Babestutako etxebizitzen alokairua, partikularren artean

Oinarrizko informazioa

 • Babestutako etxebizitza alokairuan eman nahi duten jabeak.
 • Hainbat baldintza betetzen dituzten errentariak.
 • Errentatzaileak etxebizitza erosteko laguntzarik jaso baldin badu eta behin betiko kalifikazioa egin zenetik bost urteko epea igaro ez bada, jasotako laguntzak Administrazioari itzuli beharko dizkio errentatzaileak.
 • Etxebizitzaren alokairua bakarrik baimentzen da, ez garajearena eta trastelekuarena, horiek etxebizitzari erantsitakoak badira ere.
 • Kontratuaren iraupena Hiri Errentamenduen Legearen 9. artikuluak arautzen du.
 • 10/2010 Foru Legearen 10. artikuluak dioenari jarraikiz, ezarritako errentaren prezioa.
 • Partikularren arteko alokairuaren onespearen eskabidea egiteko inprimakia. Alokairuko kontratuaren kopia, errentatzaileek eta errentariek behar bezala sinatuta
 • Etxebizitzaren erosketa-eskrituraren fotokopia
 • Maizterren errenta-aitorpenaren fotokopia
 • Maizterren NAN edo IFZ agirien eta familia-liburuaren (hala badagokio) fotokopia
 • Hala badagokio, laguntzak itzuli izana egiaztatzen duen ordainagiria (alokairua Behin betiko Kalifikazioa egin zenetik bost urte igaro ez direnean egiten bada)

Alokairuko kontratu-eredua deskargatzea, PDF edo Word formatuan.

Tramitazioa

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Ahal dela, hemen aurkeztu:

 • Etxebizitzako erregistroa
  Alondegi kalea 1, 1. solairua
  31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Etxebizitza Zerbitzua
Alondegi kalea 1, 1. solairua
31002 Iruña
Telefonoa: 848 42 68 19
Posta elektronikoa: vivienda@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time