Irakasleen aldi baterako kontratazioa: indarrean dauden zerrendak eta eguneroko esleipenak 2022-2023

Oinarrizko informazioa

Irakasle lanpostuetan aritu daitezkeen aldi baterako kontrataziorako izangaiak.

Fitxa honetan informazio hau argitaratuko da:

 • 2022-2023 ikasturtean indarrean dauden aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak.
 • Egunez egun irakasleei esleitzen zaizkien kontratuak, Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan zerbitzuak emateko.

Kontratatu berriek eskainitako lanpostuetako bat onartu eta gero, dagokien dokumentazioa bete eta posta elektronikoaren bidez igorri beharko dute contratoseducacion@navarra.es helbidera; zehazki, honako agiri hauek:

 • Datu pertsonalen inprimakia, kontrataziorako eta nominarako
 • Eguneratutako sexu delituen egileen Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa edo sinatutako baimen-inprimakia sexu delituen egileen erregistro nagusiaren ziurtagiri negatiborako
 • NANaren fotokopia
 • Eskatzen den tituluaren fotokopia (bakarrik Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren zerrenden bidez kontratatutako izangaientzat)

Hezkuntza Departamentuaren Nomina eta Gizarte Aseguruen Atalerako: Bizitza eta istripu aseguruen polizetarako datuen inprimakia (gaztelera / euskara). Inprimaki hori behar bezala beteta aurkeztu beharko da, ahal dela telematikoki, Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, edo Nafarroako Gobernuaren edozen erregistro-bulegotan, eta Hezkuntza Departamentuko Nomina eta Gizarte Aseguruen Atalera zuzenduta.

Aseguruen polizari buruzko informazio oharra.

 • 37/2020 Foru Agindua, apirilaren 8koa, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dituena.
 • 1607/2021 Ebazpena, ekainaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariak emandako apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzen duena. Foru Agindu horrek onesten du zer arauren bidez kudeatu behar diren izangai zerrendak Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko.
 • 1115/2021 Ebazpena, apirilaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariak emandako apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzen duena. Foru Agindu horrek onesten du zer arauren bidez kudeatu behar diren izangai zerrendak Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko.
 • 1238/2021 Ebazpena, maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariak emandako apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzen duena. Foru Agindu horrek onesten du zer arauren bidez kudeatu behar diren izangai zerrendak Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko. 
 • 36/2022 Foru Agindua, maiatzaren 13koa, irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta hura egiaztatzeko prozedura ezartzen duena.
 • 2343/2018 Ebazpena, uztailaren 18koa, zeinaren bidez ezartzen baita zein den prozedura prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa frogatu dezaten prestakuntza hori ez izateagatik baztertu direnek, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle postuetan aritzeko izangaien zerrendei dagokienez.

Emaitzak

2022/2023 IKASTURTERAKO INDARREAN DAUDEN BEHIN-BETIKO ZERRENDAK. OPOSAKETARA DEITU DIREN ESPEZIALITATEAK.

​​​127/2022 Ebazpena, abuztuaren 26koa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuaren Zuzendariarena, 126/2022 Ebazpena, abuztuaren 24koa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuarena zuzentzen duena.

126/2022 Ebazpena, abuztuaren 24koa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuaren Zuzendariarena, aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-betiko zerrendak onetsi eta argitara ematen dituena, 2022-2023 ikasturterako oposaketara deitu  diren Maisu-Maistren kidegoko, Lanbide Heziketako Kidegoko eta Bigarren Hezkuntzako  Irakasleen kidegoko Ostalaritza eta Turismoa (euskara), Ibilgailuen Mantentzen-lanen Antolaketa eta Prozesuak (euskara), Nekazaritzako Ekoizpeneko Prozesuak (euskara) eta Sistema Elektrotekniko  eta Automatikoak (euskara) espezialitateak izan ezik.

 

2022/2023 IKASTURTERAKO INDARREAN DAUDEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK. OPOSAKETARA DEITU DIREN ESPEZIALITATEAK.

116/2022 Ebazpena, abuztuaren 11koa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuaren Zuzendariarena, aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-behineko zerrendak onetsi eta argitara ematen dituena, 2022-2023 ikasturterako oposaketara deitu  diren Maisu-Maistren kidegoko, Lanbide Heziketako Kidegoko eta Bigarren Hezkuntzako  Irakasleen kidegoko Ostalaritza eta Turismoa (euskara), Ibilgailuen Mantentzen-lanen Antolaketa eta Prozesuak (euskara), Nekazaritzako Ekoizpeneko Prozesuak (euskara) eta Sistema Elektrotekniko  eta Automatikoak (euskara) espezialitateak izan ezik.

 

2022/2023 IKASTURTERAKO INDARREAN DAUDEN BEHIN-BETIKO ZERRENDAK. OPOSAKETARA DEITU EZ DIREN ESPEZIALITATEAK

94/2022 Ebazpena, ekainaren 21ekoa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuaren Zuzendariarena, oposaketara deitu ez diren aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-betiko zerrendak onetsi eta argitara ematen dituena, eta Bigarren Hezkuntzako  Irakasleen kidegoko Ostalaritza eta Turismoa (euskara), Ibilgailuen Mantentzen-lanen Antolaketa eta Prozesuak (euskara), Nekazaritzako Ekoizpeneko Prozesuak (euskara) eta Sistema Elektrotekniko  eta Automatikoak (euskara) espezialitateak arabera Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegora igotzeko prozedurako txandan pertsona onarturik ez dagoelako eta txanda irekian deialdirik ez dagoelako.

 

2022/2023 IKASTURTERAKO INDARREAN DAUDEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK. OPOSAKETARA DEITU EZ DIREN ESPEZIALITATEAK

92/2022 Ebazpena, ekainaren 16koa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuaren Zuzendariarena, oposaketara deitu ez diren aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-behineko zerrendak onetsi eta argitara ematen dituena, eta Bigarren Hezkuntzako  Irakasleen kidegoko Ostalaritza eta Turismoa (euskara), Ibilgailuen Mantentzen-lanen Antolaketa eta Prozesuak (euskara), Nekazaritzako Ekoizpeneko Prozesuak (euskara) eta Sistema Elektrotekniko  eta Automatikoak (euskara) espezialitateak arabera Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegora igotzeko prozedurako txandan pertsona onarturik ez dagoelako eta txanda irekian deialdirik ez dagoelako.

 • Eranskina: aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-behineko zerrendak.

​​​​​​

EGUNEROKO ESLEIPENAK

Harremanetan jartzeko

Argibide eta Agiri Bulegoa
Telefonoak: 848 42 65 16 / 848 42 66 16 / 848 42 64 00

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time