Sendagaiak Ordaintzeko Laguntzak 2024

Finantzatutako tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko laguntzak

Oinarrizko informazioa

Nafarroan bizi diren pertsonak, baldin eta:

 • Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak emandako osasun-txartel indibidualaren titularrak badira.
 • Urtean 18.000 eurotik beherako errenta badute, 2022ko ekitaldiko errenta-aitorpenaren arabera.
 • Finantzatutako tratamendu medikoetan gastuak badituzte 2023ko urritik 2024ko irailera bitartean.
 • Eta, gainera, honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:
  • Gizarte Segurantzaren titular aseguratu aktiboa edo antzeko egoera izatea edo titularraren onuraduna izatea.
  • Erakunde eskudunak funts publikoen kontura farmazia-prestazioa jasotzeko eskubidea aitortuta izatea, titularrak edo titularraren onuradunak diren aldetik.
  • MUFACE, MUGEJU eta ISFASeko mutualisten kolektibokoak izatea (titularrak edo titularraren onuradunak) eta osasun-zerbitzuak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren bidez jasotzea hautatzea.
 • Eskabidea.
 • Eskatzailearen O-NOZeko osasun-txartel indibiduala.
 • Ordezkariaren eta ordezkatuaren NANa, beste baten ordezkari moduan egiten bada eskaera.
 • Eskatzailearen pasaportea, NANik edo AIZrik ez badu.
 • Banatzearen agiria, banandutako onuradunek eskatuz gero.
 • Banku-kontuaren zenbakia, dirua han jasotzeko.
 • Nafarroatik kanpoko farmazia-bulegoetan erositako sendagaietarako, erosketa-faktura.
 • MUFACE, MUGEJU eta ISFAS mutualistek farmazia-bulegoetan erositako sendagaietarako, erosketa-faktura.
 • Medikuak eskuz eta paperezko errezetan emandako preskripzioetarako, erosketa-faktura eta mediku-preskripzioaren kopia.
 • 336/2024 Ebazpena, zeinaren bidez 2024ko deialdiaren oinarri arautzaileak onesten baitira.
 • 163E/2023 Foru Agindua, 498E/2017 Foru Agindua aldatzen duena.
 • 498E/2017 Foru Agindua, zeinaren bidez arautzen baitira finantzaketa publikoari lotuta dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek agintzen dituzten tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko diren laguntzak.

Tramitazioa

Epea: 24/05/08 - 24/09/30

Jarraibideak:

Eskabideari eskaera-inprimakia erantsi behar zaio ezinbestean; inprimakia web-orri honetatik deskargatzen ahal da, Aurkeztu beharreko dokumentazioa ataletik.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

 • Osasun-karpeta
 • Administrariak dauzkan osasun-etxea edo kontsultategia (komeni da osasun-laguntza jaso ohi den zentrora joatea).
 • Farmaziako Prestazioaren Kudeaketarako Zerbitzua (Bakearen plaza z.g., 4. solairua; astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era).

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Farmaziako Prestazioaren Kudeaketarako Zerbitzua
Bakearen plaza z.g, 4. solairua
31002 Iruña
Telefonoak: 848 429 092 / 848 429 687
Posta elektronikoa: atencionfarmacia@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time