Nafarroako Kooperatiben Erregistroa

Oinarrizko informazioa

Kooperatiba-sozietateak eta lan elkartuko mikrokooperatibak, bai eta bien sustatzaileak ere.

Nahitaezko dokumentazioa

Akta-ziurtagirien formularioak

Informazio eskaera

 • Eskaera, eskatzen den informazioa eta lortzeko modua zehaztuta: ziurtagiria ematea, fotokopia kautotua, informazio-ohar soila edo informazio horren adierazpena.

 

Aukerako dokumentazioa

Lan elkartuko mikrokooperatibak

Estatutu sozialen eredu orientagarria erabiliz gero, eta bertan aldaketarik egin gabe, erantzukizunpeko adierazpen batekin batera, estatutu horiek aurretiko kalifikazioaren izapidetik salbuetsita gertatuko dira. Kasu horretan, eratze-eskritura kalifikatzeko eta inskribatzeko epea ez da 48 ordutik gorakoa izanen.

Eskritura publikoak honako agiri hauek jaso beharko ditu:

Mikrokooperatiba sortu bada kooperatiba baten estatutuak egokitzetik edo merkataritza-sozietate bat eraldatzetik, eskriturak balantze itxi bat ere jaso beharko du (eraldaketa- edo egokitzapen-erabakia onartu aurreko eguneko bezperan itxitakoa izanen da balantze hori).

Eskrituran jaso beharko da ordainketaren, salbuespenaren edo ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari lotuta ez egotearen justifikazioa.

Tramitazioa

Epea:

Tramiteek euren epeak dituzte:

 • Eskritura publikoaren eraketaren inskripzioa: Eratzeko Eskritura Publikoa ematen denetik, 2 hilabeteko epea.
 • Akatsak zuzentzeko: jakinarazpena egiten denetik, 30 egun balioduneko epea.
 • Likidazioa ematen bada, Kooperatiba-sozietatearen trafikoari buruzko liburuak eta agiriak kontserbatzeko: 5 urteko epea.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Kooperatiben, Lan Sozietateen eta Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroak dauden eraikinean ez dago herritarrendako erregistro-bulegorik.

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Epea:

Tramiteek euren epeak dituzte:

 • Eskritura publikoaren eraketaren inskripzioa: Eratzeko Eskritura Publikoa ematen denetik, 2 hilabeteko epea.
 • Akatsak zuzentzeko: jakinarazpena egiten denetik, 30 egun balioduneko epea.
 • Likidazioa ematen bada, Kooperatiba-sozietatearen trafikoari buruzko liburuak eta agiriak kontserbatzeko: 5 urteko epea.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Kooperatiben, Lan Sozietateen eta Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroak dauden eraikinean ez dago herritarrendako erregistro-bulegorik.

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Epea:

Kontabilitate-liburuak ekitaldi ekonomikoko urteko kontuak onartu eta bi hilabete igaro baino lehen aurkeztuko dira, eginbiderako.

Gainerako liburuak gutxienez urtean behin aurkeztu beharko dira, eginbiderako (betiere aurreko eginbidearekiko aldaketak badituzte).

Jarraibideak:

Aplikazio telematiko honen bidez, betetako liburuak soilik izapidetu daitezke (ez liburu zuriak).

Kooperatiba-sozietateek eta mikrokooperatibek ondoko liburuak eramanen dituzte, behar bezala ordenatuak eta eguneratuak:

 • Bazkideen erregistro-liburua eta, kasua bada, atxikitakoena, haien nortasuna ongi zehaztuz.
 • Kapital sozialari eginiko ekarpenen erregistro-liburua.
 • Batzar orokorraren, zuzendaritza-kontseiluaren eta, kasua bada, errekurtso-batzordearen akta liburua.
 • Kontabilitate-liburuak. Liburu egunkaria eta inbentarioen eta urteko kontuen liburua ezinbestekoak izanen dira eta merkataritzako legeriak horietarako finkatzen duen edukia izan beharko dute.
 • Kontu-hartzaileen txosten liburua.

Oharrak:

Aplikazioak aukera ematen du eskaera egiteko eta eskatutakoa eta haren egoera kontsultatzeko, bai eskatzaileari, bai aurkezleari/ordezkariari. Liburuak bideratu ondoren, deskargatu eta gorde egin daitezke.

Aplikazioaren komunikazioak adierazitako helbide elektronikoen bidez egiten dira; horregatik, funtsezkoa da dauden helbide elektronikoak eta baliozkoak adieraztea.

Harremanetan jartzeko

Lan Zerbitzua
Tomás Caballero parkea, 1, 1. solairua
Printzearen Gotorlekua II eraikina
31006 Iruña
Telefonoak: 848 424 555 / 848 427 918
Posta elektronikoa: ecsocial@navarra.es

Ondoko administrazio prozedurari lotuta dago tramitea:

Registro de Cooperativas de Navarra

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time