Organización de un evento de menos de 1.000 personas

<1.000 Pertsona baino gutxiagoko ekitaldi baten antolaketa

Inprimakien bisorea
Tipo de evento / Ekitaldiaren tipologia:
Medios disponibles / Erabilgarri dauden bitartekoak (markatu erabilgarri daudenak):