Landunei zuzendutako prestakuntza-programak egiteko dirulaguntzak 2022

Oinarrizko informazioa

Prestakuntza-entitateak, publikoak zein pribatuak, titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Bateratuak barne, dagokion erregistroan izena emanda daudenak enplegurako prestakuntza emateko.

1.250.000 euroko gastua baimentzen da, honela banatuta:

  • 740.000 euro, zeharkako prestakuntza programetarako.
  • 100.000 euro, ekonomia sozialeko langile eta bazkideentzako zeharkako programetarako.
  • 100.000 euro, langile autonomoentzako zeharkako programetarako.
  • 50.000 euro, desgaitasuna duten langileentzako zeharkako programetarako.
  • 250.000 euro, Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programetarako.
  • 10.000 euro emakumeak bertaratzeko beketarako.

Espezialitateetako prestakuntza-programak lortzeko, espezialitateko kodea sartu behar da Interneteko edozein nabigatzaileren bilatzailean, edo, bestela, honako hauetako baten bidez: fundae.es.

Eskaera egiteko:

  • Eskabidea
  • Eskaeraren sinatzaileak duen ordezkaritzaren egiaztagiria.
  • Entitateak garatu beharreko prestakuntza-programaren laburpen-memoria.

Gardentasun adierazpenerako:

Prestakuntza-ekintzen jarraipena egiteko:

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzua
Programen Kudeaketa, Balorazio eta Eraginaren Atala
Neurriak Hedatzeko Bulegoa
Telefonoak: 848 424 481 /  848 424 432
Helbide elektronikoa: sgestionf@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time