Nahitaezko liburuen berri ematea (04 eredua)

Oinarrizko informazioa

Nahitaezko liburuak aurkeztu behar dituzten subjektu pasiboak eta, liburu horiek eginbidetzeko aurkeztu beharra izan ordez, eredu hau aurkeztuta horien berri eman nahi dutenak.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Zergaldia amaitzen denetik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epearen azken egunera bitartean.

Jarraibideak:

Hona sar zaitezke hau erabilita:

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Harremanetan jartzeko

Zerga arloko kontsultak:

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.