Familia bitartekaritza

Oinarrizko informazioa

 • Banantzea erabaki duten, baina oraindik horretarako tramiterik hasi ez duten bikoteak.
 • Dagoeneko bananduta edo dibortziatuta dauden, baina aurrez hartutako neurriak gauzatzeko krisi egoeran jarraitzen duten bikoteak, beharrezkoa delarik neurriok berriro arautzea.
 • Gurasoen eta seme-alaben arteko edo anai-arreben arteko gatazkak, zerbitzu hau behar dezaketenak.
 • Betekizunak: Nafarroan bizi izatea.

Eskabidea egiteko inprimakia.

 • 1998/01/21eko Estatuto Kideetako Ministroen Batzordearen R (98) 1.gomendioa.
 • 5/2012 Legea, auzi zibil eta merkataritzazkoetako bitartekaritzari buruzkoa.
 • 3/2011 Foru Legea, seme-alaben jagoletza gurasoen bizikidetza hausten den kasuetarako arautzen duena.
 • 69/2008 Foru Dekretua, gizarte zerbitzu orokorren zorroa onesten duena.
 • 147/2007 Foru Agindua, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, Familia Bitartekotzaren Zerbitzua sailkatzen duena.

Tramitazioa

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Familiako eta adin txikikoak Zuzendariordetza

Familiak bideratzen dituzten erakundeak: 

Harremanetan jartzeko

Familiako eta adin txikikoak Zuzendariordetza
Abejeras kalea, 1
31007 Iruña
Telefonoa: 848 421 258
Faxa: 848 421 321

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time