Nafarroako Foru Ogasunean lan egitea

Ogasunak hainbat profil eskaintzen ditu, eta hautaproben bidez lor daitezke

Profil hauen artean aukera daiteke: 

Ogasuneko teknikaria (A maila)

Graduaren edo lizentziaren titulazio baliokidea behar da. 

Zerga-ikuskapenaz, likidazioak egiteaz, zerga-oinarrien prestaketan esku-hartzeaz eta beste lan batzuk egiteaz arduratzen dira, hala nola azterlanak, kontu-hartzailetza, lankidetza, egiaztapena, txostenak egitea eta Ogasunaren berezko gaiekin lotutako gainerako lanak.

 

Ogasuneko kudeatzailea (B maila)

Graduaren edo diplomaren titulazio baliokidea behar da. 

Askotariko zereginak ditu. Zergadunari informazioa eta arreta ematetik hasi eta zerga egiaztapenaren edo ikuskapenaren ondotik likidazioak egitera arte. Orobat, Nafarroako Gobernuko hainbat arlotako aurrekontua eta ondarea kudeatzeko lanak agintzen zaizkie. Besteak beste, aurrekontuetako kontabilitatea, aurrekontuak egin eta kontrolatzea, eta kredituen eta diruzaintzaren kudeaketa. Ogasunari dagozkion gaiekin zerikusia duten azterlanak eta txostenak egitea ere badagokie.

 

Zerga agentea (C maila)

Batxilergoaren edo Erdi Mailako ikasketen titulazio baliokidea behar da.

Zergetan eragina duten gertakariak egiaztatzen dituzte, zergadunen finketara edo negozio-lokaletara bisita pertsonala eginez; zergak likidatu, ikuskatu eta biltzeko datu-iturriak egiaztatzen dituzte, eta ikuskatze-lanetan laguntzen dute. Gainera, probidentzia eta zitazioen jakinarazpenak egiten dituzte, eta zergadunei arreta eta informazioa ematen diete.

 

Badira, halaber, beste lanpostu batzuk: administrariak, erdi mailako teknikariak, arlo juridikoko eta ekonomikoko administrazio publikoko teknikariak (APT), bai eta arkitektoak eta ingeniari teknikoak ere.

Aurreko deialdietako azterketei buruzko informazioa esteka honetan kontsulta ditzakezu: aurreko deialdiak, ariketak eta erantzunak.

Funtzionario publikoen eskubide eta betebeharrei buruzko informazio gehiago nahi baduzu (ordainsariak, ordutegiak, baimenak eta abar) kontsulta ezazu abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina. 

 

Graduaren edo lizentziaren titulazio baliokidea behar da. 

Zerga-ikuskapenaz, likidazioak egiteaz, zerga-oinarrien prestaketan esku-hartzeaz eta beste lan batzuk egiteaz arduratzen dira, hala nola azterlanak, kontu-hartzailetza, lankidetza, egiaztapena, txostenak egitea eta Ogasunaren berezko gaiekin lotutako gainerako lanak.

 

Graduaren edo diplomaren titulazio baliokidea behar da. 

Askotariko zereginak ditu. Zergadunari informazioa eta arreta ematetik hasi eta zerga egiaztapenaren edo ikuskapenaren ondotik likidazioak egitera arte. Orobat, Nafarroako Gobernuko hainbat arlotako aurrekontua eta ondarea kudeatzeko lanak agintzen zaizkie. Besteak beste, aurrekontuetako kontabilitatea, aurrekontuak egin eta kontrolatzea, eta kredituen eta diruzaintzaren kudeaketa. Ogasunari dagozkion gaiekin zerikusia duten azterlanak eta txostenak egitea ere badagokie.

 

Batxilergoaren edo Erdi Mailako ikasketen titulazio baliokidea behar da.

Zergetan eragina duten gertakariak egiaztatzen dituzte, zergadunen finketara edo negozio-lokaletara bisita pertsonala eginez; zergak likidatu, ikuskatu eta biltzeko datu-iturriak egiaztatzen dituzte, eta ikuskatze-lanetan laguntzen dute. Gainera, probidentzia eta zitazioen jakinarazpenak egiten dituzte, eta zergadunei arreta eta informazioa ematen diete.

 

Badira, halaber, beste lanpostu batzuk: administrariak, erdi mailako teknikariak, arlo juridikoko eta ekonomikoko administrazio publikoko teknikariak (APT), bai eta arkitektoak eta ingeniari teknikoak ere.

Aurreko deialdietako azterketei buruzko informazioa esteka honetan kontsulta ditzakezu: aurreko deialdiak, ariketak eta erantzunak.

Funtzionario publikoen eskubide eta betebeharrei buruzko informazio gehiago nahi baduzu (ordainsariak, ordutegiak, baimenak eta abar) kontsulta ezazu abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina.