Hezkuntza Bereziko beka eta laguntzak, 2021/2022 ikasturterako

Oinarrizko informazioa

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe batean eskolaturiko ikasleak:

 • Hezkuntza Bereziko bekak, ondoko baldintzak betetzen dituzten ikasleentzat:
  • 3 eta 21 urte bitarte izatea (2021eko abenduaren 31n beteak)
  • Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroko (NHBBZ) ekipoek proposaturik, ondoren aipatzen diren ikastetxeetako ikasleak: hezkuntza bereziko ikastetxeetan, landa eremuko hezkuntza bereziaren gela alternatiboak (GA), egokitzapen unitateak edo garapenaren nahasmendu orokorreko unitateak (EU/GNO), curriculum bereziko unitateak (CBU), Lanbide Heziketa bereziko zikloak (LHBZ) eta mugitzeko nahiz entzuteko desgaitasuna duten ikasleak lehentasunez integratzeko hezkuntza zentroak.
 • Hezkuntza Bereziko laguntzak, ondoko baldintzak betetzen dituzten ikasleentzat:
  • 3 eta 18 urte bitarte izatea (2021eko abenduaren 31n beteak).
  • Hezkuntza premia bereziak izatea, jarraian adierazitako egoera baten ondorioz:
   • Ezgaitasun psikiko, fisiko, zentzumenezko edo mugimenezko esanguratsua izatea.
   • Jokabidearen arazo larriak izatea, Arreta Faltaren Nahastea-Hiperaktibitatea (AFNH) dela-eta curriculum egokitzapen esanguratsua dutenak barne.
   • Prestakuntza arautuaren jarduera osagarriak behar dituzten adimen gaitasun handiak izatea.
   • Logopediaren laguntza behar duten hizkuntzaren nahaste berariazkoa edo atzerapen larria izatea.
   • Curriculumean bi kurtsoko edo gehiagoko atzerapena eragiten duen irakurmenaren nahaste berariazkoa izatea.
  • Ikasle horiek laguntza ezin jaso izatea euren ikastetxean bertan Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.
 • Unibertsitatekoa ez den derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzako ikasle ezinduendako laguntzak, ondoko baldintzak betetzen dituzten ikasleentzat:
  • Ikasleek 16tik 21 urte bitarteko adina izatea, betiere 2021eko abenduaren 31n beterik.
  • Psikiko, zentzumenezko edo mugimenezko desgaitasuna edo nahaste psikiatriko larriak izatea.
  • Laguntza pedagogiko berezia edo garraio egokitua behar izatea.

350.000 euro, horrela banatuko direnak (gehienezko zenbatekotan):

 • Hezkuntza Berezirako bekak:
  • Jantokia (mantenu erdian): 300 euro bitarte.
  • Herrietako Hezkuntza Bereziaren Gela Alternatiboetan (GA) eta erdibideko unitateetan/garapenaren nahaste orokorreko unitateetan (EU-GNO) ez da kontuan hartuko muga hori.
  • Garraioa: zerbitzu honen erabileraren ondorioz sortutako gastuaren arabera.
  • Egoitza: 1.800 euro arte (baldin familiaren etxetik ikastetxera 30 km-tik gora badago).
 • Hezkuntza Bereziko laguntzak:
  • Hezkuntza premientzako laguntza: 1.300 euro arte.
  • Gaitasun handientzako laguntza: 700 euro arte.
  • Psikomotrizitate tratamenduak (soilik Haur Hezkuntzako ikasleentzat): 1.300 euro arte.
  • Garraioa: 500 euro arte (laguntza zentrora dagoen distantzia 8 km-tik gorakoa bada).
 • Unibertsitatekoa ez den derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzako ikasle ezinduendako laguntzak:
  • Laguntza: 1.500 euro arte.
  • Garraioa: 500 euro arte (laguntza zentrora dagoen distantzia 8 km-tik gorakoa bada).

Prozeduraren urratsak:

 • Behin-behineko ebazpena
 • Erreklamazioak
 • Behin betiko ebazpena
 • Gastuen justifikazioa
 • Hezkuntza Bereziko beka eta laguntzen ordainketa

Eskaera guztierako ezinbesteko dokumentazioa:

2021-2022 ikasturterako beka edo laguntzak eskatzeko, online eskaera bete beharko da. Hartara sartzeko identifikazio modu hauek erabil daitezke: ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa edo Cl@ave bitartez.

Honako agiri hauek erantsi behar dira:

 1. Aitaren, amaren edo tutorearen NANaren fotokopia.
 2. Familia liburuaren fotokopia osoa. Ikaslearen gurasoak bereizirik edo dibortziaturik baldin badaude edo ikasleak tutoreak baldin badauzka, laguntza eskatu duenaren mende dagoela adierazten duen agiria.
 3. Eskatzailearen familia unitateko kideek 2020an aurkezturiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenen fotokopia osoa.
  Familia unitateak 2020ko PFEZaren aitorpena egin ez badu, legez horretara beharturik ez dagoelako, honako hauek erantsi beharko dizkio eskabideari:
  Besterentzat lanean ari direnen, pentsiodunen edo langabeen kasuan, 2020. urtean izandako diru-sarreren frogagiria, kasuan kasuko enpresak edo erakundeak luzatua. Enpresaburuen, nekazarien eta profesional liberalen kasuan, 2020. urtean izandako diru-sarrera gordinen aitorpena.
 4. Familia bizilekuaren ziurtagiria (erroldatzea).

Hezkuntza Bereziko Beken eskabideetarako, ondokoa gehitu beharko da:

 1. III Eranskina: beka eskatzen denean bete beharreko eranskina.

Hezkuntza Bereziko laguntzen eskabideetarako, ondokoa gehituko da:

 1. IV Eranskina: laguntza eskatzen denean bete beharreko eranskina.
 2. Laguntza eman behar duen entitatearen txostena, programaren laburpena eta dagokion ikastetxearekiko koordinazioa aipatuta, eta laguntzaren kostuaren aurrekontua ziurtatzen duen agiria.

Unibertsitatekoa ez den derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzako ikasleendako laguntzen eskabideetarako, ondokoa gehituko da:

 1. Psikiko, zentzumenezko edo mugimenezko desgaitasunari lotutako %33ko edo gehiagoko elbarritasun kalifikazioaren ziurtagiria.
 2. Nahaste psikiatriko larriak dituzten ikasleendako mediku ziurtagiria.

556/2021 Ebazpena, abenduaren 13koa, deialdia onesten duena 2021/2022 ikasturterako (NAO 7. zenbakia, urtarrilaren 12koa).

Harremanetan jartzeko

Euskarri Tekniko eta Funtzionala

 • Euskarri teknikoaren ordutegia (aplikazio informatikoarekiko arazoak):
  astelehenetik osteguna arte 8:30etatik 17:30etara / ostiraletan 8:300etatik 15:00etara
 • Euskarri funtzionalaren ordutegia: astelehenetik ostirala arte 8:30etatik 14:30etara
  Telefonoa: 948 013 576
  Posta elektronikoa: soportec@navarra.es

Hezkuntza Departamentuko Premien Bulegoa
Santo Domingo, 8
31001 Iruña (Nafarroa)
Ordutegia: astelehenetik ostirala arte 8:30etatik 14:30etara

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time