Onartua Izateko eskabidea DBH eta Batxilergoa. EPE ARRUNTETIK KANPO 2022/2023 IKASTURTEA

Oinarrizko informazioa

DBHko eta Batxilergoko ikasleen familiak

I. eranskina: Jarraibideak

II. eranskina: egutegia

 

EPE ARRUNTETIK KANPO

 

Eskabidea, ahal dela, telematika bidez izapidetuko da, EDUCA Ataria plataformaren bitartez.
Ikasle berarentzat eskabide bat baino gehiago aurkezten badira, ikasle hori kanporatu eginen da onartzeko ohiko prozesutik.

A. ONLINE AURREINSKRIPZIOA

 • 1. urratsa. Aurreinskripzioa online egiteko, esteka hau  erabili behar da: 
  • EDUCAko erabiltzailea + pasahitza
  • Cl@ve kredentzialak
 • 2. urratsa. Menutik “Onartu” fitxa zabaldu, eta, bertan, “Aurreinskripzioa” agertuko da; hautatu “Eskabide berria” eta jarraitu laguntzailearen jarraibideei (Laguntzako tutorialerako esteka).

OHAR GARRANTZITSUA:

 • Aukeren pantailan 10 ikastetxe hautatu beharko dira, lehentasun-ordenaren arabera.
 • Modu telematikoan izapidetutako eskabideetan, desadostasunik badago Educa Atariaren aukeren pantailan jasotako ikastetxeen eta erabiltzaileak eskabide-orrian adierazitakoen artean, eskatzaileak aukeren pantailan adierazitako aukerak nagusituko dira.
 • Sakatu “Eskabidea aurkeztu” botoia.
  Nahi adina aldiz aldatu edo zuzentzen ahalko dituzu Educa Atarian grabatutako datuak, eskabideak aurkezteko ohiko epea amaitu arte.

NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA

 • Onartua izateko eskabidea, behar bezala beteta.
 • Agiri hauetako baten fotokopia: familia-liburua/jaiotza-ziurtagiria/pasaportea/NANa/AIZ.
 • Errolda-txartela edo -ziurtagiria/bizikidetza-ziurtagiria, gutxienez adingabea eta haren gurasoetako edo legezko tutoreetako bat jasotzen dituena.

AUKERAKO DOKUMENTAZIOA

 • 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa.
 • 33/2021 Foru Dekretua, zeinak arauak ematen baititu Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko.
 • 46/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez garatzen baita Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua.
 • 112/2013 Foru Agindua, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.
 • 80/2019 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duena.
 • 21/2022 Foru Agindua, martxoaren 31koa, Herkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren eraskina. Foru dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatu zen.
 • 45/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren eranskina. Foru dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatu zen.
 • 99/2022 Ebazpena, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesuaren deialdia egin eta garatzen duena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko iraskaskuntzak egiteko 2022-2023 ikasturtean.
Harremanetan jartzeko

Eskolatze Bulegoa
Telefonoak:

 • Informazioa eta aholkua: 848 42 66 17
 • Tramitazioari eta ikastetxeetan onartzeari buruzko kontuak: 848 42 32 38 / 848 42 32 39

Helbide elektronikoa: nescolar@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time