Osasun-txartel indibiduala (OTI) eskatzea

Osasun-txartela ez da iraungitzen; beraz, ez dago berritu beharrik.

Oinarrizko informazioa

Asistentzia sanitario publikorako eskubidea duten Nafarroako Foru Erkidegoko biztanleak.

Ondorengo eskabideak tramita ditzakezu:

 • Adin nagusikoentzako osasun-txartel indibiduala (titularrak eta onuradunak)
 • Adingabeentzako osasun-txartel indibiduala (onuradunak)
 • Txartelaren ale bikoiztua

Titulu propiodun aseguratu gisa edo eskubidearen titularra den pertsona baten onuradun gisa asistentzia sanitariorako eskubidea duzun egiazta dezakezu.

 • 2012ko urtarrilaz geroztik, dagoeneko ez da beharrezkoa osasun-txartel indibidualak (OTI), iraungitzeagatik, berritzea. Osasun-txartela ez da iraungitzen.

Prozeduraren urratsak:

 • Eskabidea zuzen egin bada, osasun-txartela eskatzaileak adierazitako helbidera bidaliko da, bi hilabeteko gehienezko epearen barruan.
 • Lehen Mailako Arretako medikua esleituko zaio, bere bizilekuari dagokion osasun-zentroan.
 • Nahitaezko agiriaren bitartez bere bizilekua justifikatzen ez badu, eskatzaileak egindako aukeraren bitartez eskatuko zaio, hilabete bateko gehienezko epearen barruan.
 • Eskakizunak betetzen ez baditu, hilabeteko gehienezko epearen barruan, txartela ez zaiola emango jakinaraziko zaio eta ez ematearen arrazoiak adieraziko zaizkio, eskatzaileak egindako aukeraren bitartez.
 • Eskabidea egiteko inprimakia.
 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Foru Erkidegoko udalerri bateko errolda-agiria, gehienez, txartela eskatu aurreko 15 egun lehenago emandakoa (txartelaren ale bikoiztua eskatzeko izan ezik).
 • Kudeaketak beste pertsona baten izenean egiteko baimena.

Gainera:

 • Familia-liburua, onuradun adingabeen kasuan.

Tramitazioa

Jarraibideak:

Sakatu "Eskatu", zure eskabidea eta dokumentazioa posta elektronikoz bidaltzeko (utisco01@cfnavarra.es).

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Eskabidea honako lekuetan aurkez daiteke, eskatutako dokumentazioarekin batera:

 • Zuzenean osasun-zentroetan
 • OTI Bulegoan
  Bakearen Plaza, z/g, 4. solairua
  31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Osasun-txartel Indibidualaren Alorra
Bakearen Plaza, z/g, 4. solairua
31002 Iruña (Nafarroa)
Telefonoak: 848 429 019 / 848 429 322
Helbide elektronikoa: utisco01@cfnavarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time