Elkartea desegiteko

Elkarte bat desegin dela inskribatzeko eta, gero, erregistroan baja emateko

Oinarrizko informazioa

Ezaugarrien lehenbiziko atalean azaldutako arrazoiengatik desegiten diren elkarteentzat.

1. Elkarte bat honako arrazoiengatik desegiten da normalean:

 • Estatutuetan aurreikusitako arrazoiengatik.
 • Bazkideek hala nahi dutelako (horretarako deitutako Batzar Orokor batean).
 • Kode Zibileko 39. artikuluan ezarritako arrazoiengatik.

2. Elkartea desegiteak ondorio hauek ditu:

 • Gobernu eta ordezkaritza organoetako titularrek kargua uztea.
 • Elkartearen balantzea egitea.
 • Likidazioaldia irekitzea, halakorik egin behar bada.
 • Gelditzen den ondarea ematea, halakorik baldin badago.

3. Erregistroan elkartearen baja eta desegitea inskribatzeko eskaerarekin batera, dokumentazioa erantsi beharko da, eskaeraren arrazoiaren arabera betea betiere.

4. Erregistroak batera inskribatuko ditu elkartearen desegitea eta baja, desegiten den egunean ondarerik gelditzen ez bada. Ondarerik gelditzen bada, elkartearen baja egiteko, likidatzaile guztiek sinatutako idazki bat aurkeztu beharko da Erregistroan, ondarea Estatutuetan aurreikusitako helbururako eman dela ziurtatzen duena.

Prozeduraren urratsak:

 1. Eskaeraren azterketa: Elkarteen Erregistroak dokumentuak zuzentzeko eskatzen ahalko dio Elkarteari. Hala egiten bada, ebazteko epea eten eginen da. Emandako epea pasatuta, zuzenketak egin ez badira, jarduketak artxibatu eginen dira, eta prozedura bertan behera utziko da.
 2. Eskaerari buruzko ebazpena: eskaera ebazteko epea hiru hilabetekoa izanen da, eskaera hori organo eskudunaren erregistroan sartzen denetik hasita.
 3. Epean ebazpenik eman ezean: izena emateko epea iraganik, ebazpenaren jakinarazpenik ez badago, inskripziorako eskabidea onartu dela ulertuko da.
 1. Eskabide orokorra, lehendakariak edo idazkariak sinatua.
 2. Batzar Orokorraren erabakiaren ziurtagiria edo elkartea desegitea erabaki zen bileraren akta.
 3. Likidatzaileen NANen edo NEAen kopia ere gehitu beharko da, likidazio batzordea osatzen dutenak ez badira kargua uzten duen Zuzendaritza Batzordeko kide (edo baimen espresa, erregistroko inskripzioaz arduratzen den Administrazioak haien nortasun datuak egiaztatu ahal izan ditzan Datuak Egiaztatu eta Kontsultatzeko Zerbitzuen (SVCD) edo horien balio bereko sistemen bidez)
 4. Likidatzaile guztiek sinatutako idazkia, likidazioaren ondorio den ondarea nori eman zaion zehazten duena.
 5. Disoluzio-tasaren ordainketa-gutunaren gordekina.
 6. Zuzendaritza Talde jardulea ez badago erregistratua, aldi berean abiarazi beharko dute haren inskripzioa.

Tramitea online bidez eginez gero, eskaneatu eta erantsi beharko dira, erregistroan kalifikatu ahal izateko, Ziurtagiriaren edo Aktaren eta eskatzen den gainerako dokumentazioaren jatorrizko agiriak. Dokumentazioa ontzat kalifikatu ondoren, inskripzioa gauzatzeko, jatorrizko agiriak aurkeztu beharko dituzue nahitaezko sinadurak ere badituztela (sinatu behar dutenek eskuz idatziak edo haien sinadura elektronikoak). PDF artxiboak sinatzeari buruzko informazioa Adobe Reader-ek emana.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitalarekin edo NAN elektronikoarekin
 • Cl@verekin

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Elkarte, Fundazio eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Epea: Urte osoan zabalik

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Elkarte, Fundazio eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Elkarte, Fundazio eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña
Telefonoak: 848 42 66 45 / 848 42 51 36
Helbide elektronikoa: asociaciones@navarra.es

Ondoko administrazio prozedurari lotuta dago tramitea:

Registro de la disolución de asociaciones

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time