Arte eszenikoetako eta musikaletako profesionaleentzako laguntzak, birak egin ditzaten eta azoketan parte har dezaten. Artem Exporta 2024

Helburua da arte eszeniko eta musikaletako artista eta enpresen mugikortasuna bultzatzea, beren ekoizpenak Nafarroatik kanpo kontratatzeko

Gardentasun betebeharra epea irekita dago.

Oinarrizko informazioa

Proiektuek Nafarroako konpainien, ekoizleen eta/edo artisten arte eszeniko eta musikaletako ekoizpenei ("performatiboak" barne) lotuta egon behar dute.

Pertsona edo entitate eskatzaile bakoitzak proiektu bakar bat aurkezten ahalko du.

Laguntzak arte eszeniko eta musikaletako ekoizpenen mugikortasun proiektuei emanen zaizkie, baldin eta ekoizpenak Nafarroako konpainiek eta/edo artistek sortuak edo Nafarroako enpresek banatuak badira. Mugikortasun proiektuak dira emanaldiak Nafarroatik kanpo kontratatzeko egiten direnak.

Eskabidea aurkezteko fasea:

Laguntzak emateko fasea (pertsona edo erakunde onuradunak bakarrik):

Justifikazio-fasea (pertsona edo erakunde onuradunak bakarrik):

 

Nola aurkeztu Erregistro Orokor Elektronikoan (kultur ekintza zerbitzua).

29E/2024 Foru Agindua, dirulaguntzen deialdia onesten duena.

Tramitazioa

Epea: 24/05/17 - 24/09/20

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

  • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
  • Cl@ve

Epea: 24/05/31 - 24/10/18

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

  • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
  • Cl@ve

Epea: 24/06/18 - 24/10/21

Dirulaguntza eman dela jakinarazi eta hilabeteko epealdian entitate onuradunek (pertsona fisikoak ez besteek) gardentasun betebeharraren gaineko adierazpena aurkeztu beharko dute telematika bidez.

Jarraibideak:

Adierazpen honi erantsitako dokumentuek ez dute datu pertsonalik izan behar, ezta eskuz idatzitako sinadurarik ere. Erakunde sortu berrien kasuan, informazioa beren aurrekontuetan edo ekonomia- eta finantza-planean agertzen dena izango da.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

  • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
  • Cl@ve

Epea: 24/06/20 - 24/11/08

Azken eguna 2024ko azaroaren 8 (egun hori barne).

Jarraibideak:

a) Eskaera, azken likidazioa eta eskatutako zenbatekoa adierazita.

b) Diruz lagundutako jarduera dela-eta izandako gastuen fakturen edo, bestela, merkataritzako trafiko juridikoan froga balio bera edo eraginkortasun administratiboa duten frogagirien zerrenda zenbakitu eta zehaztua, baita egindako ordainketen frogagiriena ere, honako hauek adierazita: hornitzailearen/jaulkitzailearen izena, IFZa, kontzeptua, fakturaren zenbakia eta data, zenbatekoa (zerga-oinarriarena, BEZarena, PFEZarena eta guztirakoa) eta ordainketaren data; zerrenda hori V. eranskinean ageri den Excel txantiloian igorriko da, eredu horretan proposatzen den egitura aldatu gabe.

c) Egindako gastuen fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga balio bera edo eraginkortasun administratiboa duten bestelako agiriak, dirulaguntzaren helburua bete dela frogatzen dutenak.

d) Egindako ordainketen frogagiriak, dirulaguntzaren xedea bete dela egiaztatzeko. 100 euroko edo hortik gorako gastuen ordainketak banku-ordainagiriaren bidez egiaztatuko dira. Ziurtagiri hori banku-erakundeak emanen du, eta bertan identifikaturik ageriko dira jaulkitzailea, hartzailea, ordainketa-data eta zenbatekoa. Zenbateko hori baino txikiagoak badira, honako hauen bidez justifikatzen ahalko dira: banku-ordainagiriak, "ordaindua" zigilua daramaten fakturak, hornitzaileak sinatuta eta zigilatuta, edo dagokion faktura edo gastu-frogagiria ordaindu dela egiaztatzen duen beste edozein dokumentu.

Gastuen eta ordainketen frogagiriek 2023ko azaroaren 2tik 2024ko azaroaren 8ra artekoak izan behar dute, biak barne.

e) Jarduerak, deialdi honekin ez ezik, baliabide propioekin, kanpoko baliabideekin edo beste dirulaguntza batzuekin ere finantzatu badira, diru-sarrerak egiaztatzen dituen frogagiria bidaliko da, eta V. eranskineko Excel plantillan ageri den zenbakitutako zerrendan zehaztu beharko dira, funts horien zenbatekoa, jatorria eta diruz lagundutako jardueretan izan duten erabilera adierazita.

f) Proiektuaren bukaerako memoria. Proiektuaren baitan erakustaldi itxirik baldin bada, erakustaldira joan diren programatzaileen edo banatzaileen zerrenda erantsi beharko da, baita erakustaldiaren material grafikoa ere (argazkiak).

g) Elementu inprimatuak eta publizitatekoak, edo zabalkundea egiteko erabili diren web-orrietarako estekak

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

  • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
  • Cl@ve

Emaitzak

164E/2024 Ebazpena, deialdia ebazten duena.

Harremanetan jartzeko

Kultur Ekintza Zerbitzua
Navarrería kalea, 39
31001 Iruña
Telefonoa: 848 424 683
Posta elektronikoa: iniciativacultural@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time