Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioak edo partaidetzak eta lortutako errentekin edo ondare-gehikuntzekin lotutako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena (187 eredua)

Oinarrizko informazioa

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari, Sozietateen gaineko zergari edo Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari dagokienez, atxikipena edo konturako diru-sarrera egitera behartuta egonda, zerga horiei buruzko legezko eta erregelamenduzko araudian xedatuarekin bat, atxikipenari edo konturako diru-sarrerari lotuak dauden errentak ordaintzen dituztenak, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten partaidetzen edo akzioen eskualdatze edo itzultze eragiketen edo harpidetza eskubideen eskualdatze eragiketen ondorioz.

Tramitazioa

Epea:

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1a eta otsailaren 5a bitartean aurkeztu beharko da, aurreko urte naturalari dagozkion eragiketei dagokienez.

Epea:

Aitorpena aurkeztu beharko da urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren 5era bitartean, aurreko urte naturalari dagozkion eragiketei dagokienez.

Jarraibideak:

12.000 erregistro baino gehiago dituzten aitorpenetarako, 994 inprimaki osagarria erabili behar da.

Harremanetan jartzeko

Zerga arloko kontsultak:
Internet bidezko arreta
Telefono bidezko arreta: 948 505 152

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time