(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

Ogasuna

Arau orokorrak
144/1995 Foru Dekretua, ekainaren 26koa, Nafarroako lurralde aberastunaren erregistro fiskalaren informazioaren prezioak ezartzen dituena
7/2001 Foru Legea, martxoaren 27koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzkoa
12/2006 Foru Legea, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta katastroei buruzkoa
100/2008 Foru Dekretua, irailaren 22koa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta Katastroei buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena
11/2015 Foru Legea, martxoaren 18koa, arautzen dituena energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga eta kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zerga
29/2014 Foru Legea, abenduaren 24koa, araudi fiskala aldatzekoa eta jarduera ekonomikoa pizteko neurriak hartzekoa
6/2014 Foru Legea, apirilaren 14koa, Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergari buruzkoa
14/2013 Foru Legea, apirilaren 17koa, iruzur fiskalaren aurkako neurriei buruzkoa
24/2012 Foru Legea, abenduaren 26koa, Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga arautzekoa
21/2012 Foru Legea, abenduaren 26koa, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa
10/2012 Foru Legea, ekainaren 15ekoa, Diru-sarrera publikoak handitzeko zenbait tributu-neurri ezartzen dituena
13/2000 Foru Lege Orokorra, abenduaren 14koa, Tributuei buruzkoa
10/1996 Foru Legea, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes ihardueren tributu araubidea erregulatzen duena
9/1994 Foru Legea, ekainaren 21ekoa, Kooperatiben Zerga‑araubidea arautzen duena
135/2015 Foru Dekretua, abuztuaren 28koa, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren estatutu berriak onesten dituena
88/2014 Foru Dekretua, irailaren 24koa, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren estatutu berriak onesten dituena
24/2014 Foru Dekretua, otsailaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zein zerbitzu eta jardueratan eska daitezkeen prezio publikoak ezartzen dituena
19/2014 Foru Dekretua, otsailaren 12koa, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren estatutu berriak onesten dituena
8/2010 Foru Dekretua, otsailaren 22koa, identifikazio fiskaleko zenbakia eta horri lotutako errolda zehatz batzuk arautzen dituena
119/2007 Foru Dekretua, irailaren 3koa, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituena
129/2002 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, tributu arloko zenbait prozeduraren gehieneko epeak eta administrazioaren isiltasunak sortutako ondorioak arautzen dituena
353/1999 Foru Dekretua, irailaren 13koa, Nafarroako Zerga Ogasunaren Estatutuak onesten
41/2015 Foru Agindua, otsailaren 16koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, “Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa” 560 eredua onetsi, eta hura aurkezteko modua eta prozedura ezartzen dituena
132/2013 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Lur-ondasunen Erregistroan inskribatzen ahal diren eraikuntzen bolumenaren araberako karakterizazio sistema onesten duena
80/2013 Foru Agindua, martxoaren 1ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana. honen bidez atzerrian dauden ondasun eta eskubideei buruz informatzeko betebeharra (Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege ...
42/2012 Foru Agindua, otsailaren 29koa, hileko aurrekontua itxieraren prozedura ezartzen duena
202/2011 Foru Agindua, abenduaren 12koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Ondare Zerbitzuko bulegoen egitura eta eginkizunak ezartzen dituena
25/2010 Foru Agindua, martxoaren 2koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, pertsona juridikoen eta nortasun juridiko gabeko entitateen identifikazio fiskaleko zenbakiaren osaera arautzen duena
188/2012 Ebazpena, martxoaren 26koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Zergen Kontrolerako 2012ko Plana gidatzen duten irizpide orokorrak onesten dituena
36/2013 FORU AGINDUA
Balio Erantsiaren gaineko Zerga
3/2014 Legegintzako Foru Dekretua, abenduaren 23koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena
86/1993 Foru Dekretua, martxoaren 8koa, Balio Erantsiaren Gaineko Zergari Buruzko Erregelamendua onesten duena
235/2014 Foru Agindua, uztailaren 28koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 309 eredua, “Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Ez-aldizkako aitorpen-likidazioa” izenekoa, onesten duena
Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga
334/2001 Foru Dekretua, azaroaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean dauden zenbait ondasun higiezin baloratzeko prozedura onesten duena. Balorazioa egiteko, merkatuan duten batez besteko prezioa egiaztatzeko metodoa erabiliko da, Oinordekotza ...
250/2002 Legegintzako Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren testu bategina onesten duena
16/2004 Foru Dekretua, urtarrilaren 26koa, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren Erregelamendua onesten duena
9/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 14koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, erabilitako ibilgailuen eta itsasontzien salmentako batez besteko prezioak onesten dituena, Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren, ...
1062/2012 Foru Agindua, abenduaren 24koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, erabilitako ibilgailuen eta itsasontzien salmentako batez besteko prezioak onesten dituena, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren, ...
8/2013 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, jasotako ekarpenen eta dohaintzen eta egindako erabileren informazio-aitorpenaren eredu berri bat (182 eredua) onesten duena
4/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 16koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren aitorpen araubideari lotutako dokumentu eta aitorpenak aurkezteko tokia zehazten duena
Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga
129/1999 Legegintzako Foru Dekretua, apirilaren 26koa, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko xedapenen Testu Bategina onesten duena
334/2001 Foru Dekretua, azaroaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean dauden zenbait ondasun higiezin baloratzeko prozedura onesten duena. Balorazioa egiteko, merkatuan duten batez besteko prezioa egiaztatzeko metodoa erabiliko da, ...
165/1999 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Erregelamendua onesten duena
51/1998 Foru Dekretua, otsailaren 16koa, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren esparruko hainbat eragiketetan zerga likidatu eta ordaintzeko prozedura gisa autolikidazio araubidea ezartzen duena
Ondarearen gaineko Zerga
13/1992 Foru Legea, azaroaren 19koa, Ondarearen Gaineko Zergari buruzkoa
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
19/2015 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, “Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Ez-egoiliarren kontuen gaineko informazio ...
370/1998 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa, zuzeneko zenbatespen erregimen erraztua arautzen duena
2/2012 Foru Legea, otsailaren 14koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan aldi baterako karga osagarri bat ezarri eta zenbait atxikipen eta konturako diru-sarrera aldatzen dituena
10/2015 Foru Legea, martxoaren 18koa, hein batean aldatzen dituena Perts Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategina (ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuak onetsia), Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduar
4/2008 Legegintzako Foru Dekretua, ekainaren 2koa, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duena
174/1999 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko zergaren erregelamendua onesten duena
371/1998 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako kontu-ordainketak arautzen dituena eta Sozietateen gaineko Araudia, atxikipen eta kontu-sarrerei dagokienez, aldatzen duena
77/2015 Foru Agindua, martxoaren 23koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana. Honen bidez 2014. urteari dagozkion Perts Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko arauak ...
11/2015 Foru Agindua, urtarrilaren 23koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, perts fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua ...
477/2014 Foru Agindua, abenduaren 11koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, “zenbait estatubatuarren finantza kontuei buruzko urteko aitorpen informatiboa” izeneko 290 eredua onesten duena
339/2014 Foru Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 187 eredua onesten duena, honakoak aurkezteko: inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen ...
231/2013 Foru Agindua, ekainaren 18koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren 210 eta 211 ereduak onetsi eta horiek aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena. ...
88/2013 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 216 eredu berria onesten duena ez-egoiliarren errentaren gaineko zergako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena eta diru-sarrera egiteko, ...
41/2013 Foru Agindua, otsailaren 7koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua ...
49/2012 Foru Agindua, martxoaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zein baldintza, betekizun eta jarduerari aplikatu behar zaien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren hamalaugarren ...
225/2011 Foru Agindua, abenduaren 27koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, baldintzak eta prozedura ezartzen dituena hainbat subjektu pasibok aukera izan dezaten, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren subjektu pasibo gisa, ...
Sozietateen gaineko Zerga
125/2014 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 artean hasitako zergaldietako Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren
2/2012 Foru Legea, otsailaren 14koa, perts fisikoen errentaren gaineko zergan aldi baterako karga osagarri bat ezarri eta zenbait atxikipen eta konturako diru-sarrera aldatzen dituena
24/1996 Foru Legea, abenduaren 30ekoa, Sozietateen gaineko zergari buruzkoa
282/1997 Foru Dekretua, urriaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onesten duena
126/2014 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, sozietateen gaineko zergaren autolikidazioaren 220 eredua onesten duena 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietak
257/2013 Foru Agindua, uztailaren 5ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 320 eredua onesten duena, hots, “Nafarroakoaz besteko araudiko sozietateen gaineko zerga” izenekoa
34/2013 Foru Agindua, urtarrilaren 31koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Espainiako lurraldean egoiliarrak ez diren entitateen funts berekiak ordezkatzen dituzten baloreak eskualdatzetik datozen atzerriko ...
Toki tributuak
271/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuaren egiturari dagokionez garatzen duena
20/2012 Foru Legea, abenduaren 26koa, Toki ogasunek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banatzeko formula ezartzen dituena 2013ko eta 2014ko aurrekontu-ekitaldietarako
18/2011 Foru Legea, azaroaren 30ekoa, Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan Parte Hartzeko Funtsaren zenbatekoa aldatzen duena 2011ko eta 2012ko ekitaldietarako
19/2008 Foru Legea, azaroaren 20koa, toki ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko funtsaren zenbatekoa eta banatzeko formula ezartzen dituena 2009tik 2012ra bitarteko aurrekontu-ekitaldietarako
12/2006 Foru Legea, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta katastroei buruzkoa
7/1996 Foru Legea, maiatzaren 28koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren edo Lizentzia Fiskalaren tarifak eta jarraibidea onesten dituena
100/2008 Foru Dekretua, irailaren 22koa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta Katastroei buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena
325/1998 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, toki tributuen zerga onurak onestearen ondorioz Toki Erakundeek eskatu dituzten konpentsazio ekonomikoen eskabideak tramitatzeko burutu behar den prozedura onesten duena
271/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuaren egiturari dagokionez garatzen duena
270/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatu duena aurrekontuen eta herri gastuaren arloan
683/1996 Foru Dekretua, abenduaren 24koa, Nafarroako toki entitateen ordenantza fiskalen erregistroa sortzen duena
614/1996 Foru Dekretua, azaroaren 11koa, jarduera ekonomikoen edo lizentzia fiskalaren gaineko zerga kudeatzeko arauak ematen dituena
306/1996 Foru Dekretua, irailaren 2koa, Nafarroako lurralde aberastasunaren erregistro fiskala eratzearen ondorioetarako koefizientearen balioa ezartzen duena, hori guztia orain arte aipatu erregistro hori ezarri gabe duten udalerrien landa ...
602/1995 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, ibilgailu mota desberdinen kontzeptua eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren tarifak aplikatzeko arauak zehaztu dituena
Tributuen arloko kudeaketa eta prozedurak
7/2009 Foru Legea, ekainaren 5ekoa, Foru Komunitateko zergadunek gizarte-intereseko beste xede batzuetarako bideratzen duten tributuen 100eko 0,7 arautzekoa
23/1996 Foru Legea, abenduaren 30ekoa, balioak eguneratzeari buruzkoa
Ley Foral 39/1983, de 30 de noviembre, sobre obligaciones de información tributaria, retenciones, sanciones por demora y tasas
23/2013 Foru Dekretua, apirilaren 10ekoa, fakturazio betebeharrak arautzen dituen erregelamendua onesten duena
69/2010 Foru Dekretua, azaroaren 8koa, hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena arautzen duena eta zerga edukia duten beste arau batzuk aldatzen dituena
56/2010 Foru Dekretua, irailaren 13koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zerga agenteen eginkizunak finkatzen dituena
50/2006 Foru Dekretua, uztailaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen (EIT) erabilera arautzen duena
126/2005 Foru Dekretua, urriaren 10ekoa, urteko aitorpen informatzaileen eredu batzuk Nafarroako Zerga Ogasunari aurkezteko epea ezartzen duena
205/2004 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, fakturazio betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua onesten duena
127/2003 Foru Dekretua, maiatzaren 20koa, alarguntza pentsioengatiko kenkariak aldez aurretik ordaintzeko prozedura arautzen duena
188/2002 Foru Dekretua, abuztuaren 19koa, zerga gaietako dirusarrera bidegabeak nola itzuli eta tributupekoen tributu jardunen gaineko zuzenketa eskaerak, inpugnazioak eta eztabaidak arautzen dituena
485/2014 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Nafarroako Ogasun Publikoaren diru-bilketan aritzen diren entitate laguntzaileek funtsak sartu eta dokumentuak aurkeztu edo telematika...
475/2014 Foru Agindua, abenduaren 10ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organo eta unitateei igorritako faktura elektronikoak aurkezteko arauak ezartze
461/2014 Foru Agindua, azaroaren 28koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, “Kostu bidezko ondare eskualdaketen gaineko zerga. Partikularrei erositako ondasun higigarriak” izeneko 601 eredua onetsi eta honako hauek ...
150/2014 Foru Agindua, maiatzaren 16koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen esparruan Fakturen Kontabilitate Erregistroaren funtzionamendua ...
117/2014 Foru Agindua, apirilaren 4koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana. Honen bidez “Helbide aldaketaren edo norberaren edo familiakoen datuen aldaketaren berri ematea. Bikote egonkorren Erregistro fiskala” izeneko 030
120/2013 Foru Agindua, apirilaren 9koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, 582 eredua onesten duena (hidrokarburoen gaineko zerga: erregulazioa, produktuak beste autonomia erkidego batera birbidaltzeagatik)
178/2001 Foru Dekretua, uztailaren 2koa, horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Birjarpenezko Errekurtsoei eta Aurkaratze Ekonomiko-Administratiboei buruzko Erregelamendua onetsi da
177/2001 Foru Dekretua, uztailaren 2koa. Onesten du Nafarroako Foru Komunitatearen dirubilketa erregelamendua
153/2001 Foru Dekretua, ekainaren 11koa, Tributuei buruzko Foru Lege orokorraren xedapenak garatzen dituena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerga arloko arau-hauste eta zehapenen arloan
152/2001 Foru Dekretua, ekainaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Tributu Ikuskapenari buruzko Erregelamendua onesten duena
9/1997 Foru Dekretua, urtarrilaren 20koa, Balioak eguneratzeari buruzko abenduaren 30eko 23/1996 Foru Legea garatzen duena
35/2013 Foru Agindua, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak otsailaren 4an emandakoa, hidrokarburoen gaineko zergaren aitorpen-likidazioa egiteko 581 eredua onesten duena
1030/2012 Foru Agindua, abenduaren 18koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Nafarroako Ogasun Publikoaren diru-bilketan aritzen diren entitate laguntzaileek funtsak sartu eta dokumentuak aurkeztu edo telematika...
Zerga bereziak
20/1992 Foru Legea, abenduaren 30ekoa, Zerga Bereziei buruzkoa
1/2015 Legegintzako Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 30eko 20/1992 Foru Legea aldatzen duena
1/1993 Foru Dekretua, urtarrilaren 11koa, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 30eko 20/1992 Foru Legeko arau batzuk halako garraiobide batzuen gaineko zerga bereziaren arau batzuk halako garraiobide batzuen gaineko zerga bereziaren dagokionean garatzen
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa