Euskara ikasteko edo hobetzeko irakasleentzako banakako laguntzak 2024

Irakasleentzako banakako laguntzetarako deia egiten da, euskara ikasteko edo hobetzeko ikastaroak egiteko edo bukatzeko (2023ko irailaren 1etik 2024ko abuztuaren 31ra bitarte).

Oinarrizko informazioa

Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publikoetako eta itunduetako irakasleek eskatzen ahalko dituzte laguntzak, betiere ikastaroa hasten den egunean edota matrikula, osorik edo zatika, egiten duten unean jarduneko zerbitzuan badaude edo administrazio edo lan kontratua badute, ikastetxe publikoen kasuan, edo lan kontratua, ikastetxe pribatu itunduen kasuan.

Deialdiari buruzko informazio osoa (1. eranskina) “Araudia” izeneko atalean dago.

Ikastaroak helduei euskara irakasten dieten zentro publikoetan (Hizkuntza Eskola Ofizialetan, unibertsitateetan...) eta helduek euskara ikasteko ikastegi pribatu homologatuetan egin beharko dira. Helburu bakarra euskara ikastea duen prestakuntza horri bakarrik emango zaio dirulaguntza.

Diruz lagunduko dira ikastaro estentsibo nahiz intentsibo presentzialak, baita barnetegietan egiten direnak, ikastaro erdi-presentzialak eta on-line ikastaroak ere, euskara ikasteko edo hobetzeko helburua dutenak. Hobekuntza ikastaroen helburua izanen da lantzea irakasleen euskarazko hizkuntza gaitasuna bera.

Hortik kanpo uzten dira hobekuntza ikastaroak eta eduki metodologikoa duten prestakuntza ikastaroak, Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroak-EIBZk eta Irakasleen Laguntza Zentroek garai horretan eskaintzen dituztelako dohainik irakasleentzat.

Prestakuntza jasotzen duten irakasleek eskubidea izanen dute 2023ko irailaren 1etik 2024ko abuztuaren 31ra bitartean egindako edo bukatutako ikastaroen matrikularen zati bat (barnetegiak araubideko ikastaroen kasuan, ostatu eta mantenu gastuen zati bat ere bai) ordain diezaieten, betiere laguntzaren xede den ikastaroan (edo ikastaroetan) eskolen % 80tara gutxienez bertaratu badira. Gutxieneko bertaratze hori ez badute, ez zaie eskatutako laguntza emango.

Laguntza, hasiera batean, matrikularen kostuaren % 50 izanen da. Barnetegietako ikastaroen kasuan, halaber, ostatu eta mantenu gastuen %50 ere ordainduko da, gutxienez.

Ezarritako irizpideak aplikatu ondoren, proposamen guztiei erantzuteko bezain beste dirurik ez badao aurrekontuan, hainbanaketa aplicatuko da guztietan, behar den portzentaje murrizketarekin.

Eskaera guztiei erantzun ondoan diru erabilgarria gelditzen bada helburu hori duen partidan, hainbanaketa aplikatuko da, eta behar den portzentajean igoko dira laguntzak.

Jasotzen den laguntzak ez dio inolako onura ekonomiko pertsonalik ekarriko adjudikaziodunari.

Laguntzen % 75 sare publikoko irakasleentzat izanen da, eta % 25 sare itundukoentzat.

Sare batean erreserbatutako laguntza guztiak esleitzea posible ez bada, esleitu gabeak beste sarean emanen dira.

 

Bateragarritasuna

Beste administrazio publiko batzuek laguntzak emanez gero euskara ikasteko edo hobetzeko prestakuntza ikastaroak 2023ko irailaren 1etik 2024ko abuztuaren 31ra bitartean egiteko, aurkeztu beharko da zenbateko hori egiaztatzen duen ziurtagiria, administrazio emaileak egina. Nolanahi ere, Hezkuntzako Departamentuaren laguntzaren eta gainerako laguntzen baturak ezin du inola ere gainditu matrikularen zenbatekoa (edo matrikula gehi ostatua, barnetegietako ikastaroen kasuan). Edonola ere, eskatzaileak Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari jakinarazi beharko dio zer laguntza eskatu edo jaso duen.

 

Eskaerak aurkeztea

Web-formulario bat erabiliko da eskaera egiteko, ahal izatera. Eskaerak egiteko epea hasten denean (irailaren 2a) emanen da formulario horren URLa. Eranskin honen 5.2 puntuan aipatzen den dokumentazioa web formularioari atxikita aurkeztu beharko da.

Hautapen Batzordeak agiri originalak eskatzen ahalko ditu, behar diren egiaztapenak egiteko, beharrezkotzat jotzen badu.

Bestela, Hezkuntza Departamentuko erregistroan aurkeztuko dira ebazpen honen 2. eranskineko eskabidea eta dagokion dokumentazioa.

Nolanahi ere, arestian esandakoa galarazi gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako moduetako edozeinen bidez ere aurkezten ahalko dira.

Eskabidea eta dokumentazioa posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean sartuko dira, postako funtzionarioak, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar diezazkion.

Deialdiaren prozesu osoa (eskabidea, agirien aurkezpena eta abar) telematika bidez gauzatzen ahalko da, webgune honen bidez.

Elektronikoki tramitatzeko, beharrezkoa da NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala edukitzea.

Deialdi honetako laguntzetarako eskabideak Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari zuzenduko zaizkio beti.

  • Web-formularioa edo eskabide orria (Ebazpen honen 2. eranskina).
  • Entitate antolatzaileak emandako ziurtagiria, esaten duena eskatzaileak ikastaroan parte hartu duela, honako hauek adierazita: parte-hartzailearen izen-abizenak, ikastaroaren izena, maila, modalitatea (hirugarren oinarriko 1. puntua), prezioa, ikastaroa noiz hasi eta bukatu zen, ordu kopurua guztira, eta eskatzaileak egindako ikastorduak guztira, bertaratze portzentajea kalkulatuta (ikus bigarren oinarriko 2.2 puntua). Datu horiek guztiak nahitaezkoak dira laguntza ordaintzeko.
  • Matrikula tasa ordaindu izanaren frogagiria (ez bada agertzen entitate antolatzaileak emandako ziurtagirian).
  • Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera (SAT-TOE). Irakasle eskatzaileek “Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera” (3. eranskina), jatorrizkoa, erregistratu beharko dute eskaera egiteko epean, dagokion banketxeak betea eta zigilatua ondorengo kasuetan:
    • Beste inoiz bidali ez badute.
    • Inoiz egin badute ere, kontu-korrontea aldatu badute.

Honela erregistratu ahal izango da:

1. Erregistro Elektroniko Orokorra:
Destinoa: Ekonomia eta Ogasun Departamentua. Diruzaintza Atala

2. Postaz bidalita edo honako helbide honetan entregatuta:
Ekonomia eta Ogasun Departamentua
Diruzaintza Atala
Carlos III.a, 4-2
31002 Iruñea

Nolanahi ere, mezu elektroniko bidez jakinarazi beharko zaio Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuko Euskara Atalari igorketa hori egin dela, baita igorketa-data ere (euskaraatala@navarra.es).

382/2023 Ebazpena, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasleei euskara ikasteko edo hobetzeko banakako laguntzak ematea onesten duena.

Harremanetan jartzeko

Euskara Atala
Telefonoa: 848 42 65 93
Posta elektronikoa: euskaraatala@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time