Zure betebeharrak

Jasoriko dirua zertarako eman, horretara bideratu beharko duzu

Beka zergadunen ekarpenei esker jasotzen duzun eskubidea da.

 Beka bat jasotzeak gutxieneko betebehar batzuk dakartza:

Beka kontzeptu hauetarako erabiliko da: matrikulatzea, eskoletara bertaratzea, azterketetara aurkeztea eta, hala badagokio, laguntza eman den gastuak ordaintzea.


Zure betebeharrak betetzen ez dituzula ulertuko da baldin eta:

Matrikula baliogabetu baduzu:

      - Emandako laguntza guztiak osorik itzuli beharko dituzu.

✘ Beka eman zaizun ikasturtean, matrikulatuta edo matrikulatuta egon zaren kredituen % 50a, gutxienez, ez baduzu gainditu. Zientzien, Osasun Zientzien eta Ingeniaritza eta Arkitekturaren adarretan, ehuneko hori % 40koa izango da:

      -Laguntza guztiak itzuli beharko dituzu, matrikulako beka izan ezik.

Beka unibertsitatearen zerbitzu batzuk finantzatzeko eman eta horiek ordaindu ez badituzu:

     - Ordaindu gabeko zerbitzuei dagozkien kontzeptuak itzuli beharko dituzu.

¡ESKAERA EGIN 2023KO URRIAREN 18A BAINO LEHEN!