Haur eta Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleen aurreinskripzioa eta matrikula. 2023-2024 ikasturtea

Oinarrizko informazioa

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleen familiak.

Nahitaezko dokumentazioa

 • onarpen-eskaera, behar bezala beteta.
  Onarpen-eskaera behar bezala beteta.
 • Familia-liburuaren fotokopia/jaiotza-ziurtagiria/pasaportea/NAN/AIZ-ren fotokopia.
 • Errolda-edo bizikidetasun-ziurtagiria adingabea eta gutxienez guraso/legezko tutore bat jasotzen duena.​​​​
 • 21/2023 Ebazpena, zeinaren bidez deialdia egiten baita eta jarraibideak ezartzen Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozesurako, aipatu ikasleek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin ditzaten 2023-2024 ikasturtean.
 • 8/2023 Foru Agindua, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren eranskina. Foru dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatu zen.
 • 80/2019 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duena.
 • 33/2021 Foru Dekretua, zeinak arauak ematen baititu Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko.
 • 46/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez garatzen baita Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua.
 • 112/2013 Foru Agindua, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.
 • 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa.
Harremanetan jartzeko

Eskolatze Bulegoa
Helbide elektronikoa: nescolar@navarra.es
Telefonoak:

 • Familientzako arreta: 848 426 617 / 848 426 986
 • Administrazioa: 848 423 238 / 848 423 239 / 848 426 983 / 848 428 922

Argibide eta Agiri Bulegoa
Telefonoak: 848 426 616 / 848 426 516 / 848 426 400

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time