CMC Irakasleen kidegoko merezimendu berezien lehiaketa, 2022

Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen, Musika eta Arte Eszenikoetako katedradunen, Musika eta Arte Eszenikoetako irakasleen, Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren eta Lanbide Heziketako Sektore Berezietako irakasle espezialisten kidegoetan merezimendu-lehiaketaren salbuespenezko sistemaren bidez sartzeko hautaketa-prozedurak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa-esparruko plazetara

Oinarrizko informazioa

Baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak:

 • Deialdiaren hirugarren eta laugarren oinarrietan ezarritako dokumentazioa.
 • Prozeduran parte hartzeko eskaera (fitxa honetako "Tramitazioa" atala; 2022ko azaroaren 21ean aktibatuko da).
 • Ordainketa-gutuna (*nahitaezkoa da espezialitatea eta hizkuntza adieraztea ordainketa-gutunaren "kontzeptuaren xehetasunean"). Ordainketa-gutuna betetzeko gida azkarra.
 • 243/2022 Ebazpena, azaroaren 3koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko egonkortze-prozesuen esparruan, merezimendu-lehiaketaren bidezko salbuespenezko sistemaren bidez kidego hauetan sartzeko hautapen prozedurak, betiere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuak betetzeko: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoa, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren kidegoa eta Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoa.
 • Ebazpena, 2022ko azaroaren 8koa, Ebaluazioko eta Lurralde Lankidetzako Zuzendaritza Nagusiarena, Hezkuntzako Konferentzia Sektorialaren Erabakia argitaratzen duena, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan aipatzen den iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiari aplikatu beharreko prozedurari buruzkoa.
 • 1/2023 Ebazpena, urtarrilaren 3koa, Hezkuntza Saileko Irakasleak Hautatu eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Hautaketa Epaimahaia osatuko duten pertsonak izendatzen dituena.
 • 6/2023 Ebazpena, urtarrilaren 4koa, Hezkuntza Saileko Irakasleak Hautatu eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Merezimenduen Baremazio Batzordeko kideak izendatzen dituena.
 • 17/2023 Ebazpena, urtarrilaren 17koa, Hezkuntza Saileko Irakasleak Aukeratu eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Hautaketa Auzitegiko bokal izateari uko egitea onartzen duena.
 • 31/2023 Ebazpena, urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntza Saileko Irakasleak Aukeratu eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Merezimenduak Barematzeko Batzordean bi pertsona izendatzen dituena.
 • 92/2023 Ebazpena, martxoaren 27koa, Hezkuntza Saileko Irakasleak Aukeratu eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Merezimenduak Barematzeko Batzordeetako kide izateari uzten diona.

Emaitzak

 • 143/2023 Ebazpena, 72/2023 Ebazpenaren III. eranskina aldatzen duena (2023/05/23an argitaratua). 
 • 115/2023 Ebazpena, 72/2023 Ebazpenaren III. eranskina aldatzen duena (2023/04/27an argitaratua). 
 • 113/2023 Ebazpena, bi izangai hautaketa-prozeduratik kanpo uzten dituena (2023/04/27an argitaratua).

 

Onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrendak (2023/03/15an argitaratua)

 • 72/2023 Ebazpena, onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrendak onartzen dituena.
  • I. eranskina: Onartutako izangaien behin betiko zerrendak, lanpostu, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko: Alfabetikoa / Espezialitatea
  • II. eranskina: Baztertutako izangaien behin betiko zerrendak, lanpostu, espezialitate eta hizkuntzaren arabera: Alfabetikoa / Espezialitatea
  • III. eranskina: Izangaiek aukeratzen dituzten hezkuntza-administrazioen behin betiko zerrendak, kidego, espezialitate, hizkuntza, sartzeko prozedura, eskaera-egoera eta baztertzeko arrazoien arabera.
  • ERREKLAMAZIOEN AKTA
 • 82/2023 Ebazpena, 72/2023 Ebazpenaren III. eranskinean atzemandako akatsa zuzentzen duena: Eranskina
 • 61/2023 Ebazpena, 56/2023 Ebazpenean atzemandako akatsak zuzentzen dituena.
 • 56/2023 Ebazpena, zeinaren bidez amaitutzat ematen baita onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendei zuzenketak aurkezteko epea: Eranskina

 

Onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrendak (2023/02/07an argitaratua)

 • 39/2023 Ebazpena, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak onartzen dituena.
  • I. Eranskina: Onartutako izangaien behin-behineko zerrendak, parte hartzen duten kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera: Alfabetikoa / Espezialitatea
  • II. Eranskina: Baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak, parte hartzen duten kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera: Alfabetikoa / Espezialitatea eta baztertzeko arrazoia
  • III. eranskina: Izangaiek aukeratzen dituzten hezkuntza-administrazioen behin-behineko zerrendak, kidego, espezialitate, hizkuntza, sartzeko prozedura, eskaera-egoera eta baztertzeko arrazoien arabera.
  • Zuzentzeko gida

 

MEREZIMENDUEN BEHIN BETIKO BALORAZIOA (2023/5/5ean argitaratua):

 

Merezimenduen behin-behineko balorazioa (2023/03/17an argitaratua)

​​​​​​​​​​​​GORAJOTZEKO ERREKURTSOA BAIESTEAREN BIDEZKO ESLEIPENA

 • 2368/2023 Ebazpena, abuztuaren 24koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, honako ebazpen hau aldatzen duena: 2355/2023 Ebazpena, abuztuaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuaren zuzendariaren abuztuaren 22ko 347E/2023 Ebazpena exekutatzen duena (2023/08/24an argitaratua).
 • 2356/2023 Ebazpena, abuztuaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuaren zuzendariaren abuztuaren 22ko 346E/2023 Ebazpena (2023/08/22an argitaratua) exekutatzen duena.
 • 2355/2023 Ebazpena, abuztuaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuaren zuzendariaren abuztuaren 22ko 347E/2023 Ebazpena (2023/08/22an argitaratua) exekutatzen duena.
 • 2354/2023 Ebazpena, abuztuaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariarena, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuaren zuzendariaren abuztuaren 22ko 346E/2023 Ebazpena (2023/08/22an argitaratua) exekutatzen duena.
 
BAZTERTZEAK HAUTAKETA-PROZESUARI UKO EGITEAGATIK
 
 • 231/2023 Ebazpena, hautagai bat baztertzen duena hautaketa-prozesuari uko egiteagatik (2023/04/04an argitaratua).
 • 223/2023 Ebazpena, hautagai bat baztertzen duena hautaketa-prozesuari uko egiteagatik (2023/08/30ean argitaratua).
 • 212/2023 Ebazpena, hautagai bat baztertzen duena hautaketa-prozesuari uko egiteagatik (2023/08/24an argitaratua).
 • 205/2023 Ebazpena, zenbait hautagai baztertzen dituena hautaketa-prozesuari uko egiteagatik (2023/08/09an argitaratua).
 • 196/2023 Ebazpena, zenbait izangai baztertzen dituena (2023/07/20an argitaratua).
 • 173/2023 Ebazpena, hautaketa-prozedurari uko egiteagatik baztertutako pertsonen zerrenda berria (2023/06/20an argitaratua).
 • 162/2023 Ebazpena, zenbait izangai baztertzen dituena (2023/06/08an argitaratua).

 

PLAZEN BEHIN BETIKO ESLEIPENA (2023/06/15ean argitaratua)

EGONKORTZE PROZESUEI BURUZKO OHIKO GALDERAK - EGOERA ADMINISTRATIBOAK
(2023/06/01ean argitaratua)
 

IRAKASLE FUNTZIONARIOEN LANPOSTUAK TELEMATIKOKI ESLEITZEA

Behin betiko zerrendan esleitzen diren pertsonentzako plazen esleipen telematikoa honako egun hauetan egingo da:

 • Maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoa, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko tailerreko irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoa. Parte hartzeko epea: ekainaren 21etik, 9:00etatik ekainaren 22ra, 12:00etan.
 • Parte hartzeko jarraibideak esteka honetan argitaratu dira.
 • Musika eta Arte Eszenikoetako Katedradunen Kidegoa eta Musika eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa, abuztuan izango da. Nafarroatik kanpoko esleipendunak​​​​ ekainean zehar Kontserbatorio Profesionalarekin edo Goi Mailako Kontserbatoriarekin harremanetan jartzea eskatzen da, dagokionaren arabera.

Parte-hartzea nahitaez telematikoa izango da, eta sartzeko, beharrezkoa izango da ziurtagiri elektronikoa (NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala), Estatuko Administrazio Orokorraren edo Educaren Erabiltzailearen Cl@ve kredentziala izatea. Laster argitaratuko da izapideen web-fitxarako esteka.

 

PLAZEN BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENA (2023/05/29an argitaratua)

 • 152/2023 Ebazpena, maiatzaren 29koa, plazen behin-behineko esleipenaren zerrenda argitaratzen duena. Eranskina (plazen behin-behineko esleipena)
 • Epaimahaiaren akta
 • Akordioa osatzen duten administrazioen esleipenen esteka
 • Bi espezialitate edo gehiagotan plaza bat baino gehiago lortu duten pertsonek eta, hala denean, kidego berean, maiatzaren 30etik ekainaren 5era, biak barne, honako hau egin beharko dute:
  • Akordioan parte hartzen duten hezkuntza-administrazioetan:
   • Uko egiteko idazkia aurkeztu behar dute uko egiten dioten lanpostuari dagokion hezkuntza administrazioan. Izangaiak uko egiteko idazkirik edo idazkirik aurkezten ez badu, ulertuko da zein espezialitatetan eta, hala badagokio, zein hizkuntzatan duen puntuazio handiena edo, bestela, zein espezialitatetan duen esperientzia handiena ikastetxe publikoetan bitarteko funtzionario gisa edo administrazio-kontratudun gisa, urte, hilabete eta egunetan adierazia.
  • Akordioan parte hartzen ez duten hezkuntza administrazioetan:
   • Akordioa sinatu duen hezkuntza administrazio hartan idazkia aurkeztu behar dute, lortutako lanpostuari uko egin edo onartzen dioten adieraziz. Izangaiak onarpen edo uko egiteko idazkirik aurkezten ez badu, akordioari atxikitako hezkuntza administrazioan lortutako lanpostuari uko egiten diola ulertuko da.
 • EFP/1214/2023 Agindua, azaroaren 2koa, zeinaz, Nafarroako Foru Komunitateko Hezkuntza Departamentuak proposatuta, karrerako funtzionario izendatzen baitira 2043/22ko Ebazpenaren bidez deitutako aparteko hautaketa-prozeduretan hautatutako kidego hauetako kidego hauetan: maisu-maistrak, Bigarren Hezkuntzako irakasleak, hizkuntza eskola ofizialetako irakasleak, musika eta arte eszenikoetako katedradunak eta irakasleak, arte plastikoetako eta diseinuko irakasleak, arte plastikoetako eta diseinuko tailerreko irakasleak eta lanbide-heziketako sektore berezietako irakasle espezialistak (2023/11/13an argitaratua).
 • 246/2023 Ebazpena, irailaren 13koa, azaroaren 3ko 243/2022 Ebazpenaren bidez onartutako prozedurak sartzeko espedientea onartzen duena.
Harremanetan jartzeko

Hautaketa Prozeduren Atala
Telefonoak: 848 42 65 66 / 848 42 69 96 / 848 42 60 69 / 848 42 53 80
Posta elektronikoa (kontsultak edo zalantzak): seleccion@navarra.es

Informatika arazoak badituzu, idatzi soportec@navarra.es helbidera edo deitu 948 013 576 telefonora 8:30etik 17:30era astelehenetik ostegunera. Ostiraletan eta uztailean, abuztuan eta irailean ordutegia 8:30etik 15:00etara izango da.

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time