Zer behar duzu

Beka honen onuradun izateko baldintza batzuk bete behar dituzu. Horietako batzuk orokorrak dira, beste batzuk, berriz, maila akademiko eta ekonomikokoak.

Baldintza orokorrak

Bai zu bai zure familia-unitatea Nafarroan erroldaturik egon eta Nafarroan bizitzea, gutxienez ere 2022ko urtarrilaren 1etik, eta baldintza hori betetzen baduzu beka eskatzen denean.

2022. urtean Nafarroako PFEZaren zergadun izatea.

Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioko beka eskatu izana, 2023-2024 ikasturterako, horretarako eskatzen diren baldintzak betetzen badituzu

Zure eskabidean zure kontura bizi zarela adierazten baduzu, egiaztatu beharko duzu baliabide ekonomiko aski dituzula eta erosiriko edo alokaturiko etxe baten titularra zarela. GOGOAN IZAN: Familiarekin ez bizitzeak ez du esan nahi zure kontura bizi zarela.
Ordaindu gabeko isunik baduzu, beka ukatuko zaizu, kitatu gabeko betebehar fiskalak izateagatik


Baldintza akademikoak

 

60 kreditutan matrikulatzea

Gutxienez 30 kreditutan matrikulatzen bazara, beka izan ahalko duzu, baina muga eta baldintza bereziekin.

Graduko 2. eta goragoko ikasmailetan

 • Aurreko ikasturtean matrikulaturiko irakasgaien % 80a gaindituak izatea. Zure gradua Zientziak, Ingeniaritzako edo Arkitekturako adarretakoa bada, aurreko ikasturtean matrikulaturiko irakasgaien % 65a gaindituak izatea.
 • Gradu bikoitza egiten ari bazara eta titulazioak adar berekoak ez badira, bietatik zeini ezarri zaion portzentajerik txikiena eta portzentaje gainditua izatea.

Masterreko 1. mailan

 • 60 kreditutan matrikulatzea.  Gutxienez 30 kreditutan matrikulatzen bazara, beka izan ahalko duzu, baina muga eta baldintza bereziekin.

Masterreko 2. maila

 • Zure ikasketa plana osatzeko falta dituzun kredituetan matrikulatzea.
 • Aurreko ikasturtean matrikulaturiko irakasgaien % 100 gaindituak izatea.

Beka mugatua izaten ahal da honako kasu hauetan:

 • Matrikula partziala
 • Ikasketa ez-presentzialak
 • 25 edo 45 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko ikastaroa.
Zure kasuari buruzko zalantzarik baduzu, hauetako bat egiten ahal duzu:
- Kontsultatu deialdiaren “Baldintza akademikoak” apartatu osoa.
- Telefono honetara deitu: 948 981 830

Baldintza ekonomikoak

BAI, beka jasotzeko eskubidea duzu

 • Zure familia-errenta tarteen barruan badago eta deialdian ezarririko ondare adierazleak gainditzen ez badituzu. Beka emateko kontuan hartzen den errenta muga (tartea) familia-unitateko kideen araberakoa da. 
   
 • Bekaren kopurua handiagoa edo txikiagoa izanen da zure familia-errentaren arabera, beste faktore batzuen artean. Horrela bermatzen da aurreko urtean diru-sarrera txikienak izan zituztenek laguntza handiagoa jasotzea.

 EZ, ez duzu beka jasotzeko eskubiderik

 • Errentaren mugak edo tarteak gainditzen badira. 
   
 • Kapital higiezinaren etekin garbiak eta familia-unitatearen ondare irabaziak 2.159 euro baino handiagoak izan badira.
   
 • Familia-unitateko kide konputagarrien hiri-finken katastro-balioen baturak ezin izanen du gainditu 108.966 euroko kantitatea, kenduta, hala badagokio, Nafarroako Foru Komunitatean dagoen etxebizitza baten katastro-balioa.
   
 • Jarduera ekonomikoen edo entitateetan parte-hartzeagatik diru-sarrerak ezin dute 449.774 € baino handiagoak izan.
   
 • Zure kontura bizi zarela adierazten baduzu, gutxienez 3.538 euro jasotzen dituzula egiaztatu beharko duzu.

KIDE KOPURUA

UMBRALES DE EUROS

1.TARTEA 

2. TARTEA

 3. TARTEA

 4.TARTEA

1

8.843

9.264

11.035

13.777

2

14.144

18.528

22.069

27.554

3

21.216

27.792

33.104

41.331

4

28.288

37.056

44.138

55.108

5

35.360

46.320

55.173

68.885

6

42.432

55.584

66.207

82.662

7

49.504

64.848

77.245

96.437

8

56.576

74.112

88.283

110.213

Hortik gorako
kide bakoitzeko

5.840

7.649

9.110

11.375

 

Familia-errentak 4. tarteko kopuruak gainditzen baditu, ez duzu beka jasotzeko eskubiderik izanen