Datuen babesa

Ezagutu eta erabili zure eskubideak

Datuak babesteko oinarrizko eskubidearen helburua da pertsonei beren datu pertsonalen gaineko kontrola bermatzea.

Datu pertsonal bat da identifikatutako edo identifika daitekeen pertsona fisiko bati buruzko informazio oro. Datu pertsonalak herritar bakoitzari dagozkio: hura da pertsona titularra.

Informazio-eskubidea eta irispide eskubidea

Baduzu eskubidea jakiteko zure zer datu pertsonal ditugun, zer departamentuk dituen eta haiekin zer egiten dugun. Eskubidea duzu informazio hori modu argi eta errazean jasotzeko.

KASU PRAKTIKOA:

Turismoko Marketinaren eta Nazioartekotzearen Zerbitzuaren albiste-buletin bat jaso ohi duzu. Ez daukazu gogoan zure helbide elektronikoa eman izana zerbitzu horretarako, eta jakin nahi zenuke zergatik bidaltzen dizuten eta zure zer datu dituzten.

Zer egiten ahal duzu? Irispide eskubidea erabil dezakezu. 

¿Nola?

Errazena da buletina bidaltzen dizun zerbitzuarekin harremanetan jarri eta galdetzea. Informazio orokorra eskatzen baduzu, berehala erantzunen dizute. Baina informazio pertsonala jakin nahi baduzu:

 • Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidera jo.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori zuzentzen diozun; kasu honetan, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuari.
 • Zer jakin nahi duzun zehaztu: adibide honetan, zergatik jasotzen duzun albiste-buletina eta zure zer datu dituzten.

Zuzentzeko eskubidea

Zure datuak zuzendu eta osatzeko eska dezakezu. Adibidez, helbidea, posta elektronikoko helbidea edo harremanetarako telefonoa aldatu badituzu.

KASU PRAKTIKOA:

Emantzipatu zara eta gurasoek esaten dizute zure Batxilergoko titulua bidali dietela. Orduan ohartzen zara Hezkuntza Departamentuan ez dutela zure helbide berria.

Zer egiten ahal duzu? Datuak zuzentzeko eskubidea erabil dezakezu.

¿Nola?

 • Sar zaitez Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidean.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori zuzentzen diozun; kasu honetan, Hezkuntza Departamentuari.
 • Zer eskatzen duzun zehaztu beharko duzu: beren sistemetan duten helbidea zuzentzea.

Aurrez aurre ere egiten ahalko duzu prozesu hori bera. Alabaina, online eskatzea gomendatzen dizugu, zuretzat erosoagoa izan dadin.

Aurka egiteko eskubidea eta erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea

Zure eskubide eta askatasunak arriskuan jartzen dituzten tratamenduak hautematen badituzu, baduzu horiei aurre egiteko aukera. 

KASU PRAKTIKOA:

Zure izen-abizenak Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) agertzen dira, Ogasunarekin zorrak dituzten pertsonen zerrenda batean, eta zuk ez du nahi zure datu horiek ager daitezen.

Zer egiten ahal duzu? Aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu.

¿Nola?

 • Sar zaitez Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidean.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori egiten diozun; kasu honetan, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari, departamentu horrek kudeatzen baitu Nafarroako Aldizkari Ofiziala.
 • Zer eskatzen duzun zehaztu beharko duzu: argitalpen hori ezabatu dezatela.

Erantzunen dizute argitalpen hori bidezkoa dela eta ez dutela NAOtik ezabatuko, legean jasota dagoelako zordunen izenak argitaratuko direla Ogasunarekin dituzten zorrek zenbateko jakin bat gaindituz gero.

Ezabatzeko eskubidea edo ahaztua izateko eskubidea

Baduzu eskubidea eskatzeko ezaba ditzatela dagoeneko beharrezkoak eta egokiak ez diren datuak edo legez kontra jaso eta erabili diren datuak. 

Esaterako, zure datuak eman bazenituen albiste-buletin batera harpidetzeko eta jada ez baduzu jasotzen. Edo bideozaintzako kamera bateko irudien kasuan, kontuan izanda hilabeteko epean ezabatu behar direla. 

1. KASU PRAKTIKOA:

Ohartzen zara www.navarra.es webgunean zure argazki bat ageri dela, nahiz eta baimenik ez duzun eman.

Zer egiten ahal duzu? Ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu.

¿Nola?

 • Sar zaitez Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidean.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori zuzentzen diozun; kasu honetan, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari.
 • Zer eskatzen duzun zehaztu beharko duzu: argazkia ezabatu dezatela, ez dutelako zure baimenik.

Aztertuko dute ea, argazki hori argitaratzeko, zure adostasuna beharrezkoa den, eta beharrezkoa izanez gero, argazkia berehala ezabatuko dute.

2. KASU PRAKTIKOA:

Zure izen-abizenak Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) agertzen dira, Ogasunari iruzur egin dioten pertsonen zerrenda batean. Zenbait urte igaro ondoren, jada zure zorra ordaindua duzu, baina oraindik ere Googlen azaltzen da albistea. 

Zer egiten ahal duzu? Googleren aurrean “ahaztua izateko eskubidea” erabiltzea eskatuko duzu.

Ez duzu eskubiderik albistea NAOtik ezabatzeko, argitalpen hura bidezkoa izan zelako, baina baduzu eskubidea hura bilatzailean indexatuta ez agertzeko zure izen-abizenekin bilaketa bat egiten denean.

Mugatzeko eskubidea

Eskubidea hau erabiltzea ez da ohikoa, baina kasu batzuetan komeniko zaizu baliatzea. Aplikatzen denean muga bat ezartzen du zure datuekiko: bakarrik erabiltzen ahalko dira beste eskubide edo behin-behineko egoera batzuk ebazten diren bitartean.

Adibidez, Nafarroako Gobernuak zure datu zehatz batzuk erabiltzen baditu Interneten, ebatzi gabe dagoen lege-auzi bati buruzko datuak, eta zu ez bazaude ados horiek erabiltzearekin. Eskubidea duzu eskatzeko egoera ebatzi bitartean datu horien erabilera mugatu dadila eta oraingoz ez daitezela ezabatu.

Datuak transmititzeko eskubidea

Baduzu eskubidea pertsona edo erakunde arduradun bati emandako datuak eskuratu eta beste bati transmititzeko. Edonola ere, eskubide hau gutxitan aplikatzen da Administrazio publikoan.

Erabiltzen da, esaterako, telefono-konpainia aldatzen duzunean.

Baduzu eskubidea jakiteko zure zer datu pertsonal ditugun, zer departamentuk dituen eta haiekin zer egiten dugun. Eskubidea duzu informazio hori modu argi eta errazean jasotzeko.

KASU PRAKTIKOA:

Turismoko Marketinaren eta Nazioartekotzearen Zerbitzuaren albiste-buletin bat jaso ohi duzu. Ez daukazu gogoan zure helbide elektronikoa eman izana zerbitzu horretarako, eta jakin nahi zenuke zergatik bidaltzen dizuten eta zure zer datu dituzten.

Zer egiten ahal duzu? Irispide eskubidea erabil dezakezu. 

¿Nola?

Errazena da buletina bidaltzen dizun zerbitzuarekin harremanetan jarri eta galdetzea. Informazio orokorra eskatzen baduzu, berehala erantzunen dizute. Baina informazio pertsonala jakin nahi baduzu:

 • Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidera jo.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori zuzentzen diozun; kasu honetan, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuari.
 • Zer jakin nahi duzun zehaztu: adibide honetan, zergatik jasotzen duzun albiste-buletina eta zure zer datu dituzten.

Zure datuak zuzendu eta osatzeko eska dezakezu. Adibidez, helbidea, posta elektronikoko helbidea edo harremanetarako telefonoa aldatu badituzu.

KASU PRAKTIKOA:

Emantzipatu zara eta gurasoek esaten dizute zure Batxilergoko titulua bidali dietela. Orduan ohartzen zara Hezkuntza Departamentuan ez dutela zure helbide berria.

Zer egiten ahal duzu? Datuak zuzentzeko eskubidea erabil dezakezu.

¿Nola?

 • Sar zaitez Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidean.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori zuzentzen diozun; kasu honetan, Hezkuntza Departamentuari.
 • Zer eskatzen duzun zehaztu beharko duzu: beren sistemetan duten helbidea zuzentzea.

Aurrez aurre ere egiten ahalko duzu prozesu hori bera. Alabaina, online eskatzea gomendatzen dizugu, zuretzat erosoagoa izan dadin.

Zure eskubide eta askatasunak arriskuan jartzen dituzten tratamenduak hautematen badituzu, baduzu horiei aurre egiteko aukera. 

KASU PRAKTIKOA:

Zure izen-abizenak Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) agertzen dira, Ogasunarekin zorrak dituzten pertsonen zerrenda batean, eta zuk ez du nahi zure datu horiek ager daitezen.

Zer egiten ahal duzu? Aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu.

¿Nola?

 • Sar zaitez Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidean.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori egiten diozun; kasu honetan, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari, departamentu horrek kudeatzen baitu Nafarroako Aldizkari Ofiziala.
 • Zer eskatzen duzun zehaztu beharko duzu: argitalpen hori ezabatu dezatela.

Erantzunen dizute argitalpen hori bidezkoa dela eta ez dutela NAOtik ezabatuko, legean jasota dagoelako zordunen izenak argitaratuko direla Ogasunarekin dituzten zorrek zenbateko jakin bat gaindituz gero.

Baduzu eskubidea eskatzeko ezaba ditzatela dagoeneko beharrezkoak eta egokiak ez diren datuak edo legez kontra jaso eta erabili diren datuak. 

Esaterako, zure datuak eman bazenituen albiste-buletin batera harpidetzeko eta jada ez baduzu jasotzen. Edo bideozaintzako kamera bateko irudien kasuan, kontuan izanda hilabeteko epean ezabatu behar direla. 

1. KASU PRAKTIKOA:

Ohartzen zara www.navarra.es webgunean zure argazki bat ageri dela, nahiz eta baimenik ez duzun eman.

Zer egiten ahal duzu? Ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu.

¿Nola?

 • Sar zaitez Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea izeneko izapidean.
 • Adierazi beharko duzu eskaera nori zuzentzen diozun; kasu honetan, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari.
 • Zer eskatzen duzun zehaztu beharko duzu: argazkia ezabatu dezatela, ez dutelako zure baimenik.

Aztertuko dute ea, argazki hori argitaratzeko, zure adostasuna beharrezkoa den, eta beharrezkoa izanez gero, argazkia berehala ezabatuko dute.

2. KASU PRAKTIKOA:

Zure izen-abizenak Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) agertzen dira, Ogasunari iruzur egin dioten pertsonen zerrenda batean. Zenbait urte igaro ondoren, jada zure zorra ordaindua duzu, baina oraindik ere Googlen azaltzen da albistea. 

Zer egiten ahal duzu? Googleren aurrean “ahaztua izateko eskubidea” erabiltzea eskatuko duzu.

Ez duzu eskubiderik albistea NAOtik ezabatzeko, argitalpen hura bidezkoa izan zelako, baina baduzu eskubidea hura bilatzailean indexatuta ez agertzeko zure izen-abizenekin bilaketa bat egiten denean.

Eskubidea hau erabiltzea ez da ohikoa, baina kasu batzuetan komeniko zaizu baliatzea. Aplikatzen denean muga bat ezartzen du zure datuekiko: bakarrik erabiltzen ahalko dira beste eskubide edo behin-behineko egoera batzuk ebazten diren bitartean.

Adibidez, Nafarroako Gobernuak zure datu zehatz batzuk erabiltzen baditu Interneten, ebatzi gabe dagoen lege-auzi bati buruzko datuak, eta zu ez bazaude ados horiek erabiltzearekin. Eskubidea duzu eskatzeko egoera ebatzi bitartean datu horien erabilera mugatu dadila eta oraingoz ez daitezela ezabatu.

Baduzu eskubidea pertsona edo erakunde arduradun bati emandako datuak eskuratu eta beste bati transmititzeko. Edonola ere, eskubide hau gutxitan aplikatzen da Administrazio publikoan.

Erabiltzen da, esaterako, telefono-konpainia aldatzen duzunean.

Datuen babesari buruzko araudia

Datuen babesa oinarrizko eskubidea da. Gaur egun, bi arau nagusik arautzen dute eskubide hori:

 

 

 

Datuen babesa bereziki tentuz hartzekoa da eremu jakin batzuetan, hala nola osasungintzan, hezkuntzan edo ogasunean. Alor horietan arau sektorialak daude eta araudi orokorra zehazten dute.