Nafarroako Foru Ogasunari buruzko informazioa

Zerga-bilketa, zerga-onurak, memoriak eta estatistikak


Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoa da, eta Foru Komunitateari dagozkion zergak kudeatzeaz, ikuskatzeaz eta biltzeaz arduratzen da. 352/1999 Foru Dekretuaren bidez sortu zen. 

Berezko nortasun juridikoa du eta jarduteko gaitasun osoa, Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren plangintza, zuzendaritza eta tutoretza pean. 244/2023 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren haren estatutuak. 

Ikusi organigrama osoa

Diru-sarrerak eta gastuak

Nafarroako bere lurraldeari dagozkion zergak ezartzeko eta biltzeko ahalmena du. Lortutako diru-sarrerekin, bere eskumeneko zerbitzu publikoak finantzatzen ditu (osasuna, hezkuntza, gizarte-politikak, errepideak eta abar). Ondoko esteka hauetan jakin dezakezu zein diren diru-sarrera nagusiak eta zein politiketara bideratzen diren. 

 

Zerga-onurak

Zerga-onuren aurrekontuak:

2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013

Exekuzio egoerak, ekitaldia ixtean:

2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013

 

Memoriak

2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016

 


Estatistikak

Nafarroako bere lurraldeari dagozkion zergak ezartzeko eta biltzeko ahalmena du. Lortutako diru-sarrerekin, bere eskumeneko zerbitzu publikoak finantzatzen ditu (osasuna, hezkuntza, gizarte-politikak, errepideak eta abar). Ondoko esteka hauetan jakin dezakezu zein diren diru-sarrera nagusiak eta zein politiketara bideratzen diren. 

 

Zerga-onuren aurrekontuak:

2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013

Exekuzio egoerak, ekitaldia ixtean:

2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013

 

2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016