Fundazio baten eraketa-aktaren eta/edo estatutuen aldaketa

Fundazioen eta Babes Jardueren Zerga Araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legean aurreikusitako zerga araubide berezia mantentzeko bete beharreko baldintzetako bat da

Oinarrizko informazioa

Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatutako fundazioak.

Tramite honen helburuak dira:

 • Fundazio baten fundazio agiriaren edukian eta/edo estatutuetan egondako aldaketak inskribatzea.
 • Erregistroaren komunikazioaren eta  publikotasunaren legezko betebeharrak betetzea.
 1. Inskribatuta dauden fundazioek Erregistroari jakinaraziko dizkiote fundazio agiriaren edukiari edo estatutuei eragiten dieten eta estatutuekin bat organo eskudunak onartu dituen aldaketa guztiak, horiek inskriba ditzan (helbidea, hasierako zuzkidura, xedeak, patronatuaren osaera eta/edo funtzionamendua, etab.).
 2. Inskripzioa fundazioaren legezko betebehar bat da.
 3. Gainera, zerga-araubide berezia duten fundazioen kasuan, erregistroko informazioa eguneratuta egotea zerga-onura horiek mantendu ahal izateko bete beharreko baldintza da.

Prozeduraren urratsak:

 1. Eskaera aztertzea: Nafarroako Fundazioen Erregistroak aurkeztu diren dokumentuak zuzentzeko eskatzen ahalko dio fundazioari. Hala egiten bada, ebazteko epea etenen da. Emandako epea igarota zuzenketak egin ez badira, jarduketak artxibatu eginen dira, eta prozedura bertan behera utzi.
 2. Eskaera ebaztea: inskripzio eskaera ebazteko epea hiru hilabetekoa izanen da, eskaera hori izapidetzeko eskumena duen Administrazioaren erregistroan sartzen denetik hasita.
 3. Ebazpena epean ez ematea: izena emateko epea iraganik, ebazpenaren berariazko jakinarazpenik ez badago, inskripziorako eskabidea onartu dela ulertuko da.
 1. Eskabide orokorra
 2. Hasierako fundazio agiria edo gerokoak aldatzen dituen eskritura publikoa, halakorik badago
  Eskritura notariotzan legeztatutako kopia edo administrazioan konpultsatutako jatorrizko agiriaren kopia izango da.
 3. Fundazioa arautzen duten estatutuen aldaketa oso edo partzialeko eskritura publikoa. Aldaketetarako, erabilgarria izan daiteke estatutuen eredu hau.
  Eskritura notariotzan legeztatutako kopia edo administrazioan konpultsatutako jatorrizko agiriaren kopia izango da.
  Lurralde-aldaketen kasuan, adibidez, Fundazioa Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatuta egongo ez bada, baizik eta beste autonomia-erkidego bateko erregistro batean edo Estatukoan, aldaketa-inskripzioarekin batera, espedientea dagokion lurraldeko erregistro eskudunera bidaltzea eskatuko da.
 4. Bi kasuetan, organo eskudunak onartutako aldaketa-akordioa jasotzen duen ziurtagiria jaso behar da eskrituretan, idazkariak sinatuta eta presidentearen oniritziarekin, eta horretan jasota egon behar dute aldaketa estatutuekin bat datorrela eta aldaketa estatutuetan arautzen den prozedurarekin bat egin dela egiaztatzeko beharrezko baldintza guztiak.
 5. Bi kasuetan, patronatuaren osaketa aldatu egin bada erregistroan jasota dagoenarekiko, patronatua berritu delako inskripzioa izapidetuko da (fitxarako esteka).
 6. Inskripzio-tasaren ordainketa-gutuna.

Tramitea online bidez eginez gero, eskaneatu eta erantsi beharko dira, erregistroan kalifikatu ahal izateko, Eraketa Aktaren, Estatutuen eta eskatzen den gainerako dokumentazioaren jatorrizko agiriak. Dokumentazioa ontzat eman ondoren, inskripzioa egiteko, jatorrizko agiriak aurkeztu beharko dira behar bezala sinatuta (sinatu behar dutenek eskuz idatziak edo haien sinadura elektronikoak). PDF artxiboak sinatzeari buruzko informazioa  Adobe Reader-ek emana.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitalarekin edo NAN elektronikoarekin
 • Cl@verekin

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Epea: Urte osoan zabalik

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña
Telefono-zenbakiak: 848 42 66 45 / 848 42 51 36
Posta elektronikoa: asociaciones@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time