Erkidego mailako lekualdatze-lehiaketa unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioentzat. 2023-2024 ikasturtea

Oinarrizko informazioa

 • Karrerako eta praktiketako funtzionarioak, unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidego hauetakoak:
  • Maisu-maistrak
  • Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleak
  • Lanbide Heziketako irakasle teknikoak
  • Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialistak
  • Hizkuntza eskola ofizialetako katedradun eta irakasleak
  • Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak eta irakasleak
  • Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko katedradunak, irakasleak eta maisu-maistrak

 

 • Nafarroako Foru Komunitatean atzerriko hizkuntzaren eskakizuna duten lanpostuetarako izendatutako irakasle funtzionarioak

PARTE HARTZEKO ESKABIDEA:

Irakasle funtzionario guztiek telematikoki aurkeztu beharko dute parte hartzeko eskabidea, orri honetan horretarako prestatuko den botoiaren bidez.

 

MEREZIMENDUAK AURKEZTEA

Gainera, merezimenduak egiaztatzeko agiriak aurkeztu nahi dituzten funtzionarioekorri honetan horretarako prestatutako botoia erabili beharko dute, eta agiri hauek erantsi:

 

Puntuazioa berrestea eta aurkeztu beharreko agiriak:​​​​

 • Puntuazioa berresten duten irakasleek honako hauek aurkezten ahalko dituzte:

- Zer lekualdatze-lehiaketatan parte hartu zuen azkenekoz, deialdi horretarako eskabideak aurkezteko epea bukatu zenetik egindako merezimenduak (aplikazio telematikoak parte-hartzaileei adieraziko die epe hori noiz bukatu zen).

- 1.2, 4, 6.4 eta 6.6 atalei dagozkien merezimenduak, karrerako funtzionario izendatu aurrekoak, zerbitzu-orrian jasota ez badaude.
Puntuazioa berresten ez duten irakasleek merezimendu guztiak aurkeztu beharko dituzte.

 • ​​​​​Puntuazioa berresten ez duten irakasleek merezimendu guztiak aurkeztu beharko dituzte.

 

EGINDAKO ZERBITZUAK KONTSULTATZEA:

Hezkuntza Departamentuak ofizioz barematuko ditu zerbitzu-orrian jasota dauden zerbitzuak, funtzionario gisa nahiz aldi baterako administrazio-kontratudun gisa egindakoak. Esteka honetan kontsulta daitezke:

Kontsultatu egindako zerbitzuak

 

 

 

LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN DEIALDIA

 • 269/2023 Ebazpena, urriaren 6koa, lekualdatze-lehiaketa autonomikorako deialdia egiten duena (222. NAO, urriaren 26koa)

 

OHIKO GALDERAK

 

 

MAISU-MAISTRAK. ZONIFIKAZIOA, LANPOSTU-HUTSAK, LANPOSTU EZABATZEA ETA LANPOSTU IBILTARIEI ATXIKITZEA.

 • Resolución 270/2023, urriaren 9koa, ikastetxeen zonifikazioari, lanpostu hutsei, lanpostuak kentzea eskatzeko prozedurari eta lanpostu ibiltariei atxikitzeari buruzkoa (222. NAO, urriaren 26koa)

I. eranskina: Zonifikazioa
II. eranskina: Behin-behineko lanpostu hutsak: Haur eta Lehen Hezkuntza, DBHko ikastetxeak, lanpostu bereziak eta beste lanpostu eta programa batzuk
III. eranskina: Lanpostua kentzeko eskaera
IV. eranskina: Lanpostu ibiltariei atxikitzeko eskaera

Lanpostuak kentzea edo lanpostu ibiltariei atxikitzea eskatzeko epea: urriaren 27tik azaroaren 3ra, biak barne.

 

GAINERAKO IRAKASTZUNTZAKO KIDEGOAK/LANPOSTUAK. ZONIFIKAZIOA, LANPOSTU-HUTSAK ETA LANPOSTU EZABATZEA.

 • 271/2023 Ebazpena, urriaren 9koa, ikastetxeen zonifikazioari, lanpostu hutsei eta lanpostuak kentzea eskatzeko prozedurari buruzkoa (222. NAO, urriaren 26koa)

I. eranskina: Zonifikazioa
II. eranskinetik V.eranskinera: Behin-behineko lanpostu hutsak
VI. eranskina: Lanpostuak kentzeko eskaera

Lanpostuak kentzea eskatzeko epea: urriaren 27tik azaroaren 3ra, biak barne.

 

Emaitzak

 • 308/2023 Ebazpena, de azaroaren 23koa, azaroaren 10eko 297/2023 Ebazpena aldatzen duena.
 • 301/2023 Ebazpena, azaroaren 15ekoa, azaroaren 10eko 297/2023 Ebazpenean akats materiala zuzentzen duena.
 • 297/2023 Ebazpena, azaroaren 10ekoa, 2023/2024 Autonomia Erkidegoko lekualdatze-lehiaketarako Balorazio Batzordeak izendatzen dituena

322/2023 Ebazpena, abenduaren 12koa, maisu-maistren eta Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoetako zenbait lanpostu ezabaten dituena eta lanpostu ibiltariko izendapena duten maisu-maistren kidegoko irakasle batzuk ikastetxeko lanpostu arruntetara atxikitzen dituena.

 • MAISU-MAISTRAK

57/2024 Ebazpena, otsailaren 21ekoa, Autonomia Mailako lekualdatze-lehiaketaren deialdian bete beharreko behin betiko lanpostu hutsak onartzen dituena.

Eranskina.Behin betiko lanpostu hutsakHaur eta Lehen Hezkuntza  /  DBHko ikastetxeak  /  Lanpostu bereziak eta beste lanpostu eta programa batzuk

 

 • BIGARREN HEZKUNTZAKO KATEDRADUNAK ETA IRAKASLEAK, LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK (DESAGERTZEAR DAGOEN KIDEGOA), LANBIDE HEZIKETAKO SEKTORE BEREZIETAKO IRAKASLE ESPEZIALISTAK, HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO KATEDRADUNAK ETA IRAKASLEAK, MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK ETA IRAKASLEAK, ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO KATEDRADUNAK, IRAKASLEAK ETA LANTEGIKO MAISU-MAISTRAK

​​​​​​​​​​​​​​58/2024 Ebazpena, otsailaren 21ekoa, autonomia mailako lekualdatze-lehiaketaren deialdian bete beharreko behin betiko lanpostu hutsak onartzen dituena

I-IV Eranskina: Behin betiko lanpostu hutsak

MAISU-MAISTRAK

 • 96/2024 Ebazpena, apirilaren 17koa, behin betiko esleipena onartu eta behin betiko puntuazioak argitaratzen dituena.

I Eranskina: Behin betiko esleipena

II Eranskina: Parte-hartzaileen eta puntuazioen zerrendak Puntuazioen arabera / Alfabetikoaren arabera

III Eranskina: Lehentasunezko eskubideari heltzen dioten parte-hartzaileak:  Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea / Herria edo eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea

IV Eranskina: Lekualdatze-lehiaketatik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

V Eranskina: Lehentasunezko eskubidetik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

VI Eranskina: Lekualdatze-lehiaketan parte hartzeari uko egin diotenen zerrenda

Erreklamazioen eta zuzenketen akta: Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak betetzeko Zerbitzua / 1. Batzordea

 

INFORMAZIO OHARRA: 2024ko apirilaren 18tik 22ra, biak barne, epea irekitzen da lekualdatze-lehiaketaren behin betiko esleipenean destinoa lortu duten pertsonek eta otsailaren 6aren ondoren jaiotako seme-alabak semea edo alaba zaintzeko zerbitzu-eginkizuna eskatu ahal izan dezaten, edo eskatutakoari uko egin diezaioten. Era berean, epe berean, lanaldi-murrizketa eskatu ahal izango da edo jada eskatutakoari uko egin ahal izango zaio. Eskabideak web fitxa honen bidez egin beharko dira
 

 

 • 66/2024 Ebazpena, otsailaren 28koa, behin-behineko esleipena onartu eta esleipenerako erabilitako puntuazioak argitaratzen dituena.

I Eranskina: Behin-behineko esleipena

II Eranskina: Parte-hartzaileen eta puntuazioen zerrendak Puntuazioen arabera / Alfabetikoaren arabera

III Eranskina: Lehentasunezko eskubideari heltzen dioten parte-hartzaileak:  Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea / Herria edo eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea

IV Eranskina: Lekualdatze-lehiaketatik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

V Eranskina: Lehentasunezko eskubidetik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

Erreklamazioen eta zuzenketen akta: Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak betetzeko Zerbitzua / 1. Batzordea

Esleipenari erreklamazioak egiteko eta parte hartzeari uko egiteko epea: 2024ko otsailaren 29tik martxoaren 6ra, biak barne.​​​​​

 

 • 39/2024 Ebazpena, maisu-maistren kidegoko lekualdatze lehiaketan parte hartu dutenen behin-behineko zerrendei eta puntuazioei erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea amaitutzat ematen duena. Akats zuzenketa

Eranskina

 

 • 14/2024 Ebazpena, urtarrilaren 15koa, parte-hartzaileen eta puntuazioen behin-behineko zerrendak onartzen dituena.​​​​​​ (2024/01/16 argitaratua)

I Eranskina: Parte-hartzaileen eta puntuazioen behin-behineko zerrendak (Puntuazioaren arabera/Alfabetikoaren arabera)

II. Eranskina: Lehentasunezko eskubideari heltzen dioten parte-hartzaileen behin-behineko zerrenda: Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea / Herria edo eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubideak

III. Eranskina: Lekualdatze-lehiaketatik kanpo utzitako pertsonen behin-behineko zerrenda

IV. Eranskina: Lehentasunezko eskubidetik kanpo utzitako pertsonen behin-behineko zerrenda

Zuzenketa-aktak: Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuaren Akta / 1. Batzordearen Akta (2024/01/17 eguneratua)

Erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea: 2024ko urtarrilaren 17tik 30ra, biak barne.

 

 

BIGARREN HEZKUNTZAKO KATEDRADUNAK ETA IRAKASLEAK, LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK (DESAGERTZEAR DAGOEN KIDEGOA), LANBIDE HEZIKETAKO SEKTORE BEREZIETAKO IRAKASLE ESPEZIALISTAK, HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO KATEDRADUNAK ETA IRAKASLEAK, MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK ETA IRAKASLEAK, ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO KATEDRADUNAK, IRAKASLEAK ETA LANTEGIKO MAISU-MAISTRAK

 

 • 97/2024 Ebapena, apirilaren 17koa, behin betiko esleipena onartu eta esleipenerako erabilitako puntuazioak argitaratzen dituena..

I Eranskina: Behin betiko esleipena

II Eranskina: Parte-hartzaileen eta puntuazioen zerrendak: Puntuazioen arabera / Alfabetikoaren arabera

III Erankina:  Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubideari heltzen dioten parte-hartzaileen zerrenda

IV Eranskina: Lekualdatze-lehiaketatik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

V Eranskina: Lehentasunezko eskubidetik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

VI Eranskina: Lekualdatze-lehiaketan parte hartzeari uko egin diotenen zerrenda

Erreklamazioen eta zuzenketen aktak: Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua / 2. Batzordea  / 3. Batzordea  / 4. Batzordea

 

INFORMAZIO OHARRA: 2024ko apirilaren 18tik 22ra, biak barne, epea irekitzen da lekualdatze-lehiaketaren behin betiko esleipenean destinoa lortu duten pertsonek eta otsailaren 6aren ondoren jaiotako seme-alabak semea edo alaba zaintzeko zerbitzu-eginkizuna eskatu ahal izan dezaten, edo eskatutakoari uko egin diezaioten. Era berean, epe berean, lanaldi-murrizketa eskatu ahal izango da edo jada eskatutakoari uko egin ahal izango zaio. Eskabideak web fitxa honen bidez egin beharko dira
 

 

 • 67/2024 Ebapena, otsailaren 28koa, behin-behineko esleipena onartu eta esleipenerako erabilitako puntuazioak argitaratzen dituena..

I Eranskina: Behin-behineko esleipena

II Eranskina: Parte-hartzaileen eta puntuazioen zerrendak: Orden puntuación / Orden alfabético

III Erankina:  Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubideari heltzen dioten parte-hartzaileen zerrenda

IV Eranskina: Lekualdatze-lehiaketatik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

V Eranskina: Lehentasunezko eskubidetik kanpo utzitako pertsonen zerrenda

Erreklamazioen eta zuzenketen aktak: Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua / 2. Batzordea  / 3. Batzordea  / 4. Batzordea

Esleipenari erreklamazioak egiteko eta parte hartzeari uko egiteko epea: 2024ko otsailaren 29tik martxoaren 6ra, biak barne.​​​​​

 

 • 38/2024 Ebazpena, otsailaren 1ekoa, lekualdatze-lehiaketan parte hartu dutenen behin-behineko zerrendei eta puntuazioei erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea amaitutzat ematen duena.​​​​ Akats zuzenketa

Anexo

 

 • 15/2024 Ebazpena, urtarrilaren 15koa, parte-hartzaileen eta puntuazioen behin-behineko zerrendak onartzen dituena. (2024/01/16 argitaratua)

I Eranskina: Parte-hartzaileen eta puntuazioen behin-behineko zerrendak (Puntuazioaren arabera/Alfabetikoaren arabera)

II. Eranskina: Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubideari heltzen dioten parte-hartzaileen behin-behineko zerrenda

III. Eranskina: Lekualdatze-lehiaketatik kanpo utzitako pertsonen behin-behineko zerrenda

IV. Eranskina: Lehentasunezko eskubidetik kanpo utzitako pertsonen behin-behineko zerrenda

Zuzenketa-aktak: 2. Batzordearen Akta / 3. Batzordearen Akta / 4. Batzordearen Akta

Erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea: 2024ko urtarrilaren 17tik 30ra, biak barne.

 

Harremanetan jartzeko
 • Deialdiaren edukiaren gaineko zalantzak argitzeko, hona jo dezakezu:

LANPOSTUAK BETETZEKO ATALA
Telefonoak: 848 423298 (maisu-maistrak); 848 427861 (irakasleen gainerako kidegoak); 848 427869; 848 428020
Helbide elektronikoa: provision@navarra.es

 

ARGIBIDE ETA AGIRI BULEGOA
Telefonoak: 848 426616; 848 426516, 848 426400

 

 • Online tramitazioan arazo teknologikoak eta informatikoak konpontzeko, hona jo dezakezu:

Telefonoak: 948 013 576 (Astelehenetik ostegunera: 08:30etik 17:30era. Ostiraletan: 08:30etik 15:00etara)
Helbide elektronikoa: soportec@navarra.es

 

 • Parte-hartzaileek Hezkuntza Departamentura joateko beharra badute parte hartzeko eskabide telematikoa aurkezteko, hitzordua eskatzen ahalko dute esteka honetan, gai hau hautatuta: “Estatuko merezimendu-lehiaketan eskabideak aurkezteko laguntza 2022-2023”

Hitzordua eskatu

 

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.