2022ko udan irakasleek prestakuntza ikastaroak egiteko laguntzen deialdia

Gehienez ere banakako 25 laguntza emango dira, 1.000 eurokoak, atzerrian ikastaro presentzial bat egiteko, eta banakako 13 laguntza, 350 eurokoak, unibertsitate eta zentro nazionalek edo atzerritarrek 2022ko uztailaren 1etik abuztuaren 31ra bitartean eskainitako lineako ikastaro bat egiteko deialdia

Oinarrizko informazioa

Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Foru Komunitateko ikastetxeetako eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleak, baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Jardunean dagoen irakasle izatea.
 • Azken 3 deialdietan irakasleak prestatzeko laguntzak atzerrian edo linean jaso ez izana.
 • Egoera hauetakoren batean egotea:
  • Foru Komunitateko, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako atzerriko hizkuntzak (ingelesa, frantsesa, alemana) edo atzerriko hizkuntzak (British, PAI, PAF, PALE, Bigarren Hezkuntza Eleanitza eta SSBB) ematen dituzten irakasleak.
  • Sare publikoko Bigarren Hezkuntzako hizkuntzaz kanpoko arloetako irakasleak, Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren (MCERL) arabera C1 mailaren pareko hizkuntza-eskakizuna dutenak, deialdiko atzerriko hizkuntzen batean.
  • Nafarroako hizkuntza eskola ofizialetako irakasleak.

***Adi: deialdi honi buruzko informazio osoa ARAUDIA fitxan dago. Hona hemen haren datu partzialak:

Ikastaroaren edukiak metodologikoa izan beharko du eta hizkuntzekin eta haien didaktikarekin zerikusia.

Gutxienez bi aste eta berrogei eskola ordu (hogei online ikastaroetan).

Ikastaro presentzialetan ez dira kontatuko, ondorio horietarako, eskolaz kanpoko jarduerei edo jarduera soziokulturalei dagozkien orduak, hala nola bisitak, antzerkia, zinema eta abar.

Ikastaroak 2022ko uztailaren 1etik abuztuaren 31ra bitarte egin beharko dira.

Laguntza hauek bateraezinak dira Hezkuntza Departamentuak antolatutako 2022ko udako ikastaro batean parte hartzearekin.

Laguntzen banaketa

 • Prestakuntza presentzialerako laguntzak:
  Guztira 25 laguntza emango dira, horietatik 17 sare publikoko irakasleentzat (13 ingelesa, 3 frantsesa eta 1 alemana/italiera) eta 8 sare itunduko irakasleentzat (6 ingelesa, 1 frantsesa eta 1 alemana).
  Sare jakin bateko hizkuntza baterako gordetako plaza guztiak ezin badira esleitu, beste sareko hizkuntza bererako emanen dira.
 • Lineako prestakuntzarako laguntzak:
  Guztira 13 laguntza emanen dira, horietatik 8 sare publikoko irakasleentzat eta 5 sare itunduko irakasleentzat, hizkuntza edozein dela ere.
  Hala ere, modalitateetako batean eskatzailerik ez izateagatik laguntzarik ezin eman bada, beste modalitateko eskatzaileei esleitzen ahalko zaie. Batzordeak kontuan hartuko du hizkuntza eta sare bakoitzerako eskabideen proportzioa, laguntza guztiak esleitzeko.

Laguntzen zenbatekoa eta estaldura:

Laguntza hauen helburua matrikularen oinarrizko kontzeptua finantzatzea da eta, presentzialen kasuan, ostatua.

Gehienez ere 1.000 euro jasoko dira modalitate presentzialean eta 350 euro lineako modalitatean.

Laguntza ikastaroa egin eta matrikulari eta, hala badagokio, ostatuari dagozkien gastuen frogagiriak egiaztatu ondoren jasoko da. Ikastaroko ordu guztiak zehazten dituen bertaratze-ziurtagiria aurkeztu beharko da 2022ko azaroaren 20a arte. Gastuak deialdi honetako zazpigarren oinarrian deskribatutakoaren arabera justifikatu beharko dira.

Hezkuntza Departamentuak gastu batzuk edo haien frogagiriak ezesteko ahalmena izanen du, gehiegizkotzat edo desegokitzat jotzen badira. Jasotako laguntzak ez dio inoiz onura ekonomiko pertsonalik ekarriko esleipen-hartzaileari. Laguntza hauek ez dute zerga kargarik izanen.

Laguntza esleitzen zaion pertsona izanen da hautatutako ikastaroan inskripzioa kudeatzeko eta behar diren ordainketak egiteko arduradun bakarra.

Garrantzitsua

Departamentuak baloratuko du programaren egokitasuna, laguntzen xedeetarako. Balorazio negatiborik izanez gero, Eleaniztasun eta Arte Ikasketen Zerbitzuak eskatzaileari jakinaraziko dio, arrazoia justifikatuta, 5 egun naturaleko epean beste ikastaro baten programa aurkez dezan. Laguntza emateko, ikastaro berri bat aurkeztu eta egokitu beharko da.

Era berean, laguntza eskaera aurkeztu ondoren, izangaiak kurtsoaren hautapena aldatzen badu, Eleaniztasun eta Arte Ikasketen Zerbitzuari jakinarazi beharko dio, onets dezan, eta hautatutako ikasturte berriaren programa erantsiko dio, behin betiko zerrendak argitaratu baino lehen. Horrela egiten ez bada, ez da laguntzarik emanen.

Egoki iritziz gero, dokumentazio osagarria aurkezteko eskatzen ahalko da.

Laguntza eskatzeko

Eskaera guztiak: zinpeko aitorpen betea, 9. eranskinaren arabera.

Gainera,

1. Ikastetxe publikoak:

 • Atzerriko hizkuntza bat ematen duten irakasleak: hizkuntzaren irakaskuntza ikastaroak Atzerriko Hizkuntzen Atalak ofizioz Giza Baliabideen Zerbitzuan eskatuko dituen zerbitzu orrietan egiaztatuko dira. Beraz, eskatzaileak ez du datu hori eman beharrik izango.
 • Atzerriko hizkuntzetan irakasten duten irakasleak: ikastetxeko (edo ikastetxeetako) zuzendariaren ziurtagiria, aurreko ikasturteetan ingelesez, frantsesez edo alemanez irakatsi dela zehazten duena, eta gaur egun irakasten ari dela zehazten duena (hizkuntza programak eta atal elebidunak). Eskatzaileak 8. eranskina aurkeztu beharko du.
 • Deialdiko edozein atzerriko hizkuntzatan hizkuntza-eskakizuna edo C1 hizkuntza-gaitasunaren maila duten Bigarren Hezkuntzako irakasleak: 30/2011 Foru Aginduan agertzen den C1 mailako ziurtagiria, alemanez, frantsesez, ingelesez edo italieraz, 30/2018 Foru Aginduaren bidez aldatua. Horren bidez, Nafarroako Gobernuaren Hizkuntzen Europako Esparru Bateratuak ezartzen dituen titulazioak eta ziurtagiriak ezartzen dira. PALE, PF edo PI eskakizuna badu, ez da beharrezkoa dokumentazioa aurkeztea, ofizioz egiaztatuko baita.

2. Sare itunduko zentroak:

 • Ikastetxeko (edo zentroetako) zuzendariaren ziurtagiria, aurreko ikasturteetan irakaskuntza ingelesez, frantsesez edo alemanez eman dela eta gaur egun ematen ari dela zehazten duena (IHP eta atal elebidunak). Eskatzaileak 8. eranskina aurkeztu beharko du.

Eskabidea Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztuz gero:

 • Eskabidea (2. eranskina)

Bestelako agiriak

4. eranskina.–Uko egitea.
5. eranskina.–Bukaerako txostena.
6. eranskina.–Aurkeztutako fakturen laburpena.
7. eranskina.–Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera.
8. eranskina.–Ikastetxeko zuzendariaren ziurtagiria.
9. eranskina.–Zinpeko aitorpena.

Deskargatu 2., 4., 5., 6., 8. eta 9. eranskinak (DOC).

7. eranskina.–Transferentzia bidez ordaintzeko eskabidea (DOC).

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Atzerriko Hizkuntzen Atala
Teléfonoa: 848 42 33 55
Helbide elektronikoa: idiomas@educacion.navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time