Lan etekinen gainean jasandako atxikipenak kalkulatzea

Lanaren etekinei aplikatu beharreko PFEZaren atxikipenaren tasa eta zenbatekoa kalkulatzeko aukera ematen du.

Taula honetan ere kontsulta daiteke.

Oinarrizko informazioa

  • 4/2008 Foru Dekretua, ekainaren 2koa, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren Foru Legearen Testu Bategina.
  • 174/1999 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araubidea.
  • 2/2012 Foru Araua, otsailaren 14koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, aldi baterako, karga osagarri bat ezarri eta atxikipen eta kontura egindako sarrera jakin batzuk aldatzen dituena. 
  • 23/2015 Foru Legea, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa.

Tramitazioa

Harremanetan jartzeko

Internet bidezko arreta
Telefono bidezko arreta: 948 505 152
 

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time