Dirulaguntzak, Nafarroako laneratzeko eta gizarteratzeko enpresetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez

Oinarrizko informazioa

Gizarteratzeko eta laneratzeko enpresak izan daitezke oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun, kalifikazio hori behin-behinekoz jasotzen dutenetik aurrera.

Diruz lagungarriak izateko, inbertsioek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Uneko urteko azaroaren 1etik urriaren 31 bitarte egindako inbertsioak izatea, eta urte bereko azaroaren 5a baino lehen ordainduak izatea.
 • Inbertsio kontzeptu bakoitzerako gutxieneko zenbatekoa ezartzen da, 400 eurokoa (BEZa kenduta) unitate bakoitzeko, ulertuta unitatea dela multzo homogeneo funtzional bat eta ez haren elementuak edo zatiak.
 • Gizarteratzeko eta laneratzeko enpresak ere finantzatzea, gutxienez inbertsioaren % 20 jarrita.

Eskaeraren agiriak:

 • Erantzukizunpeko adierazpena:
 • Egin beharreko inbertsioaren proiektua (III. eranskina), informazio hau jasoko duena:
  • Kontzeptu diruz lagungarriak, honako agiri hauekin batera: egin beharreko inbertsioaren proformako fakturak; inbertsioa eskaera egin aurretik burutu bada, horien fakturak aurkeztuko dira.
  • Sortutako edo sortuko diren lanpostuen kopurua, dirulaguntzen xedeko epean, eta inbertsioak enplegu sorrerarekin izanen duen erlazioaren justifikazioa.
  • Errolda ziurtagiria, hala badagokio
  • Plantillari eusteko justifikazioa, hala badagokio
  • Adierazi zenbat pertsona sartu behar diren, 14.b oinarrian ezarritakoaren arabera.
  • Azaldu zer aurreikuspen dagoen negozio ildo berrietarako, merkatu berrietarako eta/edo bezero berriak lortzeko.
  • Norberak finantzaketan laguntzeko ekarriko duen ehunekoa.
  • Aurretik Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzarik jaso ez bada, zure kontua erregistra dezakezu, ordainketa Kontuen eta ordainketen kontsulta webgunearen bidez jasotzeko.

 

Ordainketa jasotzeko dokumentazioa:

Onuradunak kasuan kasuko urteko azaroaren 5a baino lehen aurkeztu behar du espedientearen likidazioa egiteko behar den dokumentazio guztia:

 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. eta 15. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzeari buruz (I. eranskina).
 • Bestelako laguntzei eta “de minimis" araubideko laguntzei buruzko adierazpena (II. eranskina).
 • Egindako inbertsioaren memoria zehatza eta, horrekin batera, 14. oinarrian ezartzen diren eta baloratu egin diren kontzeptuen justifikazioa.
 • Zerrenda sailkatua, dirulaguntzari lotutako gastu diruz lagungarriak eta diru-sarrerak agertuko dituena.
 • Egindako gastuen zerrenda. Gainera, faktura bakoitzari ordainketaren frogagiria erantsiko zaio, hau da, bankuko transferentziak edo bankuko karguak edo kontu laburpenak. Txekea ez da onartuko ordainketaren frogagiri gisa.

Tramitazioa

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Harremanetan jartzeko

Enpleguko Inklusioaren Ataleko
Telefonoak: 848 424 443 / 848 424 464
Posta elektronikoa: insercionsociolaboral@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time