Diru-laguntzak hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzat 2022-2023 ikasturteko eskola oporraldietarako

Gabonetan, Aste Santuan eta udan hezkuntza jardueretan inskripzioa egiteagatik eta parte hartzeagatik sortzen diren gastuak ordaintzeko laguntza, izan administrazio publikoek antolatuak, izan irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek antolatuak

Oinarrizko informazioa

Ikasleak 3 urtetik 21 bat urte bitartekoak izanen dira (2023ko abenduaren 31rako urteak beterik izatea). Gainera, honako baldintzak bete behar dituzte:

 • Desgaitasunaren egiaztagiria izatea edo EDUCAn erroldatua egotea hezkuntza premia bereziak izateagatik (desgaitasunari lotutako ardatzarekin), edo hori berresteko edo baztertzeko prozesu diagnostiko batean egotea.
 • Ohiko bizilekua Nafarroan izatea.

70.000 euro izanen dira guztira. Oporraldi bakoitzerako gehieneko gastu hauek ezarri dira:

 • 2022/2023 ikasturteko Gabonak: 15.000 euro
 • 2023ko Aste Santua: 10.000 euro
 • 2023ko uda: 45.000 euro

Eskaerak aurkezteko hiru epe irekiko dira, bat oporraldi bakoitzeko:

2022/2023ko Gabonak  2023ko urtarrilaren 9tik 20ra
2023ko Aste Santua  2023ko apirilaren 17tik 28ra
2023ko uda  2023ko irailaren 1etik 14ra


Laguntza eskatzeko, behin eskaera epea zabaltzen dela, on-line eskaera bete beharko da, fitxa honetako "Tramitazioa" atalera sartuz. Sartzeko identifikazio modu hauek erabili beharko dira: ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa edo Cl@ave.

1. Laguntza eskatzen den lehen aldian aurkeztu beharreko agiriak. Ez da beharrezkoa izanen deialdi honetako beste oporraldietan aurkeztea:

 • Aitaren/amaren/legezko tutorearen NANaren fotokopia. NANik ez duten eskatzaileen kasuan, pasaportearen fotokopia.
 • Familia-liburuaren fotokopia. Guraso bereizien, dibortziatuen edo tutoreen kasuan, ikaslea eskaera egin duenaren mende dagoela ziurtatzen duen agiria erantsi behar da. Dibortzio kasuetan, zaintza guraso bakar bati dagokionean, dibortzioaren epaia.
 • Desgaitasunaren ziurtagiriaren edo orientatzailearen ziurtagiriaren fotokopia (bigarren kasuan, EDUCAren barrenean zein ardatzetan erroldatua dagoen adierazita), edo txosten medikoa, irizpen klinikoa edo susmo diagnostikoa azaltzen duena.
 • Haurra hezkuntza jardueran parte hartu baino lehenagoko bi urteetan Nafarroako Foru Komunitatean bizi izan dela frogatzen duen egiaztagiri ofiziala (erroldatzea).
 • Eskatzailearen familia unitateko kideek 2021ean aurkezturiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenen fotokopia osoa. Zaintza partekatua denean, bi gurasoen aitorpenen fotokopia.
 • Agiri bidezko ziurtapen ofiziala, fotokopia bidez, deialdi honen 9.3 puntuan azaldutako egoeretako batean dagoela adierazteko.
 • Banku-titulartasunaren ziurtagiria.

2. Laguntzaren xede den oporraldi bakoitzean aurkeztu beharreko agiriak:

 1. II. eranskina: Onuradun izateko debeku egoeran ez dagoela dioen aitorpena.
 2. III. eranskina: Desgaitasuna duten ikasleek eskola oporraldian hezkuntza jarduereten parte hartzeko beharraren egiaztapen profesionala.
 3. IV. eranskina: Hezkuntza jarduerara joan dela eta ordaindu dela adierazten duen ziurtagiria.
 4. Hezkuntza jarduera antolatu duen entitatearen ziurtagiria, jardueraren ezaugarriak zehaztuko dituena: iraupen datak, jardueren liburuxka edo programa.
 5. V. eranskina: Erantzukizunpeko adierazpena.

3. Tramitazio telematikoa egitea ezinezkoa denean, eskabide orria eta gainerako dokumentazioa aurkeztu beharko dituzte.

472/2022 Ebazpena, 2022/2023 ikasturteko deialdia onesten duena.

Emaitzak

Udako behin betiko emaitza:

 

Udako behin-behineko emaitza:

 • 448/2023 Ebazpena, behin-behineko emaitzekin (2023/11/10ean argitaratua).
 • Udako Eranskina: Emaitza eskaera egin zuen pertsonaren NAN zenbakiaren arabera ordenatuta dago.
 • Erreklamatzeko eta zuzenketak egiteko epea: azaroaren 13tik 24ra.

Aste Santuko behin betiko emaitza:

 

Aste Santuko behin-behineko emaitza:

 • 267/2023 Ebazpena, behin-behineko emaitzekin (2023/07/4ean argitaratua).
 • Aste Santuko Eranskina: Emaitza eskaera egin zuen pertsonaren NAN zenbakiaren arabera ordenatuta dago.
 • Erreklamatzeko eta zuzenketak egiteko epea: uztailaren 5etik 18ra.

Eguberrietako behin betiko emaitza: 

 

Eguberrietako behin-behineko emaitza: 

 • 81/2023 Ebazpena, behin-behineko emaitzekin (2023/03/24ean argitaratua).
 • Gabonetako Eranskina: Emaitza eskaera egin zuen pertsonaren NAN zenbakiaren arabera ordenatuta dago.
 • Erreklamatzeko eta zuzenketak egiteko epea: martxoaren 27tik apirilaren 12ra.
Harremanetan jartzeko

Inklusio Atala
Santo Domingo kalea, 8 - 2. solairua
31001 Iruña (Nafarroa)
Telefonoak: 848 424 804 / 848 426 230 (Arreta emateko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30-14:30)
Helbide elektronikoa: inclusion.educacion@navarra.es

Euskarri tekniko eta funtzionala (aplikazio informatikoarekiko arazoak):
Ordutegia: astelehenetik osteguna arte 8:30etatik 17:30etara / ostiraletan 8:30etatik 15:00etara
Telefonoa: 948 013 576
Posta elektronikoa: soportec@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time