(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

247/1997 Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa, zenbait unitate tekniko Irakasleen Hobekuntzako Atalari atxikitzen dizkiona, haien eginkizuna finkatuz, eta irakasleentzako laguntza zentroak sortzen dituena, haien eraginpeko eskualdeak atxikitzen ...

247/1997 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, zenbait unitate tekniko Irakasleen Hobekuntzako Atalari atxikitzen dizkiona, haien eginkizuna finkatuz, eta irakasleentzako laguntza zentroak sortzen dituena, haien eraginpeko eskualdeak atxikitzen zaizkielarik

(1997ko 90. NAOn argitaratutako testua, uztailaren 28an)

Atarikoa

Irailaren 26ko 394/1996 Foru Dekretuaren bidez, Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen, zuzendaritza nagusietako zerbitzuen eta atalen eginkizunak finkatu zirelarik. Ondoren, Hezkuntza eta Kultura kontseilariaren abenduaren 12ko 507/1996 Foru Aginduak Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiaren bulego eta unitate teknikoen adskripzioa eta funtzioak arautu zituen.

Ekainaren 17ko 245/1996 Foru Dekretuak Nafarroako Foru Komunitateko Irakasleen Etengabeko Prestakuntzaren Sarea sortzea eta haren egitura eta antolaketa arautu zituen. Beraz, Foru Dekretu biak garatzeko eta Nafarroako irakasleriaren etengabeko prestakuntzarako jarduerak ahalbideratzeko, bidezkoa da unitate teknikoak Irakasleen Hobekuntzako Atalari atxikitzeko arauketa aldatzea, eta orobat, irakasleentzako laguntza zentroak sortu eta haien eraginpeko eskualdeak atxikitzea.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua eta Administrazioa arautzen dituen apirilaren 11ko 23/1983 Foru Legearen 36.2.c) eta d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, agindu dut:

Lehena

Pedagogi Berrikuntzako Zerbitzuaren Irakasleen Hobekuntzako Atalari Hezkuntza eta Kultura kontseilariak abenduaren 12an emandako 507/1996 Foru Aginduaren bidez atxikitako unitate teknikoen izena eta eginkizunak aldatzea, Foru Agindu honen bigarren, hirugarren eta laugarren idazatietan ezartzen denari jarraikiz. 507/1996 Foru Aginduan adskripzio horiek arautu eta Hezkuntza eta Kultura Departamentuko bulego eta unitate teknikoen eginkizunak finkatu ziren (1997ko urtarrilaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Bigarrena

Irakasleen Etengabeko Prestakuntzaren Unitate Teknikoa hemendik aurrera Prestakuntza Programetarako Unitate Teknikoa deituko da.

Hirugarrena

Prestakuntza Programetarako Unitate Teknikoak eginkizun hauek izanen ditu:

-Irakasleentzako Laguntza Zentroen Talde Pedagogikoei orientabideak eta lan proposamenak eskaintzea, Proiektu Pedagogikoak prestatu behar dituztenean.

-Nafarroako Foru Komunitateko Irakasleen Prestakuntzarako Urteko Plana egiteko prozesua planifikatzea eta helburu horrekin eratutako lan taldeak koordinatzea.

-Irakasleen Prestakuntzarako Urteko Plana zein baldintzatan aurrera eramaten den analizatu eta baloratzea eta hura hobeki joan dadin neurri egokiak proposatzea.

-Prestakuntza programak, zuzenean Irakasleen Hobekuntzako Atalak bultzatu eta gauzatuko dituenak, gauzatzeko plangintza eta kudeaketa.

-Irakasleak prestatzeko jarduerak gauzatzeko prozedura administratiboak kudeatzea.

-Hezkuntza eta Kultura Departamentuko beste unitate teknikoekin batera lan egitea, hala erabakitzen denean.

-Unibertsitate instituzio eta ikastetxeekin lankidetza hitzarmenak egitea proposatzea, irakasleen hasierako prestakuntza eta etengabekoa garatzeko.

-Agintzen zaion beste edozein eginkizun, adskribatua dagoen atalak dituenen artean.

Laugarrena

Irakasleentzako Laguntza Zentroen Unitate Teknikoak eginkizun hauek izanen ditu:

-Irakasleentzako Laguntza Zentroen antolakuntza eta funtzionamendurako arauak eta jarraibideak proposatzea.

-Irakasleentzako Laguntza Zentroekin batera, irakasleriaren etengabeko prestakuntzarako jardueren erregistro bat egitea eta mantentzea, bai eta jarduera horien erregistroa eta ziurtagiriak egiteko jarraibideak proposatzea ere.

-Irakasleek etengabeko prestakuntzarako jardueretan parte har dezaten behar dituzten laguntzak, baimenak eta lizentziak erdiesteko deialdiak egitea, deialdien jarraipena burutzea eta ebazpenak proposatzea.

-Aurrekontuen exekuzioa kudeatzea, Prestakuntza Sarearen funtzionamendurako ezarritako baliabideen barnean, eta horien jarraipena burutzea.

-Irakasleentzako Laguntza Zentroak sortu, eraldatu, aldatu eta ezabatzeko proposamenen txostena egitea, bai eta haien hedapenei buruzkoa ere.

REDINET - Navarra-rekin lan egitea Nafarroako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Sarerako interesgarri izan daitekeen hezkuntza arloko dokumentazioa bildu eta zabaltzearekin eta aipatu Prestakuntza Sare horren lanabes izan daitezkeen Teknologia Berriak sartzearekin lotzen diren proiektuetan.

-Hezkuntza eta Kultura Departamentuko beste unitate teknikoekin batera lan egitea, horrela agintzen denean.

-Agintzen zaion beste edozein eginkizun, adskribatua dagoen atalak dituenen artean.

Bosgarrena

Lizarra, Lekaroz, Iruña, Tafalla eta Tuteran Irakasleentzako Laguntza Zentroak sortzea.

Seigarrena

Foru Agindu honen bidez Lizarra, Lekaroz, Iruña, Tafalla eta Tuteran sortutako Irakasleentzako Laguntza Zentroak ekainaren 17ko 245/1996 Foru Dekretuaren bidez ezabatutako Lizarra, Lekaroz, Iruña, Tafalla eta Tuterako Irakasleentzako Laguntza Zentroek okupatzen zituzten lokaletan kokatuko dira.

Zazpigarrena

Martxoaren 13ko 150/1996 Foru Dekretuan ezarritako ikastetxe publikoen sarearen berrantolakuntzarekin bat, aurreko puntuan sortutako Irakasleentzako Laguntza Zentroei adjudikatzen zaizkie ondotik zehazten diren eraginpeko eskualdeak.

            1. Lizarrako Irakasleentzako Laguntza Zentroaren ardurapean ondokoak egonen dira: itundutako ikastetxe publiko eta pribatuak, 4. Barrutiko (Lizarra) Haur eta Lehen Hezkuntzako mailakoak; Pablo Sarasate B.H.I.ren Bigarren Hezkuntzako Eskualdeari dagozkion Lehen Hezkuntzako Arloetako ikastetxeak, 8. Barrutikoak (Lodosa-San Adrian); Irakasleentzako Laguntza Zentro (ILZ) honi atxikitzen zaizkio, gainera, Carcar eta Andosillako Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak.

            2. Lekarozko Irakasleentzako Laguntza Zentroaren ardurapean ondokoak egonen dira: itundutako ikastetxe publiko eta pribatuak, 2. Barrutiko (Baztan) eta 11. Barrutiko (Bera) Haur eta Lehen Hezkuntzako mailakoak.

            3. Iruñeko Irakasleentzako Laguntza Zentroaren ardurapean ondokoak egonen dira: itundutako ikastetxe publiko eta pribatu guztiak, 1. Barrutikoak (Sakana-Burunda), 6.ekoak (Irunberri-Zangoza, 7.ekoak (Leitza), 12.ekoak (Burlata-Atarrabia-Uharte), 13.ekoak (Iruña-Txantrea), 14.ekoak (Iruña-Erdi aldea), 15.ekoak (Iruña-Ermitagaña-Donibane), 16.ekoak (Iruña-Iturrama), 17.ekoak (Zizur) eta 18.ekoak (Banañain). Horiez gainera, Irakasleentzako Laguntza Zentro honi atxikitzen zaizkio Udalaren Musika Eskolak eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko eta itundutako pribatu hauek: 2. Barrutian (Baztan), 4.ekoak (Lizarra), 5.ekoak (Marcilla-Azkoien), 9. ekoak (Tafalla), 11.ekoak (Bera), eta 8. Barrutiari (Lodosa-San Adrian) dagokion Pablo Sarasate B.H.I.ren Bigarren Hezkuntzako Eskualdekoak.

            4. Tafallako Irakasleentzako Laguntza Zentroak 9. Barrutiko (Tafalla) eta 5.eko (Marcilla-Azkoien) Haur eta Lehen Hezkuntzako mailei dagozkien ikastetxe publiko eta itundutako pribatuen ardura hartuko du.

            5. Tuterako Irakasleentzako Laguntza Zentroak 3. Barrutiko (Corella) eta 10.eko (Tutera) ikastetxe publiko nahiz itundutako pribatu guztien ardura hartuko du, eta orobat, San Adriango B.H.I.ren Bigarren Hezkuntzako Eskualdeari, 8. Barrutian (Lodosa-San Adrian), dagozkion ikastetxe publiko eta itundutako pribatu guztiak, Carcar eta Andosillako Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak izan ezik.

Zortzigarrena

Foru Agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematea.

Bederatzigarrena

Foru Agindu hau igortzea Inbertsio Zerbitzura, Ikasketa eta Ikastetxeen Antolamendurako Zerbitzura, Pedagogi Berrikuntzako Zerbitzura, Euskara Zerbitzura, Unibertsitateko Irakaskuntza eta Ikerketa Zerbitzura, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zerbitzura, Giza Baliabideen Zerbitzura eta Idazkaritza Teknikora, bai eta horien menpeko ataletara ere.

I. ERASKINA

1. Pedagogi Berrikuntzako Zerbitzuaren Irakasleen Hobekuntzako Atalari Hezkuntza eta Kultura kontseilariak abenduaren 12an emandako 507/1996 Foru Aginduaren bidez atxikitako Unitate Teknikoen izena eta eginkizunak aldatzea, I. Eraskin honen bigarren, hirugarren eta laugarren idazatietan ezartzen denari jarraikiz. 507/1996 Foru Aginduan adskripzio horiek arautu eta Hezkuntza eta Kultura Departamentuko Bulego eta Unitate Teknikoen eginkizunak finkatu ziren (1997ko urtarrilaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

2. Irakasleen Etengabeko Prestakuntzaren Unitate Teknikoa hemendik aurrera Prestakuntza Programetarako Unitate Teknikoa deituko da.

3. Prestakuntza Programetarako Unitate Teknikoak eginkizun hauek izanen ditu:

a) Irakasleentzako Laguntza Zentroen Talde Pedagogikoei orientabideak eta lan proposamenak eskaintzea, Proiektu Pedagogikoak prestatu behar dituztenean.

b) Nafarroako Irakasleen Prestakuntzarako Urteko Plana egiteko prozesua planifikatzea eta helburu horrekin eratutako lan taldeak koordinatzea.

c) Ikasleen Prestakuntzarako Urteko Plana zein baldintzatan aurrera eramaten den analizatu eta baloratzea eta hura hobeki joan dadin neurri egokiak proposatzea.

d) Prestakuntza programak gauzatzeko plangintza eta kudeaketa, zuzenean Irakasleen Hobekuntzako Atalak bultzatu eta gauzatuko dituenak.

e) Irakasleak prestatzeko jarduerak gauzatzeko prozedura administratiboak kudeatzea.

f) Hezkuntza eta Kultura Departamentuko beste unitate teknikoekin batera lan egitea, hala erabakitzen denean.

g) Unibertsitate instituzio eta ikastetxeekin lankidetza hitzarmenak egitea proposatzea, irakasleen hasierako prestakuntza eta etengabekoa garatzeko.

h) Agintzen zaion beste edozein eginkizun, adskribatua dagoen atalak dituenen artean.

4. Irakasleentzako Laguntza Zentroen Unitate Teknikoak eginkizun hauek izanen ditu:

a) Irakasleentzako Laguntza Zentroen antolakuntza eta funtzionamendurako arauak eta jarraibideak proposatzea.

b) Irakasleentzako Laguntza Zentroekin batera, irakasleriaren etengabeko prestakuntzarako jardueren erregistro bat egitean eta mantentzea, bai eta jarduera horien erregistroa eta ziurtagiriak egiteko jarraibideak proposatzea ere.

c) Irakasleek etengabeko prestakuntzarako jardueretan parte har dezaten behar dituzten laguntzak, baimenak eta lizentziak erdiesteko deialdiak egitea, deialdien jarraipena burutzea eta ebazpenak proposatzea.

d) Aurrekontuen exekuzioa kudeatzea, Prestakuntza Sarearen funtzionamendurako ezarritako baliabideen barnean, eta horien jarraipena burutzea.

e) Irakasleentzako Laguntza Zentroak sortu, eraldatu, aldatu eta ezabatzeko proposamenen txostena egitea, bai eta haien hedapenei buruzkoa ere.

f) REDINET - Navarra-rekin lan egitea Nafarroako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Sarerako interesgarri izan daitekeen hezkuntza arloko dokumentazioa bildu eta zabaltzearekin eta aipatu Prestakuntza Sare horren lanabes izan daitezkeen Teknologia Berriak sartzearekin lotzen diren proiektuetan.

g) Hezkuntza eta Kultura Departamentuko beste Unitate Teknikoekin batera lan egitea, horrela agintzen denean.

h) Agintzen zaion beste edozein eginkizun, adskribatua dagoen atalak dituenen artean.

II. ERASKINA

1.-Lizarra, Lekaroz, Iruña, Tafalla eta Tuteran Irakasleentzako Laguntza Zentroak sortzea.

2.-Foru Agindu honen bidez Lizarra, Lekaroz, Iruña, Tafalla eta Tuteran sortutako Irakasleentzako Laguntza Zentroak ekainaren 17ko 245/1996 Foru Dekretuaren bidez ezabatutako Lizarra, Lekaroz, Iruña, Tafalla eta Tuterako Irakasleentzako Laguntza Zentroek okupatzen zituzten lokaletan kokatuko dira.

3.-Martxoaren 13ko 150/1996 Foru Dekretuan ezarritako ikastetxe publikoen sarearen berrantolakuntzarekin bat, aurreko puntuan sortutako Irakasleentzako Laguntza Zentroei adjudikatzen zaizkie ondotik zehazten diren eraginpeko eskualdeak.

1. Lizarrako Irakasleentzako Laguntza Zentroaren ardurapean ondokoak egonen dira: itundutako ikastetxe publiko eta pribatuak, 4. Barrutiko (Lizarra) Haur eta Lehen Hezkuntzako mailakoak; Pablo Sarasate B.H.I.ren Bigarren Hezkuntzako Eskualdeari dagozkion Lehen Hezkuntzako Arloetako ikastetxeak, 8. Barrutikoak (Lodosa-San Adrian); Irakasleentzako Laguntza Zentro (ILZ) honi atxikitzen zaizkio, gainera, Carcar eta Andosillako Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak.

2. Lekarozko Irakasleentzako Laguntza Zentroaren ardurapean ondokoak egonen dira: itundutako ikastetxe publiko eta pribatuak, 2. Barrutiko (Baztan) eta 11. Barrutiko (Bera) Haur eta Lehen Hezkuntzako mailakoak.

3. Iruñeko Irakasleentzako Laguntza Zentroaren ardurapean ondokoak egonen dira: itundutako ikastetxe publiko eta pribatu guztiak, 1. Barrutikoak (Sakana-Burunda), 6.ekoak (Irunberri-Zangoza, 7.ekoak (Leitza), 12.ekoak (Burlata-Atarrabia-Uharte), 13.ekoak (Iruña-Txantrea), 14.ekoak (Iruña-Erdi aldea), 15.ekoak (Iruña-Ermitagaña-Donibane), 16.ekoak (Iruña-Iturrama), 17.ekoak (Zizur) eta 18.ekoak (Banañain). Horiez gainera, Irakasleentzako Laguntza Zentro honi atxikitzen zaizkio Udalaren Musika Eskolak eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko eta itundutako pribatu hauek: 2. Barrutikoak (Baztan), 4.ekoak (Lizarra), 5.ekoak (Marcilla-Azkoien), 9.ekoak (Tafalla), 11.ekoak (Bera), eta 8. Barrutiari (Lodosa-San Adrian) dagokion Pablo Sarasate B.H.I.ren Bigarren Hezkuntzako Eskualdekoak.

4. Tafallako Irakasleentzako Laguntza Zentroak 9. Barrutiko (Tafalla) eta 5.eko (Marcilla-Azkoien) Haur eta Lehen Hezkuntzako mailei dagozkien ikastetxe publiko eta itundutako pribatuen ardura hartuko du.

5. Tuterako Irakasleentzako Laguntza Zentroak 3. Barrutiko (Corella) eta 10.eko (Tutera) ikastetxe publiko nahiz itundutako pribatu guztien ardura hartuko du, eta orobat, San Adriango B.H.I.ren Bigarren Hezkuntzako Eskualdeari, 8. Barrutian (Lodosa-San Adrian), dagozkion ikastetxe publiko eta itundutako pribatu guztiak, Carcar eta Andosillako Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak izan ezik.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa