Lanbide Heziketako Oinarrizko Mailako zikloetan izena ematea

Oinarrizko informazioa

Baldintza orokorrak: 15 urtetik gorako gazteak, inskripzioaren urte naturalean beteak:

 • DBHko 3.maila edo 4. egin izana, 2023-2024 ikasturtean edo, Curriculum Egokituko Programa bat, DBHko 2.maila, LH berezia, 2023-2024 ikasturtean.
 • Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko tutoreei OLHko ziklo batean sartzea proposatu izana.
 • 15 eta 18 urte bitarteko gazteek ere aurkeztu ahal izango dute eskabidea, beti ere 2024an betetzen badituzte, eta baldin eta Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez badira eta 2024an betetzen badituzte.​​​​​

2024-2025 ikasturterako oinarrizko graduko zikloetan izena emateko proposamena ikasleak 2023-2024 ikasturtean matrikulatuta dauden ikastetxean egin behar da (ikus 67/2016 Foru Agindua).

Oinarrizko Mailako zikloa gainditzen duten ikasleek DBHko titulua eskuratuko dute eta, gainera, dagokion espezialitateko oinarrizko teknikariaren titulua.

Ohiko onarpen-epean, izena emateko eskabide bakarra aurkez dezakezu, 6 aukera gehienez, lehentasun handienetik txikienera, lehen aukerako ikastetxean.

Ikus oinarrizko graduko ziklo horiei buruzko informazioa modalitate presentzial arruntean.

Kontsultatu liburuxkan eskaintza eta 2024-2025erako berrikuntzak:

 • Ikastetxea publikoa edo itundua den.
 • Eskaintza gaztelaniaz edo euskaraz den.
 • Zein herritan dago zure aukeren zentroa edo zentroa?

Oinarrizko graduko ziklo bakoitzeko gaitasunei buruzko informazioa esteka honetan aurki dezakezu: Oinarrizko teknikari tituluak.

Oinarrizko Graduko zikloa gainditzen duten ikasleek DBHko titulua lortuko dute, bai eta oinarrizko teknikariaren titulua ere, dagokion espezialitatean.


Izena eman ondoren, bere garaian argitaratzen den onarpen-egutegiari begiratu beharko diozu, eta bertan honako hauek ikusiko dituzu:

 • Onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda eta erreklamazioak aurkezteko epea argitaratzen diren eguna.
 • Onartutako pertsonen behin betiko zerrenda guztien datak.
 • Zerrenda bakoitzaren matrikula-datak.

Lehenengo aukeran onartzen bazaituzte, matrikulatu egin behar duzu, eta horrekin amaitu egingo duzu onarpen-prozesuan parte hartzeko aukera, lehentasunezkoena duzun aukeran plaza lortu baituzu. Matrikulatzen ez bazara, onarpen-prozesutik kanpo geratuko zara, zure aukera guztietan.

Lehenengoa ez den beste edozein aukeratan onartzen bazaituzte, aukera horretan matrikulatu behar duzu. Kasu horretan, matrikulatzeko unean aukera hauek egin behar dituzu:

 • "Aukera hobetzea" edo
 • "Ez du aukera hobetzen"

Matrikulatzen ez bazara, onarpen-prozesutik kanpo geratuko zara, zure aukera guztietan.

Zer den aukera hobetzea eta nola funtzionatzen duen.

 • Izena emateko orria.
 • Nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia.
 • Oinarrizko mailako zikloetan inskribatzeko azken proposamena​​: proposamen hau 1. aukerako ikastetxean aurkeztu behar duzu, 2024-2025 ikasturteko egutegian ezarritako azken eguna baino lehen. Azken proposamen hori adierazitako epean aurkezten ez baduzu, zerrendetan "ez du parte hartzen" gisa agertuko zara eta, beraz, ez zara agertuko ez onartu duzun bezala, ez itxaron-zerrendan.

15 eta 18 urte bitarteko gazteak, 2023an beteak, Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez direnak eta ohiko epean inskribatu ez direnak. Aurkeztu beharreko agiriak:

 • Izena emateko orria.
 • Nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia.
 • Jatorrizko erakundea inskribatzeko proposamen-txostena, gazteak hizkuntza-komunikazioko trebetasun nahikoak dituela jasotzen duena.
 • 278/2023 Ebazpena (k), abuztuaren 25ekoa, Nafarroan 2023-2024 ikasturterako Oinarrizko Mailako heziketa-zikloak egiteko ikastetxe publikoetan, itunpeko ikastetxe pribatuetan eta erakundeetan dauden ikaspostu hutsak esleitzeko prozedura garatzeko jarraibideak onartzen dituena.
 • 134/2023 Ebazpena, 2023-2024 ikasturterako Oinarrizko Mailako zikloak egiteko onartzeko prozeduraren egutegia onartzen dituena.
 • 79/2023 Ebazpena, zeinaren bidez onesten baita 2023-2024 ikasturterako prozeduraren egutegia Nafarroako ikastetxe publikoetan, ikastetxe itunduetan eta erakunde itundu eta baimenduetan Lanbide Heziketako oinarrizko mailako ikasketak egin nahi dituzten ikasleak onartzeko.
 • 67/2016 Foru Agindua. Honen bidez oinarriak onesten dira ikasleak onartzeko ikastetxe publikoetan, pribatu itunduetan eta erakundeetan, oinarrizko lanbide heziketako heziketa zikloak eta Lanbide Lantegiak egiteko, Nafarroan.
 • 66/2016 Foru Agindua. Honen bidez arautzen dira Oinarrizko Lanbide Heziketaren antolaketa eta garapena Nafarroan.
 • 112/2013 Foru Agindua. Honen bidez unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dira, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.
 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa (legeria finkatua) 30. artikulua eta V. kapitulua.
Harremanetan jartzeko

Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Telefonoak: 848 426 628 / 848 426 036 / 848 42 32 32 / 848 42 89 81 / 848 42 65 49 / 848 42 65 97
Helbide elektronikoa: ordenafp@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time