Enplegu autonomoa sustatzeko dirulaguntzak

Proiektu hau % 100eko tasarekin finantzatu da, Nafarroako 2014-2020 EGIF eta EGEF programa eragileko REACT EB baliabideak erabiliz, Batasunak Covid-19aren pandemiari emandako erantzunaren zati gisa

Oinarrizko informazioa

Langabeak, baldin eta Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko agentzietako batean inskribatuta badaude (alta egoeran) eta autonomo gisa aritu nahi badute.

Dirulaguntzaren zenbatekoa: 2.000 eurotik 4.500 eurora:

1. Inguruabar pertsonalen arabera (bat baino gehiago badaude, zenbateko handiena dagokiona):

 • Orokorra: 2.000 euro.
 • 30 urteko gazteak eta hortik beherakoak: 2.200 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: 2.200 euro.
 • Luzaroko langabeak: 2.200 euro.
 • Emakumezkoak: 2.500 euro.
 • Desgaitasuna duten pertsonak: 3.000 euro.
 • Gizarteratze-errenta edo antzekoa jasotzen dutenak: 3.000 euro.
 • Genero indarkeriaren biktima diren emakumezkoak: 3.500 euro.

2. 1.000 euroko laguntza gehigarria, langile autonomoak 5.000 biztanletik beherako Nafarroako herri batean egiten badu bere jarduera (EJZn alta emanda), baldin eta:

 • Herrian negozio lokala/egoitza badu eta horrela ageri bada EJZn (lurzatia, metro koadroak, etab.).
 • Bestela, udalerri horretan erroldatuta badago duela urtebete baino lehenagotik.

Beste baldintza batzuk (kontsultatu xeheki Araudia ataleko oinarri arautzaileen dokumentua):

Oso garrantzitsua: langabezian egotea eta Nafar Lansaren alta emanda egotea LAABen alta ematen den egun berean.

 • Komeni da egun berean inskribatzea LAABen (Gizarte Segurantza) eta EJZen (udala), beste onura/laguntza batzuk jasotzeko eta enplegu-eskarian arazorik ez izateko. 
 • Ezin dute dirulaguntza hau jaso:
  • Salgaien errepide-garraioko jarduerek (EJSN 4941).
  • Nekazaritza/abeltzaintzako jarduera jakin batzuek.
  • Nekazaritzako araubide berezian kotizatzen dutenek.
  • Merkataritza-sozietate, kooperatiba eta lan-sozietateetako bazkideek eta autonomo laguntzaileek. 
  • Aurreko 18 hilabeteetan dirulaguntza hau jaso dutenek.
  • Aurreko 4 urteetan jarduera berean edo antzekoan aritu direnek.
  • Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ez izatea ezezkoa emateko arrazoia da. Kontsulta ezazu (esteketan) zer egoeratan zauden dirulaguntza eskatu aurretik.

 • Betebeharrak:
  • Jarduerari eustea 18 hilabetez (aldian behin egiaztapen lanak egiten dira. Baja aurreratuz gero, Nafar Lansareri jakinarazi).
  • Lokalean eta webgunean kartela jartzea, dirulaguntzari buruzko informazioa zabaltzeko, DIN A3 tamainakoa, dagozkion logoekin eta honako esaldi honekin: “Enpresa honek laguntza jaso du, EBko REACT baliabideek % 100ean konfinantzatua, Nafarroako EGIF 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez, COVID-19aren pandemiaren aurrean Europako Batasunak izandako erantzunaren zati gisa”.

 

Eskatu aholkua jarduerari ekin aurretik:

Jarduerari ahalik eta baldintza hoberenetan ekiteko, Nafar Lansarek ikastaroak eta aholkularitza eskaintzen ditu Iturrondo zentroan. Eskatu hitzordua hemen.

Halaber, CEIN zentroak edo toki garapenerako eta enplegurako agenteek ere lagunduko dizute (Eder, Cederna Garalur, Teder eta Erdialdea). Informazio eta baliabide gehiago hemen.

Beste laguntza batzuk:

 • Langabeek erabakitzen badute langabezia kapitalizatzea eta "ordainketa bakar" batean kobratzea, eta zenbatekoa beren negozioan inbertitzen badute (SEPEren aurrean egiten diren izapideak), ondoren Gizarte Segurantzaren LAAB erregimenaren kuotaren % 50eko dirulaguntza eska dezakete NL-NEZn (tarifa laua edo gutxieneko kuota): kontsultatu.

Dirulaguntza “Eskatu” botoiaren bidez eskatzen da, honako dokumentazio hau erantsita:

 • I. eranskina. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. eta 15. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzearen adierazpena.
 • II. eranskina. Helburu bererako lortu edo eskatutako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen adierazpena edo, bestela, horrelakorik eskatu ez dela dioen adierazpen espresa. Halaber, enpresa eskatzaileak idatziz jakinarazi beharko du dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eman zaizkiola edo berriz eskatu dituela, edo horren gainean sortzen ahal diren egoera berriak jakinarazi beharko ditu. Orobat, de minimis araubidearen barnean dauden adieraziko da.
 • III. eranskina. Enpresa proiektuari buruzko memoria laburra.
 • IV. eranskina. Batasuneko araudiaren betebeharrak.
 • Dirulaguntza jasotzeko, banku-kontua erregistratu edo eguneratu behar da Kontuen eta ordainketen kontsulta tramitearen bidez, edo, bestela, transferentzia bidez ordaintzeko agiria deskargatu behar da webgune honetan, laguntza-eskaerari eransteko.
 • Alta, ekonomia jardueren gaineko zergan (EJZ).
 • Hala badagokio, jarduera profesionala lokal batean egiten dela frogatzen duten agiriak (alokairuaren kontratua, eskriturak...).
 • Dagokion Lanbide Elkargoko Mutualitatean alta emanda dauden pertsona fisikoen kasuan: bertan alta emandako aldiak zehazten dituen ziurtagiria.
 • Bidezko bada, desgaitasunak dituen pertsona dela frogatzea, 3.2 b) oinarrian xedatu bezala.
 • Kasua bada, genero indarkeriaren biktima dela frogatzen duen agiria, Emakumeen kontrako Indarkeriari aurre egiteko apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legean xedatutakoarekin bat.
 • NL-NEZek eskatzen ahal duen dokumentazio oro.
 • 4971E/2023 Ebazpena, eskabideak aurkezteko epea luzatzen duena.
 • 184E/2023 Ebazpena, 2023an gastua egitea baimentzen duena.
 • Oinarri arautzaile bateratuak (dokumentu honek informaziorako baizik ez du balio).
 • 3347E/2022 Ebazpena, 1365/2016 Ebazpenean jasotako oinarriak zuzentzen dituena.
 • 1291E/2022 Ebazpena, 2022rako gastua baimentzen duena eta 1365/2016 Ebazpenak araututako deialdiaren oinarriak aldatzen dituena.
 • 50E/2021 Ebazpena, 2021eko gastua baimentzen duena.
 • 49E/2020 Ebazpena, 2020ko gastua baimentzen duena.
 • 3528E/2019 Ebazpena, enplegu autonomoa sustatzeko gastuari buruzko ebazpena aldatzen duena.
 • 473E/2019 Ebazpena, 2019rako gastua baimentzen duena eta 1365/2016 Ebazpenak araututako deialdiaren oinarriak aldatzen dituena.
 • 3006E/2018 Ebazpena, 1365/2016 Ebazpena aldatzen duena.
 • 506/2018 Ebazpena, 2018rako gastua baimentzen duena.
 • 1365/2016 Ebazpena, enplegu autonomoa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
 • De minimis araudia.
  Deialdi honetako dirulaguntzak de minimis laguntzak dira, Europako Batzordeak emandako 2023/2831 Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeko moduari buruzkoa da.
  Erregelamendu horrekin bat, Europar Batasuneko estatu batek enpresa bakar bati emandako de minimis laguntzen zenbateko osoa ez da 300.000 eurotik gorakoa izanen hiru urteko edozein alditan. Enpresa bakarraren definizioa aipatu erregelamenduaren 2.2 artikuluan ezarrita dago.
  Horretarako, enpresek hiru urteko edozein alditan jasotako beste de minimis laguntzak aitortu behar dituzte.

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzua
Ekintzailetzaren eta Lan Autonomoaren Atala
Tomás Caballero parkea, 1
Printzearen Gotorlekua II eraikina, 3. solairua
31005 Iruña
Posta elektronikoa: autoempleo@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time