Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikasleriaren aurreinskripzioa eta matrikula. 2024-2025 ikasturtea

Oinarrizko informazioa

2024-2025 ikasturtean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikasketak egingo dituzten ikasleen familiak.

Aldaketak

 • Epe berri bat ireki da, "Aurkeztutako eskabideen datuak, dokumentuak eta baremoak kontsultatu eta berrikustea" izenekoa.
  • Eskaera telematikoki eginez gero, aurkeztutako dokumentazioa behar bezala barematu dela egiaztatu beharko dute familiek. Ados ez egotekotan, alegazioak aurkeztu beharko dira lehen aukerako ikastetxean.
  • Eskaera aurrez aurre eginez gero, familia bakoitzak emandako dokumentazioa eta baremazioa berrikusi beharko ditu, aurkeztutako dokumentuekin bat datorrela eta baremazioa zuzena dela egiaztatzeko. Desadostasunik izanez gero, lehen aukerako ikastetxean edo eskaera aurkeztu den ikastetxean aurkeztu ahal izango dira alegazioak.
 • Erroldatze-agiria ez da nahitaezko dokumentua. Dagokion baremoa lortu nahi bada bakarrik aurkeztu beharko da, urteko ebazpenak ezartzen duen moduan.
 • Aukera hobetzea derrigorrezkoa izatetik borondatezkoa izatera igaroko da irailaren 1etik irailaren 20ra.
 • Batxilergorako konkurrentzian batez besteko nota kalkulatzeko, DBHko lau mailetako ikasgaietan eta/edo eremuetan lortutako kalifikazioak hartuko dira kontuan.
 • Ikastetxe publikoetan Nazioarteko Batxilergoa egiteko onarpen-eskaerak:
  • Betekizunak: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-tituluaz gain, aipatutako tituluaren batez besteko notan gutxieneko puntuazioa 7 puntukoa izatea onarpen betekizuna izango da.
  • Baremoa:
   • Helbidea:
    • Bizilekua Nafarroako Foru Erkidegoan duten ikasleak: 4 puntu.
    • Aurreko egoeran bizi ez diren ikasleak: 0 puntu.
   • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-tituluaren batez besteko nota.
  • 2024-2025 ikasturterako baimendutako ikastetxe publikoak Iruñeko "Navarro Villoslada" Bigarren Hezkuntzako Institutua eta "Benjamin de Tudela" Bigarren Hezkuntzako Institutua dira.
  • Nazioarteko Batxilergoaren aukera sei aukeretako bat izango da, eta nahitaez adierazi beharko da aukeratutako Batxilergoaren modalitatea (Zientziak eta Teknologia edo Humanitateak eta Gizarte Zientziak).
  • Nazioarteko Batxilergoko ikasketetarako ikasleen gehieneko ratioa 24 ikaslekoa izango da.

Ohiko epea

Ikasle berberarentzat eskabide bat baino gehiago aurkezten badira ohiko onarpen-prozesutik kanpo geratuko da.

Per capita errentaren kalkulua

Familia-unitatearen per capita errentaren lehentasunezko irizpidea egiaztatzeko, nahitaez markatu beharko da, onarpen-eskaeran, 2022ko ekitaldiko errenta-aitorpena kontsultatzeko baimen-laukia, Ogasunaren datuak lortzeko. Horrela, Hezkuntza Sailak atal honi dagokion puntuazioa eman ahal izango dio. Errenta-aitorpenak bananduta badaude, bi gurasoek edo legezko tutoreek baimendu beharko dute, eta behar bezala identifikatuta geratu beharko dute. Inola ere ez dira kontuan hartuko paperean aurkeztutako errenta-aitorpenak.

Nahitaezko dokumentazioa

 • Onarpen eskaera, behar bezala beteta (eskabidea ikastetxean eskuordetuta aurkezten bada bakarrik).
 • Agiri hauetako baten fotokopia: familia-liburua/jaiotza-ziurtagiria/pasaportea /NAN/AIZ.

Aukerako dokumentazioa

 • Errolda-edo bizikidetasun-ziurtagiria, adingabea eta gutxienez haren gurasoetako edo legezko tutoreetako bat jasotzen dituena.
 • Desgaitasunaren ziurtagiria.
 • Lanpostu-ziurtagiria, datuak maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren (19. art) arabera jasotzen dituena.
 • Familia ugariaren legezko ziurtagiria.
 • Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izanaren ziurtagiria.
 • Familia-harrerako egoeran ziurtagiria.
 • Guraso bakarreko familia izatearen txartelaren kopia.
 • Erditze anizkoitzean jaiotako ikasleak.
 • Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen egiaztagiri ofiziala. Familiak baldin badaki ikaslea EDUCAn erroldatuta dagoela eta han hezkuntza-laguntzako berariazko premia adierazita dagoela, ez du egiaztagiririk aurkeztu behar, Hezkuntza Departamentuak ofizioz aurkeztuko baitu.
 • 85/2024 Ebazpena, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesuaren deialdia egin eta garatzen duena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko 2024-2025 ikasturtean.
 • 35/2024 Foru Agindua, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan Nazioarteko Batxilergoko irakaskuntzak arautzen dituena.
 • 33/2021 Foru Dekretua, zeinak arauak ematen baititu Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko.
 • 46/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez garatzen baita Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua.
 • 80/2019 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duena.
 • 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa.
Harremanetan jartzeko

Eskolatze Bulegoa
Posta elektronikoa: nescolar@navarra.es
Telefonoak:

 • Familientzako arreta:
  • 848 426 617
  • 848 426 986
 • Admisitrazioa:
  • 848 423 238
  • 848 423 239
  • 848 426 983
  • 848 428 922

Argibide eta Agiri Bulegoa
Telefonoak: 848 426 616 / 848 426 516 / 848 426 400

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time