DATUEN BABESA

Prozedura honen inprimakian emandako informazio pertsonala (filiazio-datuak) administrazioaren berezko helburuetarako baino ezin izanen da erabili. Aplikatzen zaion tratamendua Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren mende dago.