Nafarroako Foru Ogasunak emandako ziurtagiri telematikoak

Nafarroako Foru Ogasunak emandako ziurtagiri telematikoak internet bidez eskatzea. 

Oinarrizko informazioa

Nafarroako Foru Ogasunak emandako ondoren aipatzen diren ziurtagiriak internet bidez eskuratzeko aukera ematen du:

 • Zerga-betebeharrak egunean izatea
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea (kontratistak)
 • Ohiko etxebizitzagatiko kenkaria
 • BEZ zergaren subjektu pasiboa izatea
 • Errentaren zerga- eta likidazio-oinarriak
 • Kontura egindako atxikipenak (190 eredua)
 • Ekonomia-jardueren gaineko Zerga (EJZ)
 • Ekonomia-jardueren gaineko Zerga, Historikoa (EJZ)
 • Tributazio erregimena BEZ zergan
 • Egoitza fiskala
 • Egoitza fiskala (hitzarmenik gabe)
 • Itzultzeko dauden saldoak

Aurrez aurre ere tramita daitezke, behin aurretiko hitzordua hartuta. Honako agiriak eraman beharko dira: 

 • Eskatzailearen jatorrizko NAN edo IFZ/IFK agiria.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Jarraibideak:

Aplikaziora sartzeko, identifikazioa eduki behar duzu:

 • IFZ + PIN (PIN zenbakia eskuratzeko edo egungo zure PIN zenbakia aldatzeko, sakatu hemen)

Baliozko ziurtagiri digitala (kontsultatu internet bidez tramitatzeko gida)

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Tramitatzeko beste modu batzuk:

 • Foru Ogasunaren edozein bulegotara joan behar da, eskatutako agiriekin.
 • Eskatutako ziurtagiria emateko eskatutako datu guztiak daudenean edo zergaduna "egunean dagoenean", era horretako ziurtagirien kasuan, unean bertan jasoko du ziurtagiria.
 • Zergaduna egunean ez badago, ziurtagiria ematea ezinezko egiten duten bete ez dituen betebehar fiskalak edo zerga-zorrak zeintzuk diren jakinaraziko zaio.

Harremanetan jartzeko

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time