Haur eta Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleen aurreinskripzioa eta matrikula, EPE ARRUNTETIK KANPO 2022-2023 ikasturtea

Oinarrizko informazioa

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleen familiak.

OHARRA: Estekak aurreinskripzio-epea hasi baino lehen aktibatuko dira:

 

EPE ARRUNTETIK KANPO:

Eskabidea, ahal dela, telematika bidez izapidetuko da, EDUCA Ataria plataformaren bitartez.

Ikasle berarentzat eskabide bat baino gehiago aurkezten badira, ikasle hori kanporatu eginen da onartzeko ohiko prozesutik.

A) ONLINE AURREINSKRIPZIOA:

 • 1. urratsa. Aurreinskripzioa online egiteko, esteka hau  erabili behar da: 
  • EDUCAko erabiltzailea + pasahitza
  • Cl@ve kredentzialak
 • 2. urratsa. Menutik “Onartu” fitxa zabaldu, eta, bertan, “Aurreinskripzioa” agertuko da; hautatu “Eskabide berria” eta jarraitu laguntzailearen jarraibideei (Laguntzako tutorialerako esteka).

OHAR GARRANTZITSUA:

 • Aukeren pantailan 10 ikastetxe hautatu beharko dira, lehentasun-ordenaren arabera.
 • Modu telematikoan izapidetutako eskabideetan, desadostasunik badago Educa Atariaren aukeren pantailan jasotako ikastetxeen eta erabiltzaileak eskabide-orrian adierazitakoen artean, eskatzaileak aukeren pantailan adierazitako aukerak nagusituko dira.
 • ​​​​​​​3. urratsa. Sakatu “Eskabidea aurkeztu” botoia
 • Nahi adina aldiz aldatu edo zuzentzen ahalko dituzu Educa Atarian grabatutako datuak, eskabideak aurkezteko ohiko epea amaitu arte.

B) AURREZ AURREKO AURREINSKRIPZIOA

 • 1. urratsa. Bete onarpen eskabidea, inprimatu eta sinatu. Aurkeztu behar duzun gainerako dokumentazioaren kopia ere prestatu. Eskabidean aipatutako ikastetxeetako edozeinetan aurkez daiteke.

NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA

 • “Onarpen eskabidea”, behar bezala beteta.
 • Agiri hauetako baten fotokopia: familia-liburua/jaiotza-ziurtagiria/pasaportea/NANa/AIZ.
 • Errolda-txartela edo -ziurtagiria/bizikidetza-ziurtagiria, gutxienez adingabea eta haren gurasoetako edo legezko tutoreetako bat jasotzen dituena.
 • 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa.
 • 33/2021 Foru Dekretua, zeinak arauak ematen baititu Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko.
 • 46/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez garatzen baita Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua.
 • 112/2013 Foru Agindua, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.
 • 80/2019 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duena.
 • 45/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren eranskina.
 • 49/2022 Ebazpena, zeinaren bidez deialdia egiten baita eta jarraibideak ezartzen Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozesurako, aipatu ikasleek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin ditzaten 2022-2023 ikasturtean.

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time