUZENEAN

q 2012-2013 ikasturtean Batxilergoko 2.a eginez

q Aurreko ikasturteetan Batxilergoko titulua

q Batxilergo esperimentaleko 2. kurtsoa

q UBI

q Goi mailako teknikariaren titulua, teknikari espezialistaren titulua, unibertsitateko titulazioa edo baliokideak

–Espedientearen batez besteko nota:

–Batxilergoko edo UBIko modalitatea:

–Ikasitako modalitateko irakasgaiak:

Zin eginez/hitz emanez aitortzen dut:

Eskabide hau egin dudanean ez dudala unibertsitate titulurik, Goi Mailako teknikari titulurik edo baliokiderik, eta ikasturte honetan ez nagoela matrikulatuta horietako tituluren bat lortzeko kurtso batean

Sinadura:

q PROBA BIDEZ

q Nafarroan gainditua. Modalitatea:

q Unibertsitateko sarbidea (> 25 urte) Nafarroan gainditua, aukera:

q Beste erkidego batzuetan gainditua

q Unibertsitateko sarbidea (> 25 urte) beste erkidego batzuetan, aukera:

Kalifikazioa:

q Erdi Mailako ziklo bateko titulua dauka

q Prestakuntza ikastaroa

Batez besteko nota:

q Nafarroan egina, 2011-2012 ikasturtean

q Irakasgai guztiak gainditurik

q Nafarroan egiten ari da ikasturte honetan

q Irakasgairen bat gainditu gabe utzita

q Urtebetetik gorako lan esperientzia

Aukerak

1.

2.

3.

Zikloarekin lotura duena

q

q

q

Zikloarekin loturarik ez duena

q

q

q

Soilik Arte Plastikoetako eta Diseinuko zikloetarako

q Gaitasun artistikoaren proba q Egitekoa q Salbuetsita Kalifikazioa:

IKASPOSTUAREN ERRESERBA

q Errendimendu handiko kirolaria

q Urritasuna

2013-2014 IKASTURTERAKO ESKATZEN DITUEN IKASTETXEAK

IKASTETXEA

HEZIKETA ZIKLOA

HIZKUNTZA

1.

2.

3.

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA

q NANa/AIZ/Pasaportea edo baliokidea.

q Eskakizun akademikoen ziurtagiria.

q Zikloetan sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria.

q 25 urtetik gorakoak USP gainditu izanaren ziurtagiria.

q Gaitasun Artistikoaren proba gainditu izanaren ziurtagiria, edo salbuetsita egotearen frogagiria.

q Beste batzuk

q Errendimendu handiko kirolariaren ziurtagiria.

q Urritasun egiaztagiria.

q Izen emate baldintzatuaren bolantea.

q Laneko esperientziaren egiaztagiria.

Ikastetxeko zigilua

...........................(e)n, 2013ko .......................aren ...........(e)an

Interesdunaren sinadura

AITA/AMA/TUTOREA (adingabeentzat)

Izen-deiturak:

NANa/AIZ/Pasaportea:

Sinadura:

Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.

Prozesu osorako informazio interesgarria

1. Ikasleak onartzeko araudia ondoko hau da:

–31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa.

–12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa.

–236/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana.

Informazio interesgarria epe arrunterako

2. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

3. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: apirilaren 10etik apirilaren 19ko 14:00ak arte.

–Espediente akademikoa aurkezteko azken eguna, sarbideko betebeharrak betez: ekainaren 28ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: uztailaren 5ean.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: uztailaren 11tik uztailaren 12ko 13:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: uztailaren 15ean.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: uztailaren 15etik uztailaren 22ko 14:00ak arte.

Epearen barnean matrikula egiten ez duten ikasleek esleitutako ikaspostua galduko dute.

4. Aukera hobetzea: Eskatutako 2. edo 3. aukeran matrikulatu behar duten ikasleek 1. edo 2. aukera nahi badituzte, matrikula egiterakoan adierazi egin beharko dute aukera hobekuntza nahi dutela, ikaspostu hutsak gelditzen badira ere. Hezkuntza Departamentuak abuztuan gauzatuko du aukera hobekuntza. Hobekuntzan sartutakoek matrikula eginen dute abuztuaren 29an eta 30ean. Hori egin ezean, hasieran egindako matrikularen eskubideak galduko dituzte.

Informazio interesgarria epe berezirako

5. Epe berezian aurretik izena ematen ahal dute:

–Epe arruntean egin ez duten ikasleek.

–Epe arruntean onartuak izan arren matrikula egin ez duten ikasleek.

–Epe arruntean matrikula egin duten arren uko egin duten ikasleek.

6. Epe arruntean izena ematerakoan adierazitako zenbait aukera aldatzen ahalko dituzte:

–Epe arruntean izena eman zutenek, ikasposturik gabe gelditu badira.

–Onartzeko dauden eskatzaileek, zeintzuek espedienteko batez besteko nota aurkeztu beharko duten (soilik titulua izan edo edo titulua lortzeko proposatutako ikasleak) edo sarbide proba gainditu izanaren ziurtagiria edo, hala behar denean, gaitasun artistikoaren probarena.

–Proba bidezko sarbidea eskatu zutenek ez badute gainditu 2012ko sarbide proba, sarbide mota aldatzen ahal dute baldin eta DBH edo Batxilergoa gainditu izana frogatzen badute.

–Sarbide zuzena eskatu zutenek ez badute DBH edo Batxilergoa gainditu, sarbide mota aldatzen ahal dute baldin eta proba gainditu badute.

Aldaketa hau eginen da izena epe arruntean eman zen ikastetxean.

7. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

8. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta dokumentazioa aurkeztea, eta aukerak aldatzea: abuztuaren 29tik abuztuaren 30eko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: irailaren 4an.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: irailaren 4tik irailaren 5eko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: irailaren 6an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: irailaren 9an eta 10ean.

Epearen barnean matrikula egiten ez duten ikasleek esleitutako ikaspostua galduko dute.

Informazio interesgarria jendaurreko ekitaldirako

9. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe arruntean edo berezian ikasposturik lortu ez dutenak edo eskatu ez dutenak. Jendaurreko ekitaldia irailaren 12an izanen da, 10:00etan, Hezkuntza Departamentuko ekitaldi aretoan.

10. Eskatzaileek jendaurreko ekitaldian aurkeztu beharko dituzte eskatutako zikloetan sartzeko bete beharreko baldintzen egiaztagiriak, baldin eta dagoeneko ez badaude Hezkuntza Administrazioaren esku.

Prestakuntza ikastaroa
2013-2014 Ikasturtea - Izena emateko eskabidea

Inprimakia bete baino lehenago, irakurri atxikitako informazioa

IKASLEAREN DATUAK

1. deitura:

2. deitura:

Izena:

Jaioteguna:

Jaioterria:

Nazionalitatea:

Helbidea:

Herria:

Posta kodea:

Helbide elektronikoa:

1. telefono zk.:

2. telefono zk.:

EGINDAKO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

.....................(e)ko erdi mailako zikloa

q Nafarroako Foru Komunitatea Beste autonomia erkidego bat

Ikastetxea:

Herria:

Titulua zein urtetan eskuratu zen: q 2012-2013 ikasturtea q Beste ikasturte batzuk

2013-2014 IKASTURTERAKO ESKATZEN DITUEN IKASTETXEAK

IKASTETXEA

PRESTAKUNTZA IKASTAROAREN MODALITATEA

HERRIA

1.

2.

3.

AURKEZTUTAKO AGIRIAK

NAHITAEZKOAK

q NANaren, AIZren, pasaportearen edo baliokidearen fotokopia

q Erroldatze agiri edo bolantea

q Erdi mailako zikloaren Kalifikazio Liburua, ziurtagiri akademikoa edo erdi mailako heziketa zikloan matrikulatuta dagoela frogatzen duen agiria

AUKERAKOAK

Aitortzen dut eskabidean jarritako informazioa eta ekarritako dokumentazioa egiazkoak direla eta Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diot behar diren egiaztapenak egiteko.

.................................................(e)n, 2013ko .........................................aren ...........................(e)an

AITA / AMA / TUTOREA IKASTETXEAREN ZIGILUA

Izen-deiturak:

NANa/AIZ/Pasaportea:

Sinadura:

Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.

Prozesu osorako informazio interesgarria

1. Ikasleak onartzeko araudia ondoko hau da:

–31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa.

–12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa.

–236/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana.

–138/2013 Ebazpena, martxoaren 18koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana.

–22/2013 Ebazpena, urtarrilaren 22koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana.

Informazio interesgarria epe arrunterako

2. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

3. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: apirilaren 10etik apirilaren 19ko 14:00ak arte.

–Espediente akademikoa aurkezteko azken eguna, sarbideko betebeharrak betez: ekainaren 28ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: uztailaren 5ean.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: uztailaren 11tik uztailaren 12ko 13:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: uztailaren 15ean.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: uztailaren 15etik uztailaren 22ko 14:00ak arte.

Epearen barnean matrikula egiten ez duten ikasleek esleitutako ikaspostua galduko dute.

4. Aukera hobetzea: Eskatutako 2. edo 3. aukeran matrikulatu behar duten ikasleek 1. edo 2. aukera nahi badituzte, matrikula egiterakoan adierazi egin beharko dute aukera hobekuntza nahi dutela, ikaspostu hutsak gelditzen badira ere. Hezkuntza Departamentuak abuztuan gauzatuko du aukera hobekuntza. Hobekuntzan sartutakoek matrikula eginen dute abuztuaren 29an eta 30ean. Hori egin ezean, hasieran egindako matrikularen eskubideak galduko dituzte.

Informazio interesgarria epe berezirako

5. Epe berezian aurretik izena ematen ahal dute:

–Epe arruntean egin ez duten ikasleek.

–Epe arruntean onartuak izan arren matrikula egin ez duten ikasleek.

–Epe arruntean matrikula egin duten arren uko egin duten ikasleek.

6. Epe arruntean izena ematerakoan adierazitako zenbait aukera aldatzen ahalko dituzte:

–Epe arruntean izena eman zutenek, ikasposturik gabe gelditu badira.

–Onartu gabe dauden eskatzaileek, zeintzuek espedientearen batez besteko nota aurkeztu beharko duten.

Aldaketa hau eginen da izena epe arruntean eman zen ikastetxean.

7. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

8. Kontuan hartu beharreko epeak:

–Eskabideak eta dokumentazioa aurkeztea: irailaren 6tik irailaren 9ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: irailaren 12an.

–Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: irailaren 12tik irailaren 13ko 14:00ak arte.

–Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: irailaren 16an.

–Onartutako ikastetxean matrikula egitea: irailaren 16tik irailaren 17ko 14:00ak arte.

Epearen barnean matrikula egiten ez duten ikasleek esleitutako ikaspostua galduko dute.

Informazio interesgarria jendaurreko ekitaldirako

9. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe arruntean edo berezian ikasposturik lortu ez dutenak edo eskatu ez dutenak. Jendaurreko ekitaldia irailaren 18an izanen da, 12:00etan, Hezkuntza Departamentuko ekitaldi aretoan.

10. Eskatzaileek jendaurreko ekitaldian aurkeztu beharko dituzte goi mailako heziketa zikloetan sartzeko eskatutako ikastaroetarako bete beharreko baldintzen egiaztagiriak, baldin eta dagoeneko ez badaude Hezkuntza Administrazioaren esku.

IV. ERANSKINA

Ikasleak Goi mailako Heziketa Zikloetan onartzeko irizpideak

LANBIDE ARLOA

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

LOE BATXILERGOKO MODALITATEAK

LOE BATXILERGOKO IRAKASGAIAK

LOGSE BATXILERGOKO MODALITATEAK

LOGSE BATXILERGOKO IRAKASGAIAK

UBI-KO AUKERAK

Gorputz eta Kirol Jarduerak

Gorputz eta Kirol Jarduerak Gidatzea

Batxilergoko edozein modalitate

Batxilergoko edozein modalitate

A/ B/ C/ D aukerak

Administrazioa eta Kudeaketa

Administrazioa eta Finantzak

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Enpresaren Ekonomia

Giza eta Gizarte Zientziak / Natur eta Osasun Zientziak

Enpresen Antolaketa eta Ekonomia

A/ B/ C/ D aukerak

Idazkaritza

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Enpresaren Ekonomia

Giza eta Gizarte Zientziak / Natur eta Osasun Zientziak

Enpresen Antolaketa eta Ekonomia

A/ B/ C/ D aukerak

Nekazaritza

Paisajismoa eta Landa Ingurunea

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Oihan eta Natur Ingurunearen Kudeaketa

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Arte Grafikoak

Arte Grafikoen Industrietako Produkzioa

Zientziak eta Teknologia / Arteak

Teknologia Industriala II

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

Teknologia Industriala II

A/ B aukerak

Merkataritza eta Marketina

Nazioarteko Merkataritza

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Enpresaren Ekonomia

Giza eta Gizarte Zientziak / Natur eta Osasun Zientziak

Enpresen Antolaketa eta Ekonomia

A/ B/ C/ D aukerak

Merkataritzako Kudeaketa eta Marketina

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Enpresaren Ekonomia

Giza eta Gizarte Zientziak / Natur eta Osasun Zientziak

Enpresen Antolaketa eta Ekonomia

A/ B/ C/ D aukerak

Garraioaren Kudeaketa

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Enpresaren Ekonomia

Giza eta Gizarte Zientziak / Natur eta Osasun Zientziak

Enpresen Antolaketa eta Ekonomia

A/ B/ C/ D aukerak

Kontsumitzailearen Zerbitzuak

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Enpresaren Ekonomia

Giza eta Gizarte Zientziak / Natur eta Osasun Zientziak

Enpresen Antolaketa eta Ekonomia

A/ B/ C/ D aukerak

Eraikuntza eta Obra Zibila

Eraikuntza Proiektuak

Zientziak eta Teknologia / Arteak

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak / Arteak

A/ B aukerak

Elektrizitatea eta Elektronika

Elektronika Produktuen Garapena

Zientziak eta Teknologia

Elektroteknia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

Elektroteknia

A/ B aukerak

Automatizazioa eta Robotika Industriala

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Elektrizitatea eta Elektronika

Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Energia eta Ura

Energia Eraginkortasuna eta Eguzki Energia Termikoa

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Energia Berriztagarriak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Fabrikazio Mekanikoa

Metalezko Eraikuntzak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Fabrikazio Mekanikoaren Arloko Produkzioaren Programazioa

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Ostalaritza eta Turismoa

Jatetxe Arloa

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Giza eta Gizarte Zientziak / Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B/ C/ D aukerak

Sukalde Zuzendaritza

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa

Giza eta Gizarte Zientziak

Giza eta Gizarte Zientziak

A/ B/ C/ D aukerak

Irudi Pertsonala

Estetika Integrala eta Ongizatea

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Elektrizitatea eta Elektronika

Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Elikagaien Industriak

Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Informatika eta Komunikazioak

Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Web Aplikazioen Garapena

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Instalazioa eta Mantentze-lana

Mekatronika Industriala

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Bero eta Fluido Instalazioen Mantentze-lanak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Lanbide Arriskuei Aurrea Hartzea

Giza eta Gizarte Zientziak / Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak / Giza eta Gizarte Zientziak

A/ B/ C/ D aukerak

Zura, Altzariak eta Kortxoa

Zurgintza eta Altzarigintza

Zientziak eta Teknologia

Teknologia Industriala II

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

Teknologia Industriala II

A/ B aukerak

Kimika

Analisien eta Kalitate Kontrolaren Laborategia

Zientziak eta Teknologia

Kimika

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

Kimika

A/ B aukerak

Osasuna

Anatomia Patologikoa eta Zitologia

Zientziak eta Teknologia

Biologia

Natur eta Osasun Zientziak

Biologia

A/ B aukerak

Aho-hortzetako Higienea

Zientziak eta Teknologia

Biologia

Natur eta Osasun Zientziak

Biologia

A/ B aukerak

Diagnosi Klinikoen Laborategia

Zientziak eta Teknologia

Biologia

Natur eta Osasun Zientziak

Biologia

A/ B aukerak

Diagnosi Irudia

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Hortz Protesiak

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Ingurumen Osasuna

Zientziak eta Teknologia

Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak

A/ B aukerak

Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

Gizarte eta Kultur Jardueren Sustapena

Giza eta Gizarte Zientziak

Giza eta Gizarte Zientziak

C/ D aukerak

Gizarte Integrazioa

Giza eta Gizarte Zientziak

Giza eta Gizarte Zientziak

C/ D aukerak

Haur Hezkuntza

Giza eta Gizarte Zientziak

Giza eta Gizarte Zientziak

C/ D aukerak

Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lana

Automozioa

Zientziak eta Teknologia

Teknologia / Natur eta Osasun Zientziak

A/ B aukerak

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide arloak

Eskulturaren Arloko Arte Aplikatuak

Arteak

Arteak

Grabatua eta Estanpazio Teknikak

Arteak

Arteak

Argazkigintza Artistikoa

Arteak

Arteak

Publizitate Grafika

Arteak

Arteak

Dekorazio Lanen Proiektuak eta Zuzendaritza

Arteak

Arteak

Ekodiseinua

Arteak

Arteak

Batxilergo Esperimentalaren, LOGSE Batxilergoaren eta LOE Batxilergoaren arteko baliokidetasunak.

BATXILERGO ESPERIMENTALA

LOGSE BATXILERGOA

LOE BATXILERGOA

–Artistikoa

–Arteak

–Arteak

–Natur Zientziak

–Natur eta Osasun Zientziak

–Zientziak eta Teknologia

–Tekniko Industriala

–Teknologia

–Administrazioa eta Kudeaketa

–Giza eta Gizarte Zientziak

–Linguistikoa

–Giza eta Gizarte Zientziak

–Giza eta Gizarte Zientziak

V. ERANSKINA

Goi mailako heziketa zikloetan sartzeko lehentasuna, goi mailako heziketa zikloetan sartzeko proba Nafarroan gainditu duten ikasleentzat (2008-2013 urteetan, biak barne)

LANBIDE ARLOA

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETAN SARTZEKO
PROBAREN MODALITATEAK (2008-2013 urteak)

Gorputz eta Kirol Jarduerak

Gorputz eta Kirol Jarduerak Gidatzea

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Administrazioa eta Kudeaketa

Administrazioa eta Finantzak

Gizarte Zientziak

Idazkaritza

Gizarte Zientziak

Nekazaritza

Paisajismoa eta Landa Ingurunea

Zientziak eta Ingeniaritza

Osasun Zientziak

Oihan eta Natur Ingurunearen Kudeaketa

Zientziak eta Ingeniaritza

Osasun Zientziak

Abeltzaintza eta Abereen Osasunerako Laguntza

Zientziak eta Ingeniaritza

Osasun Zientziak

Arte Grafikoak

Arte Grafikoen Industrietako Produkzioa

Zientziak eta Ingeniaritza

Arteak

Merkataritza eta Marketina

Nazioarteko Merkataritza

Gizarte Zientziak

Merkataritzako Kudeaketa eta Marketina

Gizarte Zientziak

Garraioa eta Logistika

Gizarte Zientziak

Kontsumitzailearen Zerbitzuak

Gizarte Zientziak

Eraikuntza eta Obra Zibila

Eraikuntza Proiektuak

Zientziak eta Ingeniaritza

Elektrizitatea eta Elektronika

Mantentze-lan Elektronikoa

Zientziak eta Ingeniaritza

Automatizazioa eta Robotika Industriala

Zientziak eta Ingeniaritza

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

Zientziak eta Ingeniaritza

Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak

Zientziak eta Ingeniaritza

Energia eta Ura

Energia Eraginkortasuna eta Eguzki Energia Termikoa

Zientziak eta Ingeniaritza

Energia Berriztagarriak

Zientziak eta Ingeniaritza

Fabrikazio Mekanikoa

Metalezko Eraikuntzak

Zientziak eta Ingeniaritza

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Zientziak eta Ingeniaritza

Fabrikazio Mekanikoaren Arloko Produkzioaren Programazioa

Zientziak eta Ingeniaritza

Ostalaritza eta Turismoa

Jatetxe Arloa

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Arteak

Sukalde Zuzendaritza

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Arteak

Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Arteak

Irudi Pertsonala

Estetika Integrala eta Ongizatea

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Elikagaien Industriak

Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea

Zientziak eta Ingeniaritza

Informatika eta Komunikazioak

Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa

Zientziak eta Ingeniaritza

Gizarte Zientziak

Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena

Zientziak eta Ingeniaritza

Gizarte Zientziak

Web Aplikazioen Garapena

Zientziak eta Ingeniaritza

Gizarte Zientziak

Instalazioa eta Mantentze-lana

Mekatronika Industriala

Zientziak eta Ingeniaritza

Bero eta Fluido Instalazioen Mantentze-lanak

Zientziak eta Ingeniaritza

Lanbide Arriskuei Aurrea Hartzea

Zientziak eta Ingeniaritza

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Zura, Altzariak eta Kortxoa

Diseinua eta Altzari-hornikuntza

Zientziak eta Ingeniaritza

Kimika

Analisien eta Kalitate Kontrolaren Laborategia

Zientziak eta Ingeniaritza

Osasun Zientziak

Osasuna

Anatomia Patologikoa eta Zitologia

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Aho-hortzetako Higienea

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Diagnosi Klinikoen Laborategia

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Diagnosi Irudia

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Hortz Protesiak

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Ingurumen Osasuna

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

Gizarte, Kultur eta Turismo Jardueren Sustapena

Gizarte Zientziak

Osasun Zientziak

Gizarte Integrazioa

Gizarte Zientziak

Osasun Zientziak

Haur Hezkuntza

Gizarte Zientziak

Osasun Zientziak

Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lana

Automozioa

Zientziak eta Ingeniaritza

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide arloak

Eskulturaren Arloko Arte Aplikatuak

Arteak

Grabatua eta Estanpazio Teknikak

Arteak

Argazkilaritza

Arteak

Publizitate Grafika

Arteak

Dekorazio Lanen Proiektuak eta Zuzendaritza

Arteak

Ekodiseinua

Arteak

VI. ERANSKINA

Goi mailako heziketa zikloetan sartzeko lehentasuna, 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditu duten ikasleentzat.

LANBIDE ARLOA

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

25 URTETIK GORAKOAK UNIBERTSITATEAN SARTZEKO PROBAREN AUKERAK

Gorputz eta Kirol Jarduerak

Gorputz eta Kirol Jarduerak Gidatzea

C aukera (Osasun Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Administrazioa eta Kudeaketa

Administrazioa eta Finantzak

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Idazkaritza

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Nekazaritza

Paisajismoa eta Landa Ingurunea

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Oihan eta Natur Ingurunearen Kudeaketa

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Abeltzaintza eta Abereen Osasunerako Laguntza

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Arte Grafikoak

Arte Grafikoen Industrietako Produkzioa

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Merkataritza eta Marketina

Nazioarteko Merkataritza

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Merkataritzako Kudeaketa eta Marketina

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Garraioa eta Logistika

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Kontsumitzailearen Zerbitzuak

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Eraikuntza eta Obra Zibila

Eraikuntza Proiektuak

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Elektrizitatea eta Elektronika

Mantentze-lan Elektronikoa

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Automatizazioa eta Robotika Industriala

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Energia eta Ura

Energia Eraginkortasuna eta Eguzki Energia Termikoa

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Energia Berriztagarriak

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Fabrikazio Mekanikoa

Metalezko Eraikuntzak

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Fabrikazio Mekanikoaren Arloko Produkzioaren Programazioa

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Ostalaritza eta Turismoa

Jatetxe Arloa

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Sukalde Zuzendaritza

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Irudi Pertsonala

Estetika Integrala eta Ongizatea

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Elikagaien Industriak

Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Informatika eta Komunikazioak

Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa

B aukera (Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena

B aukera (Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Web Aplikazioen Garapena

B aukera (Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Instalazioa eta Mantentze-lana

Mekatronika Industriala

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Bero eta Fluido Instalazioen Mantentze-lanak

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Lanbide Arriskuei Aurrea Hartzea

B aukera (Zientziak)

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Zura, Altzariak eta Kortxoa

Diseinua eta Altzari-hornikuntza

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Kimika

Analisien eta Kalitate Kontrolaren Laborategia

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Osasuna

Anatomia Patologikoa eta Zitologia

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Aho-hortzetako Higienea

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Diagnosi Klinikoen Laborategia

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Diagnosi Irudia

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Hortz Protesiak

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Ingurumen Osasuna

B aukera (Zientziak)

C aukera (Osasun Zientziak)

Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

Gizarte, Kultur eta Turismo Jardueren Sustapena

C aukera (Osasun Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Gizarte Integrazioa

C aukera (Osasun Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Haur Hezkuntza

C aukera (Osasun Zientziak)

D aukera (Gizarte eta Zuzenbide Zientziak)

Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lana

Automozioa

E aukera (Ingeniaritza eta Arkitektura)

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak

Eskulturaren Arloko Arte Aplikatuak

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

Grabatua eta Estanpazio Teknikak

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

Argazkilaritza

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

Publizitate Grafika

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

Dekorazio Lanen Proiektuak eta Zuzendaritza

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

Ekodiseinua

A aukera (Arteak eta Giza Zientziak)

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa