(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

146/2011 Ebazpena, apirilaren 5ekoa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek izanen duten eskola egutegia ...

146/2011 EBAZPENA, apirilaren 5ekoa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2011-2012 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek izanen duten eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena

(2011ko 79. NAOn argitaratutako testua, apirilaren 27an)

Atarikoa

Ikusirik Arte Ikasketen Atalak eman duen aldeko txostena, 2011-2012 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek izanen duten eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onets daitezen.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, ebatzi dut:

1. 2011-2012 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek izanen duten eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onestea. Ebazpen honen eranskinean ageri dira.

2. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

3. Ebazpen hau eta eranskina Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Giza Baliabideen Zerbitzura, Arte Ikasketen Atalera eta ikastetxe interesdunetara igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

4. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

ERANSKINA. Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek 2011-2012 ikasturtean izanen duten eskola egutegia prestatzeko jarraibideak

1.-Egutegia.

a) Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketei eta dantzako ikasketa ez-arautuei dagokien 2011-2012 ikasturteko eskola egutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikasturtea irailaren 1ean hasi eta ekainaren 30ean bukatuko da.

2. Eskolak irailaren 12an hasi eta ekainaren 8an bukatuko dira.

b) Ikasturtea egun horietan hastea eragozten duten arrazoi objektiboak daudenean, ikastetxe bakoitzeko zuzendaritzak beste proposamen bat eginen du, betiere eranskin honen 3.a) baldintzan ezarritako eskola egunen kopurua errespetatzen baldin bada.

c) Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan programazio lanak, departamentuko bilerak, klaustroak eta ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten bestelako jarduerak eginen dira.

d) Eskolak bukatu eta ekainaren 30a arte, aparteko azterketak, ikasturtearen berrikusketa eta ebaluazio lanak, memoria didaktikoak, departamentu didaktikoen memoriak, amaierako memoria eta beharrezkoak diren administrazio egintza guztiak eginen dira.

e) Musikako lanbide ikasketetako 6. kurtsoko ikasleen azken ebaluazio arrunta maiatzaren 23a baino lehen eginen da. Ebaluazio hori egin ondoren, eskolak ematen jarraituko da, bai ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak prestatzeko bai probak egiteko asmoa duten ikasleak prestatzeko.

Batxilergoko irakasgai komunak egiten ari diren eta unibertsitatean sartzeko probetara aurkezteko asmoa duten ikasleen kasuan, dagozkien ziurtagiriak bigarren hezkuntzako ikastetxeetara igortzeko azken eguna maiatzaren 25a izanen da.

f) Musikako lanbide ikasketen ebaluaziorako aparteko deialdia ekaineko bigarren hamabostaldian eginen da ikasle guztientzat.

6. kurtsoko ikasleen kasuan, ekainaren 19a baino lehen egin beharko da aparteko deialdi hori, unibertsitatean sartzeko aparteko deialdian parte hartu ahal izateko. Horretarako, bigarren hezkuntzako kasuan kasuko ikastetxeei ziurtagiria igorriko zaie, ekainaren 20an beranduenez.

) 165 eskola egun izanen dira gutxienez, bai musikako lanbide ikasketetan bai Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoan.

b) Ikasturtea ezin izanen da bukatu 165 eskola egun egin gabe, kasuan kasu.

c) Egutegia aldatu behar denean, lehen aldiz egitean erabilitako prozedura berari jarraituko zaio, betiere gutxieneko eskola egunak errespetatuta.

d) Eskola egunetan ezin izanen dira eskolak eten kontrolak, probak edo azterketak egiteko, ikasturteko azken hiru eskola egunetan izan ezik. Era berean, ezinezkoa izanen da eskolak etetea ebaluazio batzarrak edo klaustroak egiteko.

e) Ikasleak bakarkako eskoletara edo taldekoetara agertzen ez badira ere, ikastetxeak eskola horiek ematen jarraituko du.

) Jaiegun izanen dira Nafarroako Foru Komunitateko lan egutegi arruntean ere halakoak direnak: urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 3a, abenduaren 6a, abenduaren 8a, maiatzaren 1a, herriko santu zaindariaren eguna eta kasuan kasuko ikasketen santu zaindariaren eguna.

b) Herriko zaindariaren jaieguna eskola eguna ez den batean izaten denean, ikastetxeek horren ordezko beste egun bat aukeratu ahal izanen dute. Ikastetxeko zuzendariak herriko zaindariaren jaiegunaren ordezkoa proposatuko dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari.

c) Musikako kontserbatorio profesionalen zaindariaren jaieguna azaroaren 22a izanen da. Dantza Eskolako ikasketei dagokien zaindariaren jaieguna dantzaren nazioarteko eguna ospatzen den egunean izanen da.

d) 2012rako lan egutegi arruntean martxoaren 19a jaieguna bada, ikastetxeek berregokitu eginen dute beren eskola egutegia, eskolen bukaera egun bat atzeratuz.

e) Ikastetxeak jarritako eskola egunez gainetikoak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskola gabeko lanegunak izanen dira.

5. 165 eskola egun errespetatzen badira, ikastetxeetako zuzendariek 4. baldintzan aipatzen den hezkuntza mailako zaindariaren jaieguna aldatzen ahalko dute.

6. 4. baldintzan aipatzen diren eskola gabeko egunak ezin izanen dira erabili Aste Santuko eta Eguberrietako oporraldiak luzatzeko.

7. Eguberrietako oporrak abenduaren 23an hasi eta urtarrilaren 8an bukatuko dira, bi egun horiek barne.

8. Aste Santuko oporrak apirilaren 5etik 15era arte izanen dira, biak barne.

9. Iruñeko "Pablo Sarasate" Musika Kontserbatorio Profesionala Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioarekin koordinatuko da, eskola gabeko egunak eta hezkuntza mailako zaindariaren jaieguna, ahal den neurrian, berberak izan daitezen bi ikastetxeetako egutegi proposamenean.

10. Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak, zeinak, betiere, aparteko arrazoiengatik izanen baitira, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, onets ditzan.

2.-Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Ikastetxeko zuzendaritzak 2011-2012 ikasturterako eskola egutegia prestatuko du eta, kontserbatorio profesionaletako eskola kontseiluek onetsi ondoren, egutegiaren proposamena Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio. Horretarako azken eguna 2011ko maiatzaren 27a izanen da.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak onetsiko ditu, aztertu ondoren. 2011ko ekainaren 17a baino lehen jakinarazpenik hartzen ez duten ikastetxeetako egutegiak onetsitzat joko dira.

3. Ikastetxeren batek bere egutegiaren proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio egutegia.

4. Egutegiak, onetsi ondoren, nahitaez bete beharko dituzte ikastetxe guztiek. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta egutegien ezarpenaren gainbegiratzea eta kontrola, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

5. Ikastetxe bakoitzaren egutegia ikastetxeko iragarki oholean ikusgai jarri beharko da, eta aldaezina izanen da, non eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez duen horretarako baimen idatzia ematen.

3.-2011-2012 ikasturteko eskola egutegia.

Musikako lanbide ikasketak eta dantzako ikasketa ez-arautuak.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa