Mezenasgo sozialaren araubideko entitate onuradunak aitortzea

Zergadunek entitate aitortuei egindako dohaintzek onura fiskalak dakarzkiete entitate horiei

Oinarrizko informazioa

Gizarte-zerbitzuen, garapenerako lankidetzaren edo emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren eremuko erakundeak.

Aintzatetsitako erakundeek hainbat baldintza betetzen dituztela egiaztatu beharko dute gizarte-mezenasgoaren erregimenaren nahitaezko aitorpena lortzeko. Nolanahi ere, erakunde hauek izan beharko dute:

 • Irabazi-asmorik gabekoak.
 • Helburu sozialak, garapenerako lankidetzakoak edo emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldekoak dituztenak.
 • Nafarroan jarduten dutenak, zehaztutako eremuetakoren batean, eskabidea egin aurreko azken lau urteetan.
 • Diru-sarreren %70, gutxienez, interes orokorreko helburuetarako erabiltzea.
 • 59/2013 Foru Dekretuan ezarritako dirulaguntza publikoen onuradunentzat ezarritako gardentasun-betebeharrak betetzea.

Prozeduraren urratsak:

Aitorpena lortu ondoren, erakunde onuradunak egiaztatu beharko du, urte bakoitzeko lehen zortzi hilabeteetan, gizarte-mezenasgoaren araubidean sartzeko ezarritako baldintzak betetzen jarraitzen duela.

Mezenasgo erregimenean sartzeko eta mantentzeko dokumentazio komuna:

Mantentze-lanen kasuan, erantzukizunpeko adierazpena sinatuta ere aurkeztu behar da.

 • 2/2023 Legegintzako Foru Dekretua, zeinaren bidez onesten baita fundazioen eta irabazi-asmorik gabeko bestelako entitateen zerga-araubide bereziko xedapenen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien testu bategina.
 • 25/2016 Foru Legea, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa.
 • 59/2013 Foru Dekretua, Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen onuradunen gardentasunerako betebeharrak arautzen dituena.

Tramitazioa

Epea:

 • Sarbidea: urte osoan irekita.
 • Mantentze-lanak: urte bakoitzeko lehen zortzi hilabeteetan.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Atala
González Tablas kalea, 7
31005 Iruñea
Telefonoak: 902 165 170 / 848 426 900
Fax: 948 240 108
Posta elektronikoa: calidad@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time