Nekazaritzako Ustiategien titularitate partekatua erregistratzea

Oinarrizko informazioa

Nafarroako Foru Komunitatean kokatutako titularitate partekatuko nekazaritza ustiategien titularrei, baldin eta eskakizun hauek betetzen badituzte:

 • Senar-emazte edo bikote gisa eratuta egotea (kideko afektibitate-harremanez elkartuta) nekazaritzako ustiategiaren baterako kudeaketarako.
 • Nekazaritzako jarduerarako Gizarte Segurantzan alta emanda egotea.
 • Nekazaritzan jardutea eta lan egitea zuzenean eta pertsonalki.
 • Ustiategia kokatzen den landa-lurraldearen eremuan bizitzea.

Informaziorako triptikoa.

Prozeduraren urratsak:

 • Eskabidea jasotzea eta aztertzea.
 • Inskripzioa onartzea edo ukatzea, dagokionaren arabera.
 • Behin betiko IFZ agiria eskatzea Nafarroako Zerga Ogasunaren bulegoetan, Titularitate Partekatuko Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria aurkeztuta.

Titularitate partekatua erregistratu aurretik:

Beharrezkoa da behin-behineko IFZ eskatzea Nafarroako Zerga Ogasunaren bulegoetan; horretarako, ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar da:

Erregistroan inskribatzeko:

 • Inskribatzea eskatzeko inprimakia
 • Baterako aitorpena
 • Borondateen Akordioaren kopia
 • Zerga Ogasunak emandako behin-behineko IFZ agiriaren kopia (erakundeen zentsuaren orria, bazkide kopurua, bazkideak nortzuk diren eta bazkide bakoitzaren partaidetza adieraziz).
 • Titularren NAN agiriaren kopia (alde bietatik).
 • Familia-liburuaren, ezkontza-ziurtagiriaren edo izatezko bikotearen inskripzioaren kopia.
 • Titularren bizileku- edo erroldatze-ziurtagiria.
 • Banku-libretaren kopia; kontuaren titular biak azaldu behar dira.
 • Nekazarien Gizarte Segurantzan alta emanda egotearen frogagiria (berriki alta eman bada soilik: hiru hilabete baino gutxiago igaro bada).
 • Lan-bizitza (soilik lehenengo instalazioa bada 55 urtez azpiko pertsonentzako, adin hori barne).
 • PFEZ zergaren azkeneko aitorpena (zergak beste Autonomia Erkidego batean ordaintzeko obligazioa izanez gero soilik).
 • Ustiategiaren azken eskabide bakarraren aitorpena (Nafarroan egiten ez bada soilik).

Tramitazioa

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Ahal dela, honako helbidean entregatu:

 • Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuko Erregistroa
  González Tablas kalea 9, beheko solairua
  31005 Iruña (Nafarroa)
 • Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren Eskualdeko Bulegoak

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Nekazaritzako Erregistroen Atala
González Tablas kalea 9, 1.a
31005 Iruña (Nafarroa)
Telefonoa: 848 426 709
Helbide elektronikoa: regexpla@cfnavarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time