Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketako irakasleentzako lehiaketa-oposizioa 2020

Oinarrizko informazioa

Izangaiek bete beharreko baldintzak:

Sartzeko eta igotzeko prozedura:  

 • Deialdiko I. Tituluko hirugarren eta laugarren oinarrietan ezarritako dokumentazioa
 • Parte hartzeko eskaera
 • Erantzukizunpeko adierazpena (parte hartzeko eskaera barruan dago)
 • Ordainketa gutuna (*Derrigorrezkoa da espezialitatea eta hizkuntza "kontzeptuaren xehetasuna" atalean idaztea). Ordainketa gutuna betetzeko gida azkarra

8/2019 Ebazpena, abenduaren 26koa, zeinaren bidez hautapen prozedurak onesten baitira Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartu eta bertara igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetarako. (NAO, 9. alea, 2020ko urtarrilaren 15ekoa).

Akats zuzenketa, 8/2019 Ebazpenarena.

Corrección de errores en la Resolución 8/2019, de 26 de diciembre (BON nº 57, de 18 de marzo de 2020).

Orden Foral 37/2020, de 8 de abril, del Consejero de Educación, por la que se aprueban las normas de gestión de las relaciones de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, de puestos de trabajo docentes al servicio del Departamento de Educación

Orden Foral 38/2020, de 20 de abril, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en relación con los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para garantizar la correcta organización del comienzo del curso 2020/2021. Informe de la Orden Foral.

Orden Foral 46/2020, de 16 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en relación con la gestión de las relaciones de aspirantes a la contratación temporal en puestos de trabajo docentes como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para garantizar la correcta organización del curso 2020/2021.

Resolución 2073/2021, de 28 de julio, del Director del Servicio de Régimen Jurídico de Personal del Departamento de Educación, por la que se ejecuta la Sentencia 00198/2021, de 13 de julio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y se modifica el apartado 2.1 del Anexo I de la Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueban los procedimientos selectivos de ingreso, de acceso y de adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza secundaria, y de ingreso y adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. [ Anexo

Emaitzak

263/2021 Ebazpena, urriaren 13koa, lehiaketa-faseari dagokion merezimenduen behin behtiko balorazioa onartzen duen ekainaren 18ko 92/2020 Ebazpenaren I. eranskinaren behin-behineko aldaketa onartzen duena. Eranskina Interesdunek urriaren 27tik azaroaren 10era aurkeztu ahal izango dituzte erreklamazioak, biak barne tramitatu botoiaren bidez.

Resolución 2073/2021, de 28 de julio, del Director del Servicio de Régimen Jurídico de Personal del Departamento de Educación, por la que se ejecuta la Sentencia 00198/2021, de 13 de julio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y se modifica el apartado 2.1 del Anexo I de la Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueban los procedimientos selectivos de ingreso, de acceso y de adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza secundaria, y de ingreso y adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. [ Anexo

Hautagaien jarduera-ordena zehaztuko duten letren zozketa

 • ZOZKETAREN AKTA: IZANGAIAK
 • 2351/2021 Ebazpena , irailaren 8koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren irailaren 3ko 232E/2021 Foru Agindua betearazten duena
 • 2357/2021 Ebazpena , irailaren 9koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 23ko 175E/2021 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2112/2021 Ebazpena, abuztuaren 5ekoa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 2ko 208E/2021 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2078/2021 Ebazpena, uztailaren 29koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Salaren 2021eko uztailaren 13ko 197/2021 epaia betearazten duena, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baiesten duena.
 • 2082/2021 Ebazpena, uztailaren 30ekoa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 29ko 206E/2021 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2089/2021 Ebazpena, uztailaren 30ekoa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako sailburuaren ekainaren 22ko 173E/2020 Foru Agindua betearazteko prozedura amaitzen duena. Agindu hori Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 25eko 1848/2021 Ebazpenaren bidez hasi zen.
 • 2780/2020 Ebazpena, abenduaren 11koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntza sailburuaren abenduaren 1eko 307E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2779/2020 Ebazpena, abenduaren 11koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntza sailburuaren azaroaren 19ko 297E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2059/2021 Ebazpena, uztailaren 27ekoa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 26eko 198E/2021 Foru Agindua betearazten duena.
 • 1987/2021 Ebazpena, uztailaren 20koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako sailburuaren ekainaren 25eko 186E/2021 Foru Agindua betearazteko prozedura amaitzen duena.
 • 1996/2021 Ebazpena, uztailaren 30ekoa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 1eko 6E/2021 Foru Agindua betearazten duena.
 • 1902/2021 Ebazpena, ekainaren 30koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren24ko 178E/2021 Foru Agindua.
 • 1930/2021 Ebazpena, uztailaren 12koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 12ko 1769/2021 Foru Agindua aldatzen duena.
 • 1921/2021 Ebazpena, uztailaren 5koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren10ko 150E/2021 Foru Agindua.
 • 1892/2021 Ebazpena, ekainaren 29koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 25ko 186E/2021 Foru Agindua betearazten hastekoa.
 • 1903/2021 Ebazpena, uztailaren 1koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren10ko 155E/2021 Foru Agindua.
 • 1896/2021 Ebazpena, ekainaren 30koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren28ko 192E/2021 Foru Agindua.
 • 1835/2021 Ebazpena, ekainaren 24koa, Hezkuntza Saileko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 23ko 175E/2021 Foru Agindua betearazten hastekoa.
 • 1789/2021 Ebazpena, ekainaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren17ko 166E/2021 Foru Agindua.
 • 1770/2021 Ebazpena, ekainaren 18koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Jurikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren8ko 139E/2021 Foro Agindua betearazteko prozedura amaitzen duena.
 • 1769/2021 Ebazpena, ekainaren 18koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren17ko 169E/2021 Foru Agindua.
 • 1716/2021 Ebazpena, ekainaren 15koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren10ko 151E/2021 Foru Agindua.
 • 1714/2021 Ebazpena, ekainaren 14koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren8ko 143E/2021 Foru Agindua.
 • 1679/2021 Ebazpena, ekainaren 10koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren8ko 141E/2021 Foru Agindua.
 • 1599/2021 Ebazpena, ekainaren 7koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren2ko 130E/2021 Foru Agindua.
 • 1571/2021 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 20ko 61/2020 Ebazpenaren aurkako gora jotzeko errekurtsoak baiesten dituzten zenbait foru-agindu betearazteko prozesuari amaitzen diona.
 • 1049/2021 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 20ko 61/2020 Ebazpenaren aurkako gora jotzeko errekurtsoak baiesten dituzten zenbait foru-agindu betearazteko prozesuari hasiera ematen diona.
 • 1433/2021 Ebazpena, maiatzaren 25koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren20ko 122E/2021 Foru Agindua.
 • 1301/2021 Ebazpena, maiatzaren 10koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren6ko 103E/2021 Foru Agindua.
 • 1236/2021 Ebazpena, maiatzaren 5koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 30ko 87E/2021 Foru Agindua.
 • 1169/2021 EBAZPENA, apirilaren 29ekoa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 18ko 92/2020 Ebazpenaren aurkako gora jotzeko errekurtsoak baiesten dituzten zenbait foru-agindu betearazteko prozesuari hasiera ematen diona. I Eranskina
 • 1116/2021 Ebazpena, apirilaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 1ko 7E/2021 Foru Agindua.
 • 1090/2021 Ebazpena, apirilaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 3ko 25E/2021 Foru Agindua.
 • 1089/2021 Ebazpena, apirilaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 26ko 27E/2021 Foru Agindua.
 • 2772/2020 Ebazpena, abenduaren 9koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 26ko 278E/2020 Foru Agindua.
 • 2771/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 21eko 309E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2877/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 21eko 325E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2765/2020 Ebazpena, azaroaren 26koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren azaroaren 19ko 298E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2764/2020 Ebazpena, azaroaren 26koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren azaroaren 19ko 301E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2505/2020 Ebazpena, urriaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 21eko 270E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2769/2020 Ebazpena, abenduaren 2koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren azaroaren 19ko 294E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2470/2020 Ebazpena, urriaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 20ko 265E/2020 Foru Agindua betearazten duena.
 • 2467/2020 Ebazpena, urriaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 19ko 259E/2020 Foru Agindua betearazten duena.

92/2020 Ebazpena, ekainaren 18koa, sartzeko eta igotzeko hautaketa-prozedurako lehiaketa-aldiko merezimenduen behin betiko balorazioa onartzen duena.

93/2020 Ebazpena, ekainaren 18koa, hautaketa-prozesuko aldi baterako kontrataziorako izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

 • I Eranskina: Hautapen prozesuko aldi baterako kontrataziorako izangaien behin betiko zerrenda.
 • II Eranskina: kontratazio-zerrendetan kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera sartu ez diren pertsonen behin betiko zerrenda, maiatzaren 16ko 46/2020 Foru Aginduaren 1. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen ez dituztelako.
 • 20/21 Ikasturterako indarrean dauden zerrendak.

 

62/2020 Ebazpena, maiatzaren 20koa, sartzeko eta igotzeko hautaketa-prozedurako lehiaketa-aldiko merezimenduen behin-behineko balorazioa onartzen duena.

63/2020 Ebazpena, maiatzaren 20koa, hautaketa-prozesuko aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

 • I. Eranskina: Hautapen prozesuko aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-behineko zerrenda.
 • II Eranskina: kontratazio-zerrendetan kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera sartu ez diren pertsonen behin-behineko zerrenda, maiatzaren 16ko 46/2020 Foru Aginduaren 1. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen ez dituztelako.

61/2020 Ebazpena, maiatzaren 20koa, hautaketa-prozesuetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrendak onesten dituena.

 • Prozedurak: Txanda irekia, Desgaitasun erreserba eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzea
  • I Eranskina: Izangai onartuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera (alfabetikoa) (espezialitatea)
  • II Eranskina: Izangai baztertuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera (alfabetikoa) (espezialitatea)
 • Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozedura
  • III Eranskina: Igotzeko prozedurako izangaien zerrenda, non adierazten baita probaren A zatian emandako 8 edo 9 gairen artean gaia hartzen duten
 • Espezialitate berriak eskuratzeko prozedura
  • Anexo IV: Izangai onartuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera(alfabetikoa) (espezialitatea)
  • V Eranskina: Izangai baztertuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera.
 • Erreklamazioen akta 

 [HARREMANETARAKO] - [ZER ZUZENDU/ERRAKLAMATU] - [NOLA ZUZENDU/ERREKLAMATU]

47/2020 Ebazpena, apirilaren 24koa, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak onesten dituena. Erreklamazioak aurkezteko eta akatsak zuzentzeko epea: 2020ko apirilaren 27tik maiatzaren 11ra, biak barne.

 • Prozedurak: Txanda irekia, Desgaitasun erreserba eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzea
  • I. eranskina: Izangai onartuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera. (Ordena alfabetikoan)
  • II. eranskina: Izangai onartuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera. (Espezialitatearen arabera)
  • II. eranskina: Izangai baztertuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera. (Ordena alfabetikoan)
  • IV. eranskina: Izangai baztertuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera. (Espezialitatearen arabera)
 • Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozedura
  • V. eranskina: Igotzeko prozedurako izangaien zerrenda, non adierazten baita probaren A zatian emandako 8 edo 9 gairen artean gaia hartzen duten.
 • Espezialitate berriak eskuratzeko prozedura
  • VI. eranskina: Izangai onartuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera. (Ordena alfabetikoan)
  • VII. eranskina: Izangai onartuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera. (Espezialitatearen arabera)
  • VIII. eranskina: Izangai baztertuen behin-behineko zerrendak, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren, prozeduraren eta txandaren arabera.

49/2020 Ebazpena, apirilaren 28koa, por la que se aprueba la relación complementaria a las listas provisonales de personas aspirantes excluidas.Plazo de reclamaciones y subsanación: del día 29 de abril al 13 de mayo de 2020, ambos inclusive. (euskaratzen ari gara)

 Oposizioetan parte hartzeko ESKAERA kontsultatzeko gida

1A eta 1B probak baloratzeko irizpideak aurkezpen-ekitaldian emango dira, baita sarbidekoak ere.

2A PROBA BALORATZEKO IRIZPIDEAK

2B PROBA BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Epaimahaiak izendatzea

Epaimahaiak izendatzeko zozketa eta hautagaien jarduera-ordena zehaztuko duten letren zozketa

 • 2021eko urtarrilaren 25eko 26/2021 Ebazpena, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariarena, abenduaren 26ko 8/2019 Ebazpenean aipatzen den zozketa eta abenduaren 22ko 313/2020 Ebazpenean aipatzen den zozketa egiteko jarraibideak ematen dituena.
 • Era berean, bi letren zozketa egingo da, bi deialdietarako hautagaien jardun-ordena zehazteko, hala eskatzen denean.
 • Zozketak zuzenean emango dira 2021eko urtarrilaren 28an, 9:00etatik aurrera, esteka honetan: https://www.youtube.com/c/hezkuntzaNAeducacion/live

PROBA PRAKTIKOAK

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa

LEHEN PROBARA DEITUAK, KONFINAMENDU-EGOERAN EGON ONDOREN

HAUTAGAIAK SARTZEKO ETA BANATZEKO JARRAIBIDEAK

 • Ekainaren 19a  [UPNA] [Navarra Arena] (Bularra emateko irizpideak eguneratuta 21/6/17)
 • Ekainaren 20a [UPNA] (Bularra emateko irizpideak eguneratuta 21/6/17)

SARTZEKO TXANDAKO LEHEN PROBARAKO DEIALDIA

151/2021 Ebazpena, ekainaren 9koa, oposizioaldiko lehen probarako deia egiten duena. Eranskina. (Oposizioko informazio aplikazioan kontsulta daiteke izangaien epaimahiko banaketa)

BERTARA IGOTZEKO TXANDAKO LEHEN PROBARAKO DEIALDIA

Hurrengo estekan

EDOSKITZEA

Gogoan izan haurra amarengana hurbiltzen duen pertsonak izangaiaren NANaren edo agiri baliokidearen fotokopia aurkeztu beharko duela.

HAUTAGAIEN INFORMAZIOA

NAFARROA ARENA AURKEZPEN EKITALDIA

Esteka honetan argitaratuko da oposizioko probei buruzko informazio guztia: https://appseducacion.navarra.es/oposiciones/inicio.faces

Izen ematea gomendatzen zaio izangaiari.

Espedientea berrikusteko aurretiazko hitzordua eskatzeko aplikazioa gaitu da. Web fitxa: fitxa. "Gaia" atalean, hautatu "2021eko Bigarren oposaketak, LH eta HEOren espedientea berrikusteko eskaera"

237/2021 Ebazpena, irailaren 15ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, praktika-faseko kalifikazio batzordea izendatzen duena.

198/2021 Ebazpena, abuztuaren 24koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez praktiketako funtzionarioak izendatzen baitira eta praktikaldia egiteko destinoa esleitzen baitzaie.

196/2021 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta sartzeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko hautaketa-prozedurei dagokien praktika-fasea arautzen duena.

 

Praktika-faseari buruzko edozein kontsulta practicasfun@navarra.es posta elektronikoaren bidez egin behar da.
 
 

Hezkuntza Departamentuko Prestakuntza eta Kalitate Atala harremanetan jarriko da praktiketako funtzionario bakoitzarekin, prestakuntzari buruzko informazioa emateko, irailaren 13tik aurrera.


 


 

 

 

 

Harremanetan jartzeko

Hautatze Prozeduren Atala:

 • 848 426996
 • 848 426069
 • 848 426566
 • 848 429284

Zalantzarik baduzu, idatz ezazu seleccion@navarra.es helbidera.

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time