2021ko martxoaren 12a

Nafar Lansarek 1.200 enpresa bisitatuko ditu aurten, tartean 20 langile baino gehiago dituztenak

CEN eta ANELen laguntzarekin eta enpresetara hurbiltzeko estrategiaren barruan, prospekzio-plan bat abiarazi du, zerbitzu hobeak eskaintzeko
videocam Plan de prospección de empresas del SNE collections Irudi galeria

El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare tiene previsto visitar este año 1.200 empresas, entre ellas todas las que cuentan con más de 20 trabajadores (881, excluidas las de naturaleza pública). El objetivo, acercar los servicios en materia de gestión de ofertas de trabajo, formación o ayudas al fomento del empleo y captar necesidades.  

Nafar Lansare- Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 1.200 enpresa bisitatuko ditu aurten, horien artean 20 langile baino gehiago dituztenak (881, izaera publikokoak izan ezik). Helburua da lan-eskaintzen kudeaketaren, prestakuntzaren edo enplegua sustatzeko laguntzen arloko zerbitzuak hurbiltzea eta beharrak erakartzea.

Nafarroako Enpresarien Konfederazioak (CEN) eta Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkarteak (ANEL) egingo dute hurbilketa hori. Enpresa-erakundeek elkarrizketa erraztuko dute eta prospekzioko teknikariei lagunduko diete.

CENek, 20 sektore eta 4 eremu geografikoetako (Tutera, sakana, Erdialdea eta Lizarraldea) lehentasunezko 500 enpresa aukeratu ditu. Bestalde, ANELek Gizarte Ekonomiako 50 bat enpresa jarriko ditu martxan.

Carmen Maeztu Gizarte Eskubideetako kontseilariak eta Miriam Marton SNE-NLko zuzendariak aurkeztu dute prospekzio plana, Juan Miguel Sucunza CENeko presidentearekin eta Ignacio Ugalde ANELeko presidentearekin batera.

2008. urtera jo behar da hain prospekzio zabalaren aurrekari bat aurkitzeko. Ekintza hau enpresetara hurbiltzeko SNE-NLren estrategiaren barruan sartzen da. Enpresetara zerbitzuak zabaltzea eta enpresen beharrak erakartzeko, zuzeneko harremana dago enpresa-sektoreekin (nekazaritza, metala, ostalaritza eta turismoa, ikus-entzunezkoak, etab. Nafarroako enpresetan enplegua sustatzeko laguntzak ere birformulatuko dira.

"Pandemiaren aurretik hasi zen estrategia hau, eta orain inoiz baino beharrezkoagoa da susperraldia gauzatzeko. Elkarrekiko onurarako elkarlana, SNE-NL eta CEN eta ANEL enpresa-erakundeen gidaritzapean ", azpimarratu du kontseilariak.

Azaldu duenez, estrategiak "azken finean enplegu politika aktiboak eraginkorragoak izatea du helburu". "Beharrak aurreratu eta elkartu ahal ditugun heinean, gure programak egokitu eta erronkei aurre egin ahal izango diegu. Eta prospekzioari esker, enplegua bilatzen duten edo hobetu nahi duten dozenaka pertsona orientatuko dira, enpresen beharren araberako prestakuntza ibilbideen bidez ", azpimarratu du.

Juan Miguel Sucunza CENeko presidenteak adierazi duenez, "lankidetza publiko-pribatuaren adibide bikain baten aurrean gaude, non eragile publikoek eta enpresa mundukoek indarrak batzen ditugun gure ekoizpen sarea babesteko". Gainera, ekintza estrategiko hori CENek une honetan duen eginkizun nagusiarekin guztiz bat datorrela azpimarratu du, "Egoera ekonomiko zail honetan Nafarroako enpresei laguntza ematea", alegia. CENek laguntza teknikoa emango du prospekzio-bisitetan eta gainera, 14 bilera sustatuko ditu sektoreekin eta zonaldearekin.

Ignacio Ugaldek, kooperatibak eta lan-sozietateen izenean jarduten den ANELeko presidenteak, Nafar Lansare- Nafarroako Enplegu Zerbitzuak Gizarte Ekonomia arloko enpresei ematen dien laguntza azpimarratu zuen. "ANELetik, gure helburua SNE-NLk eskaintzen dituen laguntzei buruzko ezagutza sustatzea eta enpresetako pertsonen eta zerbitzu publiko honen arteko hurbilketa erraztea da. Jarduera sektore guztietako kooperatibekin eta lan sozietateekin lan egiten dugu ", esan du Ugaldek.

Horri dagokionez, CEN eta ANELek enpresa elkartuen pertzepzioari buruzko azterlan bana egin du, SNE-NLren hobekuntza-esparruak ezagutzeko. Bi analisien arabera, enpresen % 35ek, gutxi gorabehera, ez du SNE-NL edo ematen dituen zerbitzuak ezagutzen, normalean 10 langile baino gutxiagoko sinadurak. Azterlanen proposamen orokorra informazio gehiago ematea da.

7,8 gogobetetze-maila

Miriam Marton SNE-NLko gerenteak azaldu duenez, prospekzio lanak zerbitzuen zorro egonkorraren parte izateko diseinatu dira, gainera, enplegu politika aktiboen integrazio politikaren barruan.

Orientazioko 38 teknikarik egingo dute, SNE-NLk kontratatuta, orientazioan espezializatutako erakundeen bidez. Aholkularitzako lanaldiaren % 10 erabiliko dute enpresen beharrak erakartzeko. Neurri hori orientazio-zerbitzuaren erabiltzaileen laneratze-maila eta -kalitatea handitzera bideratuta dago: 2018an, pertsonen % 42,8k sei hilabetera egin zuen lan, eta% 52,7k hamabi hilabetera. Zerbitzu hori ematen inbertitutako euro bakoitzeko, Estatuko eta Nafarroako prestazioetan eta sorospenetan 1,5 eta 1,9 euro aurreztu ziren, hurrenez hurren. Kopuru horri soldatak kobratzetik eratorritako mozkinak gehitzen zaizkio.

SNE-NLko gerenteak azpimarratu duenez, zerbitzuak erabiltzen dituzten enpresa eta erakundeen gogobetetasunak gora egin du azken urteetan, baina 2020an batez besteko nota 7,8koa izan zen 2019an.

Pandemiak enpresekin lotutako programen exekuzioa aldatu du. 2017tik 2019ra bitartean, SNE-NLk 2018an hasitako krisiaren aurretik baino lanpostu gehiago kudeatu zituen: 9.100 2019an eta 7.065 2007an (2020an 5.862 izan ziren). Enpresentzako laguntzei dagokienez, 2019an 7 milioi inguru izan ziren 664 enpresentzat eta 2016an, berriz, 1,5.

"2020an, pandemia bizi arren, SNE-NLk enpresekin lotutako exekuzio eta jardueraren % 70 inguru mantendu zuen: 4,6 milioi laguntzetan eta 556 enpresa onuradun eta 6.000 lanpostu kudeatu zituen. Garrantzitsuena 2021ean sektoreen eta enpresen premiarik handienak aurrekontuak gauzatzearekin bat etortzea da ", esan du Martonek, eta , kontrataziorako, prestakuntzarako edo zuzendaritza-garapenerako laguntzei dagokienez,  datozen asteetan enpresentzako neurri berriak ezagutaraziko dituztela aurreratu du.

CEN: 71 hobekuntza-proposamen

CENek 763 enpresei egin zien inkesta. Guztizkoaren % 4k ez du SNE-NL ezagutzen eta % 35 inguruk edo ez du SNE-NL edo ematen dituen zerbitzuak ezagutzen (ezta SEPErekiko aldea ere), oro har 10 langile baino gutxiagoko enpresak. Enpresa horiek, zerbitzuei buruzko informazioa jaso ondoren, % 80k ez lukete beste osagarririk erantsiko. SNE-NL ezagutzen dutenen artean (gainerako% 65,4), % 86k organismoa arin eta azkar izapidetzen ari dela azpimarratu du.

SNE-NL ezagutzen ez duten enpresen artean, erakunde horrekiko konfiantza, 10etik, 5,4 puntukoa da. % 66k 5 eta 7 puntu artean ematen dituzte, eta % 12k, 8 eta 10 artean.

Erakundea ezagutzen dutenek, 10etik 6,87ko puntuazioa ematen diote SNE-NLri, zerbitzuak oraintsu edo iraganean erabili badituzte. % 54k 5-7 eta % 37 arteko konfiantza-maila adierazten du, 8-10ekoa. Gutxien ezagutzen den zerbitzua eskaintzak kudeatzea da, aholkularitza-, laguntza- edo prestakuntza-zerbitzuen aurrean. Baina bitartekaritza-lana ezagutzen dutenek erabili dute.

Azterlanak hobetzeko gomendio oso zehatzak ematen ditu. CENek 71 proposamen planteatu ditu. Beste alderdi batzuen artean, oro har, komunikazioaren hobekuntza eta zerbitzuen hedapen handiagoa nabarmentzen dira, besteak beste, eskaintzen kudeaketarena.

CENeko presidenteak "enplegu-zerbitzu arin, dinamiko eta enpresatik hurbil baten aldeko apustua egin du, enpresa-errealitatea bertatik bertara ezagutuko duena, sarbide errazekoa, tratu pertsonalizatua eta erraza, digitalizatua, malgua, eskaintzaren eta eskariaren bitartekotza-zerbitzu eraginkor batekin, enpresek dituzten kontratazio-beharrak azkar konponduko dituena eta prestakuntza-eskaintza bat egingo duena produkzio-ehunaren kualifikazio-premietarako prestatzeko, gure langileentzako kalitatezko etengabeko prestakuntzarekin".

ANEL: asebetetze oso handia

Gizarte Ekonomiaren esparruan, 98 enpresari egin zizkien inkestak ANELek, eta kasuen % 63an ezagutzen dira SNE-NLren zerbitzuak, batez ere enpresa handienen edo manufaktura-enpresen artean. Hala ere, alde nabarmenak daude ezagutzen diren zerbitzuen tipologien artean eta beraz, hobetzeko tarte handia dago eskainitako zerbitzuen zorroari buruzko informazioaren arloan.

Azterlanak gizarte-ekonomiako enpresen artean zerbitzuen erabilera-maila handia dela eta erabilitako zerbitzuen asebetetze-maila "oso handia" dela nabarmentzen du. Inkestatuen % 95.16k erabili dituzten SNE-NLren zerbitzuak onartzen dituzte eta % 70 inguruk bikain bat ematen dute.
Osagarri gisa, gizarte-ekonomiako enpresek zerbitzu-zorroa beren beharretara hobeto egokitzea proposatu dute. Enpresentzako informazio-zerbitzuez gain, oro har, eta Iruñerritik eta Eskualdetik kanpo zabaltzeko premia handiagoa izateaz gain, administrazio-arintasun handiagoa eta epeen murrizketa ere nabarmentzen dira, enpresen tamainara egokitu baitira zerbitzuak, enpresa txikiak ez baitaude hain inplikatuta; neurrira egindako prestakuntza, gazteak sartzeko laguntza gehiago, enpresa txikiak lehenestea edo negozio-ideiak ezartzeko aholkularitza handiagoa.

"Nolanahi ere, ekonomia sozialeko enpresek konfiantza adierazten dute eta prest daude euren esperientzia beste enpresa batzuei gomendatzeko", nabarmendu du Ugaldek.

Gehiago irakurri

Nafar Lansare- Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 1.200 enpresa bisitatuko ditu aurten, horien artean 20 langile baino gehiago dituztenak (881, izaera publikokoak izan ezik). Helburua da lan-eskaintzen kudeaketaren, prestakuntzaren edo enplegua sustatzeko laguntzen arloko zerbitzuak hurbiltzea eta beharrak erakartzea.