(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Ekonomia :
  • Diruzaintza :
   • 84/1995 Foru Dekretua, apirilaren 3koa, Toki Entitateek Nafarroako zergetan duten partaidetza fondoaren kontura aurrerakinak ematea, eta banaketa kontuetan mugaeguna gainditutako zorren ordainketan luzapenak ematea arautzen duena

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

84/1995 Foru Dekretua, apirilaren 3koa, Toki Entitateek Nafarroako zergetan duten partaidetza fondoaren kontura aurrerakinak ematea, eta banaketa kontuetan mugaeguna gainditutako zorren ordainketan luzapenak ematea arautzen duena

 

(1995eko 52. NAOn argitaratutako testua, apirilaren 24an)

Atarikoa

1995. ekitaldirako Nafarroako Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 26/1994 Foru Legeak, bere Hirugarren Xedapen Gehigarrian, ahalmena ematen dio Nafarroako Gobernuari, Ekonomi eta Ogasun Departamentuaren bidez, Zergetako Partaidetza Fondoan kontsignaturiko transferentzien kontura aurrerakinak eta Banaketa Kontuetan mugaeguna gainditutako zorren ordainketan luzapenak eman ditzan.

Aipatu xedapenaren arabera, Nafarroako Udal eta Kontzejuek aurrerakinak eska ditzakete Nafarroako Zergetan duten Partaidetza Fondoaren kontura, eta luzapenak ere bai Banaketa Kontuetan mugaeguna gainditutako zorren ordainketan. Horregatik, beharrezkoa da aurrerakin eta luzapen horiek emateko oinarri orokorrak ezartzea, 26/1994 Foru Legearen Laugarren Hirugarren Gehigarrian arautuari jarraikiz, Ekonomi eta Ogasun Departamentuak izapida ditzan Toki Administrazioko Departamentuak txostena egin ondoan.

Horrenbertzez, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak proposaturik eta Nafarroako Gobernuak mila bederatziehun eta lauretan hogeita hamabosteko apirilaren hiruan egin bilkuran harturiko Erabakiari jarraikiz, dekretatu dut:

1. artikulua

1. Ekonomi eta Ogasun Departamentuak, salbuespenez, aurrerakinak ematen ahal dizkie diruzaintza arazoak dituzten Toki Entitateei, Zergetako Partaidetza Fondoan ohizko transferentziengatik dagokien diru kopuruaren hiruhileko baten zenbatekoaren kontura.

Toki Entitatearen ekonomi eta finantza egoerak, aurrezki gordinaren, defizitaren eta zorpetze mailaren bidez taiututa, beharrezko eginen balu ez‑ohizko neurriak hartzea, konturako aurrerakina bi hiruhilekoren zenbatekoaren adinakoa izan liteke.

2. Aurrerakin horiek, kitatzen ez diren bitartean, Banaketa Kontuko zorrendako ezarrita dauden korrituak sortuko dituzte.

2. artikulua

Emandako aurrerakina, 1995.eko Nafarroako Zergetako Partaidetza Fondoaren hurrengo banaketekin konpentsatuz edo haren zenbatekoa Banaketa Kontuan kargatuz eta gero konpentsatuz itzuliko da.

3. artikulua

Ondoko baldintzak betetzen dituzten Udal edo Kontzejuei baizik ez zaizkie aurrerakinak emanen:

a) 1993. ekitaldiko kontuen itxiera eta 1995.eko Aurrekontua Toki Administrazioko Departamentuan aurkeztua izatea.

b) Aurrerakinaren beharra sinesgarritasun osoz frogatzea.

c) Aurrerakinaren konpentsazioa onartzea 1995.eko Fondoaren hurrengo banaketetan.

d) Lurraldeko Landa eta Hiri Aberastasuna Eguneratzeko hitzarmenak sinaturik izatea edo, hala bada, katastro berriak indarrean izatea.

e) Toki Entitateak bi hiruhilekori dagokion aurrerakina eskatzen badu, aurrezki gordina, defizita eta zorpetze maila taiutzeko dokumentazio aski erantsiko da.

4. artikulua

1. Ekonomi eta Ogasun Departamentuak, salbuespenez, luzapenak ematen ahal dizkie diruzaintza arazoak dituzten Toki Entitateei, Banaketa Kontuetan mugaeguna gainditutako zorren ordainketan.

2. Epealdia, korritu tasa eta luzapenaren ordainketa edo amortizazio epeen zenbatekoa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak erabakiko ditu banan‑banan, entitate eskatzailearen finantza edo ekonomi egoeraren arabera.

5. artikulua

Ondoko baldintzak betetzen dituzten Udal eta Kontzejuei baizik ez zaizkie luzapenak emanen:

a) 1993. ekitaldiko kontuen itxiera eta 1995.eko Aurrekontua Toki Administrazioko Departamentuan aurkeztua izatea. Eskabidea urritik aitzina aurkezten baldin bada, 1994. ekitaldiko kontuen itxiera ere galdatuko da.

b) Ekonomi eta finantza aldetik, bideragarritasunari buruzko plan baten bidez, Toki Entitatea onartu beharreko luzapenari buru emateko gai dela frogatzea.

c) Lurraldeko Landa eta Hiri Aberastasuna Eguneratzeko hitzarmenak sinaturik izatea edo, hala bada, katastro berriak indarrean izatea.

6. artikulua

Aurrerakin eta luzapenen eskariak, arestiko artikuluek aipatu agiriekin batean, Toki Administrazioko Departamentuari igorriko zaizkio. Horrek behar den txostena idatzi eta espedientearekin batean, Ekonomi eta Ogasun Departamentuari igorriko dio, eskatutako aurrerakin edo luzapena eman edo uka dezan.

Azken Xedapenetan Lehenbizikoa

Ahalmena ematen zaio Ekonomi eta Ogasun kontseilariari Foru Dekretu hau garatu eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken Xedapenetan Bigarrena

Foru Dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa