Familietan esku hartzeko programa espezializatua

Programa anbulatorioa, psikologia eta hezkuntza arlokoa, helburu duena gurasoei laguntzea beren seme-alaba adingabeekin hartu-emanean efikazagoak izan daitezen; horretarako, familia hezitzaile bat dago, informazioa, laguntza, aholkularitza eta prestakuntza baliatuz beharrezko abileziak eta trebetasunak aldatu, areagotu eta eskaini ditzan, adingabeen zaintza egokirako

Oinarrizko informazioa

Foru Komunitatean bizi diren familiak, familiako adingabeak babesgabetasun arriskuko egoeran daudenean eta heziketa arloko laguntzak beharrezko direnean, helburu hauek izanik: bigarren mailako prebentzioa, familia babestea (psikologia eta hezkuntza arloan esku hartuz eta guraso-gaitasuna landuz) edo familia elkartzea.

Hezkuntza esku-hartze indibidualizatu eta intentsiboa da (astean 9 ordu ere izan baititzake), eta egunero gizarte hezkuntzaren arloko profesional bat joanen da familiaren etxera.

Programa horietako gehienak bat datoz familia osoa dela beren arreta-unitatea, eta helburu orokor hauek partekatzen dituzte:

  • Indartzea familiak duen gaitasuna arrakastaz aurre egiteko bere bizi zikloko fase guztiei.
  • Familiako harremanen kalitatea hobetzea, senar-emazteen artekoa, guraso eta seme-alaben artekoa eta senideen artekoa barne.
  • Familiaren harremanen kalitatea hobetzea bere inguruarekin eta sostengu sozialaren sistemak indartzea.
  • Familian modu negatiboan eragin dezaketen estres faktoreak gutxitzea, eta familiaren gaitasuna indartzea arazoei modu eraginkorrean aurre egiteko.

Jarduketa esparrua

Nafarroako herri guztietan. Zerbitzua urteko lanegun guztietan ematen da, astelehenetik ostiralera, eta, salbuespen gisa bakarrik, aldi baterako, astebururen batean.

  1. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen/Auzo-unitateen/HNATen deribazio-txostena.
  2. Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzaren proposamenaren balorazioa eta txostena.
  3. Pertsonen Autonomiarako Garapenerako Nafarroako Agentziaren administrazio-ebazpena.

Tramitazioa

Jarraibideak:

Iruñeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan edo Auzoko Unitateetan; handik deribazio-txostena bidaliko diote PAGNAko Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari:

  • Babesgabetasun Egoeren Balorazio Atala
  • Zaintza Kudeatzeko eta Neurri Judizialak Betearazteko Atala

Harremanetan jartzeko

Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetza
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia
Abejeras kalea, 5 bis, 7 eta 9
31007 Iruña
Telefonoa: 848 42 12 10
Helbide elektronikoa: info.derechossociales@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time